Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otevřené myšlení otevřené dveře. Přehled MSDN Academic Alliance 2007 Dalibor Kačmář Academic Program Manager Developer & Platform Evangelist Group

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otevřené myšlení otevřené dveře. Přehled MSDN Academic Alliance 2007 Dalibor Kačmář Academic Program Manager Developer & Platform Evangelist Group"— Transkript prezentace:

1 otevřené myšlení otevřené dveře

2 Přehled MSDN Academic Alliance 2007 Dalibor Kačmář Academic Program Manager Developer & Platform Evangelist Group dalibork@microsoft.com

3 Cíle programu MSDN AA Poskytnout cenově dostupné licence a informační zdroje pro výukové účely Zpřístupni studentům programové vybavení pro domácí použití

4 Co je to MSDN AA Roční nebo tříletý členský program zpřístupňující katedrám s výukou informačních technologií veškeré programové vybavení pro vzdělávací účely Licencuje všechny katedrální/školní počítače pedagogů a laboratoří pro výuku IT Studenti si mohou zdarma instalovat software na svých domácích počítačích

5 Základní výhodou je MSDN® Academic Alliance Software Subscription Obsahuje speciální licenční doplněk, který umožňuje školám instalovat neomezené množství kopií produktů z MSDN na laboratorní počítače pro vzdělávací a výzkumné účely Nesmí být použity pro infrastrukturní účely katedry nebo školy Studenti, kteří absolvují alespoň jeden kurz na katedře/škole mohou využít programové vybavení na svých domácích počítačích pro studijní a osobní účely Po ukončení kurzu si studenti mohou ponechat software na domácích počítačích Pokud školu opustí, mohou si produkty ponechat za podmínky dodržení licenčních ujednání

6 Co je v MSDN AA obsaženo? Operační systémy, SDKs, DDKs Microsoft® Visual Studio® Microsoft Visio® Microsoft Project Server platformy Microsoft Windows Server™, SQL Server™, Exchange Server, Commerce Server, BizTalk® Server, Host Integration Server, Application Center, ISA Server, Mobile Information Server, SharePoint®, a další MSDN Library Dokumentace, technické články, ukázky kódu Technická knihovna se znalostní bází Beta produkty, nejnovější verze, updates Vývojové nástroje pro Microsoft Windows® CE/ Windows Mobile Pravidelné doplňování Zasílány s měsíční/dvouměsíční periodou (DVD verze) Online se objevují nejrychleji

7 Co je dále obsaženo? E-academy pro řízení distribuce software do laboratoří a studentům Přístup na MSDN Subscriber Download Center Tři kolekce Microsoft eLearning Library Profesionální podporu Čtyři incidenty; řízené newsgroups; Online správce Web portál pro podporu programu www.msdnaa.net Speciální MSDNAA newsgroup Newsletter

8 Roční nebo tříleté předplatné Členství běží v období červenec – červen nebo leden – prosinec Obnovení předplatného (další rok) Nesmím členství přerušit Verze s médii nebo elektronicky MSDN AA 1 rok MSDN AA 3 roky MSDN AA 1 rok MSDN AA 3 roky TypS médii Elektronicky Nová licence855€2566€534€1603€ Obnovení licence 427€1282€427€855€

9 NOVINKY PRO ROK 2007

10 MSDN AA Designer Novinka pro rok 2007 Speciální edice určena školám a katedrám s výukou designu, digitálního umění (VIDA - Visual, Illustration, Design and Art school) Porovnání MSND AA (Developer vs. Designer) http://msdn2.microsoft.com/en-us/academic/bb676724.aspx

11 Microsoft Dynamics AA Novinka pro rok 2007 Speciální edice určena školám a katedrám pracujícími s business aplikacemi na Microsoft platformě Účetní systémy, management, obchod, marketing apod. Pro akademické organizace, registrované v síti škol, produkty ve výuce Není placená služba Aplikace na dynaa@microsoft.comdynaa@microsoft.com Více informací na http://www.microsoft.com/education/dynamicsaa_application.mspxhttp://www.microsoft.com/education/dynamicsaa_application.mspx Produkty Microsoft Dynamics GP (dříve Great Plains) Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) Microsoft Dynamics SL (dříve Solomon) Microsoft Dynamics AX (dříve Axapta) Microsoft Dynamics for Manifacturing Microsoft Retail Management Systém Microsoft Dynamics CRM Kontakt v ČR – Milan Cvrkal (milan.cvrkal@microsoft.com)

12 Distribuce médií Počínaje 18.10. všechna média budou distribuována pouze formou DVD CD verze již nebudou nadále podporovány

13 Způsoby konfigurace download zóny Direct Student Download přejmenován na Hosted ELMS Český mirror na FTP serveru Silicon Hill Informace na http://ftp.sh.cvut.cz/WEB/ Dvě úložiště Produkty rozdělené do kategorií pro snadné manuální vyhledávání Speciální konfigurace pro ELMS Rapid Setup Výhody Rychlá konfigurace, typicky na jeden klik Není nutné připravovat SDC balíčky Není nutné mít download server ve škole Redukce zatížení sítě u přístupu zvenčí (opačný efekt při přístupu zevnitř školy) Praktická ukázka v 2. poločase

14 MSDN AA jako benefit jiných programů IT Academy Campus Agreement Členové těchto programů získávají MSDN AA zdarma Na jeden rok Elektronická veze U CA 1 licence, která je omezena na jednu katedru

15

16 MANAGEMENT LICENCÍ Jak zjednodušit život administrátora

17 Distribuční model Studenti a administrátoři musí získat software jedním z následujících způsobů: Použitím ELMS pro stažení instalací Využitím speciálního lokálního katedrální/školní serveru Vypůjčením kopií CD médií

18 Co je to ELMS? ELMS = E-academy Licence Management System Volně dostupný všem administrátorům Nejjednodušší systém jak distribuovat software studentům nebo sledovat zapůjčená CD Jde o privátní URL specifické pro instituci a dostupné pouze členům katedry a studentům Bezpečnost zajištěna individuální autentikací studentů Slouží k distribuci produktových/aktivačních klíčů Umožňuje přímý download software nebo vypůjčení CD Zasílá studentům dokument s právy použití s monitoruje souhlas s jeho obsahem Organizuje dostupný software ve formě katalogu Sleduje veškerou distribuci software pedagogům a studentům

19 Management uživatelů Seznam uživatelů na ELMS serveru Platní uživatelé jsou do systému zavedeni jednotlivě nebo dávkově Každý uživatel je jednoznačně identifikován svou platnou e-mail adresou, uživatelským jménem a heslem Každý uživatel má svůj vlastní účet Integrovaná autentikace Deaktivaci neplatných účtů lze provést hromadným načtením aktuálního seznamu uživatelů Seznam uživatelů na ve škole (typicky AD, LDAP, …) Nutné připravit systém ověřování Výhoda – uživatelé udržování pouze na jednom místě

20 Management produktů Katalog MSDN AA software ELMS obsahuje seznam všech dostupných produktů, měsíčně aktualizovaný Administrátoři jsou upozorňováni při uvedení nového sw Způsob distribuce každého produktu musí být konfigurován Pozor – pokud produkt není konfigurován, vaši zaměstnanci/studenti jej nemohou používat, byť v licenci MSDN AA existuje Tři typy distribuce software Administrátor definuje způsob distribuce pro každý produkt Bezpečné stažení po Internetu Instalace z lokání sítě Vypůjčení fyzického CD/DVD Kombinace více metod je možná

21 Management licencí Aktivační klíče ELMS automaticky zasílá odpovídající aktivační (instalační klíče) studentům a zaměstnancům ELMS ukládá všechny vydané klíče Není nutné opisovat nebo vést vlastní agendu! Nepožívejte aktivační klíče z MSDN subcriber download pro studenty a učitele Nutnost manuálního reportování Těžké vést přehled o vydaných licencích

22 POSTUP ZAVEDENÍ ELMS

23 Tři kroky ke zpřístupnění sw Konfigurace systému Nastavuje kontaktní informace a prostředí ELMS Zpravidla pouze jedenkrát Management produktů Definuje jak jsou produkty distribuovány Na počátku a po příchodu nového produktu Management uživatelů Definuje množinu aktivních uživatelů, jejich uživatelských jmen, hesel a e-mailů Četnost závisí na zvolené metodě http://msdn.microsoft.com/academic/program/eacademy/setup/default.aspx

24 Konfigurace systému Vzhled web aplikace lze přizpůsobit Logo školy/katedry Kontaktní informace na administrátora MSDN AA E-mail je důležitý, protože jsou na něj zasílány důležité informace o ELMS systému a produktech Automaticky nastaveno na kontaktní adresu

25 Management produktů Internet download Slouží pro bezpečnou distribuci uživatelům v rámci školy i mimo školu Síťový download Umožňuje instalaci intranetovým uživatelům formou sdílených adresářů Vypůjčení CD/DVD

26 Internet Rapid Setup Umístění software Na škole/katedře Český mirror na Silicon Hill Microsoft zajistil společnou kopii pro všechny státyEvropě Nastavení vlastního Internet serveru Bezpečné soubory na lokálním web serveru Požadavky: HTTP server, port 80 pro download, dostatek místa pro soubory Nahrání Rapid Setup souborů Ochrana proti neautorizovanému přístupu – SDC wizard Nejpoužívanější soubory jsou již připraveny v SDC formátu (Microsoft) Silicon Hill připravil veškerý SW v SDC formátu Konfigurace ELMS Po umístění souborů na lokání web server je nutné zveřejnit v ELMS jejich adresu Neexistující Rapid Setup instalace - nutné použít SDC tool http://msdn.microsoft.com/academic/program/eacademy/setup/suprodmana ge/default.aspx

27 Network Share Setup Instalace na lokáním sdíleném sítovém disku je dána jednotlivými produkty Ve většině případů stačí kopie CD Nastavit sdílení odpovídajícím uživatelům Konfigurovat ELMS Enable Network Based Install Dále pak: počet rebootů, jméno serveru, jméno share, [uživatelské jméno pro share, heslo], počet povolených instalací, …

28 Vypůjčení CD Vytvoření X kopií CD z dodávky Konfigurace ELMS Povolení vypůjčení CD, počet kopií CD, výpůjční doba, … Možnost pověřit uživatele zodpovědného za půjčování CD CD Check-Out Administrátor Administration => User Management => Edit privileges

29 Management uživatelů 1. varianta ELMS databáze e-mail adresy nebo jiné jedinečné ID Setřídit uživatele do logických skupin pro snazší management Založit seznam pro každou skupinu Importovat seznamy do ELMS 2. varianta ověření uživatelů ve škole Existence školního systému pro ověřování uživatelů Doplnit informaci o povolení MSDN AA Napsat CGI skript podle školních specifik Microsoft ČR nabízí zprostředkování realizace této miniaplikace

30 Formát seznamů E-mail adresy student1@mail.com student2@mail.com student3@mail.com ID studentů – musí mít „uid“ za začátku uid 121223 321122 562311 Administration => User Management => Groups => Add Group Import List Zašle uživatelům e-mail se jménem/heslem, URL na ELMS Pokud zavádíme UID, uživatelé se musí přihlásit na ELMS server a dokončit registraci pro získání jména/hesla http://msdn.microsoft.com/academic/program/eacademy/setup/suusermanage/default.aspx

31 Distribuční model – CD média Každý produkt může existovat v 50 kopiích V případě zájmu, Microsoft zašle Studenti jsou autorizováni, na základě licenčního ujednání, si vytvořit jednu pracovní kopii a ponechat si ji Administrátor eviduje vypůjčená CD a generuje aktivační klíče v ELMS systému

32 PRAVIDLA POUŽITÍ LICENCE

33 Jaká jsou pravidla? Software může být použit pouze pro výukové a výzkumné účely Musí jít o akreditovanou katedru/školu zařazenou do sítě škol Software mohou používat pouze studenti, kteří se účastní oficiálního vzdělávacího kurzu na daném pracovišti

34 Příklady správného a nesprávného užití Produkty MSDNAA jsou použity pro vzdělávací účely a nekomerční výzkum Produkty jsou využity pro infrastrukturu školy – autentikace, file share, print server, e-mail server, laboratoře bez výuky, … Studenti, kteří mají na katedře alespoň jeden předmět IT Studenti, kteří se neúčastní výuky na dané katedře nemohou software využívat Windows mohou být instalovány jako platforma pro jiné produkty – Visual Studio apod. Windows nesmí být použity jako terminál pro přístup k Unix/Linux serverům

35 Příklady správného a nesprávného užití Více kateder jedné instituce se může spojit do jednoho členství za předpokladu, že splňují daná kritéria Produkty nemohou být sdíleny jiným katedrám, které neučí IT a zaměstnancům, kteří na katedrách nepracují. Může být instalován ve sdílených laboratořích, pokud tam probíhá výuka Administrátor musí být zaměstnancem katedry a musí dohlížet na dodržování EULA a MSDNAA Licence Amendment Administrátor nemůže být student nebo interní doktorand. Ti však mohou administrátorovi pomáhat v logistice. Každá kopie SW musí být plnou kopií a musí obsahovat všechny copyright a trademark upozornění. SW nesmí být prodáván, pronajímán, půjčován libovolné třetí straně – spolupracovníci, konzultanti, firmy. Platí to i pro společné výzkumné projekty.

36 Příklady správného a nesprávného užití Administrátor musí autorizovat přístup na web stránky MSDNAA i pro jednotlivé zaměstnance katedry. Jednotlivý zaměstnanci katedry nesmějí sami objednávat další instalační klíče k produktům na MSDNAA portálu. Pokud se rozhodne škola neobnovit předplatné, může škola instalovaný software nadále používat. Nesmí být však nadále půjčovány zaměstnancům a studentům a instalovány na nové počítače. Zaměstnanci ani studenti si nemohou nadále vypůjčovat instalační média.

37 Nejčastější dotazy v roce 2006/2007 Jaké verze Windows Vista jsou v MSDN AA? Jak je to s klientskými licencemi Terminal Serveru? Zde je odpověď http://msdn2.microsoft.com/en- us/subscriptions/aa948876.aspxhttp://msdn2.microsoft.com/en- us/subscriptions/aa948876.aspx Team Foundation Server je pouze v trial verzi? Mohu poskytnout licence i studentům jiných kateder a fakult? Existuje česká smlouva ke studentskému používání http://www.microsoft.com/cze/education/licence/msdn_academic_all iance/default.mspx http://www.microsoft.com/cze/education/licence/msdn_academic_all iance/default.mspx Existuje MSDN AA Licence Amendment v češtině? Seznam MSDN (neakademické) FAQ http://msdn2.microsoft.com/en-us/subscriptions/aa948864.aspx

38 MSDN AA licence Amendment Umožňuje Poskytovat SW studentům, který mají alespoň jeden kurz na členské katedře Poskytovat SW všem učitelům katedry Poskytovat SW všem administrátorům učeben Vytvoření 50 kopií CD produktu pro půjčování – lze dodatečnou smlouvou zvýšit Umístit SW na download server Využít e-academy pro distribuci SW Instalovat SW na libovolný počítač sloužící k výuce a výzkumu

39 MSDN Subscriber download Stránka pro celý program MSDN Obsahuje veškeré produkty online Nutné mít MS Passport pro registraci Připravit si Passport účet Mít po ruce MSDN AA Membership ID U některých produktů k dispozici dvě verze Běžná – single user Volume Licence http://msdn.microsoft.com/subscriptions/default.aspx

40 Klíče a produkty VL instalace Slouží pro hromadné instalace/kopírování images Jeden klíč pro všechny instalace Probíhá aktivace, média „předaktivované“ NESMÍ se půjčovat učitelům ani studentům! Běžná instalace (retail verze) Co instalace to klíč Pro interní instalace lze použít klíče z msdn download – max. 100 klíčů Pro studenty používat POUZE e-academy Jednoduchá a bezpečná distribuce, kontrola nad uživateli, není nutné archivovat žádné informace

41 NOVINKY V ROCE 2007

42 ELMS systém Download klient dekrementuje počet stažení SDC balíčku až ve chvíli úspěšného dokončení stažení E-maily zasílané uživatelům jsou nyní lokalizovány do češtiny Administrátor je ihned po přihlášení přesměrován na seznam administrativních příkazů Veškerá dokumentace byla umístěna na stránky MSDN AA Support Administrátoři mají nyní možnost vyvěšovat oznámení všem uživatelům portálu (Announcement for Users)

43 Demo: MSDN Subscriber Download

44 Odkazy MSDN AA http://msdn.microsoft.com/academic/ (www.msdnaa.net) http://msdn.microsoft.com/academic/ news.msdnaa.net (faculty/dnahelix) MSDN http://msdn.microsoft.com/subscriptions/dowonloads ELMS – e-academy: http://www.microsoft.com/education/msitacademy eacademy@msdnaa.net Microsoft dalibork@microsoft.com

45 Otázky/diskuse


Stáhnout ppt "Otevřené myšlení otevřené dveře. Přehled MSDN Academic Alliance 2007 Dalibor Kačmář Academic Program Manager Developer & Platform Evangelist Group"

Podobné prezentace


Reklamy Google