Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manuál pro začátečníky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manuál pro začátečníky"— Transkript prezentace:

1 Manuál pro začátečníky
Protokol MESI Manuál pro začátečníky rev 1.1 Štěpán Rezek, 2007

2 Co to je? Protokol MESI (někdy nazýván Illinois protocol) je protokol široce používaný pro zajištění paměťové koherence. Poprvé se objevil u procesorů Intel Pentium.

3 Stavy MESI Tzn. v jakém stavu mohou být kopie proměnných v lokálním bloku M – modified E – exclusive S – shared I – invalid

4 Stav M Blok cache je přítomen pouze v lokální cache
Kopie byla změněna, tzn. hodnota je jiná než hodnota v hlavní paměti Cache musí tento blok zapsat do hlavní paměti dříve, než kterákoliv jiná cache přečte (v tuto chvíli již neplatnou) hodnotu z hlavní paměti

5 Stav E Blok je přítomen pouze v lokální cache, ale je clean (čistý) – jeho hodnota je stejná, jako hodnota v hlavní paměti

6 Stav S Blok je platný a může být sdílen jinou cache

7 Stav I Blok v cache je neplatný

8 Cache může vrátit hodnotu, když je blok ve stavu M, E nebo S.
Pokud je ve stavu I, musí nejdříve získat platnou hodnotu proměnné, aby uspokojila čtení. Poté se může přepnout do stavu S nebo E.

9 Takže to shrňme: Stav hodnoty v cache: M Modified E Exclusive S Shared
I Invalid Je hodnota v cache platná? ANO NE Hodnota v hlavní paměti je… …zastaralá …platná Existují nějaké kopie v cache ostatních procesorů? Možná možná Zapsání (write) do takového bloku … …nejde na sběrnici …jde na sběrnici a aktualizuje cache …jde přímo na sběrnici, změna hodnoty jen v cache

10 Transakce (události) na sběrnici
BusRd: Po lokálním Read miss, použit S/S – signalizuje, jestli existují sdílené kopie BusRdX: po lokálním Write miss, žádost o nový blok + zneplatnění BusUpgr: po lokálním Write hit nad blokem se stavem S (zneplatnění) Odpověď na čtení (BusRd nebo BusRdX): MemSup: hlavní paměť dodává požadovaný blok do cache CacheFlush: zdrojem dat je cache, kde je blok ve stavu. Data jsou vypláchnuta na sběrnici a uložena do hl. paměti i předána žádající cache.

11 S/S signál Pokud by neexistoval, máme protokol MSI -> neodlišitelnost stavu E od S => Kontrolery všech cache provádí snooping (číhají) na BusRd Implementováno jako kus drátu, realizující log. funkci OR -> není to sběrnice

12 na sběrnici půjde operace na sběrnici půjde operace BusRd,
Jak spolu souvisí stavy bloků a operace na sběrnici? PrWr/BusRdX PrWr/— BusRd/Flush PrRd/ BusRdX/Flush PrWr/- PrRd/— E M I S PrRd BusRd(S) BusRdX/MemSup BusRd/ MemSup PrWr/BusUpgr BusRd (S) BusUpgr/- procesor zapisuje + na sběrnici půjde operace BusRdX Přechod vyvolaný právě aktivním procesorem Přechod vyvolaný Okolním světem procesor čte + na sběrnici půjde operace BusRd, na S/ S je hodnota 0 (S)

13 hodnoty z hlavní paměti)
Systém používající MESI: Stav, v němž je blok cache Blok (kopie hodnoty z hlavní paměti) Procesor n P0 P1 Pn Hlavní paměť S/S - sdílený signál, log. OR Nutný kvůli stavu E Cache (skrytá paměť) Datová sběrnice

14 Na začátku jsou všechny bloky ve stavu Invalid
P0 P1 P2 E I 5 ? I ? I ? BusRd 5 Procesor 0 chce číst hodnotu > Čtení z hlavní paměti (MemSup), stav Exclusive Read Miss, ostatní procesory neoznamují po S/S, že mají kopii (stav sběrnice = S, tedy log. 0)

15 Procesor 2 chce číst hodnotu
5 I ? S I 5 ? BusRd 5 Procesor 2 chce číst hodnotu Čímž se u obou nastaví stav Shared, a P2 načte hodnotu z hlavní paměti (MemSup) Operaci BusRd zachytí kontroler cache 0… …a nastaví S=1 na S/S

16 Procesor 2 chce zapsat hodnotu 9…
PrWr(9) S I 5 I ? M S 9 5 BusUpgr(x) 5 Procesor 2 chce zapsat hodnotu 9… … bingo! Už mám platnou hodnotu v cache. Kontroler nejprve musí zneplatnit kopie v ostatních cache… …a potom teprve uvede blok do stavu M

17 Procesor 0 chce číst hodnotu. Problém – blok je Invalid.
5 9 I ? M S 9 CacheFlush(9) BusRd 9 5 Procesor 0 chce číst hodnotu. Problém – blok je Invalid. -> Na sběrnici se vyšle operace BusRd Ten je zachycen kontrolerem cache 2 -> vyšle S=1 na S/S … a zároveň CacheFlush, s hodnotou 9

18 Procesor 1 chce zapsat hodnotu, která není v cache
PrWr(11) S I 9 M I E 11 ? 9 S I 9 BusRdX BusRdX 9 Procesor 1 chce zapsat hodnotu, která není v cache Kontroler cache vyšle operaci BusRdX, kterou zneplatní ostatní kopie bloku a vezme hodnotu z hlavní paměti Tato hodnota je vrácena zpátky – stav Exclusive a následně změněna procesorem na zapsanou –stav Modified

19 Poznámka Existuje ještě vylepšení protokolu MESI, nazvané MOESI
Ten je využíván např. u procesorů AMD64 Owned -> blok v tomto stavu drží nejčerstvější správnou kopii hodnoty z hlavní paměti. Narozdíl od stavu Shared, hodnota v hlavní paměti může být neplatná. Pouze jeden procesor může mít blok ve stavu O, všechny ostatní musí mít bloky ve stavu S.

20 Nastal čas na přestávku a přípravu čaje…

21 Transakce na sběrnici, ještě jednou
BusRd: Po lokálním Read miss, použit S/S – signalizuje, jestli existují sdílené kopie BusRdX: po lokálním Write miss, žádost o nový blok + zneplatnění BusUpgr: po lokálním Write hit nad blokem se stavem S (zneplatnění) Reakce na čtení (BusRd nebo BusRdX): MemSup: hlavní paměť dodává požadovaný blok do cache CacheFlush: zdrojem dat je cache, kde je blok ve stavu. Data jsou vypláchnuta na sběrnici a uložena do hl. paměti i předána žádající cache.

22 Kritické sekce & MESI Implementuje se pomocí sdílené proměnné Lock - zámek Postup: Zamkni zámek Něco vykonej Odemkni zámek Toto musí být atomické

23 Několik atomických metod
Test & Set Swap Fetch & Increment Compare & Swap

24 Musí celá proběhnout atomicky, tzn. v průběhu Read,Modify,Write
Test & Set Musí celá proběhnout atomicky, tzn. v průběhu Read,Modify,Write nesmí ostatní procesy/ory přistoupit do místa v paměti, které je modifikováno Definice Pseudo C++: int TestAndSet(boolean &zamek) { boolean predchoziStav = zamek; zamek = true; return predchoziStav; } Pseudo ASM: Load r, zamek Store zamek, #1 Ret Použití int zamek = false; void KritickaSekce() { while(TestAndSet(zamek) == true); // kod kriticke sekce zamek = false; } Z: TestAndSet r, zamek Bnz r,Z ; kod kriticke sekce Ret Opuštění kritické sekce = nastavení zámku na false (0)

25 Test & Set + MESI: Load r, zámek Store zámek, #1 Bnz r, Z
Bnz r, Z ;projde Load r, zámek Store zámek, #1 Bnz r, Z Load r, zámek Store zámek, #1 Bnz r, Z Test & Set + MESI: P0 P1 P2 P3 1 zámek= zámek= zámek= zámek= I ? I ? I M E 1 ? I ? BusRd zámek= Procesor 2 chce vstoupit do kritické sekce Žádná jiná cache nesdílí zámek -> na sběrnici zůstává S=0 Procesor nyní zamyká zámek... C2 neposílá BusUpgr, protože je v M… … a nyní P2 může nerušeně vykonávat kód v kritické sekci.

26 Store zámek, #0 BusUpgr Nakonec P2 kritickou sekci opustí….
zámek= zámek= zámek= zámek= I ? I ? M 1 I ? BusUpgr zámek= Nakonec P2 kritickou sekci opustí…. a cache pošle BusUpgr.

27 Load r, zámek Store zámek, #1 Bnz r, Z CacheFlush(0) BusUpgr BusRd
zámek= zámek= zámek= zámek= M S I 1 ? I ? S M I I ? CacheFlush(0) BusUpgr BusRd zámek= Nyní chce P0 uzamknout zámek Procesor P0 chce vstoupit do kritické sekce a Cache0 pošle BusRd. => Změna stavu Cache0 na M a poslání BusUpgr To zachytí Cache2 a nastaví S=1 , načež pošle CacheFlush(0) .

28 Load r, zámek Store zámek, #1 Bnz r, Z BusUpgr BusRd 1
I 1 M S I 1 ? I I ? CacheFlush(1) BusUpgr BusRd zámek= 1 Teď chce P1 uzamknout zámek. Cache0 zjistí, že někdo chce číst zámek, a tak pošle na S/S jedničku a zároveň CacheFlush(1) na sběrnici. Test ovšem neprojde, jelikož r=1 => zpátky na Začátek Procesor 1 tedy načte hodnotu r=1. P1 poté uloží do cache jedničku a pošle BusUpgr.

29 Load r, zámek Store zámek, #1 Bnz r, Z 1
P0 P1 P2 P3 zámek= zámek= zámek= zámek= I 1 S M I 1 I M S I 1 ? 1 zámek= Procesor 3 chce taky vstoupit do kritické sekce. Na sběrnici se objeví BusRead od Cache3, následně Cache1 Nastaví S/S na 1 a pošle CacheFlush. Výsledná hodnota r=1. Nakonec P3 nastaví svůj blok na jedničku a dopadne stejně, jako P1 v minulém slidu -> znovu na začátek. P0 je zabarikádován v kritické sekci 

30 Co dál? Protokol MESI se také dá použít, mimo jiné, i s jinými technikami přístupu do kritických sekcí, např. LLSC (Load Linked & Store Conditional), nicméně princip je v základu stejný.

31 To je vše, mnoho štěstí při zkoušce!
I když, no, pro jistotu, ještě chvilku zůstaňte….

32 Příklad V systému je 5 procesorů v SMP na sběrnici s protokolem MESI. Určete, které transakce a kolikrát se objeví na sběrnici, když: každý procesor se snaží 1x dostat do CS každý zbývající procesor se jednou zkusí dostat do CS, která je zamčená. na začátku mají všechny bloky stav I

33 Ugh… P0 P1 P2 P3 P4 I ? I ? I ? I ? I ? zámek= zámek= zámek= zámek=
zámek=

34 Simulace, jak by to mohlo vypadat:
Read Write P0 Read Write P1 Read Write P2 Read Write P3 Read Write P4 zámek= zámek= zámek= zámek= zámek= E M S I I 1 ? M S I I S ? 1 M S I ? 1 I ? I ? 1 P0 se zamkne v CS, ostatní se budou neúspěšně pokoušet o totéž zámek= Zbytek už je asi zřejmý… BusRd BusRdX BusUpgr P0 P1 P2 P3 P4

35 Tak to už je skutečně vše

36 Odkazy https://www.cs.tcd.ie/Jeremy.Jones/vivio/caches/MESI.htm
Vynikající simulátor protokolu MESI (WIN only) WTWNA - Manuál pro začátečníky Manuál pro pokročilé 

37 Formality Dílo uvolňuji pod licencí Creative Commons Attribution 2.5 License Zříkám se jakékoli odpovědnosti za škody způsobené tímto textem (třeba 4 u zkoušky… ) A za správnost tohoto textu (chyby ale samozřejmě rád opravím) Drobné nepřesnosti upravil Ing. Miloš Bečvář


Stáhnout ppt "Manuál pro začátečníky"

Podobné prezentace


Reklamy Google