Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací"— Transkript prezentace:

1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací
Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.:

2 Náplň kurzu Předmětové pořádání informací – 3 h předmět dokumentu
soubor věcných termínů praktické cvičení Věcné zpracování dokumentů – 6 h MDT, metoda Konspektu Věcné zpracování dokumentů – 3 h

3 Studijní materiály Základní: Další: Sylabus Věcný popis
AUT – báze národních autorit NK ČR Další: Na webu VKOL sekce Regionální funkce Prezentace a přednášky Studijní materiály pro účastníky…

4 Předmětová katalogizace
Cíl – zprostředkovat přístup k dokumentu z hlediska jeho obsahu a formy Obsah (předmět) dokumentu Kdo, co Jaký, který, čí Kde Kdy Forma dokumentu Např.: studie, biografie, příručky, průvodce…

5 Předmětová katalogizace
Soubor jmenných a věcných autorit (tezaurus): autoritní termíny (deskriptory) bibliografický záznam: klíčová slova předmětová hesla

6 Předmětová katalogizace: národní soubor autorit
Nástroj integrace na národní úrovni Systematicky vytvářen a spravován NK ČR Dostupný na adrese Jméno osobní Korporace Unifikovaný název Věcné téma Geografický termín Chronologický údaj Formální deskriptor Jmenné autority Věcné autority

7 Národní soubor autorit: věcné téma – slovní zásoba (lexikum)
Tvar lexikálních jednotek v souboru autorit se řídí těmito zásadami: Substantivní tvar v 1. pádě Jednoslovné podstatné jméno – malířství Víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří podstatné jméno Adjektivní spojení – česká literatura Genitivní vazba – psychologie dítěte Předložková vazba – obchod s drogami

8 Národní soubor autorit: věcné téma – slovní zásoba (lexikum)
Tvar lexikálních jednotek v souboru autorit se řídí těmito zásadami: Jednotné a množné číslo Počitatelná pods. jména se uvádějí v množ. čísle – zpěvačky, filmy, divadla Abstrakta a počitatelná pods. jména použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů se uvádějí v jednotném čísle – odvaha, film, divadlo, román, výtvarné umění, fyzika, pedagogika

9 Národní soubor autorit: věcné téma – struktura vztahů
Vztah zaměnitelnosti - synonymie kopaná viz fotbal Vztah zaměnitelnosti – homonymie specifikace termínu kola jízdní kola uvedení kvalifikátoru letci, letci (ptáci), zámky, zámky (zámečnictví)

10 Národní soubor autorit: věcné téma – struktura vztahů
Vztah posloupnosti – hierarchie výtvarní umělci viz též malíři malíři viz též výtvarní umělci Vztah podobnosti – asociace kvalita vody viz též úprava vody úprava vody viz též kvalita vody

11 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Česká forma názvu – je-li běžně užívána Konvenční název státního celku Francouzská republika viz Francie Česká republika viz Česko Přirozený slovosled × invertovaný tvar Jižní Amerika Itálie severní

12 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Ke jménu místa jinému než název země, státu, se připojí jméno rozsáhlejšího územního celku Moravskoslezský kraj (Česko) Limoges (Francie) Krkonoše (Česko a Polsko) Lužnice (Rakousko a Česko) Hornád (Slovensko a Maďarsko)

13 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Nepoužije se, nachází-li se útvar na území více států Alpy Dunaj Černé moře Tichý oceán

14 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Entity téhož typu, např. názvy dvou obcí Lhota (Kladno, Česko) Lhota (Přerov, Česko) Friedberg (Bavorsko, Německo) Friedberg (Hesensko, Německo)

15 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Obecný doplněk (kvalifikátor) nutný pro jednoznačnou identifikaci Morava, řeka Morava (Česko) Králický Sněžník, hora (Česko a Polsko) Králický Sněžník (Česko a Polsko)

16 Národní soubor autorit: geografický termín
Forma se řídí pravidly AACR2R Obecný doplněk (kvalifikátor) Přerov-oblast (Česko) nepoužívá se: Přerovsko (Česko) Berounka-oblast (Česko) Berounka-povodí (Česko)

17 Národní soubor autorit: chronologický údaj
Přirozený slovosled 20. stol. 1968 1. stol. př. Kr. př. Kr. (zápis pro 1. pol. 20. stol.) (zápis pro 20. léta 20. stol.)

18 Národní soubor autorit: formální deskriptor
U odborné literatury: forma dokumentu biografie průvodce učebnice vysokých škol příručky populárně-naučné publikace studie kuchařské recepty

19 Národní soubor autorit: formální deskriptor
U beletrie: národní literatura a žánr české romány detektivní romány polská poezie americké povídky dobrodružné povídky

20 Předmětová katalogizace
Soubor jmenných a věcných autorit: Autoritní termíny Klíčová slova Předmětová hesla

21 Předmětová hesla heslo – 1. podheslo – 2. podheslo   háčkování
  tematické nebo geografické zpřesnění chronologické zpřesnění háčkování Slovensko – vlastivěda knihovny – Evropa – 16. stol.

22 Systematický selekční jazyk
MDT = Mezinárodní Desetinné Třídění Mezinárodní umělý selekční jazyk Téma a forma dokumentu jsou vyjádřeny pomocí číslic Užití MDT: Věcný popis dokumentů Strukturování volně přístupného fondu Strukturování bibliografických soupisů Údaj pro Souborný katalog ČR

23 MDT princip hierarchie – pyramida lidského poznání

24 MDT Princip hierarchie vyjádřen přímo v notaci na rozdíl od předmětových selekčních jazyků Např.: autoritní termín – kočka umělá notace: mnemotechnika: Živočichové Ži savci Ži sa masožravci Ži sa ma šelmy Ži sa ma še kočkovití

25 Hlavní třídy MDT 0 Všeobecnosti. Výpočetní technika
1 Filozofie. Psychologie 2 Náboženství. Teologie 3 Společenské vědy 5 Matematika a přírodní vědy 6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika 7 Umění. Rekreace. Zábava. Sport 8 Jazyk. Lingvistika. Literatura 9 Geografie. Biografické studie. Dějiny

26 MDT Desetinný princip Obsahuje-li notace více číslic, tak je téma podrobnější (na nižší hierarchické úrovni) 5 přírodní vědy 51 matematika 511 teorie čísel 511.1 aritmetika

27 MDT Desetinný princip Dříve zápis včetně desetinných míst
0,5 → 5 přírodní vědy 0,051 → 51 matematika 0, → teorie čísel 0, → aritmetika

28 MDT Tečka se používá na oddělení čísel, aby byly znaky MDT lépe čitelné 511 teorie čísel aritmetika emoce pláč hněv

29 MDT Znaky MDT se dělí na: jednoduché - obsahují jeden hlavní znak
316 sociologie elektronika kina

30 MDT Znaky MDT se dělí na: složené - obsahují více hlavních znaků
57/59 biologie 81:1 filozofie jazyka 1/3+7/9 humanitní vědy [ ]:02 knihovnické vzdělávání

31 MDT Znaky MDT se dělí na: rozvinuté
- skládají se z hlavního znaku a pomocného znaku sociologové 81’36 mluvnice elektronické obvody

32 MDT Interpunkční a matematická znaménka . tečka 612.821.7
+ plus / lomítko 72/76 : dvojtečka 81:39 = rovnítko (=411.16) - spojovník “ “ uvozovky 94(437)“1918“ ‘ apostrof 81’36 ( ) kulaté závorky (437.32) [ ] hranaté závorky [82: ]-051

33  Interpunkční znaménko mění význam notace !
MDT  Interpunkční znaménko mění význam notace ! 63 zemědělství (63) Etiopie induktivní logika (=162.3) Češi

34 MDT téma dokumentu × forma dokumentu 371.671 učebnice jako téma
(075) učebnice jako forma román jako téma (0:82-31) román jako forma

35 Tabulky MDT-MRF (Master Reference File)
Tvoří nedílnou součást záznamů věcných autorit Povinný údaj v rámci kooperativní tvorby věcných národních autorit Tabulky MDT-MRF (Master Reference File)

36 MDT - výhody Mezinárodní srozumitelnost Autoritní záznam:
Ident. číslo ph124076 Záhlaví piráti Odkazová forma bukanýři [o] Asoc. termín pirátství MDT Cizojaz. ekvivalent: lit piratai Cizojaz. ekvivalent: mac Pirati Cizojaz. ekvivalent: slov Piráti Cizojaz. ekvivalent: slv Piratje

37 MDT - výhody Fixace termínu víly × vily 398.43 728 × 728.37
vína × vina × liška × liška × mor × mor : ×

38 první hierarchická úroveň: kategorie
Konspekt Zvláštní typ selekčního jazyka – není systematickým ani předmětovým selekčním jazykem první hierarchická úroveň: kategorie Konspekt MDT kategorie základní třídy počet: 24 počet: 10 pořadové číslo notace: desetinný princip a název kategorie - limitující faktor

39 druhá hierarchická úroveň: skupiny
Konspekt druhá hierarchická úroveň: skupiny Konspekt MDT Skupiny počet: cca 500 desetinný princip notace desetinný princip notace a název skupiny × bez slovního vyjádření 639.2/.6 – Rybářství 617 – Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie

40 třetí hierarchická úroveň:
Konspekt třetí hierarchická úroveň: podřazení věcných termínů Autoritní záznam: Konspekt: 641 – Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla MDT: autorita: jídla odkaz: pokrmy odkaz: strava

41 Užití Konspektu v BIB záznamech
Přidělit pouze jednu skupinu, která označuje obor hlavního tématu dokumentu V uvedených případech pravidla dovolují přidělení dvou skupin – jedna vyjadřuje obor, druhá formu dokumentu: učebnice oborové jazykové slovníky bibliografie biografie literatura pro děti a mládež – odborná i beletrie

42 Konspekt Využívá se při standardizaci minimální úrovně věcného zpřístupnění Neslouží pouze pro katalogizaci, ale též pro akvizici (doplňování a profilace fondu) a ochranu fondu


Stáhnout ppt "Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací"

Podobné prezentace


Reklamy Google