Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náboženství a Ideologie. Úvod • Tato prezentace je zamýšlená pro jednoduché shrnutí a lehké rozšíření vašich znalostí v oblasti víry a ideologie. • Tato.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náboženství a Ideologie. Úvod • Tato prezentace je zamýšlená pro jednoduché shrnutí a lehké rozšíření vašich znalostí v oblasti víry a ideologie. • Tato."— Transkript prezentace:

1 Náboženství a Ideologie

2 Úvod • Tato prezentace je zamýšlená pro jednoduché shrnutí a lehké rozšíření vašich znalostí v oblasti víry a ideologie. • Tato prezentace je kolektivní prací protestanta a ateisty. Nechceme touto prezentací urazit víru nebo ideologii kohokoliv z řad čtenářů. • Každý má právo na svojí víru a to mu nemůže nikdo upřít, prosíme, respektujte to. Radek Šmíd a Daniel Fantyš

3 Náboženství • Náboženství se dá jednoduše definovat jako soubor názorů a dogmat, který se vyznačuje vykonáváním jistého rituálu a který dělí prostor i čas na světský a náboženský. Tato prostá definice obsáhne ovšem i věci společností považované za nenáboženské, například fandění sportovnímu týmu nebo hodiny matematiky (rituál: vstanu na začátku hodiny, hlásím se; čas i prostor je specificky určen). • Ideologie se ničím takovým nevyznačují, ty se snaží vysvětlit člověka a společnost a definovat její správné fungování.

4 Křesťanství • Křesťanství je monoteistické náboženství, které je soustředěno kolem života Ježíše Krista a jeho učení. • Základní kniha je Bible, která se skládá ze dvou částí, Nového a Starého zákona. • Nový zákon je specificky křesťanská a zabývá se životem a učením Ježíše (mesiáše, Božího syna) • Starý zákon je delší a starší část Bible na které se křesťané shodují s Židy. Zabývá se stvořením světa a dějinami židů.

5 Křesťanství: Desatero • Křesťané se morálně a eticky řídí podle zásad vyplívajících z Bible. • Desatero je jedno ze shrnutí těchto zásad. • Desatero je v evropské kultuře i mimo okruh náboženství považováno často za „etické minimum“, neboť 4. až 10. přikázání desatera vymezuje základní mezilidské vztahy (tzv. 2. deska Zákona). Znalost znění Desatera však obecná není. • Můžeme ho nalézt ve starém zákoně ve 2. a 5. knize Mojžíšově. • Desatero dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj.

6 Islám • Islám je monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, věřící v Boha Alláha. • Stoupenec Islámu se nazývá Muslim (ten kdo se podřizuje Bohu) • Islám, je založen na knize Korán, kterou zjevil Alláh Muhammadovi. • Muslimové nepovažují Muhammada za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. • Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím.

7 Islám: 5 pilířů víry • Pět pilířů islámu, někdy též pět sloupů víry, tvoří základ náboženské praxe každého muslima. • Jsou to šaháda (věř v jednoho Boha) • salát (Každý den se modli směrem k Mekce) • zakát (dávej peníze na charitu) • saum (půst v měsíci ramadánu) • hadždž (pouť do Mekky podle vzoru Muhammada, který odešel z Mekky do Mediny r.622 )

8 Judaismus • Judaismus je monoteistickým náboženstvím specifickým pro židy. • Teologie judaismu slouží jako základ mnoha jiných náboženství včetně dvou nejrozšířenějších, křesťanství a islámu. • Základní knihou je Tóra což je jiné pojmenování pro prvních pět knih Mojžíšových ve starém zákoně

9 Buddhismus • Buddhismus je nábožensko-filosofický systém, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. • Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových „náboženství“. • Buddhismus je označován jako ateistické náboženství, ačkoli v mnoha textech vystupují božstva - bytosti, žijící ve vyšších dimenzích existence. • Na rozdíl od teistických náboženství jsou však tato božstva považována za běžné smrtelné bytosti podobně jako lidé nebo zvířata, pouze je převyšují svou moudrostí, schopnostmi a dlouhověkostí.

10 Buddhismus • Buddhisté věří v reinkarnaci (převtělení) jako způsob zániku mysli což dá za příčinu vzniku mysli nové, takže se nedá mluvit o té samé mysli. • Celoživotním cílem každého buddhisty je dosáhnout Nirvány, což jest stav, kdy bytost potlačí všechny své potřeby a rozpadne se, splyne se vším a je vším.

11 Hinduismus • V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko-sociálním systému, který v sobě zahrnuje právní a společenské normy. • Uctívá více Bohů nejdůležitější 3 jsou Brahma, Višnu a Šiva. • Jako náboženství je velice tolerantní, použiji slova L.Ondráčka „Na co religionista narazí v Indii, může nalézt i jinde, co však v Indii není, těžko někde objeví.“ • Základní knihou jsou védy, což je několikanásobně tlustší kniha než je Bible, která obsahuje nejen náboženské, ale i světské znalosti. • Hinduismus věří v reinkarnaci (po smrti se člověk převtělí)

12 Socialismus • Je předstupněm komunismu a opakem kapitalismu. • Průmysl (a obecně celá produkce) by měl být v rukou všech, tedy státu. Každý pak má pracovat tak, jak umí a dostávat podle svých zásluh. • Socialismus v praxi funguje například v Izraelských Kibucech, osadách, kde vše vlastní kolektiv.

13 Komunismus • Komunismus je beztřídní společnost, kde všichni pracují podle svých schopností a berou si podle svých potřeb. • Všichni jsou natolik uvědomělí, že pracují maximálně podle svých schopností a nikdo se nefláká a každý si bere jenom opravdu tolik kolik potřebuje a ne víc. • Stále na světě v Číně a Korejské lidově „demokratické republice“ • Vychází z učení Marxe a Vladimira Iljiče Lenina

14 Fašismus • Vzniknul v Itálii a byl výrazným v Evropě mezi léty 1922-1945. Vyznačuje se sociální politikou, vůdcovským systémem, silným nacionalismem a militarismem. Na rozdíl od předchozích ideologií připouští soukromé vlastnictví a podnikání, pokud je prospěšné celku.

15 Nacismus • Nacismus byl vytvořen z Musoliniho fašismu Adolfem Hitlerem, který své názory shrnul v knize Mein Kampf. Kromě všech projevů fašismu navíc přibývá i rasismus, především antisemitismus, pangermanismus, což je myšlenka spojeného germánského (árijského) národa, který vládne světu.

16 Závěr • Děkujeme za pozornost a doufáme, že vám naše prezentace rozšířila obecné znalosti. • Veškeré definice byly zjednodušeny, a tak mohlo dojít k nepřesnostem, které odborníka dráždí. Vy si jich myslím, ani nevšimnete.

17 Zdroje • http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus • http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv% C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv% C3%AD • https://www.google.cz/search?q=n%C3%A1bo%C5%BEe nstv%C3%AD&aq=f&oq=n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3 %AD&aqs=chrome.0.57j5j61j0l2j62.6395j0&sourceid=chro me&ie=UTF-8#hl=cs&gs_rn=9&gs_ri=psy- ab&tok=0tbpTBzIorDu7sWkcEdLKA&pq=n%C3%A1bo%C5 %BEenstv%C3%AD&cp=4&gs_id=e&xhr=t&q=ideologie& es_nrs=true&pf=p&sclient=psy- ab&oq=ideo&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv. 45175338,d.bGE&fp=83932bb6166aa111&biw=1920&bih =965 https://www.google.cz/search?q=n%C3%A1bo%C5%BEe nstv%C3%AD&aq=f&oq=n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3 %AD&aqs=chrome.0.57j5j61j0l2j62.6395j0&sourceid=chro me&ie=UTF-8#hl=cs&gs_rn=9&gs_ri=psy- ab&tok=0tbpTBzIorDu7sWkcEdLKA&pq=n%C3%A1bo%C5 %BEenstv%C3%AD&cp=4&gs_id=e&xhr=t&q=ideologie& es_nrs=true&pf=p&sclient=psy- ab&oq=ideo&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv. 45175338,d.bGE&fp=83932bb6166aa111&biw=1920&bih =965 • http://www.svetova-nabozenstvi.cz/ http://www.svetova-nabozenstvi.cz/


Stáhnout ppt "Náboženství a Ideologie. Úvod • Tato prezentace je zamýšlená pro jednoduché shrnutí a lehké rozšíření vašich znalostí v oblasti víry a ideologie. • Tato."

Podobné prezentace


Reklamy Google