Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_59_8TR_CJ Autor: Mgr. Alena Pavelková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_59_8TR_CJ Autor: Mgr. Alena Pavelková."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_59_8TR_CJ Autor: Mgr. Alena Pavelková 1

2 Název vzdělávacího materiáluPravopisná cvičení I Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_59_8TR_CJ Číslo šablonyIII/2 AutorPavelková Alena, Mgr. Ročník8. dle zařazení v ŠVP Vyučovaný předmět dle ŠVPČeský jazyk a literatura TémaPravopisné cvičení Očekávaný výstupŽák podle potřeby na základě analýzy chyb v diktátech procvičuje pravopisné jevy Anotace (způsob použití)Inovovaný výukový materiál slouží k procvičení pravopisných jevů Datum vytvořeníLeden 2013 Druh výukového materiáluPrezentace v PowerPointu Klíčová slovaPravopis Rozvíjené klíčové kompetenceKompetence k učení Použitá literatura a zdrojeVlastní CZ.1.07/1.4.00/21.3526 – EU Peníze školám METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU 2

3 Doplňte i/y nebo í/ý p_lná včela, osaměl_ lidé, b_strý žák, zuřiv_ b_k, dob_tá pevnost, zajímavá f_zika, naše bab_čka, bl_skající se hvězdy, pl_tvání časem, vodní v_r, m_ší díra, s_čící had, v_soký dům, žv_kající kráva, nab_tá zbraň, v_dří mládě, s_korčino hnízdo, koňské kop_to, op_lovaný hranol, m_slící člověk, pl_tké jezero, dřevěný náb_tek, sladký s_rup, pl_šová hračka, m_cí linka, v_r ušatý, mateřský jaz_k, žlutá s_ra

4 Řešení pilná včela, osamělí lidé, bystrý žák, zuřivý býk, dobytá pevnost, zajímavá fyzika, naše babička, blýskající se hvězdy, plýtvání časem, vodní vír, myší díra, syčící had, vysoký dům, žvýkající kráva, nabitá zbraň, vydří mládě, sýkorčino hnízdo, koňské kopyto, opilovaný hranol, myslící člověk, plytké jezero, dřevěný nábytek, sladký sirup, plyšová hračka, mycí linka, výr ušatý, mateřský jazyk, žlutá síra

5 Doplňte ů/ú domácí _kol, koruny strom_, ne_rodný kraj, pravo_hlý troj_helník, včelí _l, léčebná k_ra, malý m_stek, přírodní _kaz, zarudlá k_že, hnědý k_ň, bratr_v oběd, široko_hlá obrazovka, několik kožich_, dřevěný k_l, bez_ročná p_jčka, jet dom_, ne_myslný čin, noční m_ra

6 Řešení domácí úkol, koruny stromů, neúrodný kraj, pravoúhlý trojúhelník, včelí úl, léčebná kůra, malý můstek, přírodní úkaz, zarudlá kůže, hnědý kůň, bratrův oběd, širokoúhlá obrazovka, několik kožichů, dřevěný kůl, bezúročná půjčka, jet domů, neúmyslný čin, noční můra

7 Doplňte n/nn potrestaný vi_ík, ra_á zelenina, bezbra_á žena, nepodstat_ý detail, týde_ dovolená, bera_í rohy, úči_á léčba, rovnorame_ý trojúhelník, čtenářský de_ík, mnohočle_ý soubor, anglická sla_ina, vo_á mast, milá povi_ost, moravské vi_ice, oboustra_ý problém, hra_ý film, jednosměr_ý provoz, kame_ý most, nev_ý člověk, slo_í chobot

8 Řešení potrestaný viník, raná zelenina, bezbranná žena, nepodstatný detail, týdenní dovolená, beraní rohy, účinná léčba, rovnoramenný trojúhelník, čtenářský deník, mnohočlenný soubor, anglická slanina, vonná mast, milá povinnost, moravské vinice, oboustranný problém, hraný film, jednosměrnný provoz, kamenný most, nevinný člověk, sloní chobot

9 Doplňte ě/je ochotný p_stoun, ob_ť nehody, vysoké nap_tí, vášnivý sb_ratel, nový ob_v, p_stovat zeleninu, matčino ob_tí, kruhový ob_zd, ob_m válce, v_zd do dvora, žít v za_tí, zářivý b_lost, zahraniční zá_zd, chutný ob_d, v_t na most, slavný zp_vák, vysoká v_ž, pře_t přes koleje, zv_davý chlapec, vý_zdní zasedání

10 Řešení ochotný pěstoun, oběť nehody, vysoké napětí, vášnivý sběratel, nový objev, pěstovat zeleninu, matčino obětí, kruhový objezd, objem válce, vjezd do dvora, žít v zajetí, zářivý bělost, zahraniční zájezd, chutný oběd, vjet na most, slavný zpěvák, vysoká věž, přejet přes koleje, zvědavý chlapec, výjezdní zasedání


Stáhnout ppt "Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_59_8TR_CJ Autor: Mgr. Alena Pavelková."

Podobné prezentace


Reklamy Google