Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. Dopady znečištění ovzduší na zdraví a klimatické změny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. Dopady znečištění ovzduší na zdraví a klimatické změny."— Transkript prezentace:

1 JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

2 Dopady znečištění ovzduší na zdraví a klimatické změny

3 Ochrana ovzduší je základní prioritou  Důvodem je především:  vysoký výskyt nemocí  dýchací soustavy (největší výskyt je v oblastech s nejhorší kvalitou ovzduší)  onkologických onemocnění (ve srovnání s rokem 1980 došlo ke zdvojnásobení výskytu rakoviny plic, úmrtnost na rakovinu nestoupla díky zlepšení úspěšnosti léčby)  alergií (proti roku 1995 se zdvojnásobil jejich výskyt)  od roku 1995 opět roste samovolná potratovost  relativně vysoký podílu ČR na emisích skleníkových plynů, které způsobují  ztráty na životech a majetku zejména v důsledku povodní  ekonomické škody v důsledku projevů změny klimatu

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Změna klimatu – závěry a scénáře růstu teplot (IPPC 2007)  Globální oteplování je s 90% pravděpodobností důsledkem činnosti člověka  Dosavadní pravidla klimatického vývoje se zvrátí při koncentraci asi 550 ppm  Při dosavadních tempech růstu bude koncentrace 550 ppm dosaženo před polovinou 21. století  Scénářkoncentrace CO 2 růst teplotvzestup hladiny  B1 600 ppm1,1 – 2,9 °C 18 – 38 cm  A1B 850 ppm1,7 – 4,4 °C 21 – 48 cm  A2 1250 ppm2,0 – 5,4 °C 23 – 51 cm

13 Výhody OZE A. Změna klimatu – závěry a scénáře růstu teplot 2 (rozložení teplot na Zemi)

14

15 Změna klimatu – důsledky (IPCC 2007)  Pokud nebudou přijata opatření, tak  Kolem roku 2050 bude čelit nedostatku vody 1 mld. lidí, kolem roku 2080 až 3 mld.  Rozšíří se výskyt infekčních nemocí a úmrtnost  200 až 600 mil. lidí bude hladovět  Stovky milionů lidí se budou muset stěhovat kvůli stoupající hladině moří  Vymření bude hrozit 30 % živočišných druhů  Část Amazonie se přemění v savanu  Jih Evropy se oteplí a bude sušší, na severu se naopak zvýší vodnost řek a úrodnost půdy  V Alpách zmizí až 70 % všech ledovců  V Africe vzroste až o 8 % plocha pouští  V Karibiku vzrost počet hurikánů  V lesnatých oblastech Kanady, Ruska a severní Evropy vzroste počet lesních požárů na dvojnásobek

16 Změna klimatu – řešení (IPCC 2007)  Stabilizace emisí CO 2 je možná na úrovni zhruba 450 až 500 ppm (současná úroveň je 425 ppm);  Koncentrace do 500 ppm by měla být dostačující k odvrácení hrozby klimatických změn  Stabilizace emisí CO 2 je možné dosáhnout rychlým odklonem od spotřeby uhlíkatých paliv (především k OZE) a zvyšováním energetické efektivnosti  Náklady na stabilizaci emisí CO 2 Koncentracenáklady  stabilizace na úrovni 450 ppm3 % světového HDP 550 ppm0,6 % 650 ppm0,2 %

17

18 emisní faktory CO 2

19 Vývoj těžby hnědého uhlí, budou-li zachovány limity těžby

20 CO 2 emise 1990 – 2001 (tun/rok) – sektorové trendy

21 Prioritní opatření v energetice

22 6 evropských energetických priorit 2005-2010: 1) provázat lépe energetickou a environmentální politiku a výzkum, 2) zajistit fungování vnitřního trhu s elektřinou a plynem ve prospěch všech občanů, 3) snížit poptávku po energiích = zvýšit energetickou účinnost, 4) podporovat obnovitelné zdroje energie, 5) posílit jadernou bezpečnost, 6) dále rozvíjet externí energeticko - politické vztahy.

23 environmentální akční program (1600/2002/EC 6EAP) 4 evropské environmentální priority do 2012: 1) klimatická změna: dlouhodobý cíl snížení GHG o 70%, 2) biodiversita, dezertifikace, fauna, flora, habitat, 3) kvalita života – ochrana před nežádoucími vlivy znečištění na zdraví, 4) vyšší efektivita využívání přírodních zdrojů, odpadové hospodářství.

24 Politika „orientovaná na kvantifikované cíle“  Závazný cíl zvýšit do roku 2020 podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie na celém území EU na 20 procent.  Závazný cíl, že podíl biopaliv na celkové spotřebě paliv v dopravě dosáhne do roku 2020 nejméně 10 procent.  EU se rovněž shodla, že jaderná energie může přispět ke snižování emisí skleníkových plynů a bezpečnosti energetických dodávek, ale na prvním místě stále zůstává jaderná bezpečnost.  EU do roku 2020 o pětinu sníží objem emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990. Státníci dokonce doporučili snížení o 30 procent, ale jen v případě, že se další světoví znečišťovatelé zaváží ke "srovnatelným omezením„ - pozn. summit G8 se zavázal snížit do roku 2050 objem emisí CO2 o 50% oproti roku 2000. Summit Evropské unie (8.-9. března 2007)

25 3 priority energetické politiky UR 1) energetické úspory, 2) obnovitelné zdroje energie, 3) zemní plyn.  priorita EK,  směrnice o energetické účinnosti (na straně spotřeby) a energetických službách,  EU: úspory 2,6 €c/kWh, el. BL 3,9 €c/kWh,  cíl: 1% roční úspora členských států = 6% do roku 2012,  veřejný sektor: 1,5% / rok,  potenciál trhu energetických služeb 5-10 mld. €/rok,  odstranit bariéry, motivovat vlastníky, obchodníky s en.  příklady DK, SRN, GB etc.

26

27

28 3 priority energetické politiky UR 1) energetické úspory, 2) obnovitelné zdroje energie, 3) zemní plyn.  podíl elektřiny z OZE: 3,77% el./2004 /indikativní cíl 8% el./2010  cíl: stabilní a atraktivní podnikatelské prostředí,  návratnost investice a komerční financování,  perspektivní kombinace pevných výkupních cen a zelených bonusů,  vyvážený rozvoj všech typů OZE.

29  snižují emise skleníkových plynů + dalších látek,  jediné dlouhodobě nevyčerpatelné zdroje energie,  snižují závislost ČR na dovozu,  decentralizace = bezpečnost = stabilita zásobování,  biomasa = pracovní místa na venkově,  biomasa = využití ladem ležící půdy,  východisko pro rozvojové země,  most k vodíkovému hospodářství. přínosy obnovitelných zdrojů energie – 8 x PRO podpora výroby paliv, elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů

30 Struktura světové spotřeby energie v roce 2060

31 Výroba elektřiny v ČR podle zdrojů v roce 2006 (zdroj:MPO)

32 Podíl jednotlivých OZE na výrobě elektřiny v ČR v roce 2006 (zdroj:MPO)

33

34 Česká republika Indikativní cíle členských státu EU v oblasti výroby elektřiny z OZE do roku 2010

35 Výroba elektřiny v ČR podle zdrojů – 1993 – 2006 s výhledem do roku 2010

36 indikativní cíl 8% elektřiny z OZE k r. 2010 – 77/2001/EC typ obnovitelného zdroje výroba elektřiny z OZE v r. 2004 (GWh) výroba elektřiny z OZE v r. 2010 (GWh) % z celkové výroby elektřiny z OZE malé vodní elektrárny7401 12021 větrné elektrárny2093018 velké vodní elektrárny + přečerpávací 1 2461 16521 elektrárny na biomasu5302 20040 fotovoltaické elektrárny0150 geotermální elektrárny0150 celkem:2 5365 445100 Podíl elektřiny OZE na hrubé dom. spotřebě el. 3,7 %8,0 % = indikativní cíl dle směrnice 77/2001/EC

37

38 Elektřina z OZE dle SEK v roce 2030 celkem 15,6 TWh Elektřina z OZE dle SEK v roce 2010 celkem 4,16 TWh potenciál OZE dle SEK + prognóza MŽP do r. 2050

39 očekávané investice do výroby elektřiny z OZE / do 5ti let po nabytí účinnosti zákona typ obnovitelného zdroje výroba elektřiny z OZE v r. 2009 (GWh) NÁRUST VÝROBY EL. OZE 2004 - 9 (GWh) NÁRUST INSTALOVANÉHO VÝKONU MW do r. 2009 INVESTICE mil. Kč malé vodní elektrárny1 000260586 933 větrné elektrárny80078043313 433 velké vodní elektrárny + přečerpávací 1 16500 elektrárny na biomasu2 1001 57031428 260 fotovoltaické elektrárny000 geotermální elektrárny000 celkem:5 0652 529805 48 627

40 Expert odhad – nárůst výroby tepla z OZE k r. 2010 Typ OZE Výroba tepelné energie z OZE v r. 2010 (PJ) Ze Slunce2,2 PJ Tepelná čerpadla7,2 PJ Biomasa55,3 PJ Teplo z OZE celkem:64,7 PJ 64,7 PJ tepla z OZE = 77% celkové produkce energie z OZE

41 3 priority energetické politiky UR 1) energetické úspory, 2) obnovitelné zdroje energie, 3) zemní plyn.  nevhodná struktura PEZ = vysoké měrné emise CO 2,  stabilní trend emisí CO 2 z produkce energie / export elektřiny,  technologický zlom - cca 2015,  pro zemní plyn: účinnost, specifické emise CO 2, diverzifikace zdrojů,  1. etapa = doprava,  role CNG v dopravě – 10% náhrady konvenčních paliv do 2020,  „Program podpory alternativních paliv v dopravě“– zemní plyn / schválen vládou ČSSD.

42 Celkový instalovaný výkon elektráren - predikce

43 Analýza citlivosti nových paroplynových kapacit na změnu ceny plynu

44

45 EDR Doplnění technických údajů k přednášce č. 2

46

47

48 Dopad na domácnosti v roce 2010 2010 Domácnosti dělníků, zaměstnanců a OSVČ ZemědělciDůchodci do 1,6 ŽM 1,6 až 1,9 ŽM 1,9 až 2,2 ŽM Zvýšení výdajů absolutně v Kč/rok 140010008001900250 Zvýšení příjmů z důvodu snížení DPFO v Kč/rok 450600620110050

49 Vliv na emise. Emise – projekce bez EDR 2003200620082010 CO 2 (mil. tun / rok)120111,5110,8110 SO 2 (tis. tun / rok)235216217218 NOx (tis. tun / rok)320274269266 Emise – EDR CO 2 (mil. tun / rok)120,0103,899,692,4 SO 2 (tis. tun / rok)235,0200,8195,3183,3 NOx (tis. tun / rok)320,0261,5251,4237,4

50 DĚKUJI ZA POZORNOST  www.petrzilek.cz


Stáhnout ppt "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. Dopady znečištění ovzduší na zdraví a klimatické změny."

Podobné prezentace


Reklamy Google