Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ces photos sont des vues vraiment extraordinaires et très intéressantes de lieux ou d’évènements. Prenez quelques minutes pour les regarder. Régalez-vous!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ces photos sont des vues vraiment extraordinaires et très intéressantes de lieux ou d’évènements. Prenez quelques minutes pour les regarder. Régalez-vous!"— Transkript prezentace:

1

2 Ces photos sont des vues vraiment extraordinaires et très intéressantes de lieux ou d’évènements. Prenez quelques minutes pour les regarder. Régalez-vous! Montage et traduction par Jybé Enfants du Voyage Photos et commentaires du WeB Belles et surprenantes These are photos of really extraordinary places or events and very interesting.......take a few minutes to look at these......enjoy Alain Morisot et Sweet people

3 The world's highest chained carousel, located in Vienna, at a height of 117 meters. Nejvyšší řetízkový kolotoč na světě je ve Vídni ve výšce 117m

4 Thor's Well a/k/a "the gates of the dungeon" on Cape Perpetua, Oregon. At moderate tide and strong surf, flowing water creates a fantastic landscape Thor's Well - „brána do podzemí“ na Cape Perpetua ve státě Oregon. V mírné proudu a silném příboji vytváří tekoucí voda fantastickou krajinu

5 Emerald Lake in the crater of an extinct volcano. Tongariro National Park - New Zealand Emerald Lake v kráteru vyhaslé sopky. Národní pakr; Nový Zéland.

6 Restaurant on a cliff on the east coast of Zanzibar. Depending on the tide the restaurant can be reached both on foot and by boat. Restaurace na útesu - východní pobřeží Zanzibaru. Záleží na přílivu a odlivu- do restaurace můžete dojít pěšky nebo na lodi.

7 Office of Selgas Cano in Madrid Kancelář. Selgas Cano Architecture (Madrid, Espagne)

8 Desert with Phacelia (Scorpion Weed). Flowering once in several years. Poušť s květy svazenky. Vykvete takto jednou za několik let.

9 Balloons in Cappadocia. Balony v Cappadocii, Turecko..

10 Dubai. Výhled z mrakodrapu BurjKhalifa. Výška budovy je 828metrů (163poschodí)). Dubai. The view from the skyscraper BurjKhalifa. The height of buildings is 828 m (163 floors).

11 And this is the view down A toto je pohled dolů...

12 These trees grow in the forest near Gryfino, Poland. The cause of the curvature is unknown Tyto stromy rostou v lese nedaleko Gryfino v Polsku. Příčina zakroucení kmenů není známa.

13 The border between Belgium and the Netherlands in a cafe Hranic e v kavárně mezi Belgií a Holandskem

14 Twice a year in the Gulf of Mexico rays migrate. About 10 thousand stingrays swim from the Yucatan Peninsula to Florida in the spring and back in the fall. Dvakrát do roka táhnou Mexickým zálivem rejnoci. Okolo 10tisíc rejnoků pluje z Yucatanu na Floridu. Na jaře tam a na podzim zpět.

15 In the resort town of Skagen you can watch an amazing natural phenomenon. This city is the northernmost point of Denmark, where the Baltic and North Seas meet. The two opposing tides in this place cannot merge because they have different densities. V letovisku Skagen můžete vidět úžasný přírodní úkaz. Toto město je nejsevernějším bodem Dánska, kde se potkává Baltické moře se Severním.

16 In the Chinese province of Shandong is a bridge across the Gulf of Jiaozhou. The bridge length over 36 km is calculated for eight car lanes, and is the longest sea bridge in the world. V Číně v provincii Shandong je most přes záliv Jiaozhou. Most měří přes 36km počítá s osmi pruhy pro auta a je nejdelším „mořským“ mostem na světě.

17 Day and night. The monument in Kaunas, Lithuania Noc a den,.

18 An unusual tunnel in California's Sequoia National Park Neobvyklý tunel v Kalifornii.

19 This statue, created by Bruno Catalano, is located in France Tato socha vytvořená Brunem Catalanem se nachází ve Francii.

20 Family photo Rodinné foto.

21 The longest traffic jam in the world recorded in China. Its length is 260 kilometers Nejdelší dopravní zácpa na světě- v Číně. Délka=260km.

22 Paris computer games store. In fact, the floor is absolutely flat Pařížský obchod počítačových her. Ve skutečnosti je podlaha úplně rovná.

23 Marcus Levine - slaughtering an artist in the literal sense. He creates his paintings by nailing a white wooden panel. At his latest series of paintings exhibited in a gallery in London, Marcus has spent more than 50 000 pieces of iron. Marcus Levine – vytváří své obrazy zatloukáním hřebíků do bílých dřevěných panelů. Na své poslední sérii obrazů vystavované v londýnské galerii, Marcus použil více než 50 000 kousků železa..

24 Ve městě Buford (USA) žije pouze jedna osoba. Pracuje jako údržbář a jako starosta zároveň In the city of Buford (USA) lives just one person. He works as a janitor and as a mayor.

25 Autumn camouflage Podzimní maskování.

26 Haus Rizzi - Německo. La maison Rizzi à Brunswick en Basse-Saxe (Allemagne)

27 Lena Pillars. Russia, the Lena River. Řeka Lena; Rusko.)

28 Banpo Bridge in Seoul, South Korea Most v Soulu, Jižní Korea.

29 Favelas of Brazil. The boundary between wealth and poverty Hranice mezi bohatstvím a chudobou v Brazílii.

30 Lost paradise in the Indian Ocean. Isle of Lamu Ztracený ráj. V Indickém oceánu- ostrov Lamu.

31 Balcony of floor 103 in Chicago Balcon ve 103.patře- Chicago

32 From the outside it looks like Balkon- pohled zvenku.

33 View of the sunset from inside the wave. Pohled na západ slunce skrz vlnu.

34 This is a unique geological phenomenon known as Danxia landform. These phenomena can be observed in several places in China. This example is located in Zhangye, Province of Gansu. The color is the result of an accumulation for millions of years of red sandstone and other rocks. Tento úkaz lze spatřit na několika místech v Číně. Barvy jsou výsledkem usedání pískovců a jinýchhornin po miliony let

35 In northwestern Montana, USA. The water is so transparent that it seems that this is a quite shallow lake. In fact, it’s very deep. Voda je tak průhledná, že se zdá, že je docela mělká. Ve skutečnosti je však velmi hluboká

36 Airport in the Maldives is located on an artificial island in the middle of the Indian Ocean Letiště na maledivách je situováno na umělém ostrově uprostřed Indického oceánu.

37 Lighthouse guard in Mare, France must be one of the most courageous people on the planet! Not everyone will have a smoke in such weather, and in such a place! Majáková hlídka v Mare, Francie. Musí být jeden z nejodvážnějších lidí na planetě! Ne každý si může zakouřit na takovém místě a za takového počasí!

38 Photo of storm in Montana, USA, 2010 Tornádo -Montana (USA) 2010.

39 Skyscrapper Crescent Crescent Moon Tower (Dubai) «Mrakodrap » Crescent Moon Tower (Dubai)

40 Heavy fog in Sydney, which enveloped the whole city Hustá mlha v Sydney, která zahalila celé město. (Australie).

41 The river above the river (l’Elbe): Magdeburg Water Bridge, Germany Řeka nad řekou – Magdeburský vodní most v Německu.

42 Morning Glory - kind of clouds observed in the Gulf of Carpentaria in northern Australia Ranní sláva- druh mraký pozorovaný v zálivu Carpentaria- severní Australie.

43 Gibraltar Airport is one of the most extraordinary airports around the world Letiště Gibraltar jedno z nejneobvyklejších letišť na světě.

44


Stáhnout ppt "Ces photos sont des vues vraiment extraordinaires et très intéressantes de lieux ou d’évènements. Prenez quelques minutes pour les regarder. Régalez-vous!"

Podobné prezentace


Reklamy Google