Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 2VY_32_INOVACE_ZEM_BR_2_08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 2VY_32_INOVACE_ZEM_BR_2_08."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 2VY_32_INOVACE_ZEM_BR_2_08 26. 4. 20131.B 15. 10. 2012

2 Zajímavosti Prahy Jméno autora (vč. titulu): Škola – adresa: Ročník: Předmět: Anotace: 1. ročník Zeměpis Mgr. Vladislava Buriánková OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615 Obecné informace, určování obrázků nejznámějších lokalit Tematická oblast: Česká republika

3 Obecné informace Praha je hlavní město, žije zde téměř 1,3 milionu obyvatel. Pro své různorodé funkce a mnoho zvláštností se stala jedním z krajů ČR. Z důvodu ideální polohy bylo toto místo již v dávné době důležitým střediskem obchodu. Reliéf je tvořen Pražskou kotlinou, kterou protíná řeka Vltava do které se vlévá řeka Berounka. V Praze je velká koncentrace obslužné sféry, sídlo zde mají ministerstva, úřady státní správy, vysoké školy, nejvyšší vědecké, kulturní i politické instituce, je to ekonomické a obchodní centrum. Rozlišujeme čtyři urbanistické zóny. 1- Historické centrum (Malá Strana, Hradčany, Staré a Nové Město), 2- Vnitřní město (Vinohrady, Žižkov, Smíchov,Karlín), 3- Vnější město (Prosek, Bohnice, Jižní Město), 4- okrajová zóna (obce, které byly dříve samostatné, dnes jsou připojeny k Praze). Praha se největším dílem podílí na cestovním ruchu ČR. Z památek UNESCO jsou to Hradčany s Malou Stranou, navštěvováno je celé historické jádro, mnohé kostely, kaple, kláštery a paláce. Další významné stavby – Staroměstská radnice, Obecný dům, Rudolfinum, Karolinum, Klementinum, Národní divadlo, Národní muzeum, mnohá náměstí, sady a zahrady.

4 Pojmenuj obrázky 1. 2. 3. 4.

5 5. 6. 7. 8.9.

6 10. 11. 12. 13. 14.

7 15. 16. 17. 18. 19. 20.

8 Řešení Obrázek č. 1. Panorama Pražského hradu s Karlovým Mostem Obrázek č. 2. Katedrála svatého Víta Obrázek č. 3. Bazilika svatého Jiří Obrázek č. 4. Zlatá ulička Obrázek č. 5. Vladislavský sál Obrázek č. 6. Vyšehrad Obrázek č. 7. Týnský chrám Obrázek č. 8. Betlémská kaple Obrázek č. 9. Kostel svatého Mikuláše Obrázek č. 10. Strahovský klášter Obrázek č. 11. Valdštejnský palác Obrázek č. 12. Emauzský klášter Obrázek č. 13. Staroměstský orloj Obrázek č. 14. Staroměstská radnice Obrázek č. 15. Rudolfinum Obrázek č. 16. Prašná brána Obrázek č. 17. Václavské náměstí Obrázek č. 18. Národní muzeum Obrázek č. 19. Národní divadlo Obrázek č. 20. Socha svatého Václava

9 Použitá literatura a obrázky http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_uli%C4%8Dka http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bc hahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bc ha http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislavsk%C3%BD_s%C3%A1l http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Mal%C3%A1_Strana) http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Matky_Bo%C5%BE%C3%AD_p%C5%99ed_T%C3%BDnem http://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9msk%C3%A1_kaple http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad http://cs.wikipedia.org/wiki/Strahovsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter http://cs.wikipedia.org/wiki/Emauzsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter http://cs.wikipedia.org/wiki/Vald%C5%A1tejnsk%C3%BD_pal%C3%A1c http://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_radnice http://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%BD_orloj http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolfinum http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%A1n%C3%A1_br%C3%A1na http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_muzeum http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava http://www.hajduch.net/cesko/praha-hlavni-mesto


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Označení:Sada: Ověření ve výuce:Třída: Datum: Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0199 2VY_32_INOVACE_ZEM_BR_2_08."

Podobné prezentace


Reklamy Google