Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náboženství a Ideologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náboženství a Ideologie"— Transkript prezentace:

1 Náboženství a Ideologie

2 Úvod Tato prezentace je zamýšlená pro jednoduché shrnutí a lehké rozšíření vašich znalostí v oblasti víry a ideologie. Tato prezentace je kolektivní prací protestanta a ateisty. Nechceme touto prezentací urazit víru nebo ideologii kohokoliv z řad čtenářů. Každý má právo na svojí víru a to mu nemůže nikdo upřít, prosíme, respektujte to. Radek Šmíd a Daniel Fantyš

3 Náboženství Náboženství se dá jednoduše definovat jako soubor názorů a dogmat, který se vyznačuje vykonáváním jistého rituálu a který dělí prostor i čas na světský a náboženský. Tato prostá definice obsáhne ovšem i věci společností považované za nenáboženské, například fandění sportovnímu týmu nebo hodiny matematiky (rituál: vstanu na začátku hodiny, hlásím se; čas i prostor je specificky určen). Ideologie se ničím takovým nevyznačují, ty se snaží vysvětlit člověka a společnost a definovat její správné fungování.

4 Křesťanství Křesťanství je monoteistické náboženství , které je soustředěno kolem života Ježíše Krista a jeho učení. Základní kniha je Bible, která se skládá ze dvou částí, Nového a Starého zákona. Nový zákon je specificky křesťanská a zabývá se životem a učením Ježíše (mesiáše, Božího syna) Starý zákon je delší a starší část Bible na které se křesťané shodují s Židy. Zabývá se stvořením světa a dějinami židů.

5 Křesťanství: Desatero
Křesťané se morálně a eticky řídí podle zásad vyplívajících z Bible. Desatero je jedno ze shrnutí těchto zásad . Desatero je v evropské kultuře i mimo okruh náboženství považováno často za „etické minimum“, neboť 4. až 10. přikázání desatera vymezuje základní mezilidské vztahy (tzv. 2. deska Zákona). Znalost znění Desatera však obecná není. Můžeme ho nalézt ve starém zákoně ve 2. a 5. knize Mojžíšově. Desatero dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj .

6 Islám Islám je monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, věřící v Boha Alláha. Stoupenec Islámu se nazývá Muslim (ten kdo se podřizuje Bohu) Islám, je založen na knize Korán, kterou zjevil Alláh Muhammadovi . Muslimové nepovažují Muhammada za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím.

7 Islám: 5 pilířů víry Pět pilířů islámu, někdy též pět sloupů víry, tvoří základ náboženské praxe každého muslima. Jsou to šaháda (věř v jednoho Boha) salát (Každý den se modli směrem k Mekce) zakát (dávej peníze na charitu) saum (půst v měsíci ramadánu) hadždž (pouť do Mekky podle vzoru Muhammada, který odešel z Mekky do Mediny r.622 )

8 Judaismus Judaismus je monoteistickým náboženstvím specifickým pro židy. Teologie judaismu slouží jako základ mnoha jiných náboženství včetně dvou nejrozšířenějších, křesťanství a islámu. Základní knihou je Tóra což je jiné pojmenování pro prvních pět knih Mojžíšových ve starém zákoně

9 Buddhismus Buddhismus je nábožensko-filosofický systém, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových „náboženství“. Buddhismus je označován jako ateistické náboženství, ačkoli v mnoha textech vystupují božstva - bytosti, žijící ve vyšších dimenzích existence. Na rozdíl od teistických náboženství jsou však tato božstva považována za běžné smrtelné bytosti podobně jako lidé nebo zvířata, pouze je převyšují svou moudrostí, schopnostmi a dlouhověkostí.

10 Buddhismus Buddhisté věří v reinkarnaci (převtělení) jako způsob zániku mysli což dá za příčinu vzniku mysli nové, takže se nedá mluvit o té samé mysli. Celoživotním cílem každého buddhisty je dosáhnout Nirvány, což jest stav, kdy bytost potlačí všechny své potřeby a rozpadne se, splyne se vším a je vším.

11 Hinduismus V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko-sociálním systému, který v sobě zahrnuje právní a společenské normy. Uctívá více Bohů nejdůležitější 3 jsou Brahma, Višnu a Šiva. Jako náboženství je velice tolerantní, použiji slova L.Ondráčka „Na co religionista narazí v Indii, může nalézt i jinde, co však v Indii není, těžko někde objeví.“ Základní knihou jsou védy, což je několikanásobně tlustší kniha než je Bible, která obsahuje nejen náboženské, ale i světské znalosti. Hinduismus věří v reinkarnaci (po smrti se člověk převtělí)

12 Socialismus Je předstupněm komunismu a opakem kapitalismu.
Průmysl (a obecně celá produkce) by měl být v rukou všech, tedy státu. Každý pak má pracovat tak, jak umí a dostávat podle svých zásluh. Socialismus v praxi funguje například v Izraelských Kibucech, osadách, kde vše vlastní kolektiv.

13 Komunismus Komunismus je beztřídní společnost, kde všichni pracují podle svých schopností a berou si podle svých potřeb. Všichni jsou natolik uvědomělí, že pracují maximálně podle svých schopností a nikdo se nefláká a každý si bere jenom opravdu tolik kolik potřebuje a ne víc. Stále na světě v Číně a Korejské lidově „demokratické republice“ Vychází z učení Marxe a Vladimira Iljiče Lenina

14 Fašismus Vzniknul v Itálii a byl výrazným v Evropě mezi léty Vyznačuje se sociální politikou, vůdcovským systémem, silným nacionalismem a militarismem. Na rozdíl od předchozích ideologií připouští soukromé vlastnictví a podnikání, pokud je prospěšné celku.

15 Nacismus Nacismus byl vytvořen z Musoliniho fašismu Adolfem Hitlerem, který své názory shrnul v knize Mein Kampf. Kromě všech projevů fašismu navíc přibývá i rasismus, především antisemitismus, pangermanismus, což je myšlenka spojeného germánského (árijského) národa, který vládne světu.

16 Závěr Děkujeme za pozornost a doufáme, že vám naše prezentace rozšířila obecné znalosti. Veškeré definice byly zjednodušeny, a tak mohlo dojít k nepřesnostem, které odborníka dráždí. Vy si jich myslím, ani nevšimnete.

17 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus


Stáhnout ppt "Náboženství a Ideologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google