Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYPRACOVAL MGR. DAVID MIKOLÁŠ 1. ÚNORA 2009 AKTUALIZACE: 10. ÚNORA 2012 1 Kultura a věda v první republice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYPRACOVAL MGR. DAVID MIKOLÁŠ 1. ÚNORA 2009 AKTUALIZACE: 10. ÚNORA 2012 1 Kultura a věda v první republice."— Transkript prezentace:

1 VYPRACOVAL MGR. DAVID MIKOLÁŠ 1. ÚNORA 2009 AKTUALIZACE: 10. ÚNORA 2012 1 Kultura a věda v první republice

2 Školství  vysoká úroveň vzdělání nejširších vrstev obyvatelstva  neexistence negramotnosti v českém prostředí  české školství jedno z nejlepších na světě  síť osvětových zařízení, kulturních spolků a veřejných knihoven  úcta ke vzdělání a učitelské profesi  zřizovány nové základní, střední, ale i mateřské školy 2

3 Věda  vlivy zvenčí, především z Francie  oslaben vliv německé kultury a vědy  1919: založení Masarykovy univerzity v Brně a Komenského univerzity v Bratislavě  nutnost zřídit další výkonné ústavy a nová vědecká pracoviště  na vysoké úrovni přírodní vědy (F. Běhounek, J. Heyrovský) a medicína (J. Švejcar, A. Jirásek)  úspěchem české historické vědy rozluštění jazyka Chetitů (Bedřich Hrozný) 3

4 Polarograf …přístroj umožňující jednoduchý a přesný chemický rozbor látek, zkonstruovaný Jaroslavem Heyrovským a M. Shikatou v roce 1925. 4

5 Dobývání severního pólu …se v letech 1926 a 1928 zúčastnil český badatel František Běhounek. 5

6 Technika  rozvoj veřejné dopravy a automobilismu  zavádění plynu a elektřiny do domácností  zahájeno pravidelné vysílání rozhlasu (1923) 6

7 Letov Š-1 …první letadlo československé výroby z roku 1921. 7

8 Jawa …motocykl vyráběný firmou Františka Janečka od roku 1929. 8

9 Architektura  linie modernismu (J. Kotěra) načas přerušena kubismem (J. Gočár a J. Chochol) a dekorativismem (obloučkový sloh)  nové materiály (ocel, beton) a konstrukční technologie  důraz na účelnost a funkci (Veletržní palác v Praze, tovární a obytné objekty Baťova Zlína aj.)  náročné přestavby a dostavby historických objektů (Plečnikova úprava areálu Pražského hradu, Hilbertova dostavba chrámu sv. Víta)  prosazování zásad urbanismu – vědecky řízené přestavby měst (Gočárův regulační plán Hradce Králové, Gahurův regulační plán výstavby Zlína) 9

10 Veletržní palác v Praze...je budova určená pro konání nejdříve veletrhů, později sídlem podniků zahraničního obchodu, nyní výstavním prostorem a sídlem Národní galerie. Nachází se v Praze v Holešovicích. Je jednou z prvních i největších funkcionalistických staveb Prahy. Palác vznikl podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla; postaven byl v letech 1925 až 1928. 10

11 Správní budova Baťova Zlína Baťův mrakodrap byl postaven podle projektu architekta Vladimíra Karfíka v letech 1937- 1938 jako sídlo ředitelství obuvnické firmy Baťa. Je 77,5 m vysoký a má 17 pater. Budova je železobetonová, obvodový plášť tvoří dvojitá ocelová okna vyzděná cihlami. Technickou raritou je výtahová kancelář ředitele firmy o rozměrech 6x6 metrů, která je klimatizovaná a má umyvadlo. 11

12 Müllerova vila (též Loosova vila) v Praze Luxusní vilu v Praze na Ořechovce si nechal od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty postavit František Müller, zámožný spolumajitel stavitelské firmy Kapsa- Müller, když se chtěl s rodinou přestěhovat z Plzně do Prahy. Loos na vile uplatnil nejen funkcionalistické myšlenky, ale i svoji teorii „Raumplanu“ – prostor není členěný na jednotlivá patra, ale do „kubusů“ a jednotlivé místnosti se prolínají v různých úrovních. 12

13 Vila Tugendhat Brněnská vila Tugendhat je ojedinělým dílem německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, který vypracoval v roce 1928, na žádost manželů Grete a Fritze Tugendhatových, návrh stavby. V roce 2001 byla zapsána do listiny památek UNESCO. 13

14 Adolf Loos (1870 - 1933) …byl klasik moderní architektury, čelný představitel architektonického purismu. Odmítal v architektuře, ale i užitém umění cokoli, co brání plnému využití všech funkcí díla. Prohlašoval ornament za zločin, který jen zbytečně bere čas a peníze, jež by mohly být věnovány užitečnějším věcem. 14

15 Josip Plečnik (1872 - 1957) …byl slovinský architekt a urbanista, který svou prací ve 20. a 30. letech 20. století pro československou prezidentskou kancelář významně přispěl k současnému vzhledu Pražského hradu. 15

16 Kamil Hilbert (1869 - 1933) …byl významný český architekt, věnoval se především rekonstrukcím církevních budov. Jeho nejvýznamnějším dílem je dostavba Svatovítské katedrály. 16

17 Sochařství  vedle dožívající secese rozvoj moderních směrů  kubistické výboje v díle Otto Guttfreuda  surrealismus ovlivnil malířský projev Jindřicha Štyrského a Toyen  typickým dílem socha Jana Žižky na pražském Vítkově od Bohumila Kafky  další významní sochaři: Jan Štursa, Josef Mařatka, Otakar Španiel 17

18 Bohumil Kafka (1878 - 1942) …byl český sochař, tvořící v duchu secese a symbolismu. 18

19 Socha Jana Žižky na Vítkově...je největší jezdecká socha na světě, kterou v roce 1931 skicoval Bohumil Kafka. Šestnáct a půl tuny těžká bronzová socha byla odhalena ve výročí den bitvy na Vítkově, tedy 14. července 1950. 19

20 Jan Štursa (1880 - 1925) …byl vynikající český sochař, rodem z Nového Města na Moravě, žák Myslbekův, jeden ze zakladatelů českého moderního sochařství. 20

21 Raněný …autorem Jan Štursa, 1918, bronz. 21

22 Otakar Španiel (1881 - 1955) …byl významný český sochař, řezbář, medailér; žák Myslbekův. 22

23 Stříbrná medaile k 1000. výročí smrti sv. Václava...autorem Otakar Španiel, 1929; průměr 28 mm, hmotnost 15 g. 23

24 Malířství  výraznými autoritami Max Švabinský a Alfons Mucha  secesní symbolismus ještě doznívá v díle Ladislava Šalouna a Františka Bílka  kubismus po smrti Bohumila Kubišty rozvíjel Emil Filla  expresionistický výraz, inspirovaný démonologií a světem fantazie a tajemna, objevovali ve svých grafikách František Kobliha a Josef Váchal  bohatý spolkový a skupinový život: Umělecká beseda, Mánes, Devětsil, Osma, Tvrdošíjní aj. 24

25 František Kobliha (1877 - 1962) …byl český malíř, grafik, představitel druhé generace českého symbolismu. 25

26 Padající hvězda …dřevoryt Františka Koblihy, 1925. 26

27 Josef Váchal (1884 - 1969) …byl český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář a v neposlední řadě také spisovatel a básník. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se však o vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření. 27

28 Mor v Korčule …dřevoryt Josefa Váchala, 1927. 28

29 Jan Zrzavý (1890 - 1977) …byl český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, významná postava českého výtvarného umění, představitel avantgardy nastupující začátkem 20. století. 29

30 Melancholie...obraz (olej na plátně) Jana Zrzavého, 1920. 30

31 Divadlo  v čele dvě pražské divadelní scény: Národní Divadlo, Divadlo na Vinohradech (Eduard Kohout, Hugo Haas, Jan Pivec aj.)  nejvýraznějším představitelem soudobé tvorby Karel Čapek (hra RUR měla mezinárodní úspěch)  vedle kamenných divadel i avantgardní divadelní scény, např. Osvobozené divadlo (Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek)  kabaret Červená sedma (satirické pořady), kabaret v Lucerně (písničkář Karel Hašler) 31

32 Sever proti jihu... protiválečné drama Voskovce a Wericha z roku 1930. 32

33 Hudba  vážná hudba (Josef Suk, Vítězslav Novák, Leoš Janáček)  rozvoj operního a koncertního života (Česká filharmonie)  šíření hudební kultury prostřednictvím rozhlasu a gramofonového průmyslu  moderní taneční hudba R. A. Dvorského 33

34 R. A. Dvorský (1899 - 1966) …byl český hudební skladatel, kapelník, klavírista, zpěvák, herec a nakladatel. V letech 1925 - 1929 působil v souboru Františka Cinka Melody Makers. V roce 1929 pak založil vlastní orchestr Melody Boys, který existoval do roku 1945. V repertoáru byly lidové písně, tango, swing i jazz. 34

35 Literatura  naši světově uznávaní autoři:  prozaik, dramatik a novinář Karel Čapek  autor románu Osudy dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek  představitel pražské židovské německy psané literatury Franz Kafka  na vynikající úrovni soudobá literární kritika (F. X. Šalda) 35

36 Film  po roce 1918 živelný rozvoj filmové tvorby, budování stálých filmových ateliérů  nejdříve němý film: Dobrý voják Švejk (1926, rež. Karel Lamač  první zvukový film: Tonka Šibenice (1930, rež. Karel Anton)  film jako umělecké dílo: Marijka nevěrnice (1934, rež. Vladislav Vančura)  30. léta filmy útočící na fašismus: Bílá nemoc (1937, rež. Hugo Haas) 36

37 Dobrý voják Švejk 1926, režie Karel Lamač, v hlavní roli Karel Noll. 37

38 Tonka Šibenice 1930, režie Karel Anton, v hlavní roli Ita Rina. Venkovská dívka se ve městě dostane na scestí. Skončí v nevěstinci a upadá ještě hloub, když se o ní roznese, že strávila noc s vrahem před jeho popravou... 38

39 Marijka nevěrnice 1934, režie Vladislav Vančura, v hlavní roli Anča Škelebejová. Slavný filmařský pokus Vladislava Vančury, jenž využil námětu Ivana Olbrachta, se odehrává na někdejší Podkarpatské Rusi a zachycuje nejen bídu a zaostalost, ale také kypící vášně, vedoucí k nenapravitelným činům. 39

40 Bílá nemoc 1937, režie Hugo Haas, v hlavní roli Hugo Haas. Epidemie zákeřné choroby ničí obyvatele totalitního státu, jehož vůdce připravuje válečnou expanzi. Pokus lékaře z chudinské čtvrti čelit nemoci i nacionálnímu fanatismu ztroskotává. 40


Stáhnout ppt "VYPRACOVAL MGR. DAVID MIKOLÁŠ 1. ÚNORA 2009 AKTUALIZACE: 10. ÚNORA 2012 1 Kultura a věda v první republice."

Podobné prezentace


Reklamy Google