Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulturní život.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulturní život."— Transkript prezentace:

1 Kulturní život

2 Kultura je chápána jako soubor materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v průběhu historického vývoje Základní členění: materiální kultura duchovní kultura

3 Materiální kultura vše co bylo lidmi vyrobeno – obydlí, nástroje, ošacení, dopravní prostředky, televize, počítač…

4 Duchovní kultura názory, myšlenky, představy člověka
filozofie, náboženství, umění,morálka, právo…

5 Další významy kultury kultura chování kultura cestování
kultura stolování …….

6 Kulturní instituce Společenská zařízení – poskytují nám, co potřebujeme k životu Patří sem vše – podniky, škola, zdravotnická zařízení, obchody, kina… Společenská zařízení, jejíž činnost je spjata s kulturou – jednotlivými druhy umění – nazýváme kulturní zařízení – kina, divadla.. Setkáváme se i s pojmem osvětová zařízení – společenská zařízení, která se zaměřují na další vzdělávání lidí - zájmové, poskytování informací – knihovny, domy dětí, kulturní centra

7 Kulturní zařízení divadla kina galerie muzea koncertní sály

8 Umění Umění je staré jako lidstvo samo Druhy umění
výtvarné – architektura, malířství, grafika, sochařství, užité umění literatura divadlo tanec film hudba

9 Umělecké slohy a umění románské gotika renesance baroko a rokoko
klasicismus a empír romantismus secese 20. stol. – moderní umění, postmodernismus

10 Románské umění a sloh původ z Itálie u nás zhruba 11-13 stol.
znaky – masivní zdi,malá okna, stavební materiál – kámen, opuka, kruhový půdorys, opěrné sloupy, půlkruhové oblouky a okna, valená klenba typické stavby – rotundy např. v Praze, ve Znojmě

11 Gotika http://praha.zazrcadlem.cz/obrazky.asp?kat=210
původ z Francie, u nás zhruba 13. – 15. stol. členění – raná, vrcholná a pozdní gotika znaky – vysoké stavby, lomený oblouk, žebrová křížová klenba, portály, stavební materiál- kámen, vysoké cihly= buchty typické stavby – hrady, katedrály např. Karlštejn, Karlův most, katedrála sv. Víta, Chrám sv. Barbory v Kutné hoře…

12 Renesance původ z Itálie, obrací pozornost k člověku, k přírodě, návrat k antice – ozdobné sloupy, arkády znaky – prostorné široké stavby, stavební materiál – kámen, mramor, zdobení sgrafity vnitřní výzdoba- tapiserie, táflování, intarzie…. stavby – zámky, letohrádky, míčovny, jízdárny, oranžérie

13 Baroko původ v Itálii, u nás 17.-18. stol., překypující, přezdobené,
nástropní malby, alegorické sochy, buclatí andílkové, bohatě zdobené štíty, průčelí domů s dvojím portálem, ozdobná kachlová kamna ttp://praha.zazrcadlem.cz/obrazky.asp?kat=208

14 Další umělecké slohy Klasicismus a empír pol. 18. století – přejímání prvků ze starověkého Řecka a Říma, ozdobné sloupoví, ornamenty - vavřínové věnce, sfingy.. Romantismus – 2. pol. 19. stol. Napodobeniny starých gotických staveb Secese – 19. stol/20. stol., stylizace roslin, zvířat, lidských tváří Moderní umění 20. stol. – funkcionalismus, kubismus, konstruktivismus

15 Test: Umění – 1. část V jakém slohu se setkáváme s křížovými klenbami?
gotika baroko renesance románský sloh 2. Kam patří arkády? 3. V jakém slohu se setkáváme s buclatými andílky?

16 Test: Umění 2. část gotika baroko renesance románský sloh
4. Do jakého uměleckého slohu patří rotunda? gotika baroko renesance románský sloh 5. Kam řadíme katedrály? 6. S bohatě zdobenými štíty domů( ina venkově) se setkáváme u: gotiky baroka románského slohu

17 Významní představitelé čs. umění
Sochařství Matyáš Braun Josef Václav Myslbek Jan Štursa

18 Malířství Petr Brandl, Karel Škréta - baroko
Mikoláš Aleš Josef Mánes Antonín Slavíček Alfons Mucha Jan Zrzavý

19 Hudební skladatelé Bedřich Smetana – Má Vlast, Prodaná nevěsta, Libuše… Antonín Dvořák – Rusalka, Z mového světa.. Leoš Janáček – Její pastorkyňa, Liška Bystrouška, Lašské tance… Bohuslav Martinů – Česká rapsodie, Istar…

20 Dramatici Josef Kajetán Tyl – Fidlovačka, Jan Hus…
Ladislav Stroupežnický – Naši furianti Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša Karel Čapek – Bílá nemoc, Matka Václav Havel – Žebrácká opera, Audience, Vernisáž…

21 Test: Významní čs. představitelé umění
V jakém oboru proslul Josef Václav Myslbek? sochař malíř hudební skladatel dramatik 2. V jakém oboru se proslavil Bohuslav Martinů? 3. Kdo to byl Alfons Mucha?

22 Test: Významní čs. představitelé umění
4. Kdo z níže uvedených umělců není malíř? Alfons Mucha Mikoláš Aleš Karel Škréta Jan Štursa 5. Kdo z níže uvedených umělců je autorem symfonického cyklu Má Vlast? Antonín Dvořák Leoš Janáček Bohuslav Martinů Bedřich Smetana 6. Kdo je autorem jezdecké sochy sv. Václava na Václavském náměstí? Matyáš Braun Josef Václav Myslbek Petr Brandl

23 Masová kultura Určena širokému okruhu lidí
- televize, film, rádio, noviny… Masmédia = masové sdělovací prostředky Popřemýšlej nad klady a zápory masmédií

24 Základní pravidla společenského chování
Zdravení Verbální (slovně) – první zdraví mladší staršího, podřízený nadřízeného, muž ženu Neverbální (mimoslovní) – podání ruky, smeknutí klobouku, úklona, zamávání, obejmutí, polibek… Podání ruky – první podává ruku osoba společensky významnější – starší, nadřízený, žena, stisk je krátký a pevný

25 Základní pravidla společenského chování
Představování Osobu méně společensky významnou představujeme (nebo se představuje) osobě společensky významnější: muž se představuje ženě, podřízený nadřízenému, mladší staršímu

26 Základní pravidla společenského chování
Přemísťování Chodníky – chodíme po pravé straně, většinou ve dvojicích Silnice, komunikace – v malé skupince po levé straně – proti jedoucímu vozidlu, ve velké skupině – po pravé straně (představujeme vozidlo, které je objížděno)

27 Základní pravidla společenského chování
Restaurace – první vstupuje muž , pomůže ženě svléknout kabát, usadí ji, objednává Divadla – svrchní oděv odkládáme v šatně, vhodné společenské oblečení

28 Test: Společenské chování
Potkají-li se muž a žena(sousedé) , zdraví slovně první muž ženu žena muže mladší staršího 2. První do dveří (obchodu) vchází: muž žena kdo je blíže 3. Pokud jdeme ve větší skupině lidí po silnici, po které straně vozovky máme jít? po pravé po levé je to jedno

29 Test: Společenské chování
4. Podle čeho dáváme najevo, že jsme dojedli? příbory na talíři položíme vedle sebe příbory na talíři položíme křížem zavoláme na číšníka, že jsme dojedli, ať vše odnese 5. Při pozdravu podáním ruky, ruku podává jako první: žena muži muž ženě oba zároveň 6. Do restaurace vstupuje jako první muž žena kdo je blíže


Stáhnout ppt "Kulturní život."

Podobné prezentace


Reklamy Google