Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Heslo: Praga Caput Rei publicae ( Praha, hlava republiky) Katastrální vým ě ra: 496 km ² Po č et obyvatel: 1 288 696 Hustota zalidn ě ní: 2 518,2 obyvatel/km.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Heslo: Praga Caput Rei publicae ( Praha, hlava republiky) Katastrální vým ě ra: 496 km ² Po č et obyvatel: 1 288 696 Hustota zalidn ě ní: 2 518,2 obyvatel/km."— Transkript prezentace:

1

2 Heslo: Praga Caput Rei publicae ( Praha, hlava republiky) Katastrální vým ě ra: 496 km ² Po č et obyvatel: 1 288 696 Hustota zalidn ě ní: 2 518,2 obyvatel/km ² Rozpo č tové výdaje: 60 991 mil. K č Historie „Tam žijí Židé mající plno zlata a st ř íbra, tam jsou ze všech národ ů nejbohatší kupci, tam jsou nejzámožn ě jší pen ě žníci, tam stojí tržišt ě a n ě m plno ko ř isti…“, napsal kdosi neznámý o Praze. Kn ě žna Libuše v ě ští slávu Prahy

3  Praha leží mírn ě na sever od st ř edu Č ech.  Centrum se rozkládá v údolí Vltavy a jejích p ř ítok ů – eroze vymodelovala č lenitý reliéf  Nejnižším bodem je hladina Vltavy u Suchdola (177 m n. m.)  Nejvyšším je vrch Tele č ek mezi Sobínem a Chráš ť any (399 m n. m.).  Televizní vysíla č Cukrák nad Zbraslaví byl postaven v nadmo ř ské výšce 412 m.  V centru je výrazný vrchol Pet ř ín (327 m n. m.) s rozhlednou z roku 1891, strm ě se zdvihající od Vltavy.  Praha je podobn ě jako jiná velká m ě sta sužována zhoršenou kvalitou ovzduší a č asto se zde tvo ř í smog. Pet ř ín

4

5  výroba kovod ě lných výrobk ů  výroba stroj ů a za ř ízení  chemie a farmaceutický pr ů mysl  pr ů mysl výrobk ů ze skla, keramiky a porcelánu, stavební hmoty  výroba dopravních prost ř edk ů (mimo výroby automobil ů ), zde zejména kolejní soupravy, motocykly, lehká letadla a jiné  produkce potravin a produkce elektrických a optických p ř ístroj ů  P ů sobí zde desítky muzeí, galerií, divadel, kin a nejr ů zn ě jších kulturních institucí.

6 Kláštery Strahovský klášter Emauzský klášter Stavby ur č ené pro vzd ě lání a kulturu Karolinum Národní divadlo Národní muzeum Ostatní stavby Karl ů v most Starom ě stská radnice Obecní d ů m Kostely a kaple: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojt ě cha Kostel Matky Boží p ř ed Týnem Betlémská kaple Kostel svatého Petra a Pavla Rotunda svatého Martina Paláce: Palác Kinských Č ernínský palác Letohrádek Hvězda Katedrála sv. VítaTýnský chrám Hradčany Karlův most – délka 515,76 m, 16 oblouků

7 Praha se vyzna č uje mimo ř ádnou koncentrací malých i velkých divadelních scén. V nejvýznamn ě jším Národním divadle, jehož novorenesan č ní budova a výzdoba je symbolem č eského vlastenectví 19. století, p ů sobí stálé soubory č inohry, opery a baletu. Dále Stavovské divadlo, v n ě mž se na konci 18. století uskute č nily premiéry Mozartových oper Don Giovanni a La clemenza di Tito. Mezi č inoherními scénami dále vyniká Divadlo na Vinohradech. Prestižní hudební scénou je pražská Státní opera (p ů vodn ě pražská n ě mecká scéna) a také Dvo ř ákova sí ň Rudolfina, sídla Č eské filharmonie. Sv ě tov ě známé je také divadlo Laterna magika. Stavovské divadlo

8 NEUVEDEN, Neuveden. https://encrypted-tbn3.gstatic.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuvI7t59f7D22ZMlyLivB64TmgaHqJ4_EqDQ6Ebjz03mYidQY8https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuvI7t59f7D22ZMlyLivB64TmgaHqJ4_EqDQ6Ebjz03mYidQY8 NEUVEDEN, Neuveden. http://upload.wikimedia.org [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Josef_Mathauser_- _Kn%C4%9B%C5%BEna_Libu%C5%A1e_v%C4%9B%C5%A1t%C3%AD_sl%C3%A1vu_Prahy.jpg/220px-Josef_Mathauser_- _Kn%C4%9B%C5%BEna_Libu%C5%A1e_v%C4%9B%C5%A1t%C3%AD_sl%C3%A1vu_Prahy.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Josef_Mathauser_- _Kn%C4%9B%C5%BEna_Libu%C5%A1e_v%C4%9B%C5%A1t%C3%AD_sl%C3%A1vu_Prahy.jpg/220px-Josef_Mathauser_- _Kn%C4%9B%C5%BEna_Libu%C5%A1e_v%C4%9B%C5%A1t%C3%AD_sl%C3%A1vu_Prahy.jpg NEUVEDEN, Neuveden. https://encrypted-tbn3.gstatic.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRWJzw3fUVBhnyzfQUe93jHNUyz1PpZqha5PlLBkqfSKQsOKIdhttps://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRWJzw3fUVBhnyzfQUe93jHNUyz1PpZqha5PlLBkqfSKQsOKId NEUVEDEN, Neuveden. http://www.dovolenavcr.cz [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.dovolenavcr.cz/cesko/mapa-praha.jpg http://www.dovolenavcr.cz/cesko/mapa-praha.jpg NEUVEDEN, Neuveden. http://www.stavovskedivadlo.cz [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.stavovskedivadlo.cz/img/promo1.jpg http://www.stavovskedivadlo.cz/img/promo1.jpg NEUVEDEN, Neuveden. https://encrypted-tbn2.gstatic.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOf-LR0XTBbAedqkO8YcB18ODAvZT1BP-cOrez3aFE3EJswbitDQhttps://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOf-LR0XTBbAedqkO8YcB18ODAvZT1BP-cOrez3aFE3EJswbitDQ NEUVEDEN, Neuveden. http://www.estav.cz [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.estav.cz/gfx/we/zpr/karluv-most.jpg


Stáhnout ppt "Heslo: Praga Caput Rei publicae ( Praha, hlava republiky) Katastrální vým ě ra: 496 km ² Po č et obyvatel: 1 288 696 Hustota zalidn ě ní: 2 518,2 obyvatel/km."

Podobné prezentace


Reklamy Google