Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program regenerace městské památkové rezervace v Kroměříži

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program regenerace městské památkové rezervace v Kroměříži"— Transkript prezentace:

1 Program regenerace městské památkové rezervace v Kroměříži
Ing.arch. Radmila Vraníková

2 Program regenerace MPR - Kroměříž
A1. Úvod Vyhlášení usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. března 1992 Rekapitulace důležitých etap historického vývoje měst Předmětem památkové péče v MPR jsou: historický půdorys města včetně zahrad a jim odpovídající prostorová a hmotová skladba veškeré nemovité kulturní památky nejdůležitější městské dominanty ve všech pohledech vyznačené městské partery ostatní navržené objekty, které dotvářejí historické jádro města Program regenerace MPR - Kroměříž

3 A.2. Důvody pro pořízení programu regenerace MPR
Program regenerace MPR Kroměříž, chápe město jako cílený užší segment širšího obecného dlouhodobého plánu města, obsaženého v „Cílech města Kroměříže“. Důsledkem je dosáhnout soulad mezi požadavky na ochranu a regeneraci městské památkové rezervace Kroměříž a mezi zabezpečením potřebného rozvoje města, na jehož území se nacházejí památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Přednáška bude členěna následujícím způsobem. … viz zobrazený text … Výklad bude doprovázen grafickým a textovým doprovodem. Program regenerace MPR - Kroměříž

4 A.3. Cíle programu regenerace MPR
Pokračovat v obnově historických staveb a přikročit k regeneraci území MPR a vybraných částí jako celku Doplnit stávající seznam nemovitých kulturních památek o další stavby, s čímž souvisí i zpracování pasportizace architektonicky kvalitních objektů Informovat a seznamovat vlastníky a uživatele památkově chráněných objektů Označit památky a zapracovat je do orientačního systému města Rozšířit možnost přístupu do dalších památkově chráněných objektů, např. v rámci Evropských dnů památek Vytvořit propagační materiál s aktuálními informacemi a kontakty o jednotlivých objektech, situačním plánkem a prohlídkovými trasami Zřídit návštěvnické centrum města Zahájit řízení o odstranění nevhodných nepovolených zásahů do památkově chráněných objektů Program regenerace MPR - Kroměříž

5 A.3. Cíle programu regenerace MPR
Zpracovat studie rozvoje, rehabilitace a obnovy významných prostranství a pohledových dominant města souvisejících s MPR Zachovat a rozvíjet tradiční ráz sídelního celku Spolupracovat na zlepšení podmínek pro pěší dopravu v MPR Pokračovat v obnově, údržbě a prezentaci stávajících městského hradebního okruhu Dohlížet na to, aby historické centrum města navazovalo na jiné části města bez násilných zásahů do krajiny Spolupracovat s městským úřadem ohledně citlivé výsadby zeleně v MPR a v blízkosti památkově chráněných objektů Zapojit širší veřejnost do Programu tak, aby v jejich podvědomí vznikla větší odpovědnost vzhledem ke kulturnímu dědictví našich předků Doplnit veřejná prostranství týkající se MPR kvalitním osvětlením, městským mobiliářem a nakonec i nezbytnými reklamními plochami Program regenerace MPR - Kroměříž

6 Dům č.p. 33 - tzv. Generálský nebo Obecní dům
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Velké nám. č.p. 33 Vlastník: Město Kroměříž, Velké nám č. p.115 Stručná charakteristika obnovy: Obnova fasády domu, rekonstrukce sklepních prostorů Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 33 259/1 k. ú. Kroměříž 17438/7-6009/B-13 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 200 50 Jiné zdroje CELKEM 400 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

7 Program regenerace MPR - Kroměříž

8 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p tzv. Starý pivovar Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Prusinovského ul. Vlastník: Město Kroměříž,Velké nám č. p.115 Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády a repasy oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 114 216/1 k.ú. Kroměříž 32221 / Odhad nákladů: Tis. Kč % Státní podpora 10000 50 Jiné zdroje CELKEM 20000 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

9 Program regenerace MPR - Kroměříž

10 Radnice č.p. 115, Velké náměstí
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Velké náměstí č.p. 115 Vlastník: Město Kroměříž,Velké nám č. p.115 Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády a repasy oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 115 217 k. ú. Kroměříž 6009 / A 29 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 2500 50 Jiné zdroje CELKEM 5000 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

11 Program regenerace MPR - Kroměříž

12 Městské opevnění - hradby města
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: úsek Moravcova ulice Vlastník: Město Kroměříž,Velké nám č. p.115 Stručná charakteristika obnovy: Očištění koruny od náletových dřevin, oprava koruny, doplnění kavern zdiva, odstranění nesoudržných omítek, spárování zdiva Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: bez č.p. k. ú. Kroměříž 17895/7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 250 50 Jiné zdroje CELKEM 500 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

13 Program regenerace MPR - Kroměříž

14 Dům č.p. 47, U zlatého stromu, Velké náměstí
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Velké náměstí č.p. 47 Vlastník: Irena Spitzová-Želešice, Karel Vyskočil-Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava dvorní fasády a průjezdu, oprava omítek sklepa, oprava oken a dveří, výměna dlažby v průjezdu Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 47 91 k. ú. Kroměříž 35112/7-6009/B20 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 1100 50 Jiné zdroje CELKEM 2200 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

15 Program regenerace MPR - Kroměříž

16 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p. 169, Křižná Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Křiná 169 Vlastník: Martin Sehnal, Kateřina Sehnalová, Křižná 169/8, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava střechy, výměna střešní krytiny, oprava vnitřního dřevěného schodiště Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 169 133 st.pl., k.ú. Kroměříž 30146/7-6009/B65 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 859 50 Jiné zdroje CELKEM 1718 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

17 Program regenerace MPR - Kroměříž

18 Dům č.p. 1347, v Maxově dvoře, Kojetínská
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Maxův dvůr č.p.1347 Vlastník: MVDr.Karel Chvátal, Kollárova 1078/53, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády, opatření proti zemní vlhkosti,(oprava kanalizace,provedení okapových chodníků, odizolování zdiva) Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 1347 379/3 st.pl., k.ú. Kroměříž xxxx Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 550 50 Jiné zdroje CELKEM 1100 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

19 Program regenerace MPR - Kroměříž

20 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p. 248, Moravcova ulice Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Moravcova ulice Vlastník: Tomáš Hála Moravcova 248/4, Kroměříž, Hana Hálová Svatopluka Čecha 827, Kojetín Stručná charakteristika obnovy: Oprava uliční fasády,výměna oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 248 12 k.ú. Kroměříž 31506/7-6009/B71 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 1250 50 Jiné zdroje CELKEM 2500 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

21 Program regenerace MPR - Kroměříž

22 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p. 124, Riegrovo nám. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Riegrovo nám.č.p.124 Vlastník: Aleš Svoboda-Zlín, Martin a Eva Březíkovi-Lukov, Petr a Marta Dostálkovi-Mostkovice Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády, restaurování portálu Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 124 201 k.ú. Kroměříž 31506/7-6009/B71 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 250 50 Jiné zdroje CELKEM 500 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

23 Program regenerace MPR - Kroměříž

24 Regentský dům č.p. 39, Velké náměstí
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Velké náměstí 39 Vlastník: PMS Reality a.s. Pivovarská 261, Hanušovice, Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 39 265 k. ú. Kroměříž 6009/A-24 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 450 50 Jiné zdroje CELKEM 900 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

25 Program regenerace MPR - Kroměříž

26 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p. 199, Jánská ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Jánská 199 Vlastník: TAVERNARO STYLE s.r.o. Riegrovo náměstí 132, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 199 239/2 k.ú. Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 2030 50 Jiné zdroje CELKEM 4060 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

27 Program regenerace MPR - Kroměříž

28 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p. 192, Riegrovo nám. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Riegrovo nám. Vlastník: Emil a Ludmila Petříčkovi,Riegrovo nám.192, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 192 208 k.ú. Kroměříž 28642/7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 250 50 Jiné zdroje CELKEM 500 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

29 Program regenerace MPR - Kroměříž

30 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p. 1262, Havlíčkova ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Havlíčkova ul. Vlastník: Milan Rieger Gorkého 2592/20, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Repasy oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 1262 1358 k.ú. Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 130 50 Jiné zdroje CELKEM 260 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

31 Program regenerace MPR - Kroměříž

32 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p. 106, Velké náměstí Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Velké náměstí č.p. 106 Vlastník: Jaromír Vlček, Soňa Pospíšilová, Dita Pospíšilová, Michal Pospíšil, Martin Pospíšil Stručná charakteristika obnovy: Oprava krovu, výměna plechové krytiny za pálenou tašku Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 106 108/1 k. ú. Kroměříž 24345/7-6009/ B 45 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 350 50 Jiné zdroje CELKEM 700 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

33 Program regenerace MPR - Kroměříž

34 Dům č.p. 24, Velké nám.- tzv.Welchova lékárna
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Velké nám. 24, Vlastník: Miroslav, Filip a Boris Zubík, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 24 232 k.ú. Kroměříž 16429/7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 500 50 Jiné zdroje CELKEM 1000 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

35 Program regenerace MPR - Kroměříž

36 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p. 81, Vodní ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Vodní ul. Vlastník: Antonín a Daniela Královi, Vodní 81, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 81 65 k.ú. Kroměříž 28904/7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 750 50 Jiné zdroje CELKEM 1500 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

37 Program regenerace MPR - Kroměříž

38 Dům č.p. 1537 - Pivovar, Na Kopečku
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Na Kopečku Vlastník: Jihomoravské pivovary, a.s. náměstí ČSL. armády 116/4, Vyškov Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 1573 294 k. ú. Kroměříž 24361/7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 7500 50 Jiné zdroje CELKEM 15000 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

39 Program regenerace MPR - Kroměříž

40 Městské lázně - solárium
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Sportovní areál Bajda Vlastník: Občanské sdružení TC Bajda, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava střešní šindelové krytiny vč. výměny dřevěných šindelů Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: bez č.p. 9532 k. ú. Kroměříž 11166 / Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 265 50 Jiné zdroje CELKEM 530 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

41 Program regenerace MPR - Kroměříž

42 Kostel Nanebevzetí P. Marie
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Riegrovo náměstí Vlastník: Římskokatolická farnost P. Marie, Riegrovo nám. č. 165, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Restaurování kamenné balustrády kostela a její statické zajištění-další etapa Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 1137 144st.pl.,k.ú. Kroměříž 33844/7-6009/A 5/1 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 1260 70 Jiné zdroje 540 30 CELKEM 1800 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

43 Program regenerace MPR - Kroměříž

44 Chrám sv. Mořice, Stojanovo náměstí
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Stojanovo náměstí č.p.1139 Vlastník: Římskokatolická farnost sv. Mořice, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády, restaurování kamenných prvků na věžích a vitráží oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 1139 255st.pl.,k.ú. Kroměříž 23355/7-6009/A 7 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 7995 70 Jiné zdroje 3427 30 CELKEM 11422 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

45 Program regenerace MPR - Kroměříž

46 Dům č.p. 4,5,6 - fara, probošství, kanovnický dům
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Stojanovo náměstí Vlastník: Římskokatolická farnost sv. Mořice, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava a repasy oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 4,5,6 254, 253, 252 30725, 30206, / Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 1120 70 Jiné zdroje 480 30 CELKEM 1600 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

47 Program regenerace MPR - Kroměříž

48 Kostel sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Masarykovo náměstí Vlastník: Římskokatolická farnost sv. Mořice, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Restaurování umělého mramoru uvnitř kostela, odstranění vlhkosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: bez č.p. 244/2 k. ú. Kroměříž 6009/A 6/1 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 1.050 70 Jiné zdroje 450 30 CELKEM 1500 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

49 Program regenerace MPR - Kroměříž

50 Dům č.p. 150, Riegrovo nám. - fara
Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Riegrovo nám. Vlastník: Římskokatolická farnost P. Marie, Riegrovo nám.165, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Rekonstrukce krovů a střešní krytiny, restaurace portálu, dveří a schodů Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 150 145/1,145/2k.ú.Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 280 70 Jiné zdroje 120 30 CELKEM 400 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

51 Program regenerace MPR - Kroměříž

52 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p. 490, Masarykovo nám. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Masarykovo nám. Vlastník: NWT Computer s.r.o. nám.Míru 1217, Hulín Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 490 567/2 k.ú. Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 750 50 Jiné zdroje CELKEM 1500 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

53 Program regenerace MPR - Kroměříž

54 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p. 77, Ztracená ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Ztracená ul. Vlastník: Marian Sedlář, Jarohněvice 47 Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 77 67 k.ú. Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 250 50 Jiné zdroje CELKEM 500 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

55 Program regenerace MPR - Kroměříž

56 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p.82, Vodní ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Vodní ul. Vlastník: Pavel Ambrož Praha-Vinohrady,Carlos a David Novotný-Madrid, Jan a Ivana Ambrožovi-Vodní, Kroměříž, Boh.a Vanda Kubíkovi-Chvalčov, Milan a Jana Kubíkovi-Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 82 66/1 k.ú. Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 350 50 Jiné zdroje CELKEM 700 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

57 Program regenerace MPR - Kroměříž

58 Program regenerace MPR - Kroměříž
Dům č.p.91, Vodní ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky Adresa: Vodní ul. Vlastník: Pěček Antonín a Pěčková Magda,Vodní 91/18,Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády, pokrytí atiky,osazení klempířských prvků Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 91 51 k.ú. Kroměříž 31599 / Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 190 50 Jiné zdroje CELKEM 380 100 Program regenerace MPR - Kroměříž

59 Program regenerace MPR - Kroměříž


Stáhnout ppt "Program regenerace městské památkové rezervace v Kroměříži"

Podobné prezentace


Reklamy Google