Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348"— Transkript prezentace:

1 1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.cz marcela@vkol.cz

2 2 Náplň kurzu  Předmětové pořádání informací – 3 h předmět dokumentu soubor věcných termínů praktické cvičení  Věcné zpracování dokumentů – 6 h MDT, metoda Konspektu praktické cvičení  Věcné zpracování dokumentů – 3 h praktické cvičení

3 3 Studijní materiály  Základní:  Sylabus Věcný popis  AUT – báze národních autorit NK ČR  Další:  Na webu VKOL sekce Regionální funkce Prezentace a přednášky Studijní materiály pro účastníky…

4 4 Předmětová katalogizace  Cíl – zprostředkovat přístup k dokumentu z hlediska jeho obsahu a formy  Obsah (předmět) dokumentu  Kdo, co  Jaký, který, čí  Kde  Kdy  Forma dokumentu  Např.: studie, biografie, příručky, průvodce…

5 5 Předmětová katalogizace Soubor jmenných a věcných autorit (tezaurus): autoritní termíny (deskriptory) předmětová hesla klíčová slova bibliografický záznam:

6 6 Předmětová katalogizace: národní soubor autorit  Nástroj integrace na národní úrovni  Systematicky vytvářen a spravován NK ČR  Dostupný na adrese http://www.nkp.cz http://www.nkp.cz Jméno osobní Korporace Unifikovaný název Věcné téma Geografický termín Chronologický údaj Formální deskriptor Věcné autority Jmenné autority

7 7 Národní soubor autorit: věcné téma – slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek v souboru autorit se řídí těmito zásadami:  Substantivní tvar v 1. pádě  Jednoslovné podstatné jméno – malířství  Víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří podstatné jméno •Adjektivní spojení – česká literatura •Genitivní vazba – psychologie dítěte •Předložková vazba – obchod s drogami

8 8 Národní soubor autorit: věcné téma – slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek v souboru autorit se řídí těmito zásadami:  Jednotné a množné číslo  Počitatelná pods. jména se uvádějí v množ. čísle – zpěvačky, filmy, divadla  Abstrakta a počitatelná pods. jména použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů se uvádějí v jednotném čísle – odvaha, film, divadlo, román, výtvarné umění, fyzika, pedagogika

9 9 Národní soubor autorit: věcné téma – struktura vztahů  Vztah zaměnitelnosti - synonymie kopaná viz fotbal  Vztah zaměnitelnosti – homonymie specifikace termínu kola jízdní kola uvedení kvalifikátoru letci, letci (ptáci), zámky, zámky (zámečnictví)

10 10 Národní soubor autorit: věcné téma – struktura vztahů  Vztah posloupnosti – hierarchie výtvarní umělci viz též malíři malíři viz též výtvarní umělci  Vztah podobnosti – asociace kvalita vody viz též úprava vody úprava vody viz též kvalita vody

11 11 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R  Česká forma názvu – je-li běžně užívána  Konvenční název státního celku Francouzská republika viz Francie Česká republika viz Česko  Přirozený slovosled × invertovaný tvar Jižní AmerikaItálie severní

12 12 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R  Doplněk (kvalifikátor) Ke jménu místa jinému než název země, státu, se připojí jméno rozsáhlejšího územního celku Moravskoslezský kraj (Česko) Limoges (Francie) Krkonoše (Česko a Polsko) Lužnice (Rakousko a Česko) Hornád (Slovensko a Maďarsko)

13 13 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R  Doplněk (kvalifikátor) Nepoužije se, nachází-li se útvar na území více států AlpyDunaj Černé moře Tichý oceán

14 14 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R  Doplněk (kvalifikátor) Entity téhož typu, např. názvy dvou obcí Lhota (Kladno, Česko) Lhota (Přerov, Česko) Friedberg (Bavorsko, Německo) Friedberg (Hesensko, Německo)

15 15 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R  Obecný doplněk (kvalifikátor) nutný pro jednoznačnou identifikaci Morava, řeka Morava (Česko) Králický Sněžník, hora (Česko a Polsko) Králický Sněžník (Česko a Polsko)

16 16 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R  Obecný doplněk (kvalifikátor) Přerov-oblast (Česko) nepoužívá se: Přerovsko (Česko) nepoužívá se: Přerovsko (Česko) Berounka-oblast (Česko) Berounka-povodí (Česko)

17 17 Národní soubor autorit: chronologický údaj  Přirozený slovosled 20. stol. 19681914-1918 1. stol. př. Kr. 106-43 př. Kr. 1901-1950(zápis pro 1. pol. 20. stol.) 1921-1930(zápis pro 20. léta 20. stol.)

18 18 Národní soubor autorit: formální deskriptor  U odborné literatury: forma dokumentu biografieprůvodce učebnice vysokých škol příručky populárně-naučné publikace studie kuchařské recepty

19 19 Národní soubor autorit: formální deskriptor  U beletrie: národní literatura a žánr české romány detektivní romány polská poezie americké povídky dobrodružné povídky

20 20 Předmětová katalogizace Soubor jmenných a věcných autorit: Autoritní termíny Předmětová hesla Klíčová slova www.nkp.cz

21 21 Předmětová hesla heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  tematické nebo geografické zpřesnění chronologickézpřesněníháčkování Slovensko – vlastivěda knihovny – Evropa – 16. stol.

22 22 Systematický selekční jazyk MDT = Mezinárodní Desetinné Třídění  Mezinárodní umělý selekční jazyk  Téma a forma dokumentu jsou vyjádřeny pomocí číslic Užití MDT:  Věcný popis dokumentů  Strukturování volně přístupného fondu  Strukturování bibliografických soupisů  Údaj pro Souborný katalog ČR

23 23 MDT princip hierarchie – pyramida lidského poznání

24 24 MDT  Princip hierarchie vyjádřen přímo v notaci na rozdíl od předmětových selekčních jazyků Např.: autoritní termín – kočka umělá notace:mnemotechnika: 59Živočichové 599Ži savci 599.74Ži sa masožravci 599.742Ži sa ma šelmy 599.742.7Ži sa ma še kočkovití

25 25 Hlavní třídy MDT 0Všeobecnosti. Výpočetní technika 1Filozofie. Psychologie 2Náboženství. Teologie 3Společenské vědy 5Matematika a přírodní vědy 6Aplikované vědy. Lékařství. Technika 7Umění. Rekreace. Zábava. Sport 8Jazyk. Lingvistika. Literatura 9Geografie. Biografické studie. Dějiny

26 26 MDT  Desetinný princip Obsahuje-li notace více číslic, tak je téma podrobnější (na nižší hierarchické úrovni) 5přírodní vědy 51matematika 511teorie čísel 511.1aritmetika

27 27 MDT  Desetinný princip Dříve zápis včetně desetinných míst 0,5 → 5přírodní vědy 0,051 → 51matematika 0,00511 → 511teorie čísel 0,005111 → 511.1aritmetika

28 28 MDT  Tečka se používá na oddělení čísel, aby byly znaky MDT lépe čitelné 511teorie čísel 511.1aritmetika 159.942emoce 159.942.3pláč 159.942.5hněv

29 29 MDT Znaky MDT se dělí na:  jednoduché - obsahují jeden hlavní znak 316sociologie 621.38elektronika 725.824.4kina

30 30 MDT Znaky MDT se dělí na:  složené - obsahují více hlavních znaků 57/59biologie 81:1filozofie jazyka 1/3+7/9humanitní vědy [373.5+378]:02knihovnické vzdělávání

31 31 MDT Znaky MDT se dělí na:  rozvinuté - skládají se z hlavního znaku a pomocného znaku 316-051sociologové 81’36mluvnice 621.38.011.7elektronické obvody

32 32 MDT  Interpunkční a matematická znaménka.tečka612.821.7 +plus621.39+004.7 /lomítko72/76 :dvojtečka81:39 =rovnítko(=411.16) -spojovník32-051 “ “uvozovky94(437)“1918“ ‘apostrof81’36 ( )kulaté závorky(437.32) [ ]hranaté závorky[82:314.15-026.49]-051

33 33 MDT  Interpunkční znaménko mění význam notace ! 63zemědělství (63)Etiopie 162.3induktivní logika (=162.3)Češi

34 34 MDT  téma dokumentu × forma dokumentu 371.671učebnice jako téma (075)učebnicejako forma 82-31román jako téma (0:82-31)román jako forma

35 35 MDT  Tvoří nedílnou součást záznamů věcných autorit  Povinný údaj v rámci kooperativní tvorby věcných národních autorit http://www.nkp.cz Tabulky MDT-MRF (Master Reference File) http://aip.nkp.cz/mdt

36 36 MDT - výhody  Mezinárodní srozumitelnost Autoritní záznam: Ident. čísloph124076 Záhlavípiráti Odkazová formabukanýři [o] Asoc. termínpirátství MDT343.712.2-051 Cizojaz. ekvivalent:litpiratai 343.712.2-051 Cizojaz. ekvivalent:macPirati 343.712.2-051 Cizojaz. ekvivalent:slovPiráti 343.712.2-051 Cizojaz. ekvivalent:slvPiratje 343.712.2-051

37 37 MDT - výhody  Fixace termínu víly × vily398.43 728 × 728.37 vína × vina663.2 × 17.024 liška × liška 582.284.53 × 599.742.17 mor × mor616.98:579.842 × 638.154

38 38 Konspekt  Zvláštní typ selekčního jazyka – není systematickým ani předmětovým selekčním jazykem  první hierarchická úroveň: kategorie KonspektMDT kategorie základní třídy počet: 24počet: 10 pořadové číslonotace: desetinný princip a název kategorie- limitující faktor

39 39 Konspekt  druhá hierarchická úroveň: skupiny Konspekt MDT Skupiny počet: cca 500 desetinný princip notace desetinný princip notace a název skupiny× bez slovního vyjádření 639.2/.6 – Rybářství 617 – Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie

40 40 Konspekt  třetí hierarchická úroveň: podřazení věcných termínů Autoritní záznam: Konspekt: 641 – Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla MDT:641.55 autorita:jídla odkaz: pokrmy odkaz: strava

41 41 Užití Konspektu v BIB záznamech  Přidělit pouze jednu skupinu, která označuje obor hlavního tématu dokumentu  V uvedených případech pravidla dovolují přidělení dvou skupin – jedna vyjadřuje obor, druhá formu dokumentu:  učebnice  oborové jazykové slovníky  bibliografie  biografie  literatura pro děti a mládež – odborná i beletrie

42 42 Konspekt  Využívá se při standardizaci minimální úrovně věcného zpřístupnění  Neslouží pouze pro katalogizaci, ale též pro akvizici (doplňování a profilace fondu) a ochranu fondu


Stáhnout ppt "1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348"

Podobné prezentace


Reklamy Google