Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLASICISMUS.  z lat. classicus = vynikající, vzorový  klasicismus  vznikl za vlády fr. Krále Ludvíka XIV. (1613 - 1715)  nápodoba antického umění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLASICISMUS.  z lat. classicus = vynikající, vzorový  klasicismus  vznikl za vlády fr. Krále Ludvíka XIV. (1613 - 1715)  nápodoba antického umění."— Transkript prezentace:

1 KLASICISMUS

2  z lat. classicus = vynikající, vzorový  klasicismus  vznikl za vlády fr. Krále Ludvíka XIV. (1613 - 1715)  nápodoba antického umění  pevný systém estetických pravidel  šíření  na V – Rusko  na Z - Amerika  klasicismus  sloh na konci 18. a na přelomu 18. a 19. st. ve Francii ( klasický ráz má ve F již baroko)  výraz fr. racionalizmu  (fr. konvent vyhlásil klasicismus za sloh fr. revoluce)

3  empír  z lat. empire = císařství  vrcholná forma klasicismu  hl. za Napoleona – poč. 19. st.  vznik ve Francii a šíří se do Evropy

4  klasicismus  ještě barokní prvky s rysy a prvky antiky  empír  inspirace antikou – některé stavby na pohled kopírují antické památky

5  zájem o antické památky  hl. tvarosloví helénské  nové objevy antické civilizace (J.J. Wincklemann)

6 Základní rysy klasicismu  navazuje na antiku (hl. tvarosloví helénské)  pevně stanovená estetická pravidla a předpisy (vedou k dokonalosti díla)  rozumová kázeň a střídmost (oproti barokní vypjaté citovosti, vášni, mystičnosti a dualismu ducha a těla) - vládne symetrie, strohost (není místo pro umělcovu fantazii)  stavby monumentální a chladné  měřítkem krásy je pravda a rozumovost  v malbě  nejdůležitější linie,  precizní (až fotografická) modelace reality (hl. lidských těl)  barvy – neměla funkci výstavby obrazu, ale spíš koloruje

7 ARCHITEKTURA

8 Hlavní rysy architektury  hl. ve Francii sloh památníků a monumentálních staveb  zakládání nových měst s širokými a rovnými bulváry  symetrie  podřízenost vyššímu řádu  nadosobní, objektivní, čisté, nepodléhající lidským citům

9

10 Stavby  Francie  Chrám sv Genovefy v Paříži - Pantheon  Vítězný oblouk na náměstí Étoile  Anglie  hl. stavby reprezentační  Národní galerie v Londýně  Britské muzeum v Londýně  prolínání klasicismu s romantismem (A bližžší)  Německo  Braniborská brána v Berlíně  Walhalla u Regensburgu

11  Rusko  Petrohrad  typické příklady klasicizujícího baroka  USA  fr. architekti  Washington (založen v klasicistním duchu stejně jako řada dalších měst)  Kapitol ve Washingtonu

12 Chrám sv Genovefy v Paříži - Pantheon architekt J. Soufflot  mausoleum  v jeho podzemní kryptě jsou uloženi nejvýznamnější fr. umělci a myslitelé např.  Alexandre Dumas st.  Jean-Jacques Rousseau  Voltaire  Victor Hugo  Pierre Curie  Marie Curie-Sklodowska

13 Vítězný oblouk na nám. Étoile v Paříži na památku Napoleonova vítězství u Slavkova

14 Národní galerie v Londýně

15 Britské muzeum v Londýně

16

17 Braniborská brána v Berlíně

18

19 Walhalla u Regensburgu

20  Panteon a čestná síň u Dunaje, Walhalla – jeden z nejkrásnějších a nejvznešenějších památníků, jaké Němcům zřídil bavorský krá  uvnitř : mramorové busty a pamětní desky k uctění významných Němců i osobností, spojených s historií Německa a německého lidu

21

22 Petrohrad

23  Petrohrad (Sankt-Petěrburg, dříve Leningrad a Petrohrad)  založen roku 1703 carem Petrem Velikým v močálech v deltě Něvy ústící do Finského zálivu na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty - okno do Evropy.  1712–1917 - hl. město Ruska  kulturní centrum Ruska s mnoha památkami Světového dědictví UNESCO  jeden z nejdůležitějších ruských přístavů

24 Památky Petrohradu  Petropavlovská pevnost s Katedrálou Petra a Pavla  palác Admirality  Triumfální oblouk  (památka na vítězství nad Napoleonem)  žulový monolit – Alexandrův sloup  Kazaňský chrám  Křižník Aurora  Vasiljevský ostrov  Smolenská katedrála  tepnou města je 4 km dlouhý Něvský prospekt

25 Zimní palác Galerie Ermitáž  Zimní palác - nechala postavit dcera Petra Velikého, Alžběta.  it. barokní kompozice architekta Bartolomea Rastrelliho provedené v bílé a zelené barvě  později klasicistní přistavba  Kateřina Veliká roku 1764 zde zřídila galerii Ermitáž a umělecké skvosty pro ni nakupovala v celé Evropě; dnes je tato sbírka čítající skoro tři milióny uměleckých děl největší obrazárnou na světě.

26 Katedrála sv. Izáka  stavělo 440 tisíc dělníků po 40 let  jedna z největších katedrál na světě (výšky 100 m, 14000 míst pro návštěvníky)  mramoru, drahokamů a polodrahokamů všech barev  zlatá kupole je obložena 100 kg čistého zlata  z kopule se nabízí výhled na nejkrásnější místa historického jádra města, které bylo v roce 1990 prohlášeno za světové kulturní dědictví UNESCO

27 Petrohrad - Petrodvorec

28

29 Kapitol ve Washingtonu

30  Washington, D. C. - hl. město USA (od r. 1800)  sídlo prezidenta a Kongresu  na území D. C. nenajdeme mrakodrapy (je zakázáno, aby byla nějaká budova na území města vyšší než budova Kapitolu (tj. cca 87,6 m )  převládají tu budovy veřejných institucí a budovy administrativní  zástavba výškovými budovami začíná až za řekou Potomac v Arlingtonu.

31 Bílý dům  oficiální sídlo a pracoviště prezidenta USA  výstavba Bílého domu začala v roce 1792 a od této doby proběhlo mnoho renovací  poprvé byl vymalován bílou barvou po válce v roce 1812, kdy Britové dům podpálili

32 SOCHAŘSTVÍ

33  dokonale vyhlazené mramorové sochy lidských postav  idealizované portréty stylizované do antických božstev  bohužel bez života

34 Antonio Canova  chladnost klasicismu dokázal oživit sentimentální citovostí  mytologické náměty  portréty  Máří Magdalena

35  Posmrtná maska  Tři grácie

36 Amor a Psýché

37  Perseus a Medúza  Orfeus

38 Napoleonova sestra Paulina Borghese jako Venuše

39  Portrét Napoleona

40 MALÍŘSTVÍ

41  v antickém malířství nebylo na co navazovat  malba tedy navazuje na antický reliéf, důraz na kresbu, barva jen koloruje  součást politické ideologie  náměty, v nichž zájem individua byl podřízen velkým ideálům  figurální kompozice  Jacques-Louis David  Jean-Auguste-Domonique Ingres

42 Jacques-Louis David  dvorní malíř Napoleona  politicky aktivní  (radikální jakobínký člen revoluce, člen a později předseda Konventu, podepisoval rozsudky smrti, hlasoval i pro rozsudek smrti pro krále, pomáhal některým umělcům a šlechtě)  jeho obrazy dokonale vyhovují vkusu současníků a dobovým estetickým požadavkům („nejkrásnější obraz století“ Přísaha Horatiů)  mytologické a historické náměty  dohlížel na zřízení muzea v Louvru

43 Přísaha Horatiů

44 Únos Sabinek

45 Napoleonova korunovace

46  Napoleon ve své pracovně  Bonaparte překračuje Alpy

47  Zavražděný Marat  David našel svého přítele Jeana Paula Marata, jednoho z nejradikálnějších vůdců revoluce, mrtvého ve vaně – je proboden odpůrkyní vlády teroru, Charlotte Cordayovou  Jeden z Davidových nejslavnějších obrazů

48 Jean-Auguste-Domonique Ingres  žák Davida  skvělý kreslíř a malíř portrétů  hl. smyslová krása ženského těla

49 Turecká lázeň

50 Portrét slečny Karolíny Rivierové • Madame Senonnes

51 Princess Albert de Broglie

52 Madame Paul Sigisbert Moitessier

53 KLASICISMUS U NÁS koncem 18.st.

54 ARCHITEKTURA  Stavovské divadlo v Praze  zámky  Kynžvart, Kačina, částečně Lednice  většina lázeňských měst  Teplice, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně  parky  Lednice, Krásný Dvůr

55 Stavovské divadlo v Praze

56 Zámek Kynžvart

57 Zámek Kačina

58

59 SOCHAŘSTVÍ  Václav Prachner  antika v č. sochařství  pracuje hl. s pískovcem  nejznámějším dílo alegorie Vltavy, populární "Terezka" (1812),- dodnes (její kopie) umístěná ve zdi nad kašnou v nice clam-gallasovského paláce na Starém Městě.  vrchol - pomníku na náhrobku biskupa Lva Thuna na malostranském hřbitově v Praze-Radlicích

60 MALÍŘSTVÍ

61 Antonín Machek  portréty na světové úrovni  bez akademického vzdělání

62 Ludvík Kohl  nejčastějším námětem jeho kreseb a obrazů je idealizovaná či konkrétní architektura anticky či egyptsky laděná a architektonické interiéry (rytířské "gotizující" sály, hrobky a potemnělá sklepení, chrámy),  veduty (7 pohledů na Prahu, 4 pohledy na české hrady)  portréty

63 František Tkadlík  portréty  Portrét Josefa Dobrovského  Portrét Otokara hraběte Černína  romantické historické a vlastenecké náměty

64 Seznam použité literatury  Prokop, V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004  Černá, M.: Dějiny výtvarného umění. Praha 1996  Wikipedie, otevřená encyklopedie  Zdroj obrázků: internet


Stáhnout ppt "KLASICISMUS.  z lat. classicus = vynikající, vzorový  klasicismus  vznikl za vlády fr. Krále Ludvíka XIV. (1613 - 1715)  nápodoba antického umění."

Podobné prezentace


Reklamy Google