Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21. okruh GNU/Linux uživatelské účty, přístupová práva GUI, architektura X Windows, správce oken.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21. okruh GNU/Linux uživatelské účty, přístupová práva GUI, architektura X Windows, správce oken."— Transkript prezentace:

1 21. okruh GNU/Linux uživatelské účty, přístupová práva GUI, architektura X Windows, správce oken

2 uživatelské účty - Linux je systémem víceuživatelským (tzn. že k danému OS se může v reálném čase připojit současně více uživatelů, a to jak lokálně na daném PC, tak i vzdáleně)‏ - Linux má uživatele sdruženy do skupin. Každý uživatel je členem minimálně jedné skupiny, může být však členem i více skupin - uživatel "root" je v Linuxu jediným uživatelem, který má přístup k administrativním funkcím systému - po přihlášení a úspěšné autentizaci je uživateli přiděleno odpovídající UID a GID jeho primární skupiny

3 uživatelské účty - UID (User ID) - je číslo uživatele, které Linux využívá k identifikaci namísto uživetelského jména GID (Group ID) - je číslo skupiny - informace o skupinách jsou uloženy v souboru /etc/group - informace o uživatelech jsou uloženy v souborech /etc/passwd a /etc/shadow - přidání uživatele do systému „useradd“ - příkaz pro modifikaci uživatele „usermod“ - příkaz pro změnu hesla daného uživatele „passwd“ - u každého příkazu můžete získat info o potřebných parametrech po zadání „prikaz –help“ či „man prikaz“

4 přístupová práva - všechny soubory v Linuxovém systému mají nějaká oprávnění, která umožňují (popř. zabraňují) ostatním je shlížet, měnit nebo spouštět - superuživatel root má přístup ke každému souboru v počítači - každý soubor má omezení přístupu, omezení uživatelů a asociaci k vlastníkovi a skupině

5 přístupová práva Každý soubor je zajištěn následujícími třemi sadami oprávnění (seřazeno dle důležitosti): vlastník platí pro majitele souboru skupina platí pro skupinu uživatelů, která je k souboru přiřazena ostatní platí pro ostatní uživatele

6 přístupová práva V každé z těchto tří jsou vlastní oprávnění. Tato povolení a způsob, jak se projevují na souborech a adresářích jsou popsána zde: čtení soubory mohou být zobrazeny/otevřeny může být zobrazen obsah adresářů zápis soubory mohou být měněny či mazány obsah adresáře může být pozměňován spouštění spustitelné soubory mohou být spuštěny jako programy je možné vstoupit do adresářů

7 přístupová práva - práva souborů můžeme zjistit příkazem ls -l drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-08-07 20:50 alternatives/ -rw-r--r-- 1 root root 49 2007-08-06 23:43 aliases - v prvním sloupci výpisu vidíme přístupová práva např: drwxr-xr-x

8 přístupová práva Tento zápis si pro větší přehlednost rozdělíme do čtyř sloupců: typpráva vlastníkapráva skupinypráva ostatních drwxr-xr-x První sloupec je jednoznakový a určuje, o jaký typ souboru se jedná. - = soubor c = znaková zařízení (tiskárna...)‏ b = bloková zařízení (disky...)‏ d = adresář l = link Další tři sloupce již označují skupiny, kterým můžeme práva přiřazovat. Práva vlastníka určují, co se souborem může dělat vlastník souboru. Práva skupiny udávají, co se souborem můžou provádět ostatní členové skupiny, které soubor náleží. A nakonec jsou práva ostatních, kteří nepatří do skupiny, jíž soubor přísluší.

9 přístupová práva Význam r, w, x právavýznampro souborpro adresář rReadčíst souborvypsat obsah adresáře wWritezapisovat do souboruvytvářet nebo mazat soubory xeXecutespouštět souborprocházet adresářem Změna práv souborů - k tomuto účelu slouží příkaz chmod

10 X Window System - síťový a zobrazovací protokol poskytující GUI (Graphical User Interface)‏ - systém X Window je grafická nadstavba Linuxu - zajišťuje pracovní zázemí pro správce oken - samotný systém X Window není grafickým uživatelským rozhraním - nepohybujeme se přímo v něm, ale ve správcích oken

11 X Window System x server vezme vstup z klávesnice a myši a zobrazí ho na obrazovce. webový prohlízeč a emulace terminalu běží na uživatelově pracovní stanici a aktualizace systému běží na vzdáleném serveru, ale je kontrolován z uživatelovi stanice. vzdálené aplikace běží jako lokální

12 GUI Graphical User Interface tedy grafické uživatelské rozhraní. Nejčastěji se grafická uživatelská rozhraní skládají ze okenního manažeru majícího na starostí správu jednotlivých oken, z panelu umožňujícího přepínání běžících programů a z pracovní plochy. Pracovní plocha slouží k uložení libovolných typů souborů, především ale ikon sloužících ke spouštění programů.

13 Správci oken - správce oken zajišťuje obvykle dekorace oken, nabídky a ikony - povětšinou se starají o klávesové zkratky, ať už "systémové" (zavření okna, přepínání aplikací,...), či uživatelské (například spuštění aplikace)‏ - některé aplikace jsou naprogramovány tak, aby využívaly výhod konkrétního správce oken - všechny programy pro Linux budou fungovat bez ohledu na to, jakého správce oken právě používáme

14 Správci oken Gnome KDE Xfce Fluxbox Blackbox

15 Gnome - patří spolu s KDE mezi dva nejpoužívanější prostředí linuxový desktopů - trend maximální jednoduchosti

16 KDE - luxusní a bohaté prostředí s velkými možnostmi nastavení - podobá se prostředí MS Windows když neprovedeme žádné nastavení

17 Xfce - vysoká rychlost - snaží se šetřit systémovými prostředky (“lehkotonážní desktopové prostředí“)‏

18 Fluxbox - minimalistický, hardwarově nenáročný - vysoká konfigurovatelnost

19 Blackbox - extrémní rychlost a minimalismus - nemá aktivní plochu


Stáhnout ppt "21. okruh GNU/Linux uživatelské účty, přístupová práva GUI, architektura X Windows, správce oken."

Podobné prezentace


Reklamy Google