Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu 7. Euro AutorBc. Alena Švepešová Tematická oblast Ekonomické cvičení – Finanční t rh Anotace DUM je určen pro výklad a opakování učiva pro předměty Mikroekonomie, Ekonomická cvičení - Finanční trh Ročník3. roč. OA a LY Datum tvorby Říjen, 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Euro Bc. Alena Š vepešov á

3 Zavedení  nejprve v roce 1999 jako „zúčtovací měna“, bylo využíváno ve virtuálním obchodování  Až v roce 2002 ve formě bankovek a mincí  Do oběhu sedm bankovek a osm mincí  Výhradní právo povolovat emise eurobankovek národními centrálními bankami v eurozóně má Evropská centrální banka (ECB).  Odpovědnost za jejich výrobu a uvedení do oběhu sdílejí jednotlivé národní centrální banky  výroba je svěřena vnitrostátním mincovnám.  Zdroj: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_historie_emi_data.html, http://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.cs.html

4 Eurozóna Hotovostní euro od 2002 Finsko Irsko Nizozemí Belgie Lucembursko Německo Rakousko Itálie Francie Španělsko Portugalsko Řecko Zdroj obrázku: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Europe_map.png Zdroj textu: http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

5 Hotovostní euro od 2007 Slovinsko Zdroj obrázku: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Europe_map.png Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.cs.html3. 10. 2013, 16:00 hod.

6 Hotovostní euro od 2008 Kypr Malta Zdroj obrázku: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Europe_map.png Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

7 Hotovostní euro od 2009 Slovensko Zdroj obrázku: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Europe_map.png Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

8 Hotovostní euro od 2011 Estonsko Zdroj obrázku: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Europe_map.png Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

9 Hotovostní euro od 2014 Lotyšsko Zdroj obrázku: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Europe_map.png Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

10 N á zev  N á zev „ euro “ vybrala Evropsk á rada na zased á n í v Madridu v roce 1995 v r á mci př í prav na jednotnou měnu.  Symbol eura – € – byl inspirov á n řeckým p í smenem „ epsilon “ (Є). Symbolizuje rovněž prvn í p í smeno slova „ Evropa “ v latinsk é abecedě, přičemž dvě rovnoběžn é č á ry prot í naj í c í symbol znamenaj í stabilitu.  Zdroj: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_cs.htm, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

11 Vzhled  Bankovky maj í stejnou podobu ve v š ech zem í ch euroz ó ny  Označení země je rozlišeno jen kódem bankovky  Jedna strana minc í m á jednotnou podobu a druh á strana mince se li ší podle jednotlivých zem í.  Zdroj: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_cs.htm, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

12 Tvar a velikost  „Různ é velikosti a kontrastn í barvy a reli é fn í vzory eurobankovek pom á haj í lidem (včetně slabozrakých osob) rozeznat jednotliv é hodnoty.“  Mince jsou taktéž raženy v různých velikostech, barvách a tloušťkách.  Citace: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_cs.htm; Zdroj: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_cs.htm, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

13 Bankovky  Existují v hodnotách: 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 euro.  Grafické zpracování bankovek je ve všech státech jednotné.  Stát, který danou bankovku tiskne, lze poznat podle písmena v kódu bankovky  Zdroj: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/banknotes/images_en.htm, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

14 Kódy zemí  BelgieZ  Německo X  EstonskoD  IrskoT  ŘeckoY  Š panělskoV  FrancieU  It á lieS  KyprG  Loty š skoC  Lucembursko (nemá svou banku pro tisk bankovek)  MaltaF  NizozemskoP  RakouskoN  PortugalskoM  SlovinskoH  SlovenskoE  FinskoL  Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

15 Názvy tiskáren pro daný stát  Banque Nationale de BelgiqueZ  Bank of Greece Y  Giesecke & Devrient GmbH (Mnichov) X  Giesecke & Devrient GmbH (Lipsko) W  F á brica Nacional de Moneda y Timbre V  Banque de France U  Banc Ceannais na h É ireann / Central Bank of Ireland T  Banca d ’ Italia S  Bundesdruckerei GmbHR  Joh. Enschede Security Printing BVP  Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

16 Názvy tiskáren pro daný stát  Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbHN  ValoraM  De La Rue Currency (Gateshead)J  De La Rue Currency (Loughton)H  Oberthur Fiduciaire E  Polska Wytw ó rnia Papier ó w WartościowychD  Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

17 Odkud je tato bankovka? Písmeno S značí stát. Bankovku byla vydána pro Itálii, vytiskla ji Banca d´Italia. Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

18 Bankovky - symbolika  Na bankovkách jsou zobrazeny architektonické slohy  Na předních stranách bankovek jsou vyobrazeny okna a portály, které mají odkazovat na otevřenost a spolupráci v Evropské unii.  Zadní strana mosty symbolizuje komunikaci mezi národy v Evropské unii a ve světě.  Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

19 Podpisy na bankovkách  Na bankovkách je vždy podepsán prezident Evropské centrální banky.  Zdroj obr á zků: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod. Willem F. Duisenberg Jean- Claude Trichet Mario Draghi

20 5 €  Sloh: Antika  Šedá barva  Velikost: 120 x 62 mm  Zdroj obr á zku: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

21 Stará série Zdroj obrázků: http://www.ecb.europa.e u/euro/banknotes/html/i ndex.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

22 Nová série Zdroj obrázků: http://www.ecb.europa.eu/euro/ba nknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

23 10 €  Sloh: Románský  Červená barva  Velikost: 127 x 67 mm Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro /banknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

24 Zdroj obrázků: http://www.ecb.europa.eu /euro/banknotes/html/inde x.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

25 20 €  Sloh: Gotika  Modrá barva  Velikost: 133 x 72 mm Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/e uro/banknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

26 Zdroj http://www.ecb.eu ropa.eu/euro/bank notes/html/index.c s.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

27 50 €  Sloh: Renesance  Oranžová barva  Velikost: 140 x 77 mm Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index. cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

28

29 100 €  Sloh: Baroko a rokoko  Zelená barva  Velikost: 147 x 82 mm Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/e uro/banknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

30

31 200 €  Sloh: Architektura 19. Století  Hnědožlutá barva  Velikost: 153 x 82 mm Zdroj: http://www.ecb.euro pa.eu/euro/banknote s/html/index.cs.html 3. 10. 2013, 16:00 hod.

32 Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ht ml/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

33 500 €  Sloh: 20. Století  Fialová barva  Velikost: 160 x 82 mm Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro/ba nknotes/html/index.cs.html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

34

35 Mince  Existuje 8 mincí různých hodnot  Z jedn é strany stejné v celé EU  Jedná se o mapu členů EU  Druhá strana navržena jednotlivými státy, kterým mince byly vydány

36 Společná strana mincí Zdroj: http://www.ecb.europa.eu/euro /coins/common /html/index.cs. html, 3. 10. 2013, 16:00 hod.

37 Mince dle jednotlivých států  Belgie Belgie  Estonsko Estonsko  Finsko Finsko  Francie Francie  Irsko Irsko  Itálie Itálie  Kypr Kypr  Lotyšsko Lotyšsko  Lucembursko Lucembursko  Malta Malta  Monako Monako  Nizozemí Nizozemí  Německo Německo  Portugalsko Portugalsko  Rakousko Rakousko  San Marino San Marino  Slovensko Slovensko  Slovinsko Slovinsko  Vatikán Vatikán  Řecko Řecko  Španělsko Španělsko


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google