Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kultura •j•je chápána jako soubor materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v průběhu historického vývoje Základní členění: •m•materiální kultura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kultura •j•je chápána jako soubor materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v průběhu historického vývoje Základní členění: •m•materiální kultura."— Transkript prezentace:

1

2 Kultura •j•je chápána jako soubor materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v průběhu historického vývoje Základní členění: •m•materiální kultura •d•duchovní kultura

3 Materiální kultura •v•vše co bylo lidmi vyrobeno – obydlí, nástroje, ošacení, dopravní prostředky, televize, počítač…

4 Duchovní kultura •názory, myšlenky, představy člověka •filozofie, náboženství, umění,morálka, právo…

5 Další významy kultury •kultura chování •kultura cestování •kultura stolování •…….

6 Kulturní instituce •Společenská zařízení – poskytují nám, co potřebujeme k životu •Patří sem vše – podniky, škola, zdravotnická zařízení, obchody, kina… •Společenská zařízení, jejíž činnost je spjata s kulturou – jednotlivými druhy umění – nazýváme kulturní zařízení – kina, divadla.. •Setkáváme se i s pojmem osvětová zařízení – společenská zařízení, která se zaměřují na další vzdělávání lidí - zájmové, poskytování informací – knihovny, domy dětí, kulturní centra

7 Kulturní zařízení •d•divadla •k•kina •g•galerie •m•muzea •k•koncertní sály •…•…

8 Umění •Umění je staré jako lidstvo samo Druhy umění •výtvarné – architektura, malířství, grafika, sochařství, užité umění •literatura •divadlo •tanec •film •hudba

9 Umělecké slohy a umění •r•románské •g•gotika •r•renesance •b•baroko a rokoko •k•klasicismus a empír •r•romantismus •s•secese •2•20. stol. – moderní umění, postmodernismus

10 Románské umění a sloh •původ z Itálie •u nás zhruba 11-13 stol. •znaky – masivní zdi,malá okna, stavební materiál – kámen, opuka, kruhový půdorys, opěrné sloupy, půlkruhové oblouky a okna, valená klenba •typické stavby – rotundy např. v Praze, ve Znojmě http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/s v_martin_rotunda

11 Gotika •původ z Francie, u nás zhruba 13. – 15. stol. členění – raná, vrcholná a pozdní gotika znaky – vysoké stavby, lomený oblouk, žebrová křížová klenba, portály, stavební materiál- kámen, vysoké cihly= buchty typické stavby – hrady, katedrály např. Karlštejn, Karlův most, katedrála sv. Víta, Chrám sv. Barbory v Kutné hoře… http://praha.zazrcadlem.cz/obrazky.asp?kat=210

12 Renesance •původ z Itálie, obrací pozornost k člověku, k přírodě, návrat k antice – ozdobné sloupy, arkády •znaky – prostorné široké stavby, stavební materiál – kámen, mramor, zdobení sgrafity •vnitřní výzdoba- tapiserie, táflování, intarzie…. •stavby – zámky, letohrádky, míčovny, jízdárny, oranžérie •http://praha.zazrcadlem.cz/obrazky.asp?kat =209http://praha.zazrcadlem.cz/obrazky.asp?kat =209 •http://www.pis.cz/cz/ceska_republika/pam atky/litomysl_statni_zamekhttp://www.pis.cz/cz/ceska_republika/pam atky/litomysl_statni_zamek

13 Baroko •původ v Itálii, u nás 17.-18. stol., překypující, přezdobené, •nástropní malby, alegorické sochy, buclatí andílkové, bohatě zdobené štíty, průčelí domů s dvojím portálem, ozdobná kachlová kamna •ttp://praha.zazrcadlem.cz/obrazky.asp?kat= 208ttp://praha.zazrcadlem.cz/obrazky.asp?kat= 208

14 Další umělecké slohy •Klasicismus a empír - 2. pol. 18. století – přejímání prvků ze starověkého Řecka a Říma, ozdobné sloupoví, ornamenty - vavřínové věnce, sfingy.. • Romantismus – 2. pol. 19. stol. Napodobeniny starých gotických staveb http://www.zamekhluboka.cz/ •Secese – 19. stol/20. stol., stylizace roslin, zvířat, lidských tváří http://praha.zazrcadlem.cz/obrazky.asp?kat=205 http://praha.zazrcadlem.cz/obrazky.asp?kat=205 •Moderní umění 20. stol. – funkcionalismus, kubismus, konstruktivismus http://praha.zazrcadlem.cz/obrazky.asp?kat=204

15 Test: Umění – 1. část 1.V jakém slohu se setkáváme s křížovými klenbami? a)gotika b)baroko c)renesance d)románský sloh 2. Kam patří arkády? a)gotika b)baroko c)renesance d)románský sloh 3. V jakém slohu se setkáváme s buclatými andílky? a)gotika b)baroko c)renesance d)románský sloh

16 Test: Umění 2. část 4. Do jakého uměleckého slohu patří rotunda? a)gotika b)baroko c)renesance d)románský sloh 5. Kam řadíme katedrály? a)gotika b)baroko c)renesance d)románský sloh 6. S bohatě zdobenými štíty domů( ina venkově) se setkáváme u: a)gotiky b)baroka c)renesance d)románského slohu

17 Významní představitelé čs. umění •Sochařství Matyáš Braun http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=b&os=23 Josef Václav Myslbek http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=m&os=118 Jan Štursa http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=ss&os=173

18 Malířství •Petr Brandl, Karel Škréta - baroko http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=b&os=22 http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=ss&os=174 •Mikoláš Aleš http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=a&os=1 •Josef Mánes http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=m&os=107 •Antonín Slavíček http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=s&os=151 •Alfons Mucha http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=m&os=114 •Jan Zrzavý http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=z&os=203

19 Hudební skladatelé •Bedřich Smetana – Má Vlast, Prodaná nevěsta, Libuše… http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=s&os= 152 •Antonín Dvořák – Rusalka, Z mového světa.. •http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=d& os=38http://osobnosti.profitux.cz/?typ=galerie&od=d& os=38 •Leoš Janáček – Její pastorkyňa, Liška Bystrouška, Lašské tance… http://www.musicologica.cz/slovnik/hesla.php?op= heslo&hid=2192 •Bohuslav Martinů – Česká rapsodie, Istar… http://www.musicologica.cz/slovnik/hesla.php?op= heslo&hid=6114

20 Dramatici •Josef Kajetán Tyl – Fidlovačka, Jan Hus… •Ladislav Stroupežnický – Naši furianti •Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša •Karel Čapek – Bílá nemoc, Matka •Václav Havel – Žebrácká opera, Audience, Vernisáž…

21 Test: Významní čs. představitelé umění 1.V jakém oboru proslul Josef Václav Myslbek? a)sochař b)malíř c)hudební skladatel d)dramatik 2. V jakém oboru se proslavil Bohuslav Martinů? a)sochař b)malíř c)hudební skladatel d)dramatik 3. Kdo to byl Alfons Mucha? a)sochař b)malíř c)hudební skladatel d)dramatik

22 Test: Významní čs. představitelé umění 4. Kdo z níže uvedených umělců není malíř? a)Alfons Mucha b)Mikoláš Aleš c)Karel Škréta d)Jan Štursa 5. Kdo z níže uvedených umělců je autorem symfonického cyklu Má Vlast? a)Antonín Dvořák b)Leoš Janáček c)Bohuslav Martinů d)Bedřich Smetana 6. Kdo je autorem jezdecké sochy sv. Václava na Václavském náměstí? a)Matyáš Braun b)Josef Václav Myslbek c)Jan Štursa d)Petr Brandl

23 Masová kultura •Určena širokému okruhu lidí - televize, film, rádio, noviny… •Masmédia = masové sdělovací prostředky •Popřemýšlej nad klady a zápory masmédií

24 Základní pravidla společenského chování Zdravení •V•Verbální (slovně) – první zdraví mladší staršího, podřízený nadřízeného, muž ženu •N•Neverbální (mimoslovní) – podání ruky, smeknutí klobouku, úklona, zamávání, obejmutí, polibek… •P•Podání ruky – první podává ruku osoba společensky významnější – starší, nadřízený, žena, stisk je krátký a pevný

25 •Představování Osobu méně společensky významnou představujeme (nebo se představuje) osobě společensky významnější: muž se představuje ženě, podřízený nadřízenému, mladší staršímu

26 Základní pravidla společenského chování •Přemísťování Chodníky – chodíme po pravé straně, většinou ve dvojicích Silnice, komunikace – v malé skupince po levé straně – proti jedoucímu vozidlu, ve velké skupině – po pravé straně (představujeme vozidlo, které je objížděno)

27 Základní pravidla společenského chování •Restaurace – první vstupuje muž, pomůže ženě svléknout kabát, usadí ji, objednává •Divadla – svrchní oděv odkládáme v šatně, vhodné společenské oblečení

28 Test: Společenské chování 1.Potkají-li se muž a žena(sousedé), zdraví slovně první a)muž ženu b)žena muže c)mladší staršího 2. První do dveří (obchodu) vchází: a)muž b)žena c)kdo je blíže 3. Pokud jdeme ve větší skupině lidí po silnici, po které straně vozovky máme jít? a)po pravé b)po levé c)je to jedno

29 Test: Společenské chování 4. Podle čeho dáváme najevo, že jsme dojedli? a)příbory na talíři položíme vedle sebe b)příbory na talíři položíme křížem c)zavoláme na číšníka, že jsme dojedli, ať vše odnese 5. Při pozdravu podáním ruky, ruku podává jako první: a)žena muži b)muž ženě c)oba zároveň 6. Do restaurace vstupuje jako první a)muž b)žena c)kdo je blíže


Stáhnout ppt "Kultura •j•je chápána jako soubor materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v průběhu historického vývoje Základní členění: •m•materiální kultura."

Podobné prezentace


Reklamy Google