Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE Autosalón ŠKODA TEPLICE PETR KOTEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE Autosalón ŠKODA TEPLICE PETR KOTEK."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE Autosalón ŠKODA TEPLICE PETR KOTEK

2 HLAVNÍ SPECIFIKACE ZADÁNÍ: TZB 75% Projekt vytápění a větrání celého areálu AUTOSALONU Prohlubující část: Technicko ekonomická analýza vytápění halových objektů KPS 15% Projekt pro stavební povolení Sestava detailů naskicované převážně v ruce OK 10% Předběžný statický výpočet hlavních ocelových prvků

3 vizualizace viz PŘÍLOHA V1

4 TEPELNÉ ZTRÁTY dle ČSN 06 0210: maximální hodnoty pro výpočtových -12  C OBJEKT „A“ – VÝSTAVNÍ PLOCHA AUTOSALÓNU 54 kW OBJEKT „B“ – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - WC, KANCELÁŘE, SKLADY 29 kW OBJEKT „C“ – HALA AUTOSERVISU 67 kW CELKEM Qc = 150 kW TEPELNÉ ZISKY dle ČSN 73 0548: OBJEKT „A“ – VÝSTAVNÍ PLOCHA AUTOSALÓNU max léto 27 kW max zima 9 kW Instalací slunolamů se tep. zisk snížily v letních měsících až o cca 10kW Představuje tak reálnou úsporu na provoz klimatizace OBJEKT „C“ – HALA AUTOSERVISU max léto 38 kW souč.prostupu tepla PŘÍLOHA P1, tep.ztráty P2, tep.zisky P4 veškeré stavební konstrukce splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 – viz příloha P1

5 SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ: OBJEKT „A“ 61,2 MWh/rok - pro t i prům = 14,7°C (dáno otvírací dobou) OBJEKT „B“ 43,7 MWh/rok - pro t i prům = 15,5°C OBJEKT „C“ 82,3 MWh/rok - pro t i prům = 11,5°C  VYTÁPĚNÍ 191 MWh/rok (bez TV (TUV) ) TV (TUV) 42,7 MWh/rok (umývárna, mytí podlah, přechodný byt správce) CELKEM 234 MWh/rok bilance spotřeby tepla za otopné období PŘÍLOHA P2 Při ceně zemního plynu 0,86 kč/kWh ROČNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ   200 000 kč / rok

6 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY dle ČSN 73 0540-2: vytápěný objem plocha ochlazovaných kcí geometrická charakteristika budovy měrná potřeba tepla na vytápění stupeň energetické náročnosti budovy stanovení energetické náročnosti budovy PŘÍLOHA P2 V = 11200 m 3 A = 4280 m 2 A/V = 0,38 E vn = 30,6 kWh/m 3,a SEN = 55,8 % MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ dle ČSN EN 832: E v = 17,1 kWh/m 3,a KLASIFIKACE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY B – VELMI ÚSPORNÁ

7 SYSTÉMY TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ: návrh zdrojů tepla PŘÍLOHA P2, návrh kotelny P3, strojovna VZT P6 OBJEKT „A“ hrazení tepelných ztrát: 40% UT – podlahové konvektory 10x MINIB FAN COIL, tichelmannovo zapojení (temperuje místnost na cca 10  C od 18hod do 7hod ráno) 60% VZT – přívod i odvod pod stropem, SPIRO potrubí, konc.elem-anemostaty (v letních měsících přepnuto na režim klimatizace) OBJEKT „B“ - kanceláře, sklady,WC, přechodný byt správce vytápěny deskovými OT KORADO - příjem oprav, myčka - teplovzdušné jednotky (výkon 1,5kW a 3 kW) OBJEKT „C“ dle ČSN 06 1008 je autoservis výbušné prostředí - 2x 35kW teplovzdušné jednotky MANDÍK RTF 350 umístěné na střeše haly

8 ZDROJ TEPLA: návrh zdrojů tepla PŘÍLOHA P2, návrh kotelny P3, strojovna VZT P6 OBJEKT „A“ + OBJEKT „B“ dva stacionární kotle JUNKERS typ KN 45-8 D M/L 23 s digitálním ovládacím panelem JUNKERS typ KN 45-8 M/L 23 se základním ovládacím panelem Každý o výkonu 29/49,3 kW s atmosférickými hořáky na spalování NTL zemního plynu. Kotle pracují v kaskádě a jsou zapojení do tichelmanna kotelna v 1.NP místnost č.111 SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY výkres č. 11 Kotelna je klasifikována dle ČSN 386441 a TPG 70401 jako ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ

9 SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY: více viz PŘÍLOHA P3

10 OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ: více viz PŘÍLOHA P3 ÚPRAVNA VODY POJISTNÉ VENTILY EXPANZNÍ NÁDOBA KOTLOVÁ REGULACE ČERPADLA TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ TROJCESTNÉ VENTILY VYVAŽOVACÍ VENTILY VYPOUŠTĚCÍ V. AUTOMAT. ODVZUŠNOVACÍ V. TEP. IZOLACE tl. dle vyhlášky 151/2001 Sb. ROZVODY UT EARTH RESOURCES ERWSK 30 GIACOMINI REFLEX N200 L TAC-Plus 2 WILO TOP-D, TOP-E, STAR-E THR 108/4,0 LDM S POHONEM SIEMENS TA STAD GIACOMINI KAIFLEX HT OCEL – KOTLOVÝ OKRUH POLYPLUMB – SEKUNDÁRNÍ OKRUHY

11 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: návrh letního a zimního provozu VZT, návrh strojovny VZT PŘÍLOHA P6 OBJEKT „A“ VZT jednotka CIC HŘEBEC předehřev,smísení,filtr EU4,dohřev, chladič,ventilátor, difuzor,filtr EU7, parní zvlhčovač max průtok dle tep.zisků cca 16 000 m 3 /h STROJNÍ KOMPRES. CHLAZ. ALTERNATIVA CHLAZENÍ Z VODNÍHO ZDROJE (POTOKA)

12 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJ. „A“ CÍL: zjistit náklady na vytápění a klimatizaci s cílem co nejvíce se přiblížit realitě 3. MODELOVÉ PŘÍPADY PRO VÝPOČET 1.SLUNEČNO 2.POLOJASNO 3.ZATAŽENO (výpočty pro 12 měsíců v roce a 24 hod denně) Podklady průměrných měsíčních teplot, intenzit slunečního záření, atd převzaty z METEOROLOGICKÉ STANICE v TEPLICÍCH

13 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT. „A“ % zastoupení velikosti tepelných ztrát prostupem tepla

14 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT „A“ 1. SLUNEČNO – STÁLÁ INTENZITA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ kladné hodnoty reprezentují tepelné ztráty v kW záporné hodnoty tepelné zisky OBDOBNÉ PRO 2. a 3. MODELOVÝ PŘÍPAD - VÍCE VIZ P5

15 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT „A“ 1. SLUNEČNO – STÁLÁ INTENZITA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ OBDOBNÉ PRO 2. a 3. MODELOVÝ PŘÍPAD - VÍCE VIZ P5 PROVOZ KOTLE V ZIMĚ PROVOZ KLIMATIZACE V LÉTĚ hodnoty v kW výstupy z EXCELU

16 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT „A“ 1.SLUNEČNO NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ - 90 MWh/rok … 77 400,-kč/rok NÁKLADY NA KLIMATIZACI - 33,7 MWh/rok … 116 000,-kč/rok 193 400 kč/rok výstupy z EXCELU

17 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT „A“ 2. POLOJASNO NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ - 109 MWh/rok … 93 900,-kč/rok NÁKLADY NA KLIMATIZACI - 14,9 MWh/rok … 51 500,-kč/rok 145 000 kč/rok výstupy z EXCELU

18 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 SIMULACE TEPELNÝCH ZISKŮ A TEPELNÝCH ZTRÁT PRO OBJEKT „A“ 3. ZATAŽENO NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ - 120 MWh/rok … 101 500,-kč/rok NÁKLADY NA KLIMATIZACI - 2,7 MWh/rok … 9 500,-kč/rok 111 000 kč/rok výstupy z EXCELU

19 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE: simulace tep.zisků a ztrát viz PŘÍLOHA P5 ALTERNATIVA CHLAZENÍ VODOU Z POTOKA LETNÍ PARAMETRY POTOKA teplota vody: cca 18 ° C povolený teplotní spád daný životním prostředím. 5K průtok: cca 1,7 m 3 /s VLASTNÍ KCE VÝMĚNÍKU CHLADU VIZ P5 Hodinové průtoky chladící vody v litrech/s pro 1.modelový případ a tep.spád 18/23 °C

20 AKUSTICKÉ POSUDKY – požadavky dle N.V. 502/2000 Sb. PŘÍLOHA P7

21 AKUSTICKÉ POSUDKY – požadavky dle N.V. 502/2000 Sb. PŘÍLOHA P7 HLUK NA PŘECHODNÝ BYT SPRÁVCE Hluk od vnějších zdrojů – KOTLE, ČERPADLA, VENTILÁTORY, KONDENZÁTOR (axial.v.) Hodnoty na výtlaku z VZT jednotky dle výpočetního programu CIC HŘEBEC POŽADAVKY NA INTERNÍ A EXTERNÍ MIKROKLIMA - NOC a DEN dle 502/2000 POŽADAVKY na VZDUCHOVOU A KROČEJOVOU NEPRŮZVUČNOST dle 730532 STŘECHA vzd.nepruzvuč. R w = 58dB OBVODOVÝ PLÁŠT R w = 48 dB DVA KONTROLNÍ BODY – 2m NA STŘEŠE 2m od OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Ekvivalentní akustický tlak - před fasádou LpA,eq = 33,1 dB - na střeše LpA,eq = 58,5 dB

22 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ KONVEKČNÍ – otopná tělesa, TVJ centrální,decentrální ohřev, SÁLAVÉ – velkoplošné sálavé vytápění – podlaha,strop,stěna zavěšené sálavé panely infrazářiče – tmavé, světlé

23 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ Kvalitní vytápění v kvalitní hale Kvalitní vytápění v nekvalitní hale Nekvalitní vytápění v nekvalitní hale Srovnává kvalitní infrazářiče v dokonalé hale a špatné horkovzdušné vytápění ve špatně zaizolované hale se světlíkem z drátoskla !!!!!

24 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ ZÁVĚR: - EKONOMICKÁ ANALÝZA RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ VYTÁPĚNÍ Použití výpočtového programu VnpOVS,v.1.1 od Doc.Ing. Daniela Kalúse Csc. Parametry testované haly: - upravená moje hala „C“, ale není to autoservis Výška 9 m Objem HALY 8500 m 3 Sendvičové panely z polyuret.izolací, 6 komůrkový polykarbonátový světlík Součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 /2002

25 PROHLUBUJÍCÍ ČÁST DIPLOMOVÉ PR.: VYTÁPĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ DO KVALITNÍ HALY VYSOKÉ 9m JE NEJEKONOMIČTĚJŠÍ POUŽÍT SVĚTLÉ INFRAZÁŘIČE NEJMÉNĚ JE VÝHODNÉ TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ a PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (nejdražší pořiz.náklady)

26 DĚKUJI ZA POZORNOST PETR KOTEK

27


Stáhnout ppt "PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE Autosalón ŠKODA TEPLICE PETR KOTEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google