Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROK NA ČESKÉ VSI Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROK NA ČESKÉ VSI Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu."— Transkript prezentace:

1 ROK NA ČESKÉ VSI Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Masopust - - Třídenní svátek, který předcházel popeleční středě, jíž začínal čtyřicetidenní půst končící o velikonocích - - Tento svátek byl stejně pohyblivý jako velikonoce (může být 1. února až 7. března) - - Přípravě na masopust tzv. "tučný čtvrtek", mnohdy předcházela zabijačka - - Tradičním jídlem byla vepřová pečeně se zelím - - Tento den měl člověk co nejvíce jíst a pít, aby byl celý rok při síle - - Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli - bohatý oběd - - Následovala zábava s tancem, která pokračovala až do rána - - Masopustní pondělí pokračovalo v zábavě a tanci - - V mnohých vsích se konal tzv. "mužovský bál" pouze pro ženaté a vdané - - Mnohde lidé věřili, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké obilí příští rok naroste - - Vyvrcholení bylo o masopustním úterý kdy se konaly průvody maškar a divadelní představení.

3

4 Popeleční středa - - Popeleční středa zahajuje období předvelikonočního půstu - - Následuje po masopustním úterý, kdy veškeré masopustní rozpustilosti vrcholily - - Její název pochází od svěceného popelu, kterým kněz dělá věřícím kříž na čele a říká: "Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš„ - - Tím připomíná pomíjivost pozemského života a nutnost pokání - - Popel, který je k tomuto úkonu používán, se získává spálením ratolestí kvetoucí jívy (kočiček), které kněz před téměř celým rokem na květnou neděli posvětil.

5 2.neděle postní - pražná - - Pražná neděle dostala své označení od pokrmu v postě hojně připravovaného, nazývaného pražmo - - Pražení nedozrálých klasů obilí či jednotlivých zrn patří k nejstarším způsobům úpravy obilí - - Obilí se tím i konzervuje. Po upražení se obilí dále upravovalo, případně ve stoupě roztíralo a používalo na polévkustoupě • • Stoupa - velká nádoba na ruční drcení nebo roztloukání něčeho (obilí, máku).

6 3.neděle postní - kýchavá - - Kýchavou se tato neděle nazývá proto, že se tento den konala mše za odvrácení moru, jehož prvními příznaky bylo nadměrné kýchání - - Přání "Pomáhej Pán Bůh" a "Pozdrav Tě Pán Bůh", které dodnes říkáme kýchajícím, pochází právě z obavy před tímto morem - - Věřilo se, že kdo kolikrát tento den kýchne, tolik let bude živ.

7 4. neděle postní - družebná - - Tato neděle tvoří téměř střed postního období, a proto je v tento den projevována radost z času, který již v postu uplynul - - Slavena byla v družném veselí - - Mnohde se konaly tancovačky, nejlépe na veřejném prostranství pod dohledem celé obce - - Někdy je také název odvozován od družby, který ten den spolu se ženichem navštívil domácnost vyhlídnuté nevěsty a předjednával tam námluvy - - V souvislosti s těmito myšlenkami na námluvy se tento den mladé dvojice obdarovávali - - Pro družbu se ženichem se připravovaly koláče zvané "družbance

8 5. neděle postní - smrtná - Název připomíná, že myšlenky věřících se mají plně soustředit na umučení a smrt Páně. - Zároveň ale připomíná zvyk sahající až k pohanským kořenům - vynášení smrti (Smrtholky, Moreny, Morany, Mořeny, Mařeny) - Jednalo se o figurínu ušitou z látky a vycpanou hadry nebo slámou - Morana byla za zpěvu odnesena k řece a vhozením do vody se symbolicky pochovala zima - Na Bydžovsku dávali za okno len, aby ten rok nikdo nezemřel.

9 6. neděle postní - květná - - Květná neděle připomíná den slavného příchodu Krista do Jeruzaléma, kdy byl vítán zelenými ratolestmi házenými na cestu, zatím co jiní mu vyšli vstříc s palmovými listy a volali: "Hossana, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně, král izraelský„ - - Na památku této události světí tento den kněz kvetoucí ratolesti (u nás kočičky = kvetoucí vrba jíva), které pak rozdává účastníkům mše.

10 Pašijový týden - - Poslední týden čtyřicetidenního postu se nazývá pašijový týden na památku Kristova utrpení - - Ráz všech obřadů v tomto týdnu je truchlivý - - V úterý se čtou pašije sepsané sv. Markem a ve středu pašije sepsané sv. Lukášem - - V tomto týdnu mládež chodívala s řehtačkami, hrkačkami a tragači, které svým zvukem nahrazovaly zvonění zvonů, jež v té době podle víry odletěly do Říma, a proto nezvonily.

11 Škaredá středa - sazometná - - Škaredá je nazývána proto, že tento den Jidáš zradil Krista - - Sazometná zase podle vymetání komínů, které se ten den obzvlášť doporučuje - Není dobře se ten den mračit, aby se dotyčný nemračil po všechny středy v roce.

12 Zelený čtvrtek - - Na zelený čtvrtek se dodržoval přísný půst - - Povoleno bylo jediné syté jídlo bez masa a jiných produktů z teplokrevných zvířat - - Jedla se tedy pouze zelenina - proto Zelený čtvrtek - - Dalším vysvětlením označení Zelený čtvrtek je modlitba Krista na zelené louce v zahradě getsemanské na Olivové hoře - - V tento den bylo zvykem pošlehat podlahu i peřiny proutkem posvěceným na Květnou neděli a proti čarodějnicím vykropit svěcenou vodou z nového hrnečku věchýtkem slámy obydlí věchýtkem Věchýtek - svazek kratších stébel slámy svázaný nebo skroucený k různým účelům

13 Velký pátek - - Velký pátek je hustě obestřen kouzlem lidové poezie - - Věří se, že země vydává poklady, že se na několik hodin otvírá Blaník - - Nesmělo se hýbat zemí, proto se nekonaly žádné práce na poli

14 Bílá sobota - - Bílá sobota je posledním dnem čtyřicetidenního postu a bílou se nazývá podle bílého oděvu těch, kteří byli tento den křtěni - - Je také označována jako den světla - - Všechny činnosti v předchozí i tento den mají hlavní cíl v očistě duše, těla i příbytků, aby večer bylo vše jako z cukru a lidé ve svátečních šatech byli připraveni na slavnou mši - "vzkříšení„ - - Hospodyně doma uhasila všechny ohně a sebou ke kostelu vzala poleno - - Tam jej zapálila v posvěceném ohni, přenesla domů a tím opět oheň rozdělala

15 Boží hod velikonoční - - Při mši v neděli velikonoční světí kněz pokrmy, které do kostela sebou přinesou hospodyně a položí k oltáři - - Tyto posvěcené pokrmy hospodyně opět domů odnesou a při slavnostním obědě je rodina obřadně sní - - Věřilo se, že když pocestný zabloudí a vzpomene si, s kým jedl velikonočního beránka, najde cestu domů - - Ve východních Čechách se část posvěcených pokrmů nosila do pole, zahrady a studny, aby byla dobrá úroda a dostatek dobré vody

16 Pondělí velikonoční - - Je dnem uvolnění a veselí, dnem vzývajícím nový život a zajišťujícím zdraví - - Pošlehávání čerstvými pruty, které mohou být i umě spletené (označení "pomlázka" je od slova pomladit), má zajistit přenesení posilující životadárné mízy stromů do těla člověka - - Odměnou za toto pošlehání je zdobené vajíčko.

17 Letnice - - Jsou to také svátky pohyblivé - - Slaví se 50 dní po Velikonocích, tedy deset dnů po tzv. Nanebevzetí Páně - - Slavily se v celé Evropě - - Letnice se slavily jinak ve městě a jinak na vesnici - - Často se při oslavách užívalo masek, které samozřejmě už ve středověku ztratily svůj původní význam - - Venkov měl svého "krále letničního" neboli "rusadelného„ - - Město konalo oslavy "střílení ku ptáku" a mělo "krále ptačího„ - - Se svatodušními svátky je také nerozlučně spjat zvyk stavění máje nebo kácení máje - - Nejznámějším letničním zvykem jsou jízdy králů, které se odbývaly většinou na svatodušní pondělí - - Cyklus letních kalendářních obyčejů vyvrcholil pálením ohňů o filipojakubské noci a ohňů svatojánských.

18

19 Období vyvrcholení zemědělských prací - - V tomto období se konala řada pověrečných praktik, které měly podpořit plodnost dobytka, zdar úrody - - Veškerá energie byla soustředěna na zdárný a rychlý průběh sklizně a zpracování sklizených plodin - - Zemědělské práce vrcholily slavností dožínek, vinobraním, dočesnou chmele apod.

20

21 DUŠIČKY - - Od roku 998 se konají svátky zesnulých 1. a 2. listopadu - - Venkovské, ale i městské hřbitovy, byly v minulosti v katolických oblastech doslova naplněny kovanými železnými kříži se středovou schránkou i bez ní - - Tyto kříže představují jeden z nejvýznamnějších projevů lidového řemeslného umění - - V některých obcích se peklo i zvláštní pečivo, nazývané "dušičky" pro žebráky, pocestné a vůbec chudý lid - - Dnes se hroby zdobí květinami, věnci a zapálenými svíčkami - zem - Lidé věřili a věří, že duše zemřelých se může v tento den vrátit na zem

22 Sv. Martin - 11. listopadu • " • "Sv. Martin přijíždí na bílém koni„ • • Znamenalo to první sníh a posvícenskou husu. • • Sv. Martin však také vykonal mnoho nejen jako doručitel posvícení, ale pro křesťanskou kulturu znamená jednu z největších postav středověké misie • • Známe ho z vyobrazení, jak dává žebrákovi polovinu svého pláště, což má symbolizovat jeho dobrotu

23

24 ADVENT - Adventní doba (období čtyř neděl před vánočními svátky) je dobou postní, kdy se zpívají "roráty", což je odvozeno z latinského pojmu "rosy nebeské„ - Vázaly se adventní věnce, kterými se zdobily domy (připevňovaly se na dveře).

25

26 Mikuláš - 6. prosince - - V předvečer chodí průvod Mikuláše, anděla a čerta - - S těmito pochůzkami je spjata nejenom řada písní a koled, ale i zvyků - - Čert nikdy nenaděluje, ale má mít krásnou divokou masku - - Dětem naděluje s příslušným napomenutím pouze anděl - - Mikuláš má mít nějaké to jablíčko a nejvíc se zavděčí, má-li při sobě množství různých figurek, dřevěných hraček, píšťalek, nožíků i hrníčků, prostě všeho, co pak dává andělovi a pověřuje ho, aby to rozdal - - Děti mají mít za oknem, pod polštářem, v síni, na klice punčošku ještě pro noční dárky od Mikuláše - - Děti na Hané dostávaly pečivo formované do podoby figurek lidí a zvířat, v jihozápadních Čechách zase figurky ze sušených švestek.

27

28 Lucie - 13. prosince - V předvečer 13. prosince ještě dodnes obcházejí (např. na Valašsku) tajemné, bíle oděné postavy, tzv. "Lucky„ - - Staré české přísloví praví: "Lucie noci upije, dne nepřidá„ - - Přísloví pochází ještě z dob před reformou tzv. juliánského kalendáře - - Zvyky a vše co se kolem dne sv. Lucie odehrává, zůstaly pak při tomto posunutém svátku - - Na den Lucie, která bývala v pohanských dobách démonickou, slunovratovou bytostí, ženy nesměly příst - - "Lucky" ometaly domy a příbytky husí peroutkou, čímž očišťovaly lidské bydlení.

29

30 • Téma: ROK NA ČESKÉ VSI • Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. • Windows XP Professional • Power Point • internet • Autor: Mgr. Alena Šmolíková • ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "ROK NA ČESKÉ VSI Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google