Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky Windows Azure Dalibor Kačmář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky Windows Azure Dalibor Kačmář."— Transkript prezentace:

1 Novinky Windows Azure Dalibor Kačmář

2 20 oblastí 60 novinek každé 3 měsíce

3 Azure novinky a vylepšení v roce 2013
IaaS (GA: April 2013) Large Memory SKU (April) SQL, SharePoint, BizTalk Images (April) Per Minute Billing (June) Stop without Billing (June) MSDN Dev/Test Integration (June) Offline Operations (Sept) Delete Disks (Oct) VIP ACLs (Oct) New VM Gallery (Nov) Virtual Networking (GA: April 2013) Site to Site (April) Point to Site (April) Software VPN (May) Mobile Services (GA: June 2013) Android (March) HTML 5/CORS (March) Windows Phone (March) Custom API (June) Git Source Control (June) AutoScale (August) Mobile Notification Hubs (GA: July 2013) Windows 8 and iOS Support (Jan) Android Support (June) Tag Expressions (Nov) Web Sites (GA: June 2013) Mercurial Deployment (March) Log Streaming (April) IP and SNI SSL (June) AutoScale (June) IP/DDOS Protection (Sept) Http Logs to Storage (Sept) WebSockets (Nov) New Relic (Nov) Remote Debug (Nov) Media Services (GA: Jan 2013) VOD Streaming + Encoding (Jan GA) Active Directory (GA: April 2013) Management Portal (March) Directory Sync (June) Multi-Factor Auth (Sept) Manage Azure (Oct) SaaS App Access (July) BizTalk Services (GA: Dec 2013) B2B/EDI and EAI Adapters (June) HTML 5 Mngmt Portal (GA: Oct 2012) Updates every 3 weeks AutoScale/Monitoring (Preview: June 2013) WebSites + Cloud Services + IaaS (June) Traffic Manager (GA: Nov 2013) HTML Portal Support (June 2013) Distributed Cache (Preview: Sept 2013) Cloud Services + IaaS + Web Sites Support (Sept) HDInsight (Preview: March 2013) GA Release (October 2013) Windows Server Backup (GA: Oct 2013) Backup storage from Windows Server Windows Server HyperV Recovery (GA: Jan 2014) Hyper-V Disaster Recovery Support Storage Queue Geo-replication (June 2013) Import/Export Hard Drives (Nov 2013) CORS/JSON (Dec 2013) Storage Analytics (Dec 2013) Read Only Secondary (Dec 2013) Service Bus Message Pump Programming Model (April) AMQP Support (May) Partitioned Queues/Topics (Nov) Cloud Services SDK 2.0 (April) Dynamic Remote Desktop Support (April) SDK 2.1 (July) SDK 2.2 (Oct)

4 4/5/2017 © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

5 Global datová centra North America Region Europe Region
Asia Pacific Area N. Europe Sub-Region N. Central – U.S. Sub-Region NE. China (via 21Vianet) Sub-Region West – U.S. Sub-Region East – U.S. Sub-Region East Japan Sub-Region W. Europe Sub-Region West Japan Sub-Region E. China (via 21Vianet) Sub-Region S. Central – U.S. Sub-Region E. Asia Sub-Region S.E. Asia Sub-Region Hlavní datacentra CDN node Existující sub-region Ohlášený sub-region Partnersky provozovaný sub- region LATAM Sub-Region East Australia Sub-Region Southeast Australia Sub-Region 24 x 7 x 365 podpora trhů x výpočetní výkon a úložiště každých 6 měsíců

6 HDInsight Services

7 Přehled Co je HDInsight? Problém Big Data a řešení Hadoop
Hadoop = HDFS + MapReduce Hadoop architektura Úvod do HDInsight na Azure

8 Co je HDInsight? Microsoft implementace Apache Hadoop*
“An open-source software framework that supports data-intensive distributed applications” – Wikipedia 100% open source: Microsoft změny vráceny zpět do projektu * Umožňuje distribuované zpracování velkého objemu dat (‘Big Data”) napříč clustery počítačů pomocí jednoduchého programového modelu Fault tolerant: chyby na uzlech se standardně předpokládají Umí zpracovat jak strukturovaná, tak nestrukturovaná data Microsoft nabízí on premise i cloud verze HDInsight * Ve spolupráci s Hortonworks

9 Co dělá data “VELKÁ”? 3 V: VOLUME – neustálý růst VELOCITY – zvětšující se rychlost nárůstu VARIABILITY - stále více různých “nestrukturovaných” formátů a nepořádek v sémantických kontextech vyžaduje pochopení, aby se daly použít Problém: Úložná kapacita roste rychleji než přístupová rychlost Výsledek: Dlouhý běh jobů z důvodu síťových omezení

10 Řešení ApacheTM HadoopTM
Hadoop Distributed File System: rozkládá čtení a zpracování na Hadoop Distributed File System Map Reduce: Software framework pro psaní aplikací, které zpracovávají paralelně data spolehlivým, fault-tolerant způsobem, jednoduchým programovým modelem Data Locality: přesouvá programy k datům pro úsporu přenosu dat Výsledek: čas pro zpracování roste lineárně s velikostí datasetu Doba zpracování ~ objem dat/#nody v HDFS

11 Hadoop Distributed File System (HDFS)
Distributed, scalable, portable file system: NameNode (primary and secondary) manages DataNodes Replicates data across DataNode machines in case of hardware failures, but the NameNode a single point of failure Understands how to work with compressed data (gzip/bz2/lz0/lz4/snappy) HDFS provides awareness of the data location to the jobtracker and tasktracker, which allows map/reduce jobs to be distributed to, and ran on, the server where the data is stored.

12 Hadoop MapReduce Jobs composable as computations over key-value pair datasets Data Locality: when using HDFS, compute and data are on the same node, which allows processing to be ran on the node that the data resides on. MapReduce has a single maser JobTracker and each node has a Tasktracker. The JobTracker schedules jobs on the nodes, and is also responsible for re-executing any failed tasks. Jobs are typically written in Java, but high-level languages exists that ‘compile’ to MapReduce: Pig and Hive Streaming allows MapReduce in any language (C#, F#), but sacrifices functionality

13

14 Scénáře velkých dat pro HDInsight
Velký objem logů nebo archivních dat – malý # velkých souborů Volně strukturovaná data – bez pevného schématu Data jsou zapsána jednou a mohou být pouze přidávána Data sety jsou často čtena a často v plné velikosti Příklady Monitorování dodavatelů v retailu Pochybné obchodní transakce ve financích Kvalita vzduchu a vody z průmyslových senzorů

15 Srování: RDBMS scénáře
Malé objemy dat (GBs místo PBs) Data pravidelně updatovány Dotazovány často na konkrétní hodnoty Strukturovaná data organizovaná a ukládaná podle pevného schématu

16 Hadoop architektura. Metadata (HCatalog) (Excel, PowerView…)
Active Directory (Security) Pipeline / workflow (Oozie) Metadata (HCatalog) Graph (Pegasus) Stats processing (RHadoop) (Excel, PowerView…) Business Intelligence NoSQL Database (HBase) Scripting (Pig) Query (Hive) Machine Learning (Mahout) ( ODBC / SQOOP/ REST) Data Integration System Center Log file aggregation (Flume) Distributed Processing (Map Reduce) Distributed Storage (HDFS)

17 Hive “A data warehouse system for Hadoop that facilitates easy data summarization, ad-hoc queries, and the analysis of large datasets stored in Hadoop compatible file systems.” – hive.apache.org The BI world is based around querying data in a relational model. Hive projects a structure onto Hadoop data and allows the data to be queried using a SQL-like language called HiveQL. MapReduce programmers can still use custom mappers and reducers with HiveQL.

18 SQL databáze

19 Volby pro relační databáze v cloudu
INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IaaS) PLATFORM AS A SERVICE (PaaS) SQL Server v Windows Azure Virtual Machine Windows Azure SQL Database DB Plná kontrola & flexibilita Zjednodušená administrace Plné přizpůsobení Eliminace HW nákladů Rychlé uvedení do provozu Plně zpravovaná služba Eliminace nákladů na HW & administraci Stavěno pro moderní aplikace

20 Volby pro relační databáze v cloudu
INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IaaS) PLATFORM AS A SERVICE (PaaS) SQL Server v Windows Azure Virtual Machine Windows Azure SQL Database DB Plná kontrola & flexibilita Zjednodušená administrace Přesun existujících aplikace Develop & Test Hybridní HA & Disaster Recovery Vývoj nových Cloud-Designed aplikací Rozšíření On-Prem aplikací do Windows Azure SQL Database

21 Windows Server Hyper-V VHD
Přesun existujících aplikací SQL Serve v Windows Azure VM Option 1 Snížení nebo eliminace nákladů na HW a údržbu Option 2 VHD Database Přenositelnost databáze napříč on-premises a cloud pomocí kompatibilní virtualizace Virtual Machine Windows Server Hyper-V VHD P2V V2V Není nutná žádná změna aplikace – jednoduše virtualizovat a přesunout Non-Virtualized Virtualized

22 Develop & Test New Apps SQL Serve v Windows Azure VM
Využití existujících nástrojů, SQL Server Management Studio & SQL Server Data Tools Virtual Machine TEST Spuštění VMs během minuty přímo z galerie Develop On-Prem Deploy Úspora peněz při vypnutí vývojových a testovacích VM, pokud se používají SQL Server Data Tools

23 Hybrid HA & Disaster Recovery
SQL Serve v Windows Azure VM Snížení licenčních nákladů & údržba HA secondaries Windows Azure Virtual Machine SQL Server AlwaysOn Secondaries Využití cloud výhody škálování a vysoké dostupnosti u secondaries On-Prem APPLICATION Jednoduché nastavení HA a snížení času výpadku při chybě na on- premises primary SQL Server AlwaysOn Primary, On-premises

24 SQL Server in a Windows Azure Virtual Machine
Low TCO for Existing Apps No App Changes Required Familiar Development tools Library of VM Templates Full SQL Server Capability High Availability of Database with AlwaysOn Availability Groups Advanced Security (Transparent data encryption & auditing) Full Business Intelligence Functionality Flexibility & Control Full Control of Virtual Machine Common Identity (Active Directory Integration) Managed Infrastructure Fully Managed Infrastructure 99.95% SLA for Virtual Machine Single Pane of Glass to Manage with System Center 2012

25 Škálovatelné & globální aplikace
Windows Azure SQL Database DB Škálovatelné & globální aplikace Rychlá cesta do produkce s nasazením na klik & známými developer tools Škálujete business v cloudu Globální rozsah s velkou škálovatelností v případě dočasných špiček Non-relational data Relational data Snížená nebo eliminace nákladů na hardware & údržbu Azure Storage SQL Database Data Collection Data Collection Transactional Processing DB DB DB Elastic scale, big data, small data Scale to Meet Workload

26 Tradiční on-premises, rozšíření do cloudu
Windows Azure SQL Database DB Situace Ponechte citlivá data on-premise a dodávejte vysoce škálovatelná řešení v cloudu Nejlepší z obou světů Mobile & Desktop Apps Řešení Vytvořte aplikační rozšíření do cloudu pomocí SQL Database On-Prem Data Center Windows Azure Data Center Výhody Nákladově efektivní inovace bez ztráty existující investice Load Balance Traffic DB DB Secure Encrypted Channel Sensitive Data Non-sensitive Data Windows Azure Virtual Networking

27 Websites a mobilní aplikace v cloudu
Windows Azure SQL Database DB Situace On-premises website management není agilní; bezpečností riziko zveřejnění interních informací Rychle & cenově efektivně Mobile & Desktop Apps Řešení Vytvoření aplikace využívající vysoké škálování & globální dostupnost SQL Database Secure REST Requests Windows Azure Data Center Hodnota Vytvoření spolehlivého webu a mobilních aplikací velmi rychle, bez počátečních nákladů Load Balance Traffic Scale-out Windows Azure Mobile Services REST Service Scale-out Windows Azure Websites DB Relational Data Non-Relational Data

28 Windows Azure SQL Database
Business-class SQL Server Technology IT & Dev Productivity DB Built-in HA secondaries and 99.9% SLA on the database Reserved capacity for powerful & predictable performance Dynamic scale out of 1,000s of DBs Fully managed service (no patching of DB or OS) Extends familiar SQL Server technology Relational database engine for transactional integrity Consistent DB objects; tables, views, stored procedures Database app portability to and from on-premises Integration within SQL Server Management Studio PowerShell support to manage at scale Visual Studio to build once and deploy anywhere

29 Vysoká dostupnosy SQL Database
4/5/ :40 AM Vysoká dostupnosy SQL Database Single Logical Database Multiple Physical Replicas Firewall Replica 1 Automatické HA Jeden primary node, dvě online repliky Zápisy jsou replikovány do online secondaries Transakční integrita na replikách Není žádný downtime při aplikaci updatů Replica 2 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

30 SQL Database Reserved Capacity
Web & Business edice Primary Secondary Secondary Zákaznické databáze jsou na sdílených HW zdrojích Zatížení se mění podle zákaznických DB, s denní doby Nepredikovatelný výkon Premium edice s rezervovanou kapacitou Primary Secondary Secondary Pevná velikost rezervované kapacity pro SQL Database primary a 2 built-in replicas Ideální na business-class aplikace Vysoké výkyvy výkonu Podporuje mnohou současných připojení Vyžaduje nízkou latenci Nabízena ve dvou velikostech: P1 & P2 Primary Secondary Secondary Primary Secondary Secondary

31 SQL Database Scale Out Masivní škálování Jednoduchý vývoj a nasazení
Využijte 1000s nodů v jednom clusterů 10 GB DB 10 GB DB 10 GB DB 10 GB DB 10 GB DB 10 GB DB Jednoduchý vývoj a nasazení Robustní vývoj & connectivity model pro vytváření dynamických aplikací 10 GB DB 10 GB DB 10 GB DB 10 GB DB 10 GB DB 10 GB DB 100 GB Database Zjednodušení Multi-tenant DB vrstvy Aplikace nemusí umisťoval všechny tenanty do jedné databáze, ale mohou je dynamicky měnit 1,000 TPS 10,000 TPS

32 4/5/2017 © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

33 Oracle software na Windows Server Hyper-V a Windows Azure
4/5/2017 Oracle software na Windows Server Hyper-V a Windows Azure Plná podpora Java ve Windows Azure Oracle license mobility do Windows Azure Oracle nabízí Oracle Linux na Windows Azure © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

34 Licenční možnosti Přineste si svou vlastní licenci, postavte si vlastní VM. Přineste se svou vlastní licenci, použijte předpřipravený VM. Použijte licence obsažené ve VM.

35 Jak začít Použijte Oracle Self Service Kit pro správu Oracle na Windows Server Vyzkoušejte Oracle software na Windows Azure Naučte se jak použít Oracle images na Windows Azure Využijte technický trénink

36 Windows Azure: Oracle Database
Build 2012 4/5/2017 Windows Azure: Oracle Database Develop & Test Scenario: Considerations: Rapid provisioning of cost-effective infrastructure for developing & testing apps with Oracle databases Ease of setting up & testing of N-tier apps, integration with other services in cloud & hybrid scenarios Dev/test new or extend existing apps with cloud-based services (mobile services, service bus, etc) Test extending infrastructure (burst) into cloud for select workloads (batch processing, reporting, etc.) Recommended database size <10GB for data on system disk Attach disk(s) for flexibility and improved performance Only standalone Oracle Database instances (no clustering) Configure & capture a customized image or deploy your own for rapid provisioning and automation Consider Virtual Networking to capture an IP & VPN for connectivity to on-premise datacenter Use special offers for MSDN subscribers for dev/test on Windows Azure Relevant Azure Features: Caution: Pre-configured images (Oracle Database, Oracle Linux, Oracle WebLogic Server, JDK and combinations) or bring-your-own Powerful monitoring & management features, cross-platform tools & automation Extend with additional service (SQL Azure, table & BLOB storage, service bus, etc.) Oracle-certified virtualized environment with Microsoft as single source of support Oracle Database clustering (RAC for Oracle Database) is not currently supported Current disk limit ~500IOps max per disk (non-striped) © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

37 Windows Azure: Java & WebLogic
Build 2012 4/5/2017 Windows Azure: Java & WebLogic Develop & Test Scenario: Considerations: Rapid dev/test of Java apps with a fully licensed Oracle-supported Java / JDK Test cloud & hybrid N-tier apps running WebLogic/Java; move on-prem & back Test new app/services/tiers (Java Azure SDK) & configurations without impacting current environment JDKs in Windows Azure Oracle images are 64-bit Hybrid cloud for Java apps with Oracle Database (app server/web tiers in Azure, database on prem) Dynamic clusters (WLS 12c) for easy provisioning/mgmt Easily grow WebLogic cluster by capturing/deploying from a snapshot of your managed VM Automate creating/deploying managed VMs for WebLogic clusters with PowerShell/azure-cli & WLST Virtual Networking/subnets for multi-tier architecture & VPN for on-prem datacenter connectivity Integration with other Azure services (mobile services, message queues, etc) for net new or re-architected apps Extend your Environment: Realize scale, lower costs by moving select Java/WebLogic apps to cloud (web and app server tiers) Ease of provisioning/configuring scale-out infrastructure for WebLogic clusters, Extend your existing apps / services with new features, add integrate with Azure services (mobile, service bus, media services, etc) & 3rd party solutions (NewRelic) Caution: Relevant Azure Features: UDP multicasting not supported, recommend WeLogic cluster size to be kept static at <=10 managed servers IPv6 support in WebLogic Server not applicable to Azure Windows Azure cannot load balance multiple instances of WebLogic servers in a single VM Pre-configured images (WebLogic, JDK, Oracle Database and combinations & Oracle Linux), bring-your-own VMs & WebLogic Java apps Easily scale out WebLogic clusters with additional VMs via portal, capturing managed VM images, cross platform tools & VM configuration / automation Official Oracle JDK v6 & v7, Windows Azure SDK for Java, Eclipse toolkit © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

38 Ukládání dat

39 Ukládejte, zálohujte, obnovujte svá data
Build 2012 4/5/2017 Ukládejte, zálohujte, obnovujte svá data Cloud Storage Opportunity Capacity Data grows exponentially (50 – 60% Annually) However most I/O happens to the “Working Set” data Local Storage SAN storage cost = 4x Cloud storage (source: Forrester) Time © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

40 10 Trillion Objects Azure Storage Build 2012 4/5/2017
© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

41 Ukládejte, zálohujte, obnovujte svá data
Build 2012 4/5/2017 Ukládejte, zálohujte, obnovujte svá data Microsoft Azure Storage Vysoce dostupné a škálovatelné Více kopií vašich dat Finančně zajištěné SLA Storage pro objekty, tabulky a disky Podporuje REST APIs © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

42 Ukládejte, zálohujte, obnovujte svá data
Build 2012 4/5/2017 Ukládejte, zálohujte, obnovujte svá data Microsoft Azure Storage Ochrana proti lokálním pohromám. East DC > 400 miles West DC Geo replication © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

43 Ukládejte, zálohujte, obnovujte svá data
Import/Export (preview) Rychlejší přenos do Azure Šifrovaný přenos dat Rychlé obnovení COURIER SERVICE Import service Microsoft Azure Blob Storage MS Regional Data center HARD DRIVE Customer Export service

44 Physical or Virtual Servers
Build 2012 4/5/2017 Ukládejte, zálohujte, obnovujte svá data Physical or Virtual Servers StorSimple Rychlé přesunutí do Azure Aktivní data dostupná lokálně Archivy a zálohy do Windows Azure Obnovení dat v libovolné lokaci s internetem Snížení TCO o 60-80% Your Data Center © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

45 Azure Active Directory

46 Veřejná identita jako řídící bod
Build 2012 4/5/2017 Veřejná identita jako řídící bod Active Directory Microsoft apps Non-MS cloud-based apps Custom LOB apps ISV/CSV apps Active Directory Other Directories PCs and devices

47 Co je Azure Active Directory?
Úplné řešení pro identitu a řízení přístupu v prostředí cloudu. Kombinuje directory services, pokročilý dohled nad identitami, řízení přístup na aplikační úrovni a standardní podporu vývojářů Azure Active Directory Premium je nabídka rozšířených služeb obsahující IAM možnosti pro on-premises, hybrid a cloud prostředí

48 Azure Active Directory Premium
4/5/ :40 AM Azure Active Directory Premium Postaveno nad free službami, poskytuje robustní množinu možností podnikového charakteru, jde je vyžadována správa identity a řízení přístupu Dále Azure AD premium nabízí: Enterprise SLA na 99.9% Užívací práva pro Forefront Identity Manager Server a CALs © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

49 Windows Azure Active Directory usage scenarios
Windows Server Management Marketing 4/5/2017 Windows Azure Active Directory usage scenarios Vaše Directory v cloudu Centrálně spravované identity a přístup. Monitorování a ochrana cloud aplikací. Posílení uživatelských možností SaaS apps © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

50 Windows Server Management Marketing
4/5/2017 Your Directory on the cloud Centrally managed identities and access. Monitor and protect access to cloud applications. Empower Users SaaS apps © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

51 Vaše Directory v cloudu
Windows Server Management Marketing 4/5/2017 Vaše Directory v cloudu Active Directory Propojte a synchronizujte on- premises directories s Azure. * Other Directories LDAP v3 PowerShell SQL (ODBC) Web Services ( SOAP, JAVA, REST) *Brzy dostupné © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

52 Vaše Directory v cloudu
Windows Server Management Marketing 4/5/2017 Vaše Directory v cloudu Active Directory Other Directories Propojte a synchronizujte on- premises directories s Azure. 1200+ předintegrovaných oblíbených SaaS aplikací. SaaS apps © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

53 Předintegrované SaaS aplikace v aplikační galerii
Build 2012 4/5/2017 Předintegrované SaaS aplikace v aplikační galerii © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

54 Vaše Directory v cloudu
Windows Server Management Marketing 4/5/2017 Vaše Directory v cloudu Active Directory Other Directories Propojte a synchronizujte on- premises directories s Azure. 1200+ předintegrovaných oblíbených SaaS aplikací. SaaS apps LOB and custom apps Integrated custom apps Jednoduše přidejte vlastní aplikace. Vývojáři používají standardizované identity management postupy. Identity a aplikace na jednom místě. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

55 Centrálně spravované identity a přístup
Windows Server Management Marketing 4/5/2017 SaaS apps Centrálně spravované identity a přístup SaaS apps Jednoduchá identity a access management konzola. Centrální administrace přístupu k předintegrovaným SaaS aplikacím a jiným Cloud-based aplikacím. Bezpečné business procesy s pokročilými možnostmi řízení přístupu IT professional Aplikace jsou připraveny ve chvíli kdy jste sami. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

56 Dohled a ochrana přístupu k firemním aplikacím
Windows Server Management Marketing 4/5/2017 Dohled a ochrana přístupu k firemním aplikacím Zabudované bezpečností vlastnosti Bezpečností reporty, které sledují nekonzistentní přístupové vzory, analytiky a alerts. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

57 Dohled a ochrana přístupu k firemním aplikacím
Windows Server Management Marketing 4/5/2017 Dohled a ochrana přístupu k firemním aplikacím Zabudované bezpečností vlastnosti XXXXX Bezpečností reporty, které sledují nekonzistentní přístupové vzory, analytiky a alerts. XXXXX Nastavte Multi-Factor autentikaci. XXXXX Ensure secure access and visibility on usage patterns for SaaS and cloud-hosted LOB applications. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

58 Co je Azure Multi-Factor autentizace?
Samostatná Azure pro řízení identit a přístupu, také obsažená v Azure Active Directory Premium Zamezuje neautorizovanému přístupu jak k on-premises tak cloud aplikacím další úrovní autentizace

59 Jak funguje Mobilní aplikace Volání SMS Build 2012 4/5/2017
ALERT © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

60 Windows Server AD or Other LDAP
Jak funguje Windows Server AD or Other LDAP On-Premises Apps RADIUS LDAP IIS RDS/VDI Multi-Factor Authentication Server Authentication Service Cloud Apps SAML Uživatele musí mít také telefon nebo mobil pro potvrzení identity a získání přístupu 2 Windows Azure Active Directory .NET, Java, PHP… Uživatel se přihlásí z libovolného zařízení pomocí stávajícího username/password. 1

61 Azure MFA versus MFA for Office 365
Build 2012 4/5/2017 Azure MFA versus MFA for Office 365 MFA for Office 365/Azure Administrators Azure Multi-Factor Authentication Administrators can Enable/Enforce MFA to end-users Use Mobile app (online and OTP) as second authentication factor Use Phone call as second authentication factor Use SMS as second authentication factor Application passwords for non-browser clients (e.g. Outlook, Lync) Default Microsoft greetings during authentication phone calls Custom greetings during authentication phone calls Fraud alert MFA SDK Security Reports MFA for on-premises applications/ MFA Server. One-Time Bypass Block/Unblock Users Customizable caller ID for authentication phone calls Event Confirmation © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

62 Azure Active Directory free and premium offerings feature comparison
Build 2012 4/5/2017 Azure Active Directory free and premium offerings feature comparison Azure AD Free Azure AD Premium Multi-Factor Authentication Directory as a Service up to 500K Objects No Limit User/Group Management SSO to pre-integrated SAAS Applications /Custom Apps 10 apps per user Directory Synchronization Tool (WSAD Extension) User-Based access management/provisioning Group-based access management/provisioning Self-Service Group Management for cloud users Self-Service Change Password for cloud users Self-Service Reset Password for cloud users Security Reports (MFA related) Advanced Security Reporting (machine learning-based) Usage Reporting Company Branding (Logon Pages /Access Panel customization) MFA (All available features on Windows Azure and on premises) SLA FIM CAL + FIM Server © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

63 Snížení cen

64 Agenda New Basic tier of compute instances
Standard high mem price reductions Regional pricing Zone redundancy storage (ZRS) Storage price reductions EA pricing details Google sustained discount comparison

65 Nové typy výpočetních instancí
Uvedení nové skupiny obecně použitelných instancí “Basic” (A0 až A4) Současní A1 až A4 instance se stávají „Standard“ instance Basic instance jsou o 27% levnější než Standard instance Podobná konfigurace stroje jako Standard, ale ty mají vyšší CPU výkon Neobsahují load balancing nebo auto-scaling Doporučené použití: Produkční aplikace, které nepotřebují Azure load-balancer (“bring-your-own load balancer” nebo jedna instance) Vývoj aplikací Testovací servery Aplikace s dávkovým zpracováním

66 Snížení cen u standardních High memory instancí
Snížení ceny u Memory-Intensive instancí (A5-A7) Až o 35% for Linux instancí Až o 27% for Windows instancí Ceny budou efektivní od května Uvedení „basic tier“ pro Memory Intensive instance v dalších měsících

67 Zone Redundant Storage (ZRS)
Uvádíme novou redundantní úroveň pro Block Blob storage, ZRS ZRS bude 37.5% s nižší cenou než GRS ZRS ukládá ekvivalentní 3 kopie data napříč více datacentry ve stejném regionu nebo ve dvou regionech ZRS budou dostupné v nadcházejících měsících

68 Snížení ceny u stávající storage: Block Blob
Snižujeme ceny efektivně od May Snížení až o 65% pro LRS Snížení až o 44% pro GRS Snížená až o 44% u RA-GRS Nebudou pokračovat výrazné objemové slevy u EA & monetary commitment

69 Block Blob: Storage pricing details
Current Prices New Reduced Prices % reduction Azure Block Blobs RA-GRS GRS LRS ZRS First 1 TB 1 / Month $0.110 $0.085 $0.068 $0.061 $0.0480 $0.0300 $0.0240 45% 44% 72% 65% 1 to 50 TB / Month $0.100 $0.075 $0.060 $0.0472 $0.0295 $0.0236 40% 37% 69% 61% 50 to 500 TB / Month $0.080 $0.048 $0.059 $0.0464 $0.0290 $0.0232 26% 23% 52% 500 to 1000 TB / Month $0.070 $0.055 $0.044 $0.058 $0.0456 $0.0285 $0.0228 17% 59% 48% 1000 to 5000 TB / Month $0.065 $0.051 $0.041 $0.057 $0.0448 $0.0280 $0.0224 12% 56% Over 5000 TB / Month Contact us

70 Block Blob: EA Storage pricing details
MOSP Prices Current Prices New Reduced Prices Azure Block Blobs RA-GRS GRS LRS ZRS First 1 TB 1 / Month $0.110 $0.085 $0.068 $0.061 $0.0480 $0.0300 $0.0240 1 to 50 TB / Month $0.100 $0.075 $0.060 $0.0472 $0.0295 $0.0236 50 to 500 TB / Month $0.080 $0.048 $0.059 $0.0464 $0.0290 $0.0232 500 to 1000 TB / Month $0.070 $0.055 $0.044 $0.058 $0.0456 $0.0285 $0.0228 1000 to 5000 TB / Month $0.065 $0.051 $0.041 $0.057 $0.0448 $0.0280 $0.0224 Over 5000 TB / Month Contact us EA Prices for Block Blob Current EA prices RA-GRS GRS LRS EA Level A $0.080 $0.062 $0.050 EA Level B $0.077 $0.060 $0.048 EA Level C $0.074 $0.057 $0.046 EA Level D $0.070 $0.054 $0.044 New EA prices RA-GRS GRS ZRS LRS EA Level A through D $0.057 $0.0448 $0.0280 $0.0224

71 Page Blob/Disks: EA pricing details
MOSP Prices: No price reductions on March 31st 2014 Disks/Page Blobs LRS GRS RA-GRS First 1 TB 1 / Month $0.050 $0.095 $0.120 1 to 50 TB / Month $0.080 $0.100 50 to 500 TB / Month $0.070 $0.090 500 to 1000 TB / Month $0.065 1000 to 5000 TB / Month $0.045 $0.060 $0.075 Over 5000 TB / Month Contact us EA Prices: EA discounting waterfall going away May 1st 2014 New EA prices LRS GRS RA-GRS EA Level A through D $0.045 $0.060 $0.075

72 Tables and Queues: EA pricing details
MOSP Prices: No price reductions on March 31st 2014 Disks/Page Blobs LRS GRS RA-GRS First 1 TB 1 / Month $0.070 $0.095 $0.120 1 to 50 TB / Month $0.065 $0.080 $0.100 50 to 500 TB / Month $0.060 $0.090 500 to 1000 TB / Month $0.055 1000 to 5000 TB / Month $0.045 $0.075 Over 5000 TB / Month Contact us EA Prices: EA discounting waterfall going away May 1st 2014 New EA prices LRS GRS RA-GRS EA Level A through D $0.045 $0.060 $0.075

73 Microsoft Azure 2014 Build 2012 4/5/2017
© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

74 Roadmapa: Základní oblasti investic
Build 2012 4/5/2017 Roadmapa: Základní oblasti investic Možnosti služeb/rozšíření a prohloubení Další stavební bloky Napříč službami/základy – Výkon/škálování/odolnost Hoster/Customer DC Platform konzistence Complex Application Level Operations (vs Service Level) Rozšíření Data Center– přímé a partnerské Soulad, Risk Management, Operational Excellence © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

75 Ohlášení/uvolněno v roce 2014
Price Reductions across the board Static Internal IP for VM New Tooling from VS Agent Injection in VM’s Support for Chef and Puppet Snapshot VM Traffic Manager Support for Web Sites Supporting Java backend for Web Sites Web Site Backup Staging Slot for Web Sites AutoScale GA VM Remote Debugging Web Site IP/SNI SSL for Free Mobile Services .NET support Mobile Offline Data Sync Mobile AD integration SQLDB 500 GB increase SQLDB SLA to 99.95% SQLDB Active Geo-Failover SQLDB backup/restore New Azure Portal Preview Azure Resource Groups WebJobs in WebSites Azure in Chine Open for Business HD Insights Hadoop 2.2 Support GA of Oracle Software in Windows Azure Azure in Japan DC’s Open for Business Windows Azure ExpressRoute preview PCI/DSS Compliance and Expanded ISO cert Read Access GEO Redundant Storage Azure Region in Brazil announced GA Biztalk Services Azure AD Premium Preview

76 Business Activity Monitoring
BizTalk Server Seamlessly integrate disparate systems and business partners Business Rules Engine Customers Orchestration Business Activity Monitoring Hybrid Partners B2B BizTalk Server RFID SAP In-house LOB IBM Mainframe Siebel

77 What we are delivering in 2013
Continued innovation in BizTalk Server BizTalk Server 2013 Use cloud with existing BizTalk Apps BizTalk Server in Azure VM BizTalk PaaS for Next Generation Apps Windows Azure BizTalk Services

78 Integration Service on Windows Azure
Cloud EDI processing Build on a solid scalable cloud integration platform Handle end-to-end EDI processing for customers Provide customized experience to niche markets Cloud EAI for Enterprises Use Visual Studio to build custom EAI Hybrid - extend reach of on-prem integration Provide B2B portal for partners

79 Windows Azure BizTalk Services
Hybrid Applications Enable applications that span Cloud and On-premises Configuration Driven Experience Lower time to market & cost of development Managed Service Focus on business challenges Extensible platform Reduce partner onboarding & management cost Cloud-scale ESB Cost effective, scalable infrastructure Connectivity to on-premises LOB Seamless connectivity to BizTalk Server Direct or queued connectivity Visual Studio based bridge designer Inbuilt support for common integration patterns Enhanced transformation tooling Built-in support for partner onboarding and management Management integrated with Windows Azure Portal Easy provisioning Dedicated deployment managed by Microsoft Rich, extensible monitoring Extensible bridge infrastructure Pipeline support for custom code Trading Partner Management API Tracking API Rich Message Brokering & Mediation in the Cloud Scalable secure robust infrastructure Ease of scale

80 Windows Azure BizTalk Services
Bridge Sources FTP/S HTTP SFTP Destinations Pipeline V E T Service Bus HTTP Web Service Blob FTP/S Messages

81 IntegrationTimeline Q4 2012 Server: Beta Services: Private CTP
Summer 2012 Server: CTP Services: LABS Refresh Q2 CY2013 Server: GA Services: Public Preview

82 BizTalk Services – Quarterly releases
4/5/2017 Futures BizTalk Services – Quarterly releases Breadth Investments Enterprise Service Bus for Cloud and On-Premise Support for long-running business processes Business Analytics & Insights Depth Investments Out of Box SaaS Integration Domain-specific Accelerators BizTalk Server – 2 year Release cadence © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Stáhnout ppt "Novinky Windows Azure Dalibor Kačmář."

Podobné prezentace


Reklamy Google