Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístup k databázím z WWW

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístup k databázím z WWW"— Transkript prezentace:

1 Přístup k databázím z WWW
MySQL server

2 Co je MySQL? MySQL (vyslovuje se „maj es kjú el“) je nejoblíbenější databázový systém s veřejným zdrojovým kódem. MySQL nabízí vysoký výkon, přenositelnost, spolehlivost, přiměřenou dobu zaučení za minimální náklady. Aplikace byla vyvinuta a je udržovaná švédskou společností MySQL AB. Jde o systém správy databází určený pro relační databáze (RDBMS – relational database management system). Relační databáze je kolekcí vzájemně provázaných dat – k ukládání informací používá tabulky.

3 Co je PHP? PHP – Personal Home Page.
Technologii vytvořil v r Rasmus Lerdorf. PHP se označuje jako „vložený skriptovací jazyk“ – znamená to, že je-li vložen do HTML, lze jej přímo interpretovat v kódu HTML. PHP je technologie nezávislá na platformě, je určena pro servery – vše, co se v kódu PHP odehrává, se odehrává na serveru, nikoli na klientském počítači. Jazyk PHP lze používat na většině operačních systémů (Windows, Unix, Linux, Macintosh). Oficiální webovou aplikaci lze najít na stránkách

4 Jak funguje propojení PHP+MySQL?
Začleněním databáze do webové aplikace lze určitá data generovaná PHP načítat z databáze MySQL. Obsah stránek přestává být statický (napevno zapsaný) a stává se flexibilním. To je pak klíčem k dynamickým webovým prezentacím. Oficiální webovou aplikaci lze najít na stránkách

5 Server Klient PHP MySQL
Požadavek skriptu Požadavek na URL adresu dotaz PHP MySQL data HTML HTML

6 Potřebné softwarové vybavení
Abychom mohli vyzkoušet práci se síťovými verzemi databázových systémů bez ohledu na používaný operační systém, budeme k tomu potřebovat: software webového serveru (např. Apache, Xitami, IIS ) – budeme používat Apache, PHP, MySQL, webový prohlížeč – (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Opera …), textový editor, nebo integrované vývojové prostředí, v případě používání vzdáleného serveru – aplikaci umožňující FTP přenosy.

7 Vše se může pořídit prakticky zadarmo – Apache, PHP i MySQL jsou produkty s veřejně přístupným kódem – open source. Máme-li počítač, stačí pouze stáhnout nezbytný software z internetu a nainstalovat jej dle předpisu. Počítač pak může sloužit jednak jako klient a jednak jako server. Je možné si předplatit službu WEBHOSTING (využívání prostoru na serveru poskytovatele). Při výběru poskytovatele je důležité, zda lze na daném serveru spouštět aplikace PHP a využívat databáze MySQL.

8 Jak pracuje Webový server?
Na server lze pohlížet ze dvou úhlů: 1. Server jako vybraný stroj, na kterém je nainstalovaný databázový systém a na jeho discích jsou uložena naše data. 2. Server jako proces (program), který běží na zvoleném počítači, který obsluhuje jednotlivé požadavky klientů. Klienti zadávají SQL příkazy a server tyto příkazy nad databází vykonává. Klientem pak může být konkrétní databázová aplikace, nebo také řádkový terminál.

9 Software Pokud chceme vyvíjet webové aplikace na svém vlastním serveru (domácím počítači), bude nutné nejdříve nainstalovat nezbytný software. Byl vybrán nástroj: Uniform Server Je to volný produkt a neobsahuje komerční přístup! Nepotřebuje instalaci, stačí nakopírovat! 1. Download z adresy: 2. Rozbalení UniServer.zip - uložený na síťovém disku P:/Common/Board/Databazove Systemy

10 Instalace – verze 3.5 1. Na přístupné místo (např. na lokálním disku) rozbalíme soubor UniServer.zip – uložený na P:/Common/Board/Databazove Systemy Požadavky systému:- Windows 95, 98, ME, NT, 2000 nebo XP; - podpora protokolu TCP/IP. Uzpůsobení serveru Apache: - zapnout TCP/IP protokol (nemáte-li síťovou kartu, nainstalujte jakýkoli).

11 Instalace – verze 3.5 2. Použití: spustit program Server_Start .bat (vytvoří se automaticky disk W:\ - bude se chovat jako server), nebo Disk Start.vbs (lze vybrat disk, který se bude chovat jako server), připojí (nebo po úpravě 3. Pro správné ukončení práce je potřeba z hlavního menu vybrat "Shutdown Server", nebo spustit soubor Stop.bat – zastaví práci MySQL i Web Serveru .

12

13 Definovaní uživatelé MySQL
Po instalaci softwaru bývá automaticky vytvořen uživatel root, který má nastavené heslo root a nastavená všechna privilegia – oprávnění k vykonávání příkazů v databázích. Mimo uživatele root je vytvořen ještě uživatel pma, který nemá žádná privilegia ani heslo. Možnost nastavení: Admin Panel Configuration Private Server Cofiguration Informacemi o vytvoření nového uživatele, vytvoření a změně hesla uživatele, nastavení privilegii uživatelům se budeme zabývat v dalších kapitolách.

14 Možnost nastavení konfigurace
Z hlavního menu vybereme volbu: Apache configuration

15 Možnost nastavení konfigurace
Z hlavního menu vybereme volbu: PHP configuration

16 Testování instalace - PHP
1.Vytvořte v textovém editoru následující dokument PHP 2. Uložte soubor jako phpinfo.php 3. Přeneste jej na webový server – tj. na disk w:/www 4. Ověřte správnost kódu ve svém prohlížecí – na web serveru spusťte phpinfo.php Funkce phpinfo( ) vrací konfigurační informace o instalaci jazyka PHP v přehledné tabulce.

17

18 Propojení PHP+MySQL 1.Vytvořte v textovém editoru následující dokument PHP 2. Uložte soubor jako mysql_test.php 3. Přeneste jej na webový server – tj. na disk w:/www 4. Ověřte správnost kódu – spusťte jej na web serveru 5. Je-li skript schopen připojení k serveru, zobrazí se text

19 6. V případě, že se připojit nemůže, zobrazí zprávu
Pokud se skript PHP nemůže připojit k serveru MySQL, jedná se většinou o problém s oprávněními uživatelů. Je potřeba zkontrolovat uživatelské jméno, heslo a počítač, z kterého se připojujeme (hostitel).

20 Práce s monitorem MySQL
Častým způsobem komunikace se serverem MySQL (kromě skriptů PHP) je monitor mysql (nebo klient mysql). Klientskou aplikaci mysql spustíme prostřednictvím příkazového řádku z adresáře usr/local/mysql/bin: mysql –u root –p (heslo)root Ukončení práce s monitorem: Exit nebo Quit

21 Vytvoření databáze CREATE DATABASE název_databáze;
Výpis seznamu existujících databází na serveru MySQL: SHOW databases; Výběr databáze, kterou chceme používat: - moje_db USE moje_db;

22 Vytvoření tabulky CREATE TABLE název_tabulky (
jméno_sloupce1 TYP [integritní omezení], jméno_sloupce2 TYP [integritní omezení], ...); TYP: datový typ pole (sloupce) - číslo – INT , FLOAT(m,d) - text - TEXT, CHAR(n) - datum a čas – DATE, TIME Integritní omezení: omezení hodnoty prvku pole (sloupce) - NULL nebo NOT NULL - UNIQUE - PRIMARY KEY - UNSIGNED - Nemusí se definovat!

23 Vytvoření tabulky Ověření existence vytvořené tabulky a jeji struktury: SHOW TABLES; DESCRIBE název_tabulky; nebo SHOW COLUMNS FROM název_tabulky;

24 Přejmenování tabulky Odstranění tabulky Odstranění databáze
Změna názvu tabulky je možná v MySQL následovně: RENAME TABLE starý_náz_tabulky TO nový_náz_tabulky; Odstranění tabulky DROP TABLE název_tabulky; Pokud provedeme příkaz DROP TABLE, tak přijdeme o všechna data, která v mazané tabulce byla uložena. Odstranění databáze DROP DATABASE název_databáze; Pokud provedeme příkaz DROP DATABASE, tak přijdeme o všechny tabulky a data, která v databáze byla uložena.

25 Zadání cv.2: Vytvořte databázi SPORITELNA, která bude obsahovat tabulky: Clovek: rod_cislo, jmeno, prijmeni, ulice, PSC, mesto Ucet: cis_uctu, stav, vlastnik, pobocka Pobocka: nazev, jmeni Navrhněte pro jednotlivá pole vhodné datové typy. Přejmenujte tabulku CLOVEK na KLIENT. Vytvořte novou tabulku ZMENA_UCTU, navrhněte pro ni vhodná pole a datové typy. Zobrazte strukturu tabulky ZMENA_UCTU. Odstraňte tabulku POBOCKA. Zobrazte všechny tabulky v databáze SPORITELNA. Zobrazte všechny databáze na MySQL Serveru. Zobrazte tabulky databáze FIRMA.


Stáhnout ppt "Přístup k databázím z WWW"

Podobné prezentace


Reklamy Google