Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.
EKONOMICKÁ NEZBYTNOST ZAVEDENÍ POLITIKY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

2 Dopady znečištění ovzduší na zdraví a klimatické změny

3 Ochrana ovzduší je základní prioritou
Důvodem je především: vysoký výskyt nemocí dýchací soustavy (největší výskyt je v oblastech s nejhorší kvalitou ovzduší) onkologických onemocnění (ve srovnání s rokem 1980 došlo ke zdvojnásobení výskytu rakoviny plic, úmrtnost na rakovinu nestoupla díky zlepšení úspěšnosti léčby) alergií (proti roku 1995 se zdvojnásobil jejich výskyt) od roku 1995 opět roste samovolná potratovost relativně vysoký podílu ČR na emisích skleníkových plynů, které způsobují ztráty na životech a majetku zejména v důsledku povodní ekonomické škody v důsledku projevů změny klimatu

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Změna klimatu – závěry a scénáře růstu teplot (IPPC 2007)
Globální oteplování je s 90% pravděpodobností důsledkem činnosti člověka Dosavadní pravidla klimatického vývoje se zvrátí při koncentraci asi 550 ppm Při dosavadních tempech růstu bude koncentrace 550 ppm dosaženo před polovinou 21. století Scénář koncentrace CO2 růst teplot vzestup hladiny B ppm 1,1 – 2,9 °C 18 – 38 cm A1B ppm 1,7 – 4,4 °C 21 – 48 cm A ppm 2,0 – 5,4 °C 23 – 51 cm

13 Výhody OZE A. Změna klimatu – závěry a scénáře růstu teplot 2 (rozložení teplot na Zemi)

14

15 Změna klimatu – důsledky (IPCC 2007)
Pokud nebudou přijata opatření, tak Kolem roku 2050 bude čelit nedostatku vody 1 mld. lidí, kolem roku 2080 až 3 mld. Rozšíří se výskyt infekčních nemocí a úmrtnost 200 až 600 mil. lidí bude hladovět Stovky milionů lidí se budou muset stěhovat kvůli stoupající hladině moří Vymření bude hrozit 30 % živočišných druhů Část Amazonie se přemění v savanu Jih Evropy se oteplí a bude sušší, na severu se naopak zvýší vodnost řek a úrodnost půdy V Alpách zmizí až 70 % všech ledovců V Africe vzroste až o 8 % plocha pouští V Karibiku vzrost počet hurikánů V lesnatých oblastech Kanady, Ruska a severní Evropy vzroste počet lesních požárů na dvojnásobek

16 Změna klimatu – řešení (IPCC 2007)
Stabilizace emisí CO2 je možná na úrovni zhruba 450 až 500 ppm (současná úroveň je 425 ppm); Koncentrace do 500 ppm by měla být dostačující k odvrácení hrozby klimatických změn Stabilizace emisí CO2 je možné dosáhnout rychlým odklonem od spotřeby uhlíkatých paliv (především k OZE) a zvyšováním energetické efektivnosti Náklady na stabilizaci emisí CO2 Koncentrace náklady stabilizace na úrovni 450 ppm 3 % světového HDP 550 ppm 0,6 % 650 ppm 0,2 %

17

18 emisní faktory CO2

19 Vývoj těžby hnědého uhlí, budou-li zachovány limity těžby

20 CO2 emise 1990 – 2001 (tun/rok) – sektorové trendy

21 Prioritní opatření v energetice

22 6 evropských energetických priorit 2005-2010:
provázat lépe energetickou a environmentální politiku a výzkum, zajistit fungování vnitřního trhu s elektřinou a plynem ve prospěch všech občanů, snížit poptávku po energiích = zvýšit energetickou účinnost, podporovat obnovitelné zdroje energie, posílit jadernou bezpečnost, dále rozvíjet externí energeticko - politické vztahy.

23 environmentální akční program (1600/2002/EC 6EAP)
4 evropské environmentální priority do 2012: klimatická změna: dlouhodobý cíl snížení GHG o 70%, biodiversita, dezertifikace, fauna, flora, habitat, kvalita života – ochrana před nežádoucími vlivy znečištění na zdraví, vyšší efektivita využívání přírodních zdrojů, odpadové hospodářství.

24 Summit Evropské unie (8.-9. března 2007)
Politika „orientovaná na kvantifikované cíle“ Závazný cíl zvýšit do roku 2020 podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie na celém území EU na 20 procent. Závazný cíl, že podíl biopaliv na celkové spotřebě paliv v dopravě dosáhne do roku 2020 nejméně 10 procent. EU se rovněž shodla, že jaderná energie může přispět ke snižování emisí skleníkových plynů a bezpečnosti energetických dodávek, ale na prvním místě stále zůstává jaderná bezpečnost. EU do roku 2020 o pětinu sníží objem emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku Státníci dokonce doporučili snížení o 30 procent, ale jen v případě, že se další světoví znečišťovatelé zaváží ke "srovnatelným omezením„ - pozn. summit G8 se zavázal snížit do roku 2050 objem emisí CO2 o 50% oproti roku 2000.

25 3 priority energetické politiky UR
energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, zemní plyn. priorita EK, směrnice o energetické účinnosti (na straně spotřeby) a energetických službách, EU: úspory 2,6 €c/kWh, el. BL 3,9 €c/kWh, cíl: 1% roční úspora členských států = 6% do roku 2012, veřejný sektor: 1,5% / rok, potenciál trhu energetických služeb 5-10 mld. €/rok, odstranit bariéry, motivovat vlastníky, obchodníky s en. příklady DK, SRN, GB etc.

26

27

28 3 priority energetické politiky UR
energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, zemní plyn. podíl elektřiny z OZE: 3,77%el./2004 /indikativní cíl 8% el./2010 cíl: stabilní a atraktivní podnikatelské prostředí, návratnost investice a komerční financování, perspektivní kombinace pevných výkupních cen a zelených bonusů, vyvážený rozvoj všech typů OZE.

29 podpora výroby paliv, elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů
přínosy obnovitelných zdrojů energie – 8 x PRO snižují emise skleníkových plynů + dalších látek, jediné dlouhodobě nevyčerpatelné zdroje energie, snižují závislost ČR na dovozu, decentralizace = bezpečnost = stabilita zásobování, biomasa = pracovní místa na venkově, biomasa = využití ladem ležící půdy, východisko pro rozvojové země, most k vodíkovému hospodářství.

30 Struktura světové spotřeby energie v roce 2060

31 Výroba elektřiny v ČR podle zdrojů v roce 2006 (zdroj:MPO)

32 Podíl jednotlivých OZE na výrobě elektřiny v ČR v roce 2006 (zdroj:MPO)

33

34 Indikativní cíle členských státu EU v oblasti výroby elektřiny z OZE do roku 2010
Česká republika

35 Výroba elektřiny v ČR podle zdrojů – 1993 – 2006 s výhledem do roku 2010

36 % z celkové výroby elektřiny z OZE
indikativní cíl 8% elektřiny z OZE k r – 77/2001/EC typ obnovitelného zdroje výroba elektřiny z OZE v r (GWh) v r (GWh) % z celkové výroby elektřiny z OZE malé vodní elektrárny 740 1 120 21 větrné elektrárny 20 930 18 velké vodní elektrárny + přečerpávací 1 246 1 165 elektrárny na biomasu 530 2 200 40 fotovoltaické elektrárny 15 geotermální elektrárny celkem: 2 536 5 445 100 Podíl elektřinyOZE na hrubé dom. spotřebě el. 3,7 % 8,0 % = indikativní cíl dle směrnice 77/2001/EC

37

38 potenciál OZE dle SEK + prognóza MŽP do r. 2050
Elektřina z OZE dle SEK v roce 2030 celkem 15,6 TWh Elektřina z OZE dle SEK v roce 2010 celkem 4,16 TWh

39 NÁRUST VÝROBY EL. OZE 2004 - 9 (GWh) NÁRUST INSTALOVANÉHO VÝKONU MW
očekávané investice do výroby elektřiny z OZE / do 5ti let po nabytí účinnosti zákona typ obnovitelného zdroje výroba elektřiny z OZE v r (GWh) NÁRUST VÝROBY EL. OZE (GWh) NÁRUST INSTALOVANÉHO VÝKONU MW do r. 2009 INVESTICE mil. Kč malé vodní elektrárny 1 000 260 58 6 933 větrné elektrárny 800 780 433 13 433 velké vodní elektrárny + přečerpávací 1 165 elektrárny na biomasu 2 100 1 570 314 28 260 fotovoltaické elektrárny geotermální elektrárny celkem: 5 065 2 529 805 48 627

40 Výroba tepelné energie z OZE v r. 2010 (PJ)
Expert odhad – nárůst výroby tepla z OZE k r. 2010 Typ OZE Výroba tepelné energie z OZE v r (PJ) Ze Slunce 2,2 PJ Tepelná čerpadla 7,2 PJ Biomasa 55,3 PJ Teplo z OZE celkem: 64,7 PJ 64,7 PJ tepla z OZE = 77% celkové produkce energie z OZE

41 3 priority energetické politiky UR
energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, zemní plyn. nevhodná struktura PEZ = vysoké měrné emise CO2, stabilní trend emisí CO2 z produkce energie / export elektřiny, technologický zlom - cca 2015, pro zemní plyn: účinnost, specifické emise CO2 , diverzifikace zdrojů, 1. etapa = doprava, role CNG v dopravě – 10% náhrady konvenčních paliv do 2020, „Program podpory alternativních paliv v dopravě“– zemní plyn / schválen vládou ČSSD.

42 Celkový instalovaný výkon elektráren - predikce

43 Analýza citlivosti nových paroplynových kapacit na změnu ceny plynu

44

45 Doplnění technických údajů k přednášce č. 2
EDR Doplnění technických údajů k přednášce č. 2

46

47

48 Domácnosti dělníků, zaměstnanců a OSVČ
Dopad na domácnosti v roce 2010 2010 Domácnosti dělníků, zaměstnanců a OSVČ Zemědělci Důchodci do 1,6 ŽM 1,6 až 1,9 ŽM 1,9 až 2,2 ŽM Zvýšení výdajů absolutně v Kč/rok 1400 1000 800 1900 250 Zvýšení příjmů z důvodu snížení DPFO v Kč/rok 450 600 620 1100 50

49 Vliv na emise. Emise – projekce bez EDR 2003 2006 2008 2010
CO2 (mil. tun / rok) 120 111,5 110,8 110 SO2 (tis. tun / rok) 235 216 217 218 NOx (tis. tun / rok) 320 274 269 266 Emise – EDR 120,0 103,8 99,6 92,4 235,0 200,8 195,3 183,3 320,0 261,5 251,4 237,4

50 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google