Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IaaS (GA: April 2013)  Large Memory SKU (April)  SQL, SharePoint, BizTalk Images (April)  Per Minute Billing (June)  Stop without Billing (June)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IaaS (GA: April 2013)  Large Memory SKU (April)  SQL, SharePoint, BizTalk Images (April)  Per Minute Billing (June)  Stop without Billing (June)"— Transkript prezentace:

1

2

3 IaaS (GA: April 2013)  Large Memory SKU (April)  SQL, SharePoint, BizTalk Images (April)  Per Minute Billing (June)  Stop without Billing (June)  MSDN Dev/Test Integration (June)  Offline Operations (Sept)  Delete Disks (Oct)  VIP ACLs (Oct)  New VM Gallery (Nov) Virtual Networking (GA: April 2013)  Site to Site (April)  Point to Site (April)  Software VPN (May) Mobile Services (GA: June 2013)  Android (March)  HTML 5/CORS (March)  Windows Phone (March)  Custom API (June)  Git Source Control (June)  AutoScale (August) Mobile Notification Hubs (GA: July 2013)  Windows 8 and iOS Support (Jan)  Android Support (June)  Tag Expressions (Nov) Web Sites (GA: June 2013) Mercurial Deployment (March) Log Streaming (April) IP and SNI SSL (June) AutoScale (June) IP/DDOS Protection (Sept) Http Logs to Storage (Sept) WebSockets (Nov) New Relic (Nov) Remote Debug (Nov) Media Services (GA: Jan 2013) VOD Streaming + Encoding (Jan GA) Active Directory (GA: April 2013) Management Portal (March) Directory Sync (June) Multi-Factor Auth (Sept) Manage Azure (Oct) SaaS App Access (July) BizTalk Services (GA: Dec 2013) B2B/EDI and EAI Adapters (June) HTML 5 Mngmt Portal (GA: Oct 2012) Updates every 3 weeks AutoScale/Monitoring (Preview: June 2013) WebSites + Cloud Services + IaaS (June) Traffic Manager (GA: Nov 2013) HTML Portal Support (June 2013) Distributed Cache (Preview: Sept 2013) Cloud Services + IaaS + Web Sites Support (Sept) HDInsight (Preview: March 2013) GA Release (October 2013) Windows Server Backup (GA: Oct 2013) Backup storage from Windows Server Windows Server HyperV Recovery (GA: Jan 2014) Hyper-V Disaster Recovery Support Storage Queue Geo-replication (June 2013) Import/Export Hard Drives (Nov 2013) CORS/JSON (Dec 2013) Storage Analytics (Dec 2013) Read Only Secondary (Dec 2013) Service Bus Message Pump Programming Model (April) AMQP Support (May) Partitioned Queues/Topics (Nov) Cloud Services SDK 2.0 (April) Dynamic Remote Desktop Support (April) SDK 2.1 (July) SDK 2.2 (Oct)

4

5 3 North America Region Europe RegionAsia Pacific Area Global datová centra N. Central – U.S. Sub-Region S.E. Asia Sub-Region E. Asia Sub-Region N. Europe Sub-Region W. Europe Sub-Region S. Central – U.S. Sub-Region East – U.S. Sub-Region West – U.S. Sub-Region East Japan Sub-Region Southeast Australia Sub-Region West Japan Sub-Region East Australia Sub-Region E. China (via 21Vianet) Sub-Region NE. China (via 21Vianet) Sub-Region LATAM Sub-Region

6

7 Přehled Co je HDInsight? Problém Big Data a řešení Hadoop Hadoop = HDFS + MapReduce Hadoop architektura Úvod do HDInsight na Azure

8 Co je HDInsight? Microsoft implementace Apache Hadoop* “An open-source software framework that supports data-intensive distributed applications” – Wikipedia 100% open source: Microsoft změny vráceny zpět do projektu * Umožňuje distribuované zpracování velkého objemu dat (‘Big Data”) napříč clustery počítačů pomocí jednoduchého programového modelu Fault tolerant: chyby na uzlech se standardně předpokládají Umí zpracovat jak strukturovaná, tak nestrukturovaná data Microsoft nabízí on premise i cloud verze HDInsight * Ve spolupráci s Hortonworks

9 Co dělá data “VELKÁ”? 3 V: VOLUME – neustálý růst VELOCITY – zvětšující se rychlost nárůstu VARIABILITY - stále více různých “nestrukturovaných” formátů a nepořádek v sémantických kontextech vyžaduje pochopení, aby se daly použít Problém: Úložná kapacita roste rychleji než přístupová rychlost Výsledek: Dlouhý běh jobů z důvodu síťových omezení

10 Řešení ApacheTM HadoopTM Hadoop Distributed File System: rozkládá čtení a zpracování na Hadoop Distributed File System Map Reduce: Software framework pro psaní aplikací, které zpracovávají paralelně data spolehlivým, fault-tolerant způsobem, jednoduchým programovým modelem Data Locality: přesouvá programy k datům pro úsporu přenosu dat Výsledek: čas pro zpracování roste lineárně s velikostí datasetu Doba zpracování ~ objem dat/#nody v HDFS

11 Hadoop Distributed File System (HDFS) Distributed, scalable, portable file system: NameNode (primary and secondary) manages DataNodes Replicates data across DataNode machines in case of hardware failures, but the NameNode a single point of failure Understands how to work with compressed data (gzip/bz2/lz0/lz4/snappy) HDFS provides awareness of the data location to the jobtracker and tasktracker, which allows map/reduce jobs to be distributed to, and ran on, the server where the data is stored.

12 Hadoop MapReduce Jobs composable as computations over key-value pair datasets Data Locality: when using HDFS, compute and data are on the same node, which allows processing to be ran on the node that the data resides on. MapReduce has a single maser JobTracker and each node has a Tasktracker. The JobTracker schedules jobs on the nodes, and is also responsible for re-executing any failed tasks. Jobs are typically written in Java, but high-level languages exists that ‘compile’ to MapReduce: Pig and Hive Streaming allows MapReduce in any language (C#, F#), but sacrifices functionality

13

14 Scénáře velkých dat pro HDInsight Velký objem logů nebo archivních dat – malý # velkých souborů Volně strukturovaná data – bez pevného schématu Data jsou zapsána jednou a mohou být pouze přidávána Data sety jsou často čtena a často v plné velikosti Příklady Monitorování dodavatelů v retailu Pochybné obchodní transakce ve financích Kvalita vzduchu a vody z průmyslových senzorů

15 Srování: RDBMS scénáře Malé objemy dat (GBs místo PBs) Data pravidelně updatovány Dotazovány často na konkrétní hodnoty Strukturovaná data organizovaná a ukládaná podle pevného schématu

16 Distributed Storage (HDFS) Hadoop architektura. Distributed Processing (Map Reduce)

17 Hive “A data warehouse system for Hadoop that facilitates easy data summarization, ad-hoc queries, and the analysis of large datasets stored in Hadoop compatible file systems.” – hive.apache.org The BI world is based around querying data in a relational model. Hive projects a structure onto Hadoop data and allows the data to be queried using a SQL-like language called HiveQL. MapReduce programmers can still use custom mappers and reducers with HiveQL.

18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32

33

34 Licenční možnosti 1.Přineste si svou vlastní licenci, postavte si vlastní VM. 2.Přineste se svou vlastní licenci, použijte předpřipravený VM. 3.Použijte licence obsažené ve VM.

35 Jak začít Použijte Oracle Self Service Kit pro správu Oracle na Windows Server http://aka.ms/orclssk Vyzkoušejte Oracle software na Windows Azure www.windowsazure.com/oracle Naučte se jak použít Oracle images na Windows Azure http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=321002&clcid=0x409 Využijte technický trénink www.microsoftvirtualacademy.com

36 Windows Azure: Oracle Database Rapid provisioning of cost-effective infrastructure for developing & testing apps with Oracle databases Ease of setting up & testing of N-tier apps, integration with other services in cloud & hybrid scenarios Dev/test new or extend existing apps with cloud-based services (mobile services, service bus, etc) Test extending infrastructure (burst) into cloud for select workloads (batch processing, reporting, etc.) Develop & Test Scenario: Pre-configured images (Oracle Database, Oracle Linux, Oracle WebLogic Server, JDK and combinations) or bring-your-own Powerful monitoring & management features, cross-platform tools & automation Extend with additional service (SQL Azure, table & BLOB storage, service bus, etc.) Oracle-certified virtualized environment with Microsoft as single source of support Relevant Azure Features: Recommended database size <10GB for data on system disk Attach disk(s) for flexibility and improved performance Only standalone Oracle Database instances (no clustering) Configure & capture a customized image or deploy your own for rapid provisioning and automation Consider Virtual Networking to capture an IP & VPN for connectivity to on-premise datacenter Use special offers for MSDN subscribers for dev/test on Windows Azure Considerations: Oracle Database clustering (RAC for Oracle Database) is not currently supported Current disk limit ~500IOps max per disk (non-striped) Caution:

37 Windows Azure: Java & WebLogic Rapid dev/test of Java apps with a fully licensed Oracle-supported Java / JDK Test cloud & hybrid N-tier apps running WebLogic/Java; move on-prem & back Test new app/services/tiers (Java Azure SDK) & configurations without impacting current environment Develop & Test Scenario: Pre-configured images (WebLogic, JDK, Oracle Database and combinations & Oracle Linux), bring-your-own VMs & WebLogic Java apps Easily scale out WebLogic clusters with additional VMs via portal, capturing managed VM images, cross platform tools & VM configuration / automation Official Oracle JDK v6 & v7, Windows Azure SDK for Java, Eclipse toolkit JDKs in Windows Azure Oracle images are 64-bit Hybrid cloud for Java apps with Oracle Database (app server/web tiers in Azure, database on prem) Dynamic clusters (WLS 12c) for easy provisioning/mgmt Easily grow WebLogic cluster by capturing/deploying from a snapshot of your managed VM Automate creating/deploying managed VMs for WebLogic clusters with PowerShell/azure-cli & WLST Virtual Networking/subnets for multi-tier architecture & VPN for on-prem datacenter connectivity Integration with other Azure services (mobile services, message queues, etc) for net new or re-architected apps Considerations: UDP multicasting not supported, recommend WeLogic cluster size to be kept static at <=10 managed servers IPv6 support in WebLogic Server not applicable to Azure Windows Azure cannot load balance multiple instances of WebLogic servers in a single VM Caution: Realize scale, lower costs by moving select Java/WebLogic apps to cloud (web and app server tiers) Ease of provisioning/configuring scale-out infrastructure for WebLogic clusters, Extend your existing apps / services with new features, add integrate with Azure services (mobile, service bus, media services, etc) & 3 rd party solutions (NewRelic) Relevant Azure Features: Extend your Environment:

38

39 Cloud Storage Opportunity

40

41 Vysoce dostupné a škálovatelné Více kopií vašich dat Finančně zajištěné SLA Storage pro objekty, tabulky a disky Podporuje REST APIs

42 Microsoft Azure Storage Ochrana proti lokálním pohromám.

43

44 Rychlé přesunutí do Azure Aktivní data dostupná lokálně Archivy a zálohy do Windows Azure Obnovení dat v libovolné lokaci s internetem Snížení TCO o 60-80%

45

46 Veřejná identita jako řídící bod Active Directory

47

48

49

50

51 *Brzy dostupné *

52

53

54

55

56

57

58 Samostatná Azure pro řízení identit a přístupu, také obsažená v Azure Active Directory Premium Zamezuje neautorizovanému přístupu jak k on-premises tak cloud aplikacím další úrovní autentizace

59

60 EPG | MICROSOFT CONFIDENTIAL Jak funguje 60 2 1

61 MFA for Office 365/Azure Administrators Azure Multi-Factor Authentication Administrators can Enable/Enforce MFA to end-users Use Mobile app (online and OTP) as second authentication factor Use Phone call as second authentication factor Use SMS as second authentication factor Application passwords for non-browser clients (e.g. Outlook, Lync) Default Microsoft greetings during authentication phone calls Custom greetings during authentication phone calls Fraud alert MFA SDK Security Reports MFA for on-premises applications/ MFA Server. One-Time Bypass Block/Unblock Users Customizable caller ID for authentication phone calls Event Confirmation

62

63

64 64 Agenda New Basic tier of compute instances Standard high mem price reductions Regional pricing Zone redundancy storage (ZRS) Storage price reductions EA pricing details Google sustained discount comparison

65 65 Nové typy výpočetních instancí Uvedení nové skupiny obecně použitelných instancí “Basic” (A0 až A4) Současní A1 až A4 instance se stávají „Standard“ instance Basic instance jsou o 27% levnější než Standard instance Podobná konfigurace stroje jako Standard, ale ty mají vyšší CPU výkon Neobsahují load balancing nebo auto-scaling Doporučené použití: Produkční aplikace, které nepotřebují Azure load-balancer (“bring-your-own load balancer” nebo jedna instance) Vývoj aplikací Testovací servery Aplikace s dávkovým zpracováním

66 66 Snížení cen u standardních High memory instancí Snížení ceny u Memory-Intensive instancí (A5-A7) Až o 35% for Linux instancí Až o 27% for Windows instancí Ceny budou efektivní od května Uvedení „basic tier“ pro Memory Intensive instance v dalších měsících

67 67 Zone Redundant Storage (ZRS) Uvádíme novou redundantní úroveň pro Block Blob storage, ZRS ZRS bude 37.5% s nižší cenou než GRS ZRS ukládá ekvivalentní 3 kopie data napříč více datacentry ve stejném regionu nebo ve dvou regionech ZRS budou dostupné v nadcházejících měsících

68 68 Snížení ceny u stávající storage: Block Blob Snižujeme ceny efektivně od May Snížení až o 65% pro LRS Snížení až o 44% pro GRS Snížená až o 44% u RA-GRS Nebudou pokračovat výrazné objemové slevy u EA & monetary commitment

69 69 Block Blob: Storage pricing details Current PricesNew Reduced Prices% reduction Azure Block Blobs RA-GRS GRSLRS RA- GRS GRSZRSLRS RA- GRS GRSZRSLRS First 1 TB 1 / Month $0.110$0.085$0.068$0.061 $0.0480$0.0300$0.024045%44%72%65% 1 to 50 TB / Month $0.100$0.075$0.060 $0.0472$0.0295$0.023640%37%69%61% 50 to 500 TB / Month $0.080$0.060$0.048$0.059 $0.0464$0.0290$0.023226%23%61%52% 500 to 1000 TB / Month $0.070$0.055$0.044$0.058 $0.0456$0.0285$0.022817% 59%48% 1000 to 5000 TB / Month $0.065$0.051$0.041$0.057 $0.0448$0.0280$0.022412% 56%45% Over 5000 TB / Month Contact us

70 70 Block Blob: EA Storage pricing details Current PricesNew Reduced Prices Azure Block Blobs RA-GRS GRSLRS RA-GRS GRSZRSLRS First 1 TB 1 / Month $0.110$0.085$0.068$0.061 $0.0480$0.0300$0.0240 1 to 50 TB / Month $0.100$0.075$0.060 $0.0472$0.0295$0.0236 50 to 500 TB / Month $0.080$0.060$0.048$0.059 $0.0464$0.0290$0.0232 500 to 1000 TB / Month $0.070$0.055$0.044$0.058 $0.0456$0.0285$0.0228 1000 to 5000 TB / Month $0.065$0.051$0.041$0.057 $0.0448$0.0280$0.0224 Over 5000 TB / MonthContact us Current EA prices RA-GRSGRSLRS EA Level A$0.080$0.062$0.050 EA Level B$0.077$0.060$0.048 EA Level C$0.074$0.057$0.046 EA Level D$0.070$0.054$0.044 New EA prices RA-GRSGRSZRSLRS EA Level A through D $0.057$0.0448$0.0280$0.0224 MOSP Prices EA Prices for Block Blob

71 71 Page Blob/Disks: EA pricing details Disks/Page Blobs LRSGRSRA-GRS First 1 TB 1 / Month$0.050$0.095$0.120 1 to 50 TB / Month$0.050$0.080$0.100 50 to 500 TB / Month$0.050$0.070$0.090 500 to 1000 TB / Month$0.050$0.065$0.080 1000 to 5000 TB / Month$0.045$0.060$0.075 Over 5000 TB / MonthContact us New EA pricesLRSGRSRA-GRS EA Level A through D$0.045$0.060$0.075 MOSP Prices: No price reductions on March 31 st 2014 EA Prices: EA discounting waterfall going away May 1 st 2014

72 72 Tables and Queues: EA pricing details Disks/Page Blobs LRSGRSRA-GRS First 1 TB 1 / Month $0.070$0.095$0.120 1 to 50 TB / Month $0.065$0.080$0.100 50 to 500 TB / Month $0.060$0.070$0.090 500 to 1000 TB / Month $0.055$0.065$0.080 1000 to 5000 TB / Month $0.045$0.060$0.075 Over 5000 TB / MonthContact us New EA pricesLRSGRSRA-GRS EA Level A through D$0.045$0.060$0.075 MOSP Prices: No price reductions on March 31 st 2014 EA Prices: EA discounting waterfall going away May 1 st 2014

73

74 3 Roadmapa: Základní oblasti investic Možnosti služeb/rozšíření a prohloubení Napříč službami/základy – Výkon/škálování/odolnost Další stavební blokyComplex Application Level Operations (vs Service Level) Hoster/Customer DC Platform konzistence Soulad, Risk Management, Operational ExcellenceRozšíření Data Center– přímé a partnerské

75  Price Reductions across the board  Static Internal IP for VM  New Tooling from VS  Agent Injection in VM’s  Support for Chef and Puppet  Snapshot VM  Traffic Manager Support for Web Sites  Supporting Java backend for Web Sites  Web Site Backup  Staging Slot for Web Sites  AutoScale GA  VM Remote Debugging  Web Site IP/SNI SSL for Free  Mobile Services.NET support  Mobile Offline Data Sync Mobile AD integration SQLDB 500 GB increase SQLDB SLA to 99.95% SQLDB Active Geo-Failover SQLDB backup/restore New Azure Portal Preview Azure Resource Groups WebJobs in WebSites Azure in Chine Open for Business HD Insights Hadoop 2.2 Support GA of Oracle Software in Windows Azure Azure in Japan DC’s Open for Business Windows Azure ExpressRoute preview PCI/DSS Compliance and Expanded ISO cert Read Access GEO Redundant Storage Azure Region in Brazil announced GA Biztalk Services Azure AD Premium Preview

76 In-house LOB RFID SAP Orchestration Business Rules Engine Business Activity Monitoring Customers Partners Siebel IBM Mainframe BizTalk Server Hybrid B2B

77

78

79

80 Messages

81

82


Stáhnout ppt "IaaS (GA: April 2013)  Large Memory SKU (April)  SQL, SharePoint, BizTalk Images (April)  Per Minute Billing (June)  Stop without Billing (June)"

Podobné prezentace


Reklamy Google