Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konec Úvod k aplikaci PowerPoint  Tento přehled vám může pomoci se základy vytváření prezentace.  Trvá asi 5-10 minut.  K přechodu použijte tlačítka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konec Úvod k aplikaci PowerPoint  Tento přehled vám může pomoci se základy vytváření prezentace.  Trvá asi 5-10 minut.  K přechodu použijte tlačítka."— Transkript prezentace:

1 Konec Úvod k aplikaci PowerPoint  Tento přehled vám může pomoci se základy vytváření prezentace.  Trvá asi 5-10 minut.  K přechodu použijte tlačítka nalevo.  Toto tlačítko slouží jako odkaz na nápovědu k aplikaci PowerPoint, kde získáte podrobné informace o popisované funkci.

2 Konec Úvod k aplikaci PowerPoint Obsah 2 1 3 4 Poznáváme aplikaci PowerPoint Vytvoření první prezentace Úpravy první prezentace Předvedení první prezentace Získání dalších informací a tipů 5

3 Konec Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 1 z 9 Poznáváme aplikaci PowerPoint Základy práce s aplikací PowerPoint  Jednotlivé „stránky“ v prezentaci se nazývají snímky.  Prezentace může obsahovat libovolný počet snímků.

4 Konec Poznáváme aplikaci PowerPoint Co všechno lze vytvořit?  Prezentace na obrazovce  Stránky WWW pro použití v síti WWW  Barevné a černobílé fólie  Barevné a černobílé výtisky  Diapozitivy  Podklady pro posluchače  Poznámky lektora Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 2 z 9

5 Konec Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení  Různá zobrazení umožňují měnit způsob pohledu na prezentaci a práci s ní.  Existují následující typy zobrazení… –normální zobrazení –zobrazení Řazení snímků –zobrazení Prezentace  Typ zobrazení změníte klepnutím na tlačítka jednotlivých zobrazení v levé dolní části okna aplikace PowerPoint. Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 3 z 9 Lorem Ipsum Tincidunt ut Lorem Ipsum •Delor sit amet consectetuer –Nonummy nibh euismod •Tincidunt ut Lorem Ipsum –Magna aliquam Exerci tation •Nonummy nibh eui 1 2 4 3 Exerci tation •Nonummy nibh eui Delor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam Nonummy nibh euismod Tlačítka zobrazení

6 Konec Lorem Ipsum Tincidunt ut Lorem Ipsum •Delor sit amet consectetuer –Nonummy nibh euismod •Tincidunt ut Lorem Ipsum –Magna aliquam Exerci tation •Nonummy nibh eui 1 2 4 3 Exerci tation •Nonummy nibh eui Delor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam Nonummy nibh euismod Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení: Normální zobrazení... 3 v 1  Osnova textu prezentace se nachází v levém podokně. –Klepnutím sem získáte další informace o podokně osnovy.  Aktuální snímek s grafikou a objekty je v pravém podokně. –Klepnutím sem získáte další informace o podokně snímku.  Poznámky jsou zobrazeny v podokně pod snímkem. Podokno osnovy Podokno snímku Podokno poznámek Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 4 z 9

7 Konec Zpět Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení: Podokno osnovy  V podokně osnovy je zobrazen text prezentace bez grafiky.  Umožňuje rychlé zadání, úpravy a změny uspořádání textu.  Velikost pracovní plochy osnovy můžete zvětšit klepnutím na tlačítko Zobrazit osnovu nebo změnou velikosti podokna.  Umístění snímků a odrážek lze změnit přetažením. Delor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam Nonummy nibh euismod Tincidunt ut Laoreet dolore Magna aliquam Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com Lorem Ipsum •Delor sit amet consectetuer •Nonummy nibh eui •Smoo Lorem Ipsum Tincidunt ut Lorem Ipsum •Delor sit amet consectetuer –Nonummy nibh euismod •Tincidunt ut Lorem Ipsum –Magna aliquam Exerci tation 1 2 4 3 Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 5 z 9 Tlačítko Zobrazit osnovu

8 Konec Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení: Podokno snímků  V tomto podokně je zobrazen vzhled jednotlivých snímků prezentace.  V podokně snímku můžete přidat grafiku, text, grafy a jiné objekty.  K přesunu na další snímky v prezentaci použijte posuvník.  Pracovní plochu lze zvětšit klepnutím na tlačítko Zobrazit snímky nebo změnou velikosti podokna. Exerci tation •Nonummy nibh eui 1 2 4 3 Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 6 z 9 Zpět Tlačítko Zobrazit snímky

9 Konec Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení: Řazení snímků  Klepnutím na tlačítko Zobrazit řazení snímků se přesunete do zobrazení Řazení snímků.  V tomto zobrazení jsou zobrazeny miniatury všech snímků v prezentaci.  Můžete vybrat jeden nebo více snímků a změnit jejich uspořádání přetažením na požadované místo. Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 7 z 9 Tlačítko Zobrazit řazení snímků

10 Konec Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 8 z 9 Poznáváme aplikaci PowerPoint Zobrazení: Prezentace  Zobrazení Prezentace používáte právě teď k prohlížení této prezentace.  Toto zobrazení se používá k zobrazení náhledu a zkoušce prezentace a k jejímu předvedení posluchačům v elektronické podobě.  Prezentace bude spuštěna na celé obrazovce se všemi animacemi a přechody.  Na další snímek přejdete klepnutím myší nebo pomocí kurzorových kláves.

11 Konec Poznáváme aplikaci PowerPoint Stránka 9 z 9 Poznáváme aplikaci PowerPoint Shrnutí  Pomocí aplikace PowerPoint můžete vytvořit elektronické prezentace, stránky WWW, fólie, poznámky lektora a podklady pro posluchače.  Prezentace se skládá z více snímků obsažených v jednom souboru.  Různé typy zobrazení umožňují měnit způsob zobrazení a práce s prezentací.

12 Konec Vytvoření první prezentace Obsah Pokud nevíte, jak máte informace sdělit a jak je v první prezentaci uspořádat, klepněte sem. Získáte informace o vytváření prezentace pomocí Stručného průvodce. Jestliže máte o prezentaci jasnou představu, klepněte sem. Získáte informace o vytvoření nové prezentace. Vytvoření první prezentace Stránka 1 z 9 2 1

13 Konec Vytvoření první prezentace Stránka 2 z 9 Vytvoření první prezentace Stručný průvodce  Při prvním spuštění aplikace PowerPoint klepněte na přepínač Stručný průvodce.  Stručný průvodce vytvoří prezentaci s úvodním snímkem a několika dalšími snímky k danému tématu.  Průvodce navrhne obsah a uspořádání prezentace. Vyberte přepínač Stručný průvodce.

14 Konec Vytvoření první prezentace Stránka 3 z 9 Přehled trhu Minulost, současnost a budoucnost trhu Uveďte přehled změn podílu na trhu, vedoucích pozic, aktérů, posunů trhu, nákladů, tvorby cen, konkurence. Definice výrobku Popište výrobek Klepnutím přidáte poznámky. 2 4 3 1 •Minulost, současnost a budoucnost trhu •Uveďte přehled změn podílu na trhu, vedoucích pozic, aktérů, posunů trhu, tvorby cen, konkurence. Přehled trhu Vytvoření první prezentace Stručný průvodce  Postupujte podle pokynů průvodce.  Po skončení práce vytvoří Stručný průvodce prezentaci s úvodním snímkem a několika dalšími snímky k danému tématu.

15 Konec Vytvoření první prezentace Stručný průvodce  Vyberte navržený text a nahraďte jej vlastním.  K přechodu na další snímek použijte posuvník. Klepnutím vložíte poznámky. Přehled trhu Minulost, současnost a budoucnost trhu Uveďte přehled změn podílu na trhu, vedousích pozic, aktérů, posunů trhu, nákladů, tvorby cen, konkurence. Definice výrobku Popište výrobek nebo službu 2 4 3 1 •Minulost, současnost a budoucnost trhu •Uveďte přehled změn podílu na trhu, vedoucích pozic, aktérů, posunů trhu, tvorby cen, konkurence. Přehled trhu Vytvoření první prezentace Stránka 4 z 9 Zdroje

16 Konec Vytvoření první prezentace Stručný průvodce - souhrn  Pokud nevíte, jak prezentaci vytvořit, můžete k vytvoření nové prezentace použít Stručného průvodce.  Navržený text nahraďte vlastním. Vytvoření první prezentace Stránka 5 z 9

17 Konec Vytvoření první prezentace Obsah Pokud nevíte, jak máte informace sdělit a jak je v první prezentaci uspořádat, klepněte sem. Získáte informace o vytváření prezentace pomocí Stručného průvodce. Pokud máte o prezentaci jasnou představu, klepněte sem. Získáte informace o vytvoření nové prezentace. Vytvoření první prezentace Stránka 1 z 9 2 1

18 Konec Vytvoření první prezentace Nová prezentace  V úvodním dialogovém okně aplikace PowerPoint zvolte přepínač Šablona návrhu a vyberte vzhled prezentace.  Klepnutím na jednotlivé návrhy zobrazíte jejich náhled v okně náhledu a můžete vybrat požadovaný návrh. Vytvoření první prezentace Stránka 6 z 9 Vyberte přepínač Šablona návrhu

19 Konec Vytvoření první prezentace Nová prezentace  Dále vyberte rozvržení. V automatických rozvrženích aplikace PowerPoint je zarovnání a umístění textu a objektů na snímku již nastaveno.  Zvolte automatické rozvržení, které nejlépe odpovídá informacím vloženým na snímek. Vytvoření první prezentace Stránka 7 z 9 Automatická rozvržení aplikace PowerPoint Posuvníkem zobrazíte další automatická rozvržení.

20 Konec Vytvoření první prezentace Stránka 8 z 9 Klepnutím vložíte nadpis. •Klepnutím vložíte text. Zástupný symbol nadpisu Zástupný symbol textu s odrážkami Zobrazit VložitFormát Nový snímek…Ctrl+M Vložení nového snímku Vytvoření první prezentace Nová prezentace  Postupujte podle pokynů na obrazovce a po klepnutí napište text do zástupných symbolů na snímcích. –Odrážky se zobrazí automaticky. –K odsazení (snížení úrovně) použijte tabulátor.  V nabídce Vložit vyberte příkaz Nový snímek.

21 Konec Vytvoření první prezentace Nová prezentace - souhrn  Zvolte vzhled prezentace.  Vyberte automatické rozvržení odpovídající informacím, které chcete vložit na nový snímek.  Do zástupných symbolů na snímcích zadejte nadpis a text.  Přidejte další snímky. Vytvoření první prezentace Stránka 9 z 9

22 Konec Úpravy první prezentace Obsah Témata probíraná v této kapitole:  Výběr nového vzhledu  Přidání obrázků a diagramů  Přidání grafů  Přidání klipartu  Přidání loga nebo provedení změn na všech snímcích  Přidání obrázků, tabulek, organizačních diagramů, nakreslených objektů WordArt a multimédií Úpravy prezentace Stránka 1 z 10

23 Konec Úpravy první prezentace Výběr nového vzhledu  Profesionálně navržený vzhled šablon návrhu můžete na prezentaci použít kdykoli.  Každá šablona návrhu obsahuje snímky předloh, které určují prvky, jako je návrh pozadí, barvy, písma, styly odrážek a velikost písma. Úpravy prezentace Stránka 2 z 10  V nabídce Formát vyberte příkaz Použít šablonu návrhu, zobrazte náhled nového návrhu celé prezentace a nový návrh vyberte. Obsah prezentace se nezmění. Jedna prezentace se 4 různými šablonami návrhu

24 Konec Úpravy první prezentace Výběr nového vzhledu  Barevné schéma je sada 8 sladěných barev pro nadpisy, text a grafiku. –V jednotlivých šablonách návrhu je možné si vybrat z několika barevných schémat. –Nové barevné schéma můžete vybrat jen pro některé nebo pro všechny snímky v prezentaci. Úpravy prezentace Stránka 3 z 10 Jedna šablona návrhu s různými barevnými schématy

25 Konec Úpravy první prezentace Přidání obrázku nebo diagramu  Diagramy a obrázky vytvořte pomocí automatických tvarů aplikace PowerPoint.  Klepněte na příslušný tvar a napište text. Text je k tvaru automaticky připojen. Úpravy prezentace Stránka 4 z 10 Klepněteanapište text

26 Konec 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 x 4 5 3 2 1 A B C D Východ Západ Sever 20.427.49020.4 30.638.634.631.6 45.946.94543.9 42 Úpravy prezentace Stránka 5 z 10 Úpravy první prezentace Přidání grafu  Vložte nový snímek a vyberte rozvržení s grafem.  Graf vytvořte poklepáním na zástupný symbol grafu.  Ukázkové údaje nahraďte vlastními daty.  Do aplikace PowerPoint se vrátíte klepnutím mimo graf na snímku.  Poklepáním na graf jej můžete znovu upravovat.

27 Konec Úpravy první prezentace Přidání klipartu  Klepnutím na tlačítko Vložit klipart získáte přístup ke kolekci klipartů.  Můžete vybrat ze stovek obrázků.  Klipart na snímku můžete přesunout a změnit jeho velikost.  Na disku CD-ROM sady Microsoft Office a v síti WWW jsou k dispozici stovky obrázků. Úpravy prezentace Stránka 6 z 10

28 Konec Úpravy první prezentace Přidání loga a provedení změn na všech snímcích  Pokud chcete na všechny snímky přidat nějaký objekt nebo jej změnit, použijte předlohu snímků.  Snímky s předlohami obsahují informace o formátování nadpisu, textu, odrážek a položek pozadí, které jsou zobrazeny na všech snímcích prezentace. Úpravy prezentace Stránka 7 z 10

29 Konec Úpravy prezentace Stránka 8 z 10 Klepnutím lze upravit styl předlohy nadpisů.  Klepnutím lze upravit styly předlohy textu  Druhá úroveň  Třetí úroveň  Čtvrtá úroveň  Pátá úroveň Lorem Ipsum  Delor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam  Nonummy nibh euismod  Tincidunt ut  Laoreet dolore  Magna aliquam  Exerci tation ullamcorper suscipit Delor Consectetuer  Nonummy nibh euismod  Sit amet adipiscing  Elit sed diam  Lorum ipsum Suscipit lobortis  Exerci tation ullamcorper suscipit  Magna aliquam  Dolore laoreet  Ut tincidunt Aliquip Com Ea ut Nisl  Suscipit lobortis  Exerci tation ullamcorper suscipit  Magna aliquam  Dolore laoreet  Ut tincidunt Úpravy první prezentace Přidání loga a provedení změn na všech snímcích  V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Předloha a příkaz Snímek. Vložte logo společnosti na předlohu snímků tam, kde má být zobrazeno. –Po ukončení práce s předlohou snímků se vraťte ke snímkům. Přidejte logo na předlohu... And the logo appears on each slide …a logo bude zobrazeno na všech snímcích.

30 Konec  Na snímky přidejte další objekty. –Obrázky –Organizační diagramy –Tabulky –Nakreslené objekty WordArt –Multimédia •Video a zvuk •Mluvený komentář Úpravy prezentace Stránka 9 z 10 Úpravy první prezentace Přidání další grafiky

31 Konec Úpravy první prezentace Souhrn  Vyberte nový vzhled prezentace.  Na snímky přidejte obrázky, diagramy, grafy a klipart.  Přidejte logo nebo proveďte změny na všech snímcích.  Přidejte obrázky, organizační diagramy, nakreslené objekty WordArt, tabulky a multimédia. Úpravy prezentace Stránka 10 z 10

32 Konec Předvedení prezentace Stránka 1 ze 7 Předvedení první prezentace Obsah Témata probíraná v této kapitole:  Prezentace na obrazovce  Barevné a černobílé fólie  Podklady  Poznámky lektora  Publikování v síti WWW

33 Konec Předvedení první prezentace Prezentace  Ke zobrazení náhledu, zkoušce prezentace a jejímu předvedení posluchačům v elektronické podobě použijte zobrazení Prezentace.  Jednotlivé odrážky „zobrazte“ postupně pomocí animace.  Animujte diagramy a grafy.  Mezi snímky přidejte efekty přechodu.  Přehrajte zvuky a video. Předvedení prezentace Stránka 2 ze 7

34 Konec Předvedení první prezentace Fólie a vytištěné snímky  Tisknout můžete barevně, ve stupních šedé nebo černobíle.  Černobílý náhled. –Pomocí náhledu stupňů šedi můžete zobrazit náhled černobílých fólií a vytištěných snímků. Předvedení prezentace Stránka 3 ze 7 BarevněVe stupních šedi

35 Konec Předvedení první prezentace Podklady  Vytiskněte podklady pro účastníky schůze.  Můžete zvolit, kolik snímků chcete vytisknout na stránku. Předvedení prezentace Stránka 4 ze 7

36 Konec Předvedení první prezentace Poznámky  Na vytištěné poznámky můžete odkazovat při prezentaci nebo je použít jako zdroj podrobnějších informací o obsahu snímku.  Pomocí nabídky Zobrazit můžete zobrazit náhled vytištěných poznámek. Předvedení prezentace Stránka 5 ze 7 Obrázek snímku Poznámky

37 Konec Předvedení první prezentace Publikování v síti WWW  Pro ty, kteří se předvedení prezentace nemohli zúčastnit, uložte prezentaci jako stránky WWW ve formátu HTML a publikujte ji v síti WWW.  Spolupracovníci si prezentaci mohou prohlédnout pomocí prohlížeče sítě WWW.  Aktualizace nebo změny můžete provést kdykoli otevřením souborů ve formátu HTML v aplikaci PowerPoint. Předvedení prezentace Stránka 6 ze 7

38 Konec Předvedení prezentace Stránka 7 ze 7 Předvedení první prezentace Souhrn  Ke zobrazení náhledu, zkoušce a předvedení prezentace posluchačům v elektronické podobě použijte zobrazení Prezentace.  Vytiskněte barevné nebo černobílé fólie.  Vytvořte a vytiskněte podklady pro posluchače.  Při prezentaci použijte poznámky lektora.  Publikujte prezentaci v síti WWW.

39 Konec Získání dalších informací a tipů  K získání nápovědy použijte pomocníka Office.  Pomocník Office usnadňuje vytváření efektních prezentací a jejich profesionální předvedení, včetně rad ze Školení Dala Carnegieho®.  Server WWW Microsoft Office Update obsahuje aktuální informace a umožňuje stažení doplňků zdarma. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Sada Office v síti WWW. Doplňující informace Stránka 1 ze 2

40 Konec Další informace o kurzu  Otevřete tuto prezentaci v aplikaci PowerPoint a prohlédněte si, jak byla vytvořena. Otevřete tuto prezentaci  Podrobnosti o způsobu jejího vytvoření naleznete v poznámkách. Doplňující informace Stránka 2 ze 2


Stáhnout ppt "Konec Úvod k aplikaci PowerPoint  Tento přehled vám může pomoci se základy vytváření prezentace.  Trvá asi 5-10 minut.  K přechodu použijte tlačítka."

Podobné prezentace


Reklamy Google