Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MPLS Multiprotocol Label Switching Projektování distribuovaných systémů Lekce 5 Ing. Jiří Ledvina, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MPLS Multiprotocol Label Switching Projektování distribuovaných systémů Lekce 5 Ing. Jiří Ledvina, CSc."— Transkript prezentace:

1

2 MPLS Multiprotocol Label Switching Projektování distribuovaných systémů Lekce 5 Ing. Jiří Ledvina, CSc

3 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů2 MLPS Multiprotocol Label Switching MLPS vznikl jako reakce na nové změny ve využití IP (přenos zvuku, dat, multimédia současně i zvlášť) Tendence budování VPN (Virtual Private Networks) – využití veřejných IP sítí pro realizaci podnikových sítí. Základem je Label Switching – označkování paketů a řízení jejich přenosu sítí Label Switching se snaží řešit spektrum problémů, jako je Integrace IP a ATM Mapování IP a ATM modelů přenosu

4 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů3 Pokusy o spojení ATM přepínání s procesem směrování v IP sítích CSR – Cell Switching Router (Toshiba 1994) Směrovač pro propojení IP subsítí v prostředí Clasical IP over ATM IP switching (Ipsilon, nyní část Nokia 1996) Cílem je integrace ATM přepínačů a IP směrování Aggregate Route-based IP Switching (ARIS) – (IBM) Obdoba Tag Switching (Cisco Systems)

5 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů4 Pokusy o spojení ATM přepínání s procesem směrování v IP sítích Tag Switching (Cisco Systems) Technika, která nezávisí na toku dat Vytváření forwardovacích tabulek ve směrovači Tag switching network obsahuje Label-switched Path – posloupnost návěští na cestě Tag edge routers – hranová zařízení (LER) Tag switching routers – zařízení mimo hrany sítě (LSR) Standardní IP směrování (protokoly) se používají pro určení následujícího uzlu pro přenosy (BGP, OSPF, RSVP, LDP – Label Distribution Protocol – nově vyvinutý). Tag – značky jsou spojeny s cestami ve směrovacích tabulkách Tagy jsou přenášeny pomocí Label Distribution Protocol

6 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů5 Trendy vývoje sítí Velký nárůst podsítí i systémů Výkonnost směrovačů nelze zvyšovat do nekonečna – omezení propustnosti sítí Nutno přejít z metody tradičního směrování na využití metod přepínání – jednodušší, vyšší rychlost, menší režie Směrovače narazily na technologický limit.

7 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů6 Důvody zavádění Label Switching Nejen rychlost, ale i zajištění specifických služeb pro přenos během celé cesty v síti. Robustní síť s možností efektivního řízení zdrojů. Funkcionalita – zavádění nových funkcí Skalabilita – možnost rozšiřování do virtuálně neomezených rozměrů Evolvability (další rozvinutelnost) Integrace dalších služeb

8 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů7 Nové vlastnosti Funkcionalita zavádění nových funkcí, které nejsou v klasických sítích dostupné – explicitní směrování, volba cesty podle QoS. Skalabilita možnost rozšiřování do virtuálně neomezených rozměrů Směrovací informace narůstá velmi rychle – může zahltit samotné směrovače MLPS využívá L2 zařízení (ATM přepínače) schopné zpracovat řízení na IP úrovni.

9 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů8 Nové vlastnosti Evolvability (další rozvinutelnost) Nedeterministické IP sítě Akceptace mnoha IP typů přenosů Vytváření a rušení VPN Tyto služby jsou zajišťovány hranovými zařízeními (edge devices) Integrace Integrace dalších služeb (např. IP telefonie) Síťová integrace (přenos IP nad ATM) Cílem je integrace na všech úrovních – požadavek na efektivní sítě.

10 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů9 MPLS koncepce směrování a přepínání Směrování Přepínání (switching) Řídicí komponenta Forwardovací komponenta Forwardovací tabulka Forwarding Equivalence Class (FEC) Label (návěští)

11 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů10

12 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů11

13 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů12 MPLS koncepce směrování a přepínání Směrování – termín spojený s pohybem paketů v síti Směrovače používají směrovací protokoly ke konstrukci směrovacích tabulek Podle směrovacích tabulek jsou přenášeny datové pakety Přepínání (switching) Přenos ze vstupu na výstup založený na informaci úrovně L2

14 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů13 MPLS koncepce směrování a přepínání Řídicí komponenta Vytváří a udržuje forwardovací tabulku Využívá řídicí komponenty ostatních uzlů pro konzistentní distribuci směrovací informace Pro přenos směrovací informace jsou použity standardní směrovací protokoly (OSPF, BGP, RSVP). Tím je zajištěna návaznost na klasickou IP síť. Není uzpůsobena pro zpracování datových paketů – dochází k oddělení funkce vytváření směrovacích tabulek a funkce přehazování paketů. Musí reagovat na změny v síti.

15 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů14 MPLS koncepce směrování a přepínání Forwardovací komponenta Zajišťuje forwardování paketů. Využívá směrovací tabulky pro forwardování Používá tzv. Label Swapping Algorithm (algoritmus pro záměnu návěští) pro určení nového návěští paketu a výstupního rozhraní na základě návěští příchozího paketu.

16 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů15 MPLS koncepce směrování a přepínání Forwardovací tabulka Tabulka obsahující informaci pro přepínání V tabulce existuje položka pro každý paket, který může do přepínače vstoupit

17 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů16 MPLS koncepce směrování a přepínání Přiřazování návěští Podle cílové individuální adresy (LDP) – založené na topologii – BGP, OSPF Podle požadavků na přenos, RSVP Šíření skupinových zpráv (v návrhu, princip dělení cest), PIM Vytváření vitruálních privátních sítí (tunelování), BGP Podle požadavků v paketech (CoS)

18 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů17 MPLS koncepce směrování a přepínání Protokol LDP (Label Distribution Protocol) Pracuje nad TCP, využívá i UDP (Hello) Discovery messages – vyhledávání LSR v síti Session messages – vytváření, udržování a ukončování relací mezi LDP sousedy Advertisement messages – vytváření, změna a vypoštění mapování návěští pro FEC (Forwarding Equivalent Path)

19 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů18 MPLS koncepce směrování a přepínání Omezené směrování (Constraint-based routing CR) Vytváření cest podle šířky pásma, zpoždění, počtu uzlů, QoS Určuje i mechanizmy použité pro přenosy (fronty, plánování) Zvyšuje využití sítě, zvyšuje složitost výpočtu směrování CR-LDP – komponenta pro CR směrování

20 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů19 MPLS koncepce směrování a přepínání Forwarding Equivalence Class (FEC) Definován jako skupina paketů, které mohou být považovány pro potřeby forwardování jako ekvivalentní. Např. soubor unicast paketů se stejným IP prefixem, soubor paketů se shodnými zdrojovými a cílovými adresami. Úrovně ekvivalence (rozlišení) jsou Cílová podsíť Cílový hostitelský systém Cílové aplikace.

21 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů20 Forwarding Equivalence Class Packets are destined for different address prefixes, but can be mapped to common path Packets are destined for different address prefixes, but can be mapped to common path IP1 IP2 IP1 IP2 LSR LER LSP IP1#L1 IP2#L1 IP1#L2 IP2#L2 IP1#L3 IP2#L3

22 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů21 MPLS koncepce směrování a přepínání Label (návěští) Položka v paketu s relativně krátkou, pevnou délkou, nestrukturovaný, používaná forwardovacím procesem. Návěští jsou spojovány s FEC (Forwarding Equivalence Class) při procesu označovaném binding (vázání) Návěští jsou svazována s datovou linkou a nemají globální význam (na rozdíl od adresy) Návěští jsou analogií DLCI u sítí typu Frame Relay nebo VPI/VCI u sítí ATM. Label switching se očekává jako efektivní cesta pro realizaci IP over ATM.

23 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů22 MPLS koncepce směrování a přepínání Svazování FEC a návěští Svazování ovládané daty (data-driven binding) Začátek toku dat Návěští přiřazeno toku dat, ne jednotlivým paketům Vytvoří se, je-li to považováno za vhodné. Svazování ovládané řízením (control-driven binding) Nezávislé na datech Úprava směrování, RSVP zprávy – lepší než předchozí, použito v MLPS

24 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů23 MPLS aplikace Zlepšení výkonnosti při forwardování paketů v síti Zjednodušení forwardování paketů zavedením přepínání na úrovni 2 Jednoduchá implementace MPLS Zvýšení průchodnosti sítě převedením směrování na přepínání (packet switching, switching on the flight) Podpora QoS a CoS pro rozlišované služby Podpora škálovatelnosti sítě Redukce N*N cest v overlay sítích Integrace IP a ATM sítí Využití ATM přepínačů Most mezi IP a ATM

25 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů24 MPLS aplikace Vytváření spolupracujících sítí Standardní řešení pro dosažení shody mezi ATM a IP sítěmi Integrace IP a optických přenosových sítí (SONET) Pomoc při vytváření VPN

26 QoS - Quality of Service Projektování distribuovaných systémů Lekce 6 Ing. Jiří Ledvina, CSc.

27 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů26 Quality of Service principy a mechanizmus integrované služby diferencované služby policy based networking

28 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů27 QoS v IP sítích IETF aktivity – QoS v IP sítích (zlepšení strategie best effort – s maximálním úsilím) Zahrnuje RSVP (Reservation Protocol, Differentiated (rozlišované) a Integrated (sjednocené) služby Jednoduchý model pro sdílení média

29 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů28 Principy QoS Princip 1 – značkování paketů je třeba označit (značkovat) pakety tak, aby směrovač mohl rozlišovat mezi různými třídami přenosu to je nová politika směrovače, kdy je s pakety zacházeno podle třídy

30 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů29 Principy QoS Princip 1 – značkování paketů Příklad – IP telefon 1Mbps, FTP, sdílení linky 1,5Mbps Nárazové požadavky FTP mohou zahltit směrovač a způsobit ztrátu audio dat Audio musí mít vyšší prioritu než FTP

31 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů30 Principy QoS Princip 2 – vzájemná izolace tříd vyžaduje mechanizmus, který by zajistil zařazení zdrojů podle požadavků na šířku pásma Musí kontrolovat dodržování dohodnutých rychlostí označování paketů musí být realizováno na hranách (okrajích) sítě

32 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů31 Principy QoS Princip 2 – vzájemná izolace tříd

33 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů32 Principy QoS Princip 2 – vzájemná izolace tříd Alternativní řešení – přidělení části pásma každému aplikačnímu toku vede k neefektivnímu využití pásma (pásmo zůstane nevyužito, pokud jej aplikace nepotřebuje)

34 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů33 Principy QoS Princip 3 – při izolaci tříd je třeba využít zdroje co nejefektivněji nepodporovat přenosy, které překračují kapacitu linky

35 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů34 Principy QoS Princip 4 – je třeba realizovat proces „kontroly na vstupu“ (Call Admission Process) aplikační tok musí deklarovat své potřeby předem síť může volání blokovat pokud nemůže potřeby zajistit

36 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů35 Principy QoS Princip 4 – je třeba realizovat proces „kontroly na vstupu“ (Call Admission Process)

37 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů36 Principy QoS QoS pro síťové aplikace vyžaduje klasifikaci paketů izolaci: rozvrhování a politiku rozhodování vysokou míru využití zdrojů kontrolu na vstupu (Call Admission)

38 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů37 Rozvrhování a kontrola Rozvrhování a kontrolní mechanizmus (Sheduling and Policing Mechanisms) Rozvrhování – výběr dalšího paketu pro přenos linkou existuje několik použitelných mechanizmů FIFO výběr v pořadí příchodu pakety přicházející do plné vyrovnávací paměti jsou zahozeny může být použit kontrolní mechanizmus pro určení který paket bude zahozen a který zařazen do fronty

39 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů38 Rozvrhování a kontrola Prioritní rozvrhování - třídám je přiřazena různá priorita přiřazená třída může záviset na explicitním značkování nebo informaci v záhlaví (IP adresy, TCP porty,... ) nejdříve se vysílají pakety z fronty s nejvyšší prioritou mohou existovat preemptivní i nepreemptivní (bez přerušení) verze

40 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů39 Rozvrhování a kontrola Plánování podle cyklické obsluhy (Round Robin) Více tříd obsluhy Cyklicky testuje fronty jednotlivých tříd, obsluhuje z každé jeden požadavek

41 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů40 Rozvrhování a kontrola Weighted Fair Queuing (WFQ) Zobecněná metoda Round Robin Obsluha front (tříd) rozdílně podle priority Obsluha v dané časové periodě

42 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů41 Mechanizmy politiky Cíle – omezit přenosy tak, aby nepřekračovaly deklarované parametry Mechanizmy politiky – pro kontrolní mechanizmus (policing) existují následující kritéria průměrná rychlost (počet paketů za sek.) rozhodující aspekt je délka intervalu měření dlouhodobé měření špičková rychlost (počet paketů za ?) krátký časový interval krátkodobé měření velikost shluku (burst size) maximální počet paketů poslaných najednou krátký časový interval

43 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů42 Mechanizmy politiky - Token Bucket Token bucket mechanizmus bucket = vědro, nalévat, vylévat, oblast paměti mechanizmus zajišťující omezení vstupu na předem specifikovanou velikost shluku (burst size) a průměrnou rychlost (average rate)

44 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů43 Token Bucket nádoba může obsahovat maximálně b tokenů (značek) značky jsou generovány rychlostí r značek/s, pokud není nádoba plná za dobu t je počet paketů, kterým je povolen vstup (přijatých) ≤ (r.t+b) metoda může být kombinována s Weighted Fair Queueing (WFQ) zaručuje horní hranici zpoždění

45 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů44 Token Bucket metoda může být kombinována s Weighted Fair Queueing (WFQ) zaručuje horní hranici zpoždění

46 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů45 Integrated Services Integrated services (jednotné, sjednocené služby) architektura pro garantování QoS v IP sítích pro individuální aplikační relace spoléhá se na rezervaci zdrojů směrovače si musí udržovat stavovou informaci (obdoba virtuálních okruhů) záznamy o přidělených zdrojích reakce na přicházející požadavky vytváření spojení

47 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů46 Integrated Services Rezervace zdrojů Vytvoření spojení (call Setup) podle RSVP Vlastní přenos, definice QoS Vstupní kontrola na každém prvku

48 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů47 Integrated Services Třídy integrovaných služeb garantované QoS pevně daná hranice pro čekání ve frontě směrovače určeno pro RT aplikace citlivé na dobu zpoždění i rozptyl zpoždění mezi koncovými uzly řízená zátěž (Controlled Load) přibližné QoS zajišťované nepřetíženým směrovačem určené pro dnešní IP síťové RT aplikace dobré výsledky v nepřetížených sítích

49 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů48 Integrated Services Call Admission (řízení při navazování spojení) při vytváření spojení (relace) se musí deklarovat požadavky na QoS a charakterizovat přenos, který má síť zajistit R-spec: definuje QoS, které bude požadovat T-spec: definuje charakteristiky přenosu Signalizační protokol přenáší R-spec a T-spec do směrovačů od kterých požaduje rezervaci (např. RSVP) Směrovače přijmou požadavky dle aktuální situace (zdroje přidělené ostatním voláním)

50 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů49 Integrated Services Signalizační protokol přenáší R-spec a T-spec do směrovačů od kterých požaduje rezervaci (např. RSVP)

51 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů50 RSVP Resource reservation protocol (RSVP) umožňuje aplikacím rezervaci přenosového pásma pro přenos dat hostům slouží pro zadávání požadavků na rezervaci směrovačům slouží pro forwardování požadavků na rezervaci dalším směrovačům RSVP musí fugovat na celém řetězci (vysílač, směrovače, přijímač)

52 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů51 RSVP Vlastnosti RSVP podporuje rezervaci pásma pro zprávy typu unicast i multicast dovoluje účastníkm relace v multicastu požadovat různé QoS pracuje nad existujícím směrováním, využívá existující směrovací tabulky nespecifikuje jak bude požadované pásmo rezervováno není směrovací protokol, ale je signalizační protokol – dovoluje hostům vytvořit a rušit rezervaci pro datový tok

53 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů52 RSVP Charakteristiky RSVP používá existující směrovací protokoly je orientován na přijímač. Vysílač inzeruje charakteristiky přenosu a přijímač iniciuje a udržuje rezervaci směrovače na trase přenosu musí být informováni o požadavcích a musí upravovat a obnovovat informace o RSVP relacích (spojeních)

54 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů53 RSVP Charakteristiky RSVP

55 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů54 RSVP RSVP operace – proces vytváření a udržování rezervací v okamžiku, kdy zdroj dat začíná vysílat, posílá zprávu PATH musí pro každý přijímač RSVP vytvořit doručovací multicastový strom do všech vysílačů, aby se daly posílat rezervační zprávy RESV pokud směrovač přijme zprávu RESV, opraví si (pokud je to třeba) stavové tabulky s cestami a pošle zprávu dál pokud zprávu přijme příjemce, který chce vytvořit rezervaci pro tento zdroj, pošle zprávu RESV pokud směrovač přijme zprávu RESV, rezervuje příslušné zdroje a propaguje RESV dál Pokud RESV narazí na směrovač, ve kterém je již rezervace pro daný tok existuje, RESV se dál neposílá, tok dat se nasměruje na příjemce.

56 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů55 RSVP

57 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů56 RSVP RSVP – rezervace zdrojů identifikace relace (spojení) pro IPv4 je relace definována  cíl. IP adresou, protokolem, cílovým portem pro IPv6 je to  zdroj. IP adresa, Flow Label, cíl. IP adresa základní RSVP zpráva obsahuje flowspec – definuje požadované QoS, používá se pro konfiguraci front a vlastností plánování ve směrovači filterspec/session id – používá se pro konfiguraci klasifikátoru ve směrovači – definuje množinu paketů, které budou mít QoS popsané ve flowspec

58 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů57 RSVP RSVP – rezervace zdrojů rezervace zdrojů pouze specifikuje jak velké množství a pro koho je rezervováno tento filtr (kolik, pro koho) je nastaven rezervační entitou a může být měněn bez ohledu na množství rezervovaných zdrojů (dynamicky) relace může mít přiřazeno více filterspec, každá s vlastním flowspec – různé QoS úrovně pro přenosy z různých zdrojů „Best Efort“ probíhá bez filterspec

59 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů58 RSVP Způsoby rezervace – filtry existují 3 způsoby rezervace (RFC 2205) Fixed filter (FF) – dovoluje danému zdroji, aby byl explicitně spojen s daným flowspec a relací (unicast aplikace) Shared Explicit filter(SE) - dovoluje více zdrojům, aby byly explicitně spojeny s daným flowspec a relací. Vyžaduje, aby klasifikátor paketů měl vstup pro každé číslo relace. Wildcard filter(WF) – sdílí flowspec zdrojů mezi toky od různých zdrojů. Není vyžadován filterspec. Dovoluje směrovači rezervovat zdroje pouze s jedním klasifikátorem. Styly filtrování nemohou být mixovány v jedné relaci

60 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů59 RSVP Způsoby rezervace – filtry Směrovače potvrzují rezervaci zprávami ResvConf Odmítnutí rezervace se děje zprávou ResvErr (chybná zpráva RESV, odmítnutí požadavku) PathErr je posílána pokud se objeví chyba při zpracování zprávy PATH. Klasifikace paketů je založena na informaci aplikační úrovně, nyní se definice filterspec provádí pouze pro TCP a UDP.

61 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů60 RSVP Udržování rezervace pro aktivní relace je periodicky posílána zpráva PATH i RESV pokud není rezervace obnovována, je zrušena a zdroje jsou uvolněny pokud se změní cesta, jsou zdroje také uvolněny explicitní uvolnění zdrojů se provádí pomocí PathTear nebo ResvTear obnovovací interval 15 až 45 sek

62 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů61 RSVP Problém škálovatelnosti zabírá hodně paměťové i procesorové kapacity častá výměna zpráv PATH a RESV – velká spotřeba kapacity kanálu zpracování po paketech – vícerozměrná klasifikace, fronty, plánování (měření, politika, ořezávání)

63 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů62 Differenciated Services Differenciated Services (rozlišované služby) jsou určeny pro odstranění následujících problémů IntServ a RSVP skalabilita – směrovače s RSVP údržují velký počet toků současně flexibilita modelu služeb složitá signalizace – týká se RSVP Základní přístup jednoduché funkce uvnitř sítě, složité funkce na vstupech a výstupech nedefinuje třídy obsluhy, pouze nabízí prostředky pro vytvoření služeb

64 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů63 Differenciated Services Hranová zařízení, funkce hranových zařízení na vstupu a výstupu subsítě jsou tzv. hranová zařízení, která klasifikují pakety (modifikace paketů) klasifikace – označování paketů podle pravidel klasifikace (specifikováno protokolem nebo administrátorem) formování přenosu – zadržování, odmítání paketů

65 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů64 Differenciated Services Hranová zařízení, funkce hranových zařízení

66 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů65 Differenciated Services Základní funkce forwardování – podle „Per-Hop-Behavior“ – chování za (při) přeskoku PHB – specifikováno pro danou třídu paketů PHB – je založeno na značkování paketů podle tříd Na směrovačích není udržována stavová informace

67 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů66 Differenciated Services Klasifikace a formování přenosu paket je značkován v poli TOS v IPv4 a Trafic Class v IPv6 je označován DSCP (Differentiated Service Code Point) délka je 6 bitů určuje PHB (RFC 2474, RFC 3140) CU – currently unused

68 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů67 Differenciated Services pro některé třídy může být žádoucí omezit rychlost vstupujících paketů Uživatel deklaruje profil přenosu (rychlost, velikost špiček) Přenos je měřen a případně tvarován

69 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů68 Differenciated Services Forwardování (PHB) vede k různým pravidlům forwardování Třída A obdrží po určitou dobu x% kapacity výstupní linky Pakety třídy A se budou zpracovávat před pakety třídy B nespecifikuje mechanizmus který má být použit pro zajištění požadovaného PHB např. pouze procento využití kapacity, přednost různým PHB (třídám PHB) Expedited Forwarding - EF PHB (upřednostněné) – RFC 3246 Assured Forwarding – AF PHB (zaručené) – RFC 2597

70 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů69 Differenciated Services Expedited Forwarding - EF PHB (upřednostněné) – RFC 3246 EF PHB zajišťuje, že každý směrovač v diffserv doméně odesílá pakety zařazené do EF PHB průměrnou rychlostí alespoň rovně stanovené rychlosti. Průměrná rychlost se měří v jakémkoliv časovém intervalu delším nebo rovném době potřebné pro odesílání paketu maximální délky stanovenou rychlostí. EF PHB je vhodné pro implementaci virtuálního pronajatého okruhu. Logická linka s minimální garantovanou rychlostí Doručovací rychlost paketů z dané třídy je rovná nebo přesahuje specifikovanou rychlost

71 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů70 Differenciated Services Assured Forwarding – AF PHB (zaručené) – RFC 2597 AF PHB umožňuje zařadit pakety do jedné ze čtyř tříd. Každé třídě je ve směrovačích přidělen určitý objem prostředků (velikost vyrovnávací paměti, kapacita výstupní linky). V rámci každé třídy je každému paketu přiřazena jedna ze tří priorit zahození paketu (drop precedence), ke kterému může dojít v případě zahlcení. Směrovač musí odeslat paket mající nižší hodnotu priority se stejnou nebo vyšší pravděpodobností než paket mající vyšší hodnotu priority.

72 11.10.2006Projektování distribuovaných systémů71 Differenciated Services AF PHB se používá pro implementaci služeb, u kterých je třeba volitelná úroveň kvality přenosu. Obsahuje 4 třídy Pro každou třídu zvlášť zajišťuje minimální šířku pásma a ukládání do vyrovnávacích pamětí


Stáhnout ppt "MPLS Multiprotocol Label Switching Projektování distribuovaných systémů Lekce 5 Ing. Jiří Ledvina, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google