Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIDAKTICKÁ TECHNIKA A MULTIMEDIA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIDAKTICKÁ TECHNIKA A MULTIMEDIA"— Transkript prezentace:

1 DIDAKTICKÁ TECHNIKA A MULTIMEDIA

2 Vstupní osnova kurzu – HW a SW-OS
1. vývojový trend VT 2. HW – technické vybavení - základní sestava (+periferie) - DTP - multimediální sestava - struktura PC 3. SW – programové vybavení - Firmware - Operační systémy (a systém.aplik.programy) - Aplikační (uživatelské) programy 4. OS - WINDOWS 9x - struktura organizace dat v PC - práce s datovou strukturou a soubory

3 Vstupní osnova kurzu – SW-aplikace
5. Aplikační SW - zpracování textu - práce s tabulkami - grafika - zpracování zvuku - multimediální aplikace - lineární (sekvenční) - větvené - kombinační (se zpětnou vazbou) 6. Využití počítače v síti - Internet 7. Digitální didaktická technika

4 Klíčové pojmy pro výuku VT a ICT
HARDWARE - popis PC, procesor, rychlost, pamětí (OP-RAM, FD, HD, CD ROM, DVD, …) - karty (grafická, zvuková, síťová, video, …) - periferie (monitory, tiskárny, reproduktory, mikrofon, modem, …) SOFTWARE Firmware, BIOS, … Operační systém (OS) – Windows (9x, Milenium, 2000, NT) - co je OS - soubor, název souboru, adresa souboru, složka (adresář), organizace dat v PC (stromová) - Průzkumník (tento počítač) - diskový manager (M602, NC, …) - tvorba adresářové struktury a nastavení Zobrazení v Průzkumníku, jméno složky - kopírování a přesun souborů (Úpravy - Kopírovat a Vyjmout - Vložit) - „Schránka“ - přejmenování souborů a zrušení (vymazání) souboru či složky - hromadné a výběrové funkce (označení všech souborů vybrané složky, označení plynulého vybraného úseku, označení vybraných souborů) - pojem a tvorba Zástupce - úprava vzhledu obrazovky (ovládací panely – obrazovka, zobrazení a chování OS) - seřadit či vyrovnat Ikony

5 Aplikační software I MS - Word
spuštění programu, popis základního zobrazení (hlavní lišta, panel nabídek, panely nástrojů a zobrazení panelů nástrojů, pravítka a tabelátory, pracovní plocha, informační a nápovědný panel, lišta, posuvníky) - psaní textu, opravy textu, automatická kontrola pravopisu, označení bloku, uložení dokumentu  - formát písma, (fonty,implicitní nastavení formátu psaní × změna formátu již napsaného textu), - formát odstavce, - formát odrážek a číslování, styl dokumentu, - úpravy textu – zpět - úpravy textu – vyjmout × kopírovat + vložit tabulka, definice tabulky a interaktivní tvorba tabulky, vyplňování buněk textem, obrysy a vlastnosti buňky a tabulky, slučování a rozdělování buněk, suma, smazání obsahu buněk a tabulky, smazání celé tabulky (rastru) - grafika – vektorová a bitmapová grafika (popis, vlastnosti, komprimace, přípony) - vložit obrázek WordArt, vložit obrázek Klipart, vložit obrázek Ze souboru, kreslení - volba panelu nástrojů pro kreslení, automatické tvary (čáry – čáry a křivky, základní tvary, popisky, plné šipky, vývojové diagramy, hvězdy a nápisy), obdélník a elipsa, formát aut. tvarů – obrys (čára – typ, styl), výplň (barva, paleta, přechod, textura, vzorek, obrázek) vložit poznámku pod čarou, textové pole, hypertextový odkaz (na část dokumentu, na jiný soubor, na www, ) - zobrazit a upravit záhlaví a zápatí dokumentu (nadpisy a možnosti číslování stránek) - makro a existence visual basicu

6 Aplikační software II MS- Excel spuštění programu, popis základního zobrazení (hlavní lišta, panel nabídek, řádek vzorců a stavový řádek, panely nástrojů a zobrazení panelů nástrojů, pracovní plocha, posuvníky) sešit, list, buňky, odkazy na buňky – adresace (indexování, …), relativní a absolutní adresace - odkazy na jiné listy a sešity - formát buněk (úplně! – číslo, zarovnání písmo, ohraničení, vzorky, zámek), - formát řádku, sloupce a listu - tvorba reálné tabulky, práce s buňkami, - vkládání matematických operací (+ - * /), - vkládání funkcí (popis kategorií funkcí) – F: (suma, sumif, průměr, odmocnina, min, max, datum – dnes(), zaokrouhlit, useknout, celá.část, část, zleva, zprava, délka, když, …) třídění tabulky podle zadaných kritérií (klíčů) vyplnění dané oblasti zvolenou posloupností (sloupec - Úpravy Vyplnit Řadou …) apod. tvorba grafu ze zadaných částí tabulky (osa x, osa y, parametry a popisky) podmíněné formátování hypertextové odkazy (na buňky, list, sešit, soubor, , www) makro (např. tvorba tlačítka na abecední setřídění tabulky apod.)

7 Aplikační software III
MS - PowerPoint (princip, funkce a možnosti, použití) tvorba prezentace obsahující text, grafiku, animaci či video, pozadí, přechody, vlastní animace, hypertextovou navigaci (akce), ... MS - Access (znalost - princip, funkce, použití) MS - Outlook (znalost - princip, funkce, použití) GRAFIKA - Corel Draw (Photoshop, Zoner, ...) - bitmapová grafika (princip, vlastnosti, úpravy, použití) - vektorová grafika (princip, vlastnosti, úpravy, použití – koláže) ZVUK A PREZENTACE záznam a úpravy zvuků (záznam zvuku v OS Windows, CDEx, ...) prohlížeče grafických formátů – (IrfanView, ...) INTERNET síť www, poštovní služby Internet Explorer (orientace v pojmech: Internet, Intranet, Server, Browsery, Portály, Poskytovatel, vyhledávací služby –vyhledávač a katalog, adresa http, pojem WWW, protokol HTML, IP adresa, FTP, …)

8 Požadavky k zápočtu Požadavky k zápočtu:
Zvládnutí znalostí podle uvedených tématických okruhů IT Zvládnutí základních dovedností reálné práce s IT: - ovládání HW - základní práce v OS - WINDOWS (9x, 2000, XP, …) - zpracování textového dokumentu (MS – WORD) - základy práce s tabulkami (MS – EXCEL) - základy práce s grafikou - základy práce s prohlížeči a multimediální prezentací - základy použití Internetu - odevzdání seminární práce a vyplněného dotazníku Úspěšné zvládnutí elektronického testu z ZIT - ICT

9 Doporučená literatura a odkazy
Dolanský, Z. Práce s počítačem (nejen) na ZŠ, Blug, ISBN Kovářová, L. Počítačová grafika na základní škole. ComputerMedia, Kralice na Hané, 2004 Kras, P. Obsluha počítače v kostce – pro začátečníky, Fragment, Havlíčkův Brod, 1999. Kras, P. Obsluha počítače v kostce – pro pokročilé, Fragment, Havlíčkův Brod, 1999. Pejsar, Z., Soukup, J.: Didaktická technika, studijní opora pro kombinované studium DPS, PF UJEP Ústí nad Labem 2000, část „Digitální technika“. Soukup, J. a kol. Multimédia ve výuce. Skriptum PF UJEP Ústí n.L., 2004 Multimediální výukové CD ROMy (MS-OFFICE, Multimédia, e-learning, Foto-video, …) časopisy: Počítač pro každého, CHIP, PC World,… libovolné další výukové texty, na Internetu, a studijní opory na téma: Počítače, Informační technologie, E-learning, Digitální technika, Multimédia, Prezentace, Windows, Office, Word, Excell, Power Point, Grafika na PC – (CorelDraw), Internet atp.

10 Kontakt Ing. Jiří Soukup CCV - Pedagogická fakulta UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem Kancelář č.: 133/134 tel.:

11 Příklad - multimediální pracoviště

12 PC „FOLIE“ (překryvný rozvoj sestavy - vedle sebe)

13 PC „FOLIE“ (rozvíjená sestava)
- klikáním bude rozvíjena

14 PC „FOLIE“ – výsledek sestavy

15 PC – ZÁKLADNÍ SESTAVA (vnořování 1)
- funkce „ZOOM“

16 PC – DTP (vnořování 2)

17 PC – MULTIMEDIÁLNÍ STANICE (vnořování 3)

18 PC – MULTIMEDIÁLNÍ STANICE (vizualizace)

19 MULTIMEDIÁLNÍ PC (základní prvky)

20 UKÁZKA základního použití transparentní folie
- převod do e-prezentace

21 UKÁZKA variace transparentní folie
- tvorba e-prezentace „Vyjmenoval jsi dobu kamennou a železnou. Znáš ještě nějakou?“ vyptává se učitel. „No ještě dobu tramvajovou. Každé ráno, když čekám na zastávce, slyším jak všichni říkají, no … dokončení je v tajence: Přeškrtejte obrázky tvořící související logické dvojice, třetí písmena názvů zbylých obrázků tvoří tajenku. kotva-klobouk-kajak-hřebík-srdce-stopa-lebka-drak to je doba

22 Propojovací konektory - analog

23 Propojovací konektory – digital/analog

24 Propojovací konektory – digital/analog (detail)

25 Zvuková technika – převod do PC - digitalizace

26 Zvuková technika – mixáž

27 Audiovizuální technika – videosestava I

28 Audiovizuální technika – videosestava II

29 Video páska – princip záznamu
Zvuková – Audio páska – (obousměrný stereofonní záznam na kazetě) Videopáska (AV) (jednosměrný záznam obrazu, zvuku a řízení na kazetě) Trackink - řídící stopa Video stopa Zvuková stopa – klasická podélná (monofonní)

30 Střih

31 Audiovizuální technika – dabing 1

32 Audiovizuální technika – dabing 2

33 Projekční technika + digitální záznam – foto/video
- kliknutím doplň prezentaci

34 Multimedia – metodika tvorby 1
Cíl působení prezentace – záměr systematická a systémová práce, metodologie, didaktika, … Multimediální prezentace – použití text (tabulky, grafy, …) grafika animace zvuk video Obsah a chování prezentace – tvorba literární scénář - popsaná myšlenka, idea, (námět, povídka, román) pracovní scénář – popis autorovy činnosti (co, odkud, jak, ...) bodový scénář – analýza projektu, jednotlivé snímky (záběry) technický scénář – přesný popis každého snímku (pozadí, obraz, akce, zvuk, ruchy, přechody, …)

35 Multimedia – metodika tvorby 2 – technický scénář
Obraz Zvuk Vstup snímku (přechod), pozadí, herci (actors), pořadí a časování akcí, pohledy, titulky, přechod, … další snímek, … přechodový zvuk, melodické podbarvení ruchy, dialogy komentáře, …

36 Multimedia – prezentace 1
- kliknutím kdekoli na prvním popisu sekvenční prezentace lze odskočit na animaci tohoto příkladu

37 Multimedia – prezentace 2

38 Multimediální prezentace - cíl
zařízení: videozáznam DVD multimediální prezentace – počítačová síťová aplikace – Internet (on-line) editory: Powerpoint, CorelPrezentation, ScalaMultimedia, Flash, MovieMaker, … přehrávače: MediaPlayer, RealPlayer, QuickTime, BS_Player, ACDsee, IrfanView, …

39 Multimediální prezentace – standardní NAVIGACE

40 Multimediální prezentace – PowerPoint „klíčová slova“
Vložit - Nový snímek (Duplikát snímku) Obrázek (Ze souboru, Klipart, Wordart, …) Textové pole Video a zvuk Hypertextový odkaz (odpovídá Akci) Prezentace Spustit prezentaci Přechod snímku Vlastní animace – Přidat efekt – Časování Nastavení akcí Zobrazit Předloha (Snímku)

41 Základní pokyny (DPS) E-LEARNING: E-kurz: Základy informatiky - ZIT2. Vaše přihlašovací jméno a heslo Vám bude přiděleno. Při přihlašování důsledně dodržujte malá a velká písmena. Podrobnější informace k organizaci kurzu naleznete po přihlášení do kurzu. V případě potíží při přihlašování nás kontaktujte na K dotazu nezapomeňte připojit vždy úplný název kurzu, Vaše jméno, a příp. telefonní číslo. Logicky lze také dohledat odkaz přes web univerzity: –> PF –> centra: CCV –> St. opory, E-portál, což odpovídá ( –> St. opory, E-portál)

42 Závěrečný test podle okruhů e-learningu
Další pokyny (DPS) VÝSTUPY: Závěrečný test podle okruhů e-learningu Úlohy zadané e-learningem dle pokynů Vytvoření elektronické prezentace dle pokynů a ukázek v úvodní prezenční hodině, odevzdaná na médiu nebo elektronicky. Projekt (Idea, námět, scénáře, zdrojová data, vlastní provedení – PowerPoint, HTML, Flash, DVD, ...) Úvaha na téma realita ICT v mém profesním, osobním a společenském životě Vyplnění výstupního dotazníku

43 webové stránky CCV PF UJEP (http://pf.ujep.cz/ccv)
Kontaktní informace KONTAKT: tel.: webové stránky CCV PF UJEP ( referentka: p. Píchová tel.: )

44 konec

45 Sestavení lineární prezentace – (fotoalbum)
- kliknutím spusťte animaci, kliknutím na „Návrat“ se vrátíte do základního výkladu Návrat příprava grafiky (fotografie, koláže, ...) založení alba (název) naplnění alba grafickými daty, případně s popisky pokud lze, tak vytvoření automatické prezentace (slideshow), případně doplnění o přechodové efekty a zvukový doprovod Moje skvělé album výlet děti zámek v akci


Stáhnout ppt "DIDAKTICKÁ TECHNIKA A MULTIMEDIA"

Podobné prezentace


Reklamy Google