Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE"— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE
PETR KOTEK - C19 PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE Autosalón ŠKODA TEPLICE PETR KOTEK Dobry den DÁMO a PÁNOVÉ – pane PŘEDSEDO, dovolte mi abych vám představil můj projekt AUTOSALONU ŠKODOVKY V TEPLICÍCH Nejdříve vás seznámím z hlavní specifikací zadání diplomové práce PREZENTACE DIPLOMKY

2 HLAVNÍ SPECIFIKACE ZADÁNÍ:
PETR KOTEK - C19 HLAVNÍ SPECIFIKACE ZADÁNÍ: TZB 75% Projekt vytápění a větrání celého areálu AUTOSALONU Prohlubující část: Technicko ekonomická analýza vytápění halových objektů KPS 15% Projekt pro stavební povolení Sestava detailů naskicované převážně v ruce OK 10% Předběžný statický výpočet hlavních ocelových prvků PREZENTACE DIPLOMKY

3 vizualizace viz PŘÍLOHA V1
PETR KOTEK - C19 Hlavní dominanta – výstavní plocha autos. – OBJEKT „A“ – ocelová konstrukce, střešní konstrukce - příhradové vazníky 14m, plocha podl.520m2-nutná dilatace podlahy, prosklení 420m2 – orientace převážně na JIH OBJEKT „B“ – kanceláře, sklady, sprchy, WC, 1.N.P - přechodný byt správce, VZT, kotelna. Pak dole myčka !!!! – pozor rizikové pracoviště co se týče výskytu potvory legionely OBJEKT „C“ – autoserv., lehká kce sendvič.panely KINGSPAN, OCEL. 3kloub. rámová kce s táhlem, plocha 870 m2 (4700m3) Celkem m3 Všechny stav. kce odpovídají doporučeným hodnotám součini.prostup.tepla dle ČSN / 2002 Tep.ztráta dle – cca 150 kW Cena odhadem 15 až 20 mil.korun vizualizace viz PŘÍLOHA V1 PREZENTACE DIPLOMKY

4 souč.prostupu tepla PŘÍLOHA P1, tep.ztráty P2, tep.zisky P4
PETR KOTEK - C19 TEPELNÉ ZTRÁTY dle ČSN : maximální hodnoty pro výpočtových -12°C OBJEKT „A“ – VÝSTAVNÍ PLOCHA AUTOSALÓNU kW OBJEKT „B“ – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - WC, KANCELÁŘE, SKLADY kW OBJEKT „C“ – HALA AUTOSERVISU kW CELKEM Qc = 150 kW TEPELNÉ ZISKY dle ČSN : OBJEKT „A“ – VÝSTAVNÍ PLOCHA AUTOSALÓNU max léto 27 kW max zima 9 kW Instalací slunolamů se tep. zisk snížily v letních měsících až o cca 10kW Představuje tak reálnou úsporu na provoz klimatizace OBJEKT „C“ – HALA AUTOSERVISU max léto 38 kW O tom jsem už mluvil, tak to přeskočím  Tepelné zisky jsem snížil instalací slunolamů – dělal jsem si vlastní podrobnou simulaci Představuje úsporu na provoz klimatizace, která je 3x až 4x dražší než teplo veškeré stavební konstrukce splňují požadavky normy ČSN – viz příloha P1 souč.prostupu tepla PŘÍLOHA P1, tep.ztráty P2, tep.zisky P4 PREZENTACE DIPLOMKY

5 ROČNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ
PETR KOTEK - C19 SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ: OBJEKT „A“ ,2 MWh/rok - pro t i prům = 14,7°C (dáno otvírací dobou) OBJEKT „B“ ,7 MWh/rok - pro t i prům = 15,5°C OBJEKT „C“ ,3 MWh/rok - pro t i prům = 11,5°C S VYTÁPĚNÍ MWh/rok (bez TV (TUV) ) TV (TUV) ,7 MWh/rok (umývárna, mytí podlah, přechodný byt správce) CELKEM MWh/rok Při ceně zemního plynu 0,86 kč/kWh Spotřeba včetně TV cca 230 MWh/rok - při ceně 0,86 tedy 200 tis/rok JEN VYTÁPĚNÍ !!!! Max.hodnota pro te= -12 C (TEPLICE –d=221 dnů otopné období) a bez započítání tepelných zisků proto jsem vypracoval simulaci, ale o tom později ROČNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ » kč / rok bilance spotřeby tepla za otopné období PŘÍLOHA P2 PREZENTACE DIPLOMKY

6 stanovení energetické náročnosti budovy PŘÍLOHA P2
PETR KOTEK - C19 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY dle ČSN : vytápěný objem plocha ochlazovaných kcí geometrická charakteristika budovy měrná potřeba tepla na vytápění stupeň energetické náročnosti budovy V = m3 A = 4280 m2 A/V = 0,38 E vn = 30,6 kWh/m3,a SEN = 55,8 % MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ dle ČSN EN 832: E v = 17,1 kWh/m3,a Podle ČSN EN měrná potřeba ……. 17 kWh/m3,rok (bez TV,osvětlení,klimatizace atd) stupeň energetické náročnosti je 56% dle ČSN Budova je tedy dle dané normy zařazena do kategorie B – VELMI ÚSPORNÁ KLASIFIKACE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY B – VELMI ÚSPORNÁ stanovení energetické náročnosti budovy PŘÍLOHA P2 PREZENTACE DIPLOMKY

7 návrh zdrojů tepla PŘÍLOHA P2, návrh kotelny P3, strojovna VZT P6
PETR KOTEK - C19 SYSTÉMY TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ: OBJEKT „A“ hrazení tepelných ztrát: 40% UT – podlahové konvektory 10x MINIB FAN COIL, tichelmannovo zapojení (temperuje místnost na cca 10°C od 18hod do 7hod ráno) 60% VZT – přívod i odvod pod stropem, SPIRO potrubí, konc.elem-anemostaty (v letních měsících přepnuto na režim klimatizace) OBJEKT „B“ - kanceláře, sklady,WC, přechodný byt správce vytápěny deskovými OT KORADO - příjem oprav, myčka - teplovzdušné jednotky (výkon 1,5kW a 3 kW) OBJEKT „C“ dle ČSN je autoservis výbušné prostředí - 2x 35kW teplovzdušné jednotky MANDÍK RTF 350 umístěné na střeše haly Rychle přeskočím Jenom povím něco o vytápění haly Hasičská norma ČSN zakazuje sálavé zářiče a i TVJ uvnitř – otevřený spotřebič Proto jsou jednotky na střeše návrh zdrojů tepla PŘÍLOHA P2, návrh kotelny P3, strojovna VZT P6 PREZENTACE DIPLOMKY

8 SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY výkres č. 11
PETR KOTEK - C19 ZDROJ TEPLA: OBJEKT „A“ + OBJEKT „B“ dva stacionární kotle JUNKERS typ KN 45-8 D M/L 23 s digitálním ovládacím panelem JUNKERS typ KN 45-8 M/L 23 se základním ovládacím panelem Každý o výkonu 29/49,3 kW s atmosférickými hořáky na spalování NTL zemního plynu. Kotle pracují v kaskádě a jsou zapojení do tichelmanna Pro AČKO a BÉČKO jsou zdrojem tepla dva kaskádovitě zapojené kotle JUNKERS do tichelmana. Výkon kotlu 2 x 49,3 kW což zařazuje ČSN jako ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ kotelna v 1.NP místnost č.111 SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY výkres č. 11 Kotelna je klasifikována dle ČSN a TPG jako ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ návrh zdrojů tepla PŘÍLOHA P2, návrh kotelny P3, strojovna VZT P6 PREZENTACE DIPLOMKY

9 SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY:
PETR KOTEK - C19 SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY: Úpravna vody, EXP na zpat 200litrů REFLEX, kotle kask.zapojení –tichelmann, THR kvuli různým hydraulickým charakteristikám sekund.okruhů, 4 větve pro UT – výstavní plocha(podlah.konvektory s ventilátorem), sociálky, kanceláře, byt správce /65 1 větev na VZT – předehřev + dohřev --OSTRÁ VODA – 85/55 Čerpadla WILO – atd další list Pak už je VZDUCHOTECHNIKA více viz PŘÍLOHA P3 PREZENTACE DIPLOMKY

10 OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ: ÚPRAVNA VODY POJISTNÉ VENTILY EXPANZNÍ NÁDOBA
PETR KOTEK - C19 OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ: ÚPRAVNA VODY POJISTNÉ VENTILY EXPANZNÍ NÁDOBA KOTLOVÁ REGULACE ČERPADLA TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ TROJCESTNÉ VENTILY VYVAŽOVACÍ VENTILY VYPOUŠTĚCÍ V. AUTOMAT. ODVZUŠNOVACÍ V. TEP. IZOLACE tl. dle vyhlášky 151/2001 Sb. ROZVODY UT EARTH RESOURCES ERWSK 30 GIACOMINI REFLEX N200 L TAC-Plus 2 WILO TOP-D, TOP-E, STAR-E THR 108/4,0 LDM S POHONEM SIEMENS TA STAD KAIFLEX HT OCEL – KOTLOVÝ OKRUH POLYPLUMB – SEKUNDÁRNÍ OKRUHY rozvody z plastu, dilatace – osové kompenzátory Pod dilatovanou podlahou v AČKU jsou chráničky v místech spar více viz PŘÍLOHA P3 PREZENTACE DIPLOMKY

11 návrh letního a zimního provozu VZT, návrh strojovny VZT PŘÍLOHA P6
PETR KOTEK - C19 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: OBJEKT „A“ VZT jednotka CIC HŘEBEC předehřev,smísení,filtr EU4,dohřev, chladič,ventilátor, difuzor,filtr EU7, parní zvlhčovač max průtok dle tep.zisků cca m3/h STROJNÍ KOMPRES. CHLAZ. ALTERNATIVA CHLAZENÍ Z VODNÍHO ZDROJE (POTOKA) Dimenze potrubí vypočtena pro maximum – ze strojovny potrubí 900/710 – pak přechod na kruhový d= 800 Stavy vzduchu zakresleny do H-X diagramu viz P6 V zimě je relativní vlhkost po všech jiných úpravách vzduchu bez vlhčení cca 30% Otázkou je zda je potřeba vlhčit – preferuji vlhčení parou nad vlhčení vodou kvůli možnému vzniku bakterii a hlavně legionely návrh letního a zimního provozu VZT, návrh strojovny VZT PŘÍLOHA P6 PREZENTACE DIPLOMKY

12 simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5
PETR KOTEK - C19 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJ. „A“ CÍL: zjistit náklady na vytápění a klimatizaci s cílem co nejvíce se přiblížit realitě 3. MODELOVÉ PŘÍPADY PRO VÝPOČET SLUNEČNO POLOJASNO ZATAŽENO (výpočty pro 12 měsíců v roce a 24 hod denně) Podklady průměrných měsíčních teplot, intenzit slunečního záření, atd převzaty z METEOROLOGICKÉ STANICE v TEPLICÍCH Konečně se dostávám k simulaci AČKA, kterou jsem provedl pro následující 3 typy počasí Cíl zjistit přesně náklady na vytápění a klimatizaci A také ukáži na časových osách přesné potřebné výkony kotle respektive klimatizace v letě Dopočítal jsem se také podle tepelných zisků k potřebnému množství chladící vody simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 PREZENTACE DIPLOMKY

13 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE:
PETR KOTEK - C19 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT. „A“ 65% tepelných ztrát jde zasklením RYCHLE % zastoupení velikosti tepelných ztrát prostupem tepla simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 PREZENTACE DIPLOMKY

14 simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5
PETR KOTEK - C19 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT „A“ 1. SLUNEČNO – STÁLÁ INTENZITA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ kladné hodnoty reprezentují tepelné ztráty v kW záporné hodnoty tepelné zisky OBDOBNÉ PRO 2. a 3. MODELOVÝ PŘÍPAD - VÍCE VIZ P5 simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 PREZENTACE DIPLOMKY

15 simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5
PETR KOTEK - C19 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT „A“ 1. SLUNEČNO – STÁLÁ INTENZITA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ PROVOZ KOTLE V ZIMĚ PROVOZ KLIMATIZACE V LÉTĚ To jsou ty výkony kotle v zimních měsících A náběhy klimatizace v létě Noční útlum kotle na 10C pro AČKO hodnoty v kW OBDOBNÉ PRO 2. a 3. MODELOVÝ PŘÍPAD - VÍCE VIZ P5 výstupy z EXCELU simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 PREZENTACE DIPLOMKY

16 simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5
PETR KOTEK - C19 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT „A“ SLUNEČNO NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ MWh/rok … ,-kč/rok NÁKLADY NA KLIMATIZACI - 33,7 MWh/rok … ,-kč/rok kč/rok Finanční toky pro SLUNEČNO Modře klimatizace Červená vytápění výstupy z EXCELU simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 PREZENTACE DIPLOMKY

17 simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5
PETR KOTEK - C19 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT „A“ 2. POLOJASNO NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ MWh/rok … ,-kč/rok NÁKLADY NA KLIMATIZACI ,9 MWh/rok … ,-kč/rok kč/rok výstupy z EXCELU simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 PREZENTACE DIPLOMKY

18 simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5
PETR KOTEK - C19 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT „A“ 3. ZATAŽENO NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ MWh/rok … ,-kč/rok NÁKLADY NA KLIMATIZACI ,7 MWh/rok … ,-kč/rok kč/rok výstupy z EXCELU simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 PREZENTACE DIPLOMKY

19 simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5
PETR KOTEK - C19 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: ALTERNATIVA CHLAZENÍ VODOU Z POTOKA LETNÍ PARAMETRY POTOKA teplota vody: cca 18°C povolený teplotní spád daný životním prostředím. 5K průtok: cca 1,7 m3/s VLASTNÍ KCE VÝMĚNÍKU CHLADU VIZ P5 Hodinové průtoky chladící vody v litrech/s pro 1.modelový případ a tep.spád 18/23 °C To je ta alternativa chlazení vodou z potoka – křivky jsou měsíce – vodorovná osa hodiny, svislá litry za sekundu Spojeno spousta problému PŘEČERPÁVÁNÍ NĚKOLIKAŘADÁ FILTRACE ROZEBIRATELNÝ VÝMĚNÍK MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY – VĚCNÉ BŘEMENO a tak Takže jsem navrhl STROJNÍ KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 PREZENTACE DIPLOMKY

20 AKUSTICKÉ POSUDKY – požadavky dle N.V. 502/2000 Sb.
PETR KOTEK - C19 AKUSTICKÉ POSUDKY – požadavky dle N.V. 502/2000 Sb. Požadavek dle N.V. 502/2000 přes den maximálně 50dB Počítal jsem PROVOZNÍ METODOU podle publikace Richarda Novýho BEZ a s TLUMIČEM hluku na potrubí VZT běží jen přes den Pak jsem počítal hluk z vnějších zdrojů –akusitcký posudek pro přechodný byt správce PŘÍLOHA P7 PREZENTACE DIPLOMKY

21 AKUSTICKÉ POSUDKY – požadavky dle N.V. 502/2000 Sb.
PETR KOTEK - C19 AKUSTICKÉ POSUDKY – požadavky dle N.V. 502/2000 Sb. HLUK NA PŘECHODNÝ BYT SPRÁVCE Hluk od vnějších zdrojů – KOTLE, ČERPADLA, VENTILÁTORY, KONDENZÁTOR (axial.v.) Hodnoty na výtlaku z VZT jednotky dle výpočetního programu CIC HŘEBEC POŽADAVKY NA INTERNÍ A EXTERNÍ MIKROKLIMA - NOC a DEN dle 502/2000 POŽADAVKY na VZDUCHOVOU A KROČEJOVOU NEPRŮZVUČNOST dle STŘECHA vzd.nepruzvuč. Rw = 58dB OBVODOVÝ PLÁŠT Rw = 48 dB DVA KONTROLNÍ BODY – 2m NA STŘEŠE 2m od OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Ekvivalentní akustický tlak - před fasádou LpA,eq = 33,1 dB - na střeše LpA,eq = 58,5 dB Hluk od vnějších zdrojů – kotle, čerpadla, kompresory, ventilátory, Hodnoty na výtlaku z VZT jednotky dle výpočetního programu CIC HŘEBEC VZT jednotky umístit na silenbloky. Čerpadla mezi gumové těsnění. Počítal jsem i hluk ve VZT rozvodech podle publikace Richarda Nového ze strojárny PŘÍLOHA P7 PREZENTACE DIPLOMKY

22 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ
PETR KOTEK - C19 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ KONVEKČNÍ – otopná tělesa, TVJ centrální,decentrální ohřev, SÁLAVÉ – velkoplošné sálavé vytápění – podlaha,strop,stěna zavěšené sálavé panely infrazářiče – tmavé, světlé PREZENTACE DIPLOMKY

23 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ
PETR KOTEK - C19 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ Kvalitní vytápění v kvalitní hale Kvalitní vytápění v nekvalitní hale Na sklon křivky zvrstvení, tedy na účinnost vytápění má vliv kvalita vlastní haly a výběr vhodného vytápěcího systému. Nekvalitní vytápění v nekvalitní hale Srovnává kvalitní infrazářiče v dokonalé hale a špatné horkovzdušné vytápění ve špatně zaizolované hale se světlíkem z drátoskla !!!!! PREZENTACE DIPLOMKY

24 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ
PETR KOTEK - C19 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ ZÁVĚR: - EKONOMICKÁ ANALÝZA RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ VYTÁPĚNÍ Použití výpočtového programu VnpOVS,v.1.1 od Doc.Ing. Daniela Kalúse Csc. Parametry testované haly: - upravená moje hala „C“, ale není to autoservis Výška 9 m Objem HALY m3 Sendvičové panely z polyuret.izolací, 6 komůrkový polykarbonátový světlík Součinitele prostupu tepla dle ČSN /2002 PREZENTACE DIPLOMKY

25 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ
PETR KOTEK - C19 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ DO KVALITNÍ HALY VYSOKÉ 9m JE NEJEKONOMIČTĚJŠÍ POUŽÍT SVĚTLÉ INFRAZÁŘIČE NEJMÉNĚ JE VÝHODNÉ TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ a PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (nejdražší pořiz.náklady) PREZENTACE DIPLOMKY

26 DĚKUJI ZA POZORNOST PETR KOTEK PETR KOTEK - C19 21.1. 2003
PREZENTACE DIPLOMKY

27 PETR KOTEK - C19 PREZENTACE DIPLOMKY


Stáhnout ppt "PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google