Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program regenerace městské památkové rezervace v Kroměříži Ing.arch. Radmila Vraníková Ing.arch. Radmila Vraníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program regenerace městské památkové rezervace v Kroměříži Ing.arch. Radmila Vraníková Ing.arch. Radmila Vraníková."— Transkript prezentace:

1 Program regenerace městské památkové rezervace v Kroměříži Ing.arch. Radmila Vraníková Ing.arch. Radmila Vraníková

2 Program regenerace MPR - Kroměříž2 A1. Úvod  Vyhlášení usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. března 1992 Rekapitulace důležitých etap historického vývoje měst  Předmětem památkové péče v MPR jsou:  historický půdorys města včetně zahrad a jim odpovídající prostorová a hmotová skladba  veškeré nemovité kulturní památky  nejdůležitější městské dominanty ve všech pohledech  vyznačené městské partery  ostatní navržené objekty, které dotvářejí historické jádro města

3 Program regenerace MPR - Kroměříž3 A.2. Důvody pro pořízení programu regenerace MPR  Program regenerace MPR Kroměříž, chápe město jako cílený užší segment širšího obecného dlouhodobého plánu města, obsaženého v „Cílech města Kroměříže“.  Důsledkem je dosáhnout soulad mezi požadavky na ochranu a regeneraci městské památkové rezervace Kroměříž a mezi zabezpečením potřebného rozvoje města, na jehož území se nacházejí památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

4 Program regenerace MPR - Kroměříž4 A.3. Cíle programu regenerace MPR  Pokračovat v obnově historických staveb a přikročit k regeneraci území MPR a vybraných částí jako celku  Doplnit stávající seznam nemovitých kulturních památek o další stavby, s čímž souvisí i zpracování pasportizace architektonicky kvalitních objektů  Informovat a seznamovat vlastníky a uživatele památkově chráněných objektů  Označit památky a zapracovat je do orientačního systému města  Rozšířit možnost přístupu do dalších památkově chráněných objektů, např. v rámci Evropských dnů památek  Vytvořit propagační materiál s aktuálními informacemi a kontakty o jednotlivých objektech, situačním plánkem a prohlídkovými trasami  Zřídit návštěvnické centrum města  Zahájit řízení o odstranění nevhodných nepovolených zásahů do památkově chráněných objektů

5 Program regenerace MPR - Kroměříž5 A.3. Cíle programu regenerace MPR  Zpracovat studie rozvoje, rehabilitace a obnovy významných prostranství a pohledových dominant města souvisejících s MPR  Zachovat a rozvíjet tradiční ráz sídelního celku  Spolupracovat na zlepšení podmínek pro pěší dopravu v MPR  Pokračovat v obnově, údržbě a prezentaci stávajících městského hradebního okruhu  Dohlížet na to, aby historické centrum města navazovalo na jiné části města bez násilných zásahů do krajiny  Spolupracovat s městským úřadem ohledně citlivé výsadby zeleně v MPR a v blízkosti památkově chráněných objektů  Zapojit širší veřejnost do Programu tak, aby v jejich podvědomí vznikla větší odpovědnost vzhledem ke kulturnímu dědictví našich předků  Doplnit veřejná prostranství týkající se MPR kvalitním osvětlením, městským mobiliářem a nakonec i nezbytnými reklamními plochami

6 Program regenerace MPR - Kroměříž6 Dům č.p. 33 - tzv. Generálský nebo Obecní dům Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Velké nám. č.p. 33 Vlastník: Město Kroměříž, Velké nám č. p.115 Stručná charakteristika obnovy: Obnova fasády domu, rekonstrukce sklepních prostorů Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 33 259/1 k. ú. Kroměříž 17438/7-6009/B-13 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 20050 Jiné zdroje 20050 CELKEM400100

7 Program regenerace MPR - Kroměříž7

8 8 Dům č.p. 114 - tzv. Starý pivovar Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Prusinovského ul. Vlastník: Město Kroměříž,Velké nám č. p.115 Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády a repasy oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 114 216/1 k.ú. Kroměříž 216/1 k.ú. Kroměříž 32221 / 7-6009 Odhad nákladů: Tis. Kč % Státní podpora 1000050 Jiné zdroje 1000050 CELKEM20000100

9 Program regenerace MPR - Kroměříž9

10 10 Radnice č.p. 115, Velké náměstí Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Velké náměstí č.p. 115 Vlastník: Město Kroměříž,Velké nám č. p.115 Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády a repasy oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 115 217 k. ú. Kroměříž 6009 / A 29 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 250050 Jiné zdroje 250050 CELKEM5000100

11 Program regenerace MPR - Kroměříž11

12 Program regenerace MPR - Kroměříž12 Městské opevnění - hradby města Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: úsek Moravcova ulice Vlastník: Město Kroměříž,Velké nám č. p.115 Stručná charakteristika obnovy: Očištění koruny od náletových dřevin, oprava koruny, doplnění kavern zdiva, odstranění nesoudržných omítek, spárování zdiva Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: bez č.p. k. ú. Kroměříž 17895/7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 25050 Jiné zdroje 25050 CELKEM500100

13 Program regenerace MPR - Kroměříž13

14 Program regenerace MPR - Kroměříž14 Dům č.p. 47, U zlatého stromu, Velké náměstí Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Velké náměstí č.p. 47 Vlastník: Irena Spitzová-Želešice, Karel Vyskočil-Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava dvorní fasády a průjezdu, oprava omítek sklepa, oprava oken a dveří, výměna dlažby v průjezdu Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 47 91 k. ú. Kroměříž 35112/7-6009/B20 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 110050 Jiné zdroje 110050 CELKEM2200100

15 Program regenerace MPR - Kroměříž15

16 Program regenerace MPR - Kroměříž16 Dům č.p. 169, Křižná Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Křiná 169 Vlastník: Martin Sehnal, Kateřina Sehnalová, Křižná 169/8, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava střechy, výměna střešní krytiny, oprava vnitřního dřevěného schodiště Oprava střechy, výměna střešní krytiny, oprava vnitřního dřevěného schodiště Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 169 133 st.pl., k.ú. Kroměříž 30146/7-6009/B65 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 85950 Jiné zdroje 85950 CELKEM1718100

17 Program regenerace MPR - Kroměříž17

18 Program regenerace MPR - Kroměříž18 Dům č.p. 1347, v Maxově dvoře, Kojetínská Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Maxův dvůr č.p.1347 Vlastník: MVDr.Karel Chvátal, Kollárova 1078/53, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády, opatření proti zemní vlhkosti,(oprava kanalizace,provedení okapových chodníků, odizolování zdiva) Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 1347 379/3 st.pl., k.ú. Kroměříž xxxx Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 55050 Jiné zdroje 55050 CELKEM1100100

19 Program regenerace MPR - Kroměříž19

20 Program regenerace MPR - Kroměříž20 Dům č.p. 248, Moravcova ulice Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Moravcova ulice Vlastník: Tomáš Hála Moravcova 248/4, Kroměříž, Hana Hálová Svatopluka Čecha 827, Kojetín Stručná charakteristika obnovy: Oprava uliční fasády,výměna oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 248 12 k.ú. Kroměříž 31506/7-6009/B71 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 125050 Jiné zdroje 125050 CELKEM2500100

21 Program regenerace MPR - Kroměříž21

22 Program regenerace MPR - Kroměříž22 Dům č.p. 124, Riegrovo nám. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Riegrovo nám.č.p.124 Vlastník: Aleš Svoboda-Zlín, Martin a Eva Březíkovi- Lukov, Petr a Marta Dostálkovi-Mostkovice Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády, restaurování portálu Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 124 201 k.ú. Kroměříž 31506/7-6009/B71 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 25050 Jiné zdroje 25050 CELKEM500100

23 Program regenerace MPR - Kroměříž23

24 Program regenerace MPR - Kroměříž24 Regentský dům č.p. 39, Velké náměstí Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Velké náměstí 39 Vlastník: PMS Reality a.s. Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33 Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 39 265 k. ú. Kroměříž 6009/A-24 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 45050 Jiné zdroje 45050 CELKEM900100

25 Program regenerace MPR - Kroměříž25

26 Program regenerace MPR - Kroměříž26 Dům č.p. 199, Jánská ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Jánská 199 Vlastník: TAVERNARO STYLE s.r.o. Riegrovo náměstí 132, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 199 239/2 k.ú. Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 203050 Jiné zdroje 203050 CELKEM4060100

27 Program regenerace MPR - Kroměříž27

28 Program regenerace MPR - Kroměříž28 Dům č.p. 192, Riegrovo nám. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Riegrovo nám. Vlastník: Emil a Ludmila Petříčkovi,Riegrovo nám.192, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 192 208 k.ú. Kroměříž 208 k.ú. Kroměříž28642/7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 25050 Jiné zdroje 25050 CELKEM500100

29 Program regenerace MPR - Kroměříž29

30 Program regenerace MPR - Kroměříž30 Dům č.p. 1262, Havlíčkova ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Havlíčkova ul. Vlastník: Milan Rieger Gorkého 2592/20, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Repasy oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 1262 1358 k.ú. Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 13050 Jiné zdroje 13050 CELKEM260100

31 Program regenerace MPR - Kroměříž31

32 Program regenerace MPR - Kroměříž32 Dům č.p. 106, Velké náměstí Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Velké náměstí č.p. 106 Vlastník: Jaromír Vlček, Soňa Pospíšilová, Dita Pospíšilová, Michal Pospíšil, Martin Pospíšil Stručná charakteristika obnovy: Oprava krovu, výměna plechové krytiny za pálenou tašku Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 106 108/1 k. ú. Kroměříž 24345/7-6009/ B 45 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 35050 Jiné zdroje 35050 CELKEM700100

33 Program regenerace MPR - Kroměříž33

34 Program regenerace MPR - Kroměříž34 Dům č.p. 24, Velké nám.- tzv.Welchova lékárna Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Velké nám. 24, Vlastník: Miroslav, Filip a Boris Zubík, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 24 232 k.ú. Kroměříž 16429/7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 50050 Jiné zdroje 50050 CELKEM1000100

35 Program regenerace MPR - Kroměříž35

36 Program regenerace MPR - Kroměříž36 Dům č.p. 81, Vodní ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Vodní ul. Vlastník: Antonín a Daniela Královi, Vodní 81, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 81 65 k.ú. Kroměříž 28904/7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 75050 Jiné zdroje 75050 CELKEM1500100

37 Program regenerace MPR - Kroměříž37

38 Program regenerace MPR - Kroměříž38 Dům č.p. 1537 - Pivovar, Na Kopečku Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Na Kopečku Vlastník: Jihomoravské pivovary, a.s. náměstí ČSL. armády 116/4, Vyškov Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 1573 294 k. ú. Kroměříž 294 k. ú. Kroměříž24361/7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 750050 Jiné zdroje 750050 CELKEM15000100

39 Program regenerace MPR - Kroměříž39

40 Program regenerace MPR - Kroměříž40 Městské lázně - solárium Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Sportovní areál Bajda Vlastník: Občanské sdružení TC Bajda, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava střešní šindelové krytiny vč. výměny dřevěných šindelů Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: bez č.p. 9532 k. ú. Kroměříž 11166 / 7-8665 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 26550 Jiné zdroje 26550 CELKEM530100

41 Program regenerace MPR - Kroměříž41

42 Program regenerace MPR - Kroměříž42 Kostel Nanebevzetí P. Marie Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Riegrovo náměstí Vlastník: Římskokatolická farnost P. Marie, Riegrovo nám. č. 165, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Restaurování kamenné balustrády kostela a její statické zajištění-další etapa Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 1137 144st.pl.,k.ú. Kroměříž 33844/7-6009/A 5/1 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 126070 Jiné zdroje 54030 CELKEM1800100

43 Program regenerace MPR - Kroměříž43

44 Program regenerace MPR - Kroměříž44 Chrám sv. Mořice, Stojanovo náměstí Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Stojanovo náměstí č.p.1139 Vlastník: Římskokatolická farnost sv. Mořice, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády, restaurování kamenných prvků na věžích a vitráží oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 1139 255st.pl.,k.ú. Kroměříž 23355/7-6009/A 7 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 799570 Jiné zdroje 342730 CELKEM11422100

45 Program regenerace MPR - Kroměříž45

46 Program regenerace MPR - Kroměříž46 Dům č.p. 4,5,6 - fara, probošství, kanovnický dům Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Stojanovo náměstí Vlastník: Římskokatolická farnost sv. Mořice, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava a repasy oken Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 4,5,6 254, 253, 252 30725, 30206, 46072 / 7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 112070 Jiné zdroje 48030 CELKEM1600100

47 Program regenerace MPR - Kroměříž47

48 Program regenerace MPR - Kroměříž48 Kostel sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Masarykovo náměstí Vlastník: Římskokatolická farnost sv. Mořice, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Restaurování umělého mramoru uvnitř kostela, odstranění vlhkosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: bez č.p. 244/2 k. ú. Kroměříž 6009/A 6/1 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 1.05070 Jiné zdroje 45030 CELKEM1500100

49 Program regenerace MPR - Kroměříž49

50 Program regenerace MPR - Kroměříž50 Dům č.p. 150, Riegrovo nám. - fara Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Riegrovo nám. Vlastník: Římskokatolická farnost P. Marie, Riegrovo nám.165, Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Rekonstrukce krovů a střešní krytiny, restaurace portálu, dveří a schodů Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 150 145/1,145/2k.ú.Kroměříž 145/1,145/2k.ú.Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 28070 Jiné zdroje 12030 CELKEM400100

51 Program regenerace MPR - Kroměříž51

52 Program regenerace MPR - Kroměříž52 Dům č.p. 490, Masarykovo nám. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Masarykovo nám. Vlastník: NWT Computer s.r.o. nám.Míru 1217, Hulín Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 490 567/2 k.ú. Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 75050 Jiné zdroje 75050 CELKEM1500100

53 Program regenerace MPR - Kroměříž53

54 Program regenerace MPR - Kroměříž54 Dům č.p. 77, Ztracená ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Ztracená ul. Vlastník: Marian Sedlář, Jarohněvice 47 Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 77 67 k.ú. Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 25050 Jiné zdroje 25050 CELKEM500100

55 Program regenerace MPR - Kroměříž55

56 Program regenerace MPR - Kroměříž56 Dům č.p.82, Vodní ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Vodní ul. Vlastník: Pavel Ambrož Praha-Vinohrady,Carlos a David Novotný-Madrid, Jan a Ivana Ambrožovi-Vodní, Kroměříž, Boh.a Vanda Kubíkovi-Chvalčov, Milan a Jana Kubíkovi-Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Dílčí rekonstrukce a obnova jednotlivých částí objektu dle naléhavosti Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 82 66/1 k.ú. Kroměříž Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 35050 Jiné zdroje 35050 CELKEM700100

57 Program regenerace MPR - Kroměříž57

58 Program regenerace MPR - Kroměříž58 Dům č.p.91, Vodní ul. Akce zařazené do programu regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008-2012 Adresa: Vodní ul. Vlastník: Pěček Antonín a Pěčková Magda,Vodní 91/18,Kroměříž Stručná charakteristika obnovy: Oprava fasády, pokrytí atiky,osazení klempířských prvků Číslo popisné: Parcelní číslo: Rejstříkové číslo: 91 51 k.ú. Kroměříž 31599 / 7-6009 Odhad nákladů: tis. Kč % Státní podpora 19050 Jiné zdroje 19050 CELKEM380100

59 Program regenerace MPR - Kroměříž59


Stáhnout ppt "Program regenerace městské památkové rezervace v Kroměříži Ing.arch. Radmila Vraníková Ing.arch. Radmila Vraníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google