Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SQL Server 2005 – Správa a monitorování Michael Juřek Software Architect Microsoft s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SQL Server 2005 – Správa a monitorování Michael Juřek Software Architect Microsoft s.r.o."— Transkript prezentace:

1

2 SQL Server 2005 – Správa a monitorování Michael Juřek Software Architect Microsoft s.r.o.

3 Agenda  Správa a administrace  Bezpečnost  Monitorování a hledání chyb  Ladění výkonu  Automatizace činností

4 Take Advantage When? How much work to leverage the technology?  DDL Triggers Auditing and Prevention  SQL Server Agent New Automation/Alerting  Microsoft Operations Manager (MOM) SQL Server Management Pack  Database Maintenance Plans  Database Mail Upgrade Immediate Minimal Work to Leverage Design and Architect  Improving Manageability from Design to Installation to New Features/Extensions  Centralized Monitoring to allow a cohesive picture of what’s going on… where…  SQL Server Management Studio Unified Error Viewer/ Reports/ Monitoring/ Server Dashboard  Performance Monitor Integration  SQL Server Profiler  Database Engine Tuning Advisor  SQLCMD  System Information Catalog Views and DMVs  VSTS 2005 Code Analysis and Modeling  Event Notifications Auditing and Reaction Events

5 Správa a administrace  SQL Server Management Studio  Dynamic Management Views

6  Integrované prostředí pro správu i vývoj  Založené na slupce Visual Studia  Nahrazuje nástroje:  Enterprise Manager  Query Analyzer  Analysis Manager  Slouží ke správě:  Relačních databází  Analytických služeb  Reportovacích služeb  Databází SQL Server Mobile  Možnost skriptování:  T-SQL/SQLCMD  XMLA/MDX/DMX  Grafické reporty ... Management Studio

7 Procházka nástrojem SQL Server Management Studio

8 Dynamic Management Views  Veřejné pohledy na interní struktury  Ideální pro sledování výkonnosti Na úrovni serveru Jednotlivé komponenty dm_exec_* Příkazy prováděné uživateli, databázová spojení dm_os_* Paměť, zamykání, vlákna,... dm_tran_* Transakce a izolace dm_io_* I/O operace disku a sítě dm_db_* Databáze a objekty v nich dm_repl_*Replikacedm_broker_* SQL Service Broker dm_fts_* Full-text vyhledávání dm_qn_* Query Notifications dm_clr_* Common Language Runtime

9 DM_ Object Interface SQL Server Relational Engine Operational Memory Structures Aggregate Statistical Data DMVs and DMFs Resource DB Resource DB (visible as “sys” schema) SPs, Views, Tables, etc. User DB Monitoring or Diagnostic Application Some existed, yet not exposed New and exposed in SQL Server 2005

10 How DMVs Improve Access  SQL Server 2000: DBCC SHOWCONTIG  Not tabular by default  Difficult to programmatically analyze  Pre-create temp table, complete definition with data types  Must use dynamic string execution to execute results into temp table  SQL Server 2005: sys.dm_db_index_physical_stats(params)  Table-valued function returns tabular set  EASY to programmatically analyze  Can use SELECT INTO to catch result set  No dynamic string execution needed!

11 Příklad použití DMV  DMV týkající se indexů  sys.dm_db_index_physical_stats  Velikost a framgentace tabulek a indexů  sys.dm_db_index_operational_stats  Interní informace o aktivitách kolem tabulek a indexů  sys.dm_db_index_usage_stats  Statistiky o použití individuálních indexů  sys.dm_db_index_partition_stats  Stránky a počty řádků pro partice indexů

12 Bezpečnost  SQL Server Surface Area Configuration  Auditování a kontrola změn

13 Nastavení „povrchu“ SQL Server Surface Area Configuration  Konfigurace služeb a připojení  Nastavení služeb  Vzdálená připojení  SQL Server Agent  Reportovací služby  Integrační služby  SQL Server Browser  Konfigurace jednotlivých rysů  sp_configure nastavení  Dotazy do katalogu  Nastavení mailu  xp_cmdshell  Integrace.NET frameworku

14 SQL Server Surface Area Configuration

15 Statická analýza kódu Vytváření bezpečných aplikací užívajících SQL  Analýza kódu bez provádění  Vyhledá známé bezpečnostní problémy před nasazením kódu:  SQL injection  Buffer Overflow  Pro nativní kód i kód.NET frameworku  Součást edice Visual Studio Team Edition for Software Developers  Vysoce konfigurovatelné  Modifikace pravidel  Import pravidel

16 Auditování a kontrola změn  DDL triggery – zaměření  Specifické příkazy: DROP_TABLE  Skupiny příkazů: DDL_PROCEDURE_EVENTS  CREATE PROCEDURE  ALTER PROCEDURE  DROP PROCEDURE  Event Notifications, WMI Events – výše uvedené a navíc ještě:  Speciální události: DATA_FILE_AUTO_GROW  Skupiny událostí: TRC_STORED_PROCEDURES  SP_RECOMPILE  SP_CACHEMISS  SP_CACHEREMOVE  SP_CACHEINSERT

17 DDL trigger

18 Monitorování a hledání chyb  SQL Server Profiler  Integrace výkonnostních čítačů

19 Monitorování Jednotný přístup  Podpora logů z více zdrojů:  SQL Server Database Engine  SQL Server Agent  Windows Event Viewer  Database Mail  Napříč všemi logy:  Vyhledávání  Filtrování  Export

20  Analýza událostí z relačních a analytických služeb  Přepracované a výrazně příjemnější uživatelské rozhraní  Speciální události: Service Broker, Notification Services,...  Uložení do souboru: Showplan XML, Deadlock Graph  Pozastavení, modifikace  Profilování SQL 2000/2005  Práva k profilování lze nastavit i bez dalších práv k databázi SQL Server Profiler

21 Integrace výkonnostních čítačů  Trasování profilerem  Vytvoření záznamu výkonnostních čítačů  Otevření trasovacího souboru  Import dat z výkonnostních čítačů  Korelace založena pouze na čase –musí být dobře synchronizován  Automatická obousměrná synchronizace obou zobrazovacích panelů  Funguje proti SQL serveru ve verzích 2000 a 2005

22 SQL Server Profiler

23  Use SQL Server Management Pack to Lower Operational Costs and Increase Availability  Operate from a central console  Manage large SQL Server deployments  Detect problems proactively  Understand problem details  Fix the problems by launching tasks  Trend history of performance counters  Generate Reports  Plan for capacity  Microsoft Operations Manager to ship a SQL Server 2005 Management Pack Microsoft Operations Manager Monitoring the Enterprise

24 Ladění výkonu  Database Engine Tuning Advisor

25  Doporučení pro partitioning  Možnost omezení času analýzy  Zahrnutí sloupců do indexu  XML formát vstupů a výstupů  Režim hledání nepotřebných indexů (Drop ONLY)  Parametrizované spuštění z příkazové řádky  Uložení/načtení ladící seance (XML formát)  Možnosti vstupu zátěže:  *.trc, *.sql a *.xml soubory  Tabulka SQL serveru Database Engine Tuning Advisor

26

27 Automatizace činností  SQL Server Agent  Plány pro údržbu databáze  Database Mail  SQLCMD  Upgrade Advisor

28 SQL Server Agent  Alerty mohou být spuštěny  Chybami SQL Serveru  Překročení hodnoty výkonnostních čítačů  WMI události  SQL Agent používá Database Mail  Proxy účty  Proxy účet je asociován s účtem SQL serveru  Proxy account může mít garantována práva databázového uživatele, databázové role a serverové role  Proxy účet může být asociován s podsystémem SQL Serveru

29  Založeny na integračních službách SQL serveru  Uživatelské rozhraní flexibilního průvodce  Možnost vytvoření plánů i pro více než jednu databázi  Možnost zaměření plánu na „all users databases“ (zahrne i nově vytvořené) Plány pro údržbu databáze

30  SMTP (žádný Outlook)  Odesílání mailů ze separátního procesu  Podpora clusteringu a 64- bit  Asynchronní architektura používající SQL Server Service Broker  Více SMTP účtů  Logování Database Mail

31 SQLCMD Skriptování z příkazové řádky  Nahrazuje OSQL  Podporuje spojení na více serverů (master scripts)  Substituce parametrů  Proměnné definované ve skriptech  Proměnné předané při volání skriptu  Proměnné prostředí  Lepší kontrola chyb  Dedikované spojení administrátora

32 SQLCMD

33  Kontroluje schéma databází a nastavení serveru  Ke stažení na webu, na CD SQL 2005  SQL Server 2005 Upgrade Handbook  Rozdíly mezi edicemi SQL 2005 http://www.microsoft.com/sql/2005/productinfo/sql2005features.mspx http://www.microsoft.com/sql/2005/productinfo/sql2005features.mspx Upgrade Advisor

34 Why Upgrade? Database Engine  Service Broker  HTTP Access  Database Tuning Advisor  Enhanced Read ahead & scan  Indexeswith Included Columns  Multiple Active Result Sets  Persisted Computed Columns  Try/Catch in T-SQL statements  Common Table Expressions  Server Events  Snapshot Isolation Level  Partitioning  Synonyms  Dynamic Management Views.NET Framework  Common Language Runtime Integration  CLR-basedFunctions, & Triggers  CLR-based Types, Functions, & Triggers  SQL Server.NET Data Provider Data Types  CLR-based Data Types  VARCHAR(MAX), VARBINARY(MAX)  XML Datatype Database Failure and Redundancy  Fail-over Clustering (up to 8 node)  Database Mirroring  Database Snapshots  Enhanced Multi-instance Support XML  New XML data type  XML Indexes  XQUERY Support  XML Schema (XSD) support  FOR XML PATH  XML Data Manipulation Language  SQLXML 4.0 Database Maintenance  Backup and Restore Enhancements  Checksum Integrity Checks  Dedicated Administrator Connection  Dynamic Configuration AWE  Highly-available Upgrade  Online Index Operations  Online Restore Management Tools  MDX & XML/A Query Editor  Maintenance Plan Designer  Source Control Support  Profiler access to non-sa  SQLCMD Command Line Tool  Database Mail Performance Tuning  Profiling Analysis Services  Exportable Showplan & Deadlocks  Profiler Enhancements  New Trace Events Full-text Search  Backup/Restore includes FT catalogs  Multi-instance service SQL Client.NET Data Provider  Server Cursor Support  Multiple Active Result Sets Security  Catalog and meta-data security  Password policy enforcement  Fine Grain Administration Rights  Separation of Users and Schema  Surface Area Configuration Notification Services  Embed NS in existing application  User-defined match logic  Analysis Services Event Provider Replication  Seamless DDL replication  Merge Web Sync  Oracle Publication  Peer to Peer Transactional replication  Merge replication perf and scalability  New monitor and improved UI Analysis Services and Data Mining  Analysis Management Objects  Windows Integrated Backup and Restore  Web Service/XML for Analysis  Integration Services and DM Integration  Eight new Data Mining algorithms  Auto Packaging and Deployment  Migration Wizard Integration Services  New high performance architecture  Visual design and debugging environment  Extensible with custom code and scripts  XML task and data source  SAP connectivity  Integrated data cleansing & text mining  Slowly changing dimension wizard  Improved flow control  Integration with other BI products Reporting Services  Report Builder  Analysis Services Query Designer  Enhanced Expression Editor  Multi-valued Parameters  Date Picker  Sharepoint Web Parts  Floating Headers  Custom Report Items  XML Data Provider

35 Take Advantage When? How much work to leverage the technology?  DDL Triggers Auditing and Prevention  SQL Server Agent New Automation/Alerting  Microsoft Operations Manager (MOM) SQL Server Management Pack  Database Maintenance Plans  Database Mail Upgrade Immediate Minimal Work to Leverage Design and Architect  Improving Manageability from Design to Installation to New Features/Extensions  Centralized Monitoring to allow a cohesive picture of what’s going on… where…  SQL Server Management Studio Unified Error Viewer/ Reports/ Monitoring/ Server Dashboard  Performance Monitor Integration  SQL Server Profiler  Database Engine Tuning Advisor  SQLCMD  System Information Catalog Views and DMVs  VSTS 2005 Code Analysis and Modeling  Event Notifications Auditing and Reaction Events  Online Index Operations When Criteria Met  Snapshot Isolation Statement-level Snapshot  Snapshot Isolation Transaction-level Snapshot (RO)  Failover Clustering  Database Mirroring  Log Shipping  Database Snapshots Upgrade Immediate Minimal Work to Leverage Design and Architect  Improving Availability from Installation to Design  Availability in Layers to minimize downtime and data loss  Partial Database Availability  Online Piecemeal Restore  Instant File Initialization  Fast Recovery  Online Index Operations When Criteria NOT Met (minority)  Snapshot Isolation With Update Conflict Detection  Replication  User/Schema Separation  Query Notifications  SQLCLR Procedures  LOB Data Types  T-SQL TRY/CATCH  New T-SQL Statements  Data Paging  XML Processing Upgrade Immediate Minimal Work to Leverage Design and Architect  Security by Policy  Secure Metadata  Granular Permissions  Support for Advanced OS/Hardware features  Relational Engine Speed-ups  Service Broker  Web Services  Data Encryption and Key Management  Execute Context for Procedures  XML Type  UDTs/UDAggregates  Improving Security and Scalability from Installation to Design  Availability in Layers to allow re-architecting in stages  Ad Hoc Reporting with Report Builder  KPI Engine for AS  New IS Data Sources  New Data Mining Algorithms  BI Wizards  Proactive Caching for AS Upgrade Immediate Minimal Work to Leverage Design and Architect  Common Development and Management Environment for All BI Solutions  64 Bit Support for All BI Servers  New IS Transforms  MDX Query Editor in RS  Advanced ETL Functions  Richer Reporting Features  Attribute Analysis in OLAP  Functionally Rich Report Models  Embedded Reporting  Improving Security and Scalability from Installation to Design

36 © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Stáhnout ppt "SQL Server 2005 – Správa a monitorování Michael Juřek Software Architect Microsoft s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google