Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Řešení šetrného osvětlení v Národním divadle Michal Staša, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Národní technická knihovna,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Řešení šetrného osvětlení v Národním divadle Michal Staša, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Národní technická knihovna,"— Transkript prezentace:

1 1 Řešení šetrného osvětlení v Národním divadle Michal Staša, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Národní technická knihovna, Praha, 18. května 2010

2 • záměr projektu • úspory v osvětlení • vytipování opatření v Národním divadle • zhodnocení opatření Obsah prezentace 2

3 –Objednavatel: Národní divadlo –Zpracovatel: SEVEn –Cíl: Ověřit možné úspory v osvětlení v komplexu budov Národního divadla –vytipování jednotlivých prostor s potenciálem na úsporu v osvětlení –technická realizovatelnost –posouzení ekonomické efektivnosti Záměr projektu 3

4 –tři základní možnosti: –1. výměna světelných zdrojů za efektivnější •např. náhrada žárovek kompaktními zářivkami •požadavek na stejnou míru osvětlenosti (ekvivalentní světelný tok zdrojů) •stejná barva světla, design zdroje, atd. –2. technologické doplnění osvětlovací soustavy •čidla •systémy snižující napětí •způsob využívání prostoru, ap. Úspory v osvětlení 4

5 –3. celková rekonstrukce osvětlovací soustavy •nový návrh •výměna svítidel (obvykle efektivnější optika svítidel a efektivnější světelné zdroje) •případné inteligentní řízení soustavy (stmívání, čidla přítomnosti, ap.) Úspory v osvětlení (2) 5

6 1.nouzové osvětlení historické budovy (HB) 2.chodby, předsálí a šatny Zítkovy části HB 3.osvětlení hlediště 4.chodby Schulzova domu 5.kanceláře provozní budovy 6.chodby provozní budovy 7.garáže Souhrn vytipovaných opatření 6

7 –původní nouzové osvětlení: •žárovková svítidla (2x15W/E14 a 2x25W/E27) •více než 1000 ks –trvale svítící –nutnost provozu na STŘ i SS napětí (akumulátory) –specifické rozměry světelného zdroje –původní soustava NO je značně nehospodárná –Dvě možná opatření: výměna za LED žárovky či kompletní rekonstrukce soustavy 1. Nouzové osvětlení v HB 7

8 –náhrada žárovek za LED žárovky –výhody: výrazně nižší příkon (postačuje cca 2W, tj. více než 7krát (!) méně) a přitom dlouhá životnost (25 až 50krát vyšší oproti žárovce) –předpoklad: nalezení světelného zdroje s vhodnou charakteristikou (barva světla, rozměr, možnost ss napájení či instalace střídače) –možný efekt: úspora elektřiny > 110 MWh/rok, úspora nákladů výměny původních žárovek (přes 80 tis. Kč/rok) a s tím spojené práce personálu (stovky hodin) Nouzové osvětlení – instalace LED 8

9 –počáteční investice odhadnuta na 400 až 500 tis. Kč, úspora > 300 tis. Kč/rok, z toho ze 2/3 za uspořenou elektřinu a 1/3 za (ne)pořízené zdroje – žárovky –prostá i diskontovaná (5 %) doba návratnosti tak < 2 roky –vnitřní výnosová míra (IRR) přes 50% při reálné životnosti LED žárovek 4-5 let (nad 30 tis. hodin) –… odpovídá to tak depozitu či půjčce na 5 let s roční úrokovou sazbou 50 %... Nouzové osvětlení – instalace LED 9

10 10

11 –ČSN EN 1838 (Nouzové osvětlení): únikové cesty, bezpečnostní značky; ČSN 33 2420 (Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely): ND kategorie K2, dva nezávislé nouzové zdroje –národní kulturní památka: závazné stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl.m.Prahy –individuální či centrální systém –mnohem horší ekonomika Nouzové osvětlení – celk. modernizace 11

12 –Soustavy denního a večerního osvětlení chodeb, předsálí a šaten Zítkovy části historické budovy –stropní a nástěnná žárovková svítidla 40 a 60 W –lustry s žárovkami 60 a 100 W –žárovky s prodlouženou životností 5000 hodin –dva režimy svícení: 6200/1000 hodin ročně –přesný počet jednotlivých žárovek nebyl znám, odhad, celkem 900 ks světelných bodů 2. Chodby a šatny Zítkovy části HB 12

13 –náhrada žárovek za kompaktní zářivky (CFL) –kritéria náhrady: vhodné rozměry a tvar, barva světla teplá bílá (≈2700 K), dobré podání barev –náhrady 40, 60 a 100 W, dle světelného toku, cca 11-23 W, vyšší životnost než u žárovek (8-15 tis. h) –vytipovány konkrétní typy: Philips, Osram, Megaman –potenciál úspor elektřiny přes 250 MWh/rok, tj. více než 500 tis. Kč, další významné úspory díky delší obnově sv. zdrojů (min. úspora 2-3 kusů žárovek na sv. bod) Chodby a šatny – náhrada za CFL 13

14 –náhrada žárovek za halogenové žárovky (E27) –dva typy: •o 30% nižší příkon, 2000 hodin životnost, náhrady 25-150W •o 50% nižší příkon, 3000 hodin životnost, náhrada pouze 40/60W –vhodná náhrada všude tam, kde nejsou vhodné kompaktní zářivky – např. 100% rozsah stmívání nebo kde rozměry kompaktních zářivek nevyhovují –typ s 50% nižším příkonem není designově vhodný –v porovnání s CFL menší úspory Chodby a šatny – náhrada za HŽ 14

15 –hlavní stropní lustr a osvětlení v hledišti (postranní nástěnná svítidla) –příkon obvykle 100 W, lustr celkem cca 20 kW –lustr - 3 okruhy: nouzový, 40ks denní (6000 h/r), 150 ks slavnostní (1000 h/r) –opatření: halogenové žárovky s příkonem 70 W –úspora cca 8500 Kč/rok na denním okruhu, 14 tis. Kč na slavnostním okruhu 3. Osvětlení hlediště 15

16 –přisazená svítidla s kompaktní kruhovou zářivkou FCL32W –cca polovina vybavena elektronickým předřadníkem –využití svítidel s el. předř. cca 6500 hodin ročně –opatření spočívá ve využití systému snížující napětí v zářivkové osvětlovací soustavě, tzv. VRU systém (voltage reduction unit), typ např. LEC –princip: autotransformátor, který po zapnutí svítidel sníží dodávané napětí, důsledkem je nižší spotřeba a pouze malé snížení osvětlenosti 4. Osvětlení chodeb Schulzova domu 16

17 –úspora 20-35% dle redukce napětí –vhodné pouze pro zářivkové a výbojkové soustavy –potenciál cca 10-15 MWh ročně, 20-30 tis. Kč –podmínkou pro použití je nesložitý rozvod elektřiny (pokud možno jeden světelný okruh) a dodržení norem Osvětlení chodeb Schulzova domu (2) 17

18 –rastrová svítidla 4x18 W, induktivní předřadník, cca 150 ks –úsporné opatření: inteligentní řídící systém stmívající svítidla v závislosti na denním světle a na přítomnosti osob – konstantní hladina osvětlenosti (kanceláře 500 lx) –systém vybaven čidlem osvětlenosti a přítomnosti –nutná výměna svítidel s vhodným typem předřadníku, vhodná náhrada – moderní úsporná svítidla 4x14 W –úspory 10-30% –relativně vysoká pořizovací cena 5. Osvětlení kanceláří provozní budovy 18

19 –svítidla s lineárními zářivkami 36 a 58 W –přes 500, resp. 100 ks –životnost současných typů zářivek cca 6 tisíc hodin –úsporné opatření spočívá v použití tzv. eko-zářivek, které mají účinnější luminofor a zajišťují úsporu cca 8-12% –označení: 32 W (náhrada 36 W) a 51 W (náhrada 58W) –vhodné pouze pro klasické induktivní předřadníky (nevhodné pro elektronické předřadníky) –vyrábí Philips, Osram 6. Osvětlení chodeb provozní budovy 19

20 –úspora cca 30 tisíc Kč pro zářivky 36 W (500 ks), 9 tisíc Kč pro zářivky 58 W (100 ks), včetně nákladů na pořízení –vyplatí se zejména tam, kde je vysoká doba využití Osvětlení chodeb provozní budovy (2) 20

21 –550 svítidel 2x9W (kompaktní zářivka G23/DZ) –provoz 365/24, spotřeba přes 200 MWh za rok –opatření: systém snižující napětí –potenciál úspor 30-40 MWh za rok (63-84 tisíc Kč) –výhoda: zvýšení životnosti zářivek –nevýhoda: malý posun barev a barevného podání (není důležité pro garáže) 7. Osvětlení garáží 21

22 –1. výměna žárovky v nouzovém svítidle za LED žárovku •v praxi problémy s objímkou a barvou, chlazení LED žárovky •značné úspory –2. realizace výměny žárovek za kompaktní zářivky, ve stmívaných okruzích a lustru výměna za halogenové žárovky (potřeba 100% stmívání) –3. nainstalován systém snižující napětí v garážích –4. eko-zářivky a inteligentní stmívání pro vysokou počáteční investici nebylo instalováno Opatření v praxi 22

23 –ostatní opatření nebyla realizována –inteligentní řízení svítidel případně v rámci rozsáhlejší rekonstrukce (individuální dodávka tepla a chladu) Opatření v praxi (2) 23

24 –nejefektivnější opatření (č. 1,2,3,4 a 7) se nakonec stala součástí rozšíření běžícího projektu EPC, k jehož realizaci došlo v průběhu r.2009 –smluvním dodavatelem EPC, fy ENESA, garantovány souhrnné úspory elektřiny > 500 MWh/rok, (tj. přes 1 mil. Kč ročně za souč. cen) –další úspory pak pro ND pak generovány díky odstranění potřeby pořizování původních sv. zdrojů a jejich obměny (vyčísleny na více než 900 tis. Kč/rok) Závěry a zobecňující doporučení 24

25 –velmi dobrá ekonomika úsporných opatření v osvětlení navíc umožnila uskutečnit další úsporné opatření (instalace druhé FVE na střechu Nové scény), jehož návratnost byla jinak za hranicí trvání EPC –díky tomu byl dále navýšen ekonomický potenciál úspor, který bylo možné u objektů ND realizovat –podobný postup lze doporučit proto i v jiných projektech/zařízeních… Závěry a zobecňující doporučení (2) 25

26 26 Děkujeme za pozornost Michal Staša (michal.stasa@svn.cz), Tomáš Voříšek (tomas.vorisek@svn.cz)michal.stasa@svn.cz SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 579/17, 120 00 Praha 2 http://www.svn.cz


Stáhnout ppt "1 Řešení šetrného osvětlení v Národním divadle Michal Staša, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Národní technická knihovna,"

Podobné prezentace


Reklamy Google