Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno: 23. ledna 2013 Autorka: Mgr. Kateřina Kyjovská

2 RAKOUSKO PO VÍDEŇSKÉM KONGRESU Františkovsko – metternichovský absolutismus

3 Rakouské císařství 1804 – František I. rakouským císařem 1812 – občanský zákoník  Rovnost před zákonem  Nadále ovšem robota! Absolutismus

4 Územní rozsah císařství

5 Vztah národů k císařství Rozsáhlé území s mnoha národy Rakušany se cítilo jen minimum obyvatelstva  Státní patriotismus se neujal Obyvatelstvo spojovala dynastie a loajalita k ní

6 František I. Ferdinand I. Dobrotivý Panovníci do roku 1848

7 František I. (1768 - 1835) Syn Leopolda II. Dědeček Františka Josefa I. Od 16 let jej vychovával Josef II. Rodinně založený člověk Čtyřikrát ženatý Záliby: četba, hudba, botanika

8 Kníže Metternich Kancléř „četník Evropy“, „kočí Evropy“ Řídil zahraniční politiku monarchie v letech 1809- 1848 Monarchista

9 „Tak řečení geniové a učenci nejsou k ničemu, vždycky chtějí všecko vědět nejlépe a zdržují úřadování anebo jim nevoní. Zdravý lidský rozum a dobrá zadnice, to je nejlepší.“ Přečtěte si dva výroky císaře Františka I. a charakterizujte jeho pohled na vzdělávání poddaných. Pokuste se odpovědět na otázku: „Proč zastával tento názor?“

10 „Držte se starého, neboť to je dobré a naši předkové se při tom dobře měli; proč ne my? Nyní panují nové ideje, které nemohu schvalovat a nikdy jich neschválím. Vzdalujte se jich a přidržujte se jejich opaku, neboť já nepotřebuji učence, nýbrž dobré občany. Vaším povoláním je vzdělávat mládež k tomu účelu. Kdo mně slouží, musí učit, co nařizuji. Kdo to neumí, nebo přichází ke mně s novými ideami, ten může jít, nebo já jej odstraním.“

11 Františkovsko-metternichovský absolutismus Proti novotám Snaha zabránit pronikání liberalismu Tajná policie Špiclové, cenzura – včetně korespondence Poddaní mají být oddaní panovníkovi a církvi Proti inteligenci – vliv na školy  Měly produkovat oddané úředníky

12 Františkovsko-metternichovský absolutismus Zmírněna centralizace Zmírněna germanizace Rostlo národní vědomí jednotlivých národů žijících v rámci monarchie.  Př. české národní obrození (kořeny již za Josefa II.)  1843 – uzákoněna maďarština vedle latiny sněmovním a úředním jazykem v Uhrách nacionalismus nesměl ohrožovat politickou koncepci Metternicha.

13 Ferdinand I. Dobrotivý (1793 - 1875) Syn Františka I. Epilepsie a jiné zdravotní problémy Zájmy: botanika, hudba, zájem o technické novinky Ženatý, ale bezdětný Poslední korunovaný český král!!! (1836) Po abdikaci žil v Praze

14 Rakouské císařství po roce 1835 1835 – smrt Františka I. Na trůn Ferdinand – neschopen vládnout Státní rada  arcivévoda Ludvík (císařův strýc)  kancléř Metternich  hrabě František Antonín Kolovrat Hrabě Kolovrat

15 Vysoký dvorní hodnostář utěšuje plačící Vídeňáky lemující ulice při pohřbu císaře Františka: „Neplačte, vždyť vše zůstane při starém.“ Dostalo se mu odpovědi: „My pláčeme právě proto.“ Objasněte dobovou anekdotu.

16 Zdroje obrázků CEPLEANU, Spiridon Ion. KaisertumOsterreich.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013- 01-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KaisertumOsterreich.png GERSTBACH, Peter. Krone Kaiser Rudolf II Kaisertum Österreich.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krone_Kaiser_Rudolf_II_Kaisertum_% C3%96sterreich.jpg Axmann-Kupferstich.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axmann-Kupferstich.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axmann-Kupferstich.jpg Amerling Ferdinand I.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amerling_Ferdinand_I.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amerling_Ferdinand_I.jpg 1768 Franz-5.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1768_Franz-5.jpg

17 Zdroje obrázků Prince Klemens Lothar von Metternich-Winneburg.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prince_Klemens_Lothar_von_Mett ernich-Winneburg.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prince_Klemens_Lothar_von_Mett ernich-Winneburg.jpg Cartoon owl on book blue. WPClipart [online]. 2007 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/education/books/owl_on_book/cartoon_owl_on_ book_blue.png.html http://www.wpclipart.com/education/books/owl_on_book/cartoon_owl_on_ book_blue.png.html Franz Anton von Kolowrat-Liebsteinsky.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_Anton_von_Kolowrat- Liebsteinsky.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_Anton_von_Kolowrat- Liebsteinsky.jpg Friedrich von Amerling 003.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friedrich_von_Amerling_003.jpg

18 Zdroje Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Editor Pavel Bělina, Jiří Pokorný. Praha: Paseka, 1993, 328 s. ISBN 80-851-9260-8. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Vyd. 2. Editor Brigitte Hamanová. Praha: Brána, 2001, 403 s. ISBN 80-724-3109-9. HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 175 s. ISBN 80-723-5172-9.


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google