Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo DUM3.2_13_13 PředmětSpolečenské vědy, Tělesná výchova Tematický okruhZdravý životní styl Název materiáluKouření AutorMgr. Hana Topičová Datum tvorby 16. únor 2013Ročník 1. – 3. ročník Anotace Materiál slouží k všeobecnému seznámení žáků s problematikou kouření. Materiál je použit ve výkladové části hodiny. Součástí materiálu je i test podchycující všeobecné povědomí žáků o vzniku závislosti na kouření. Pomůcky: připojení na internet. Metodický pokyn Prezentace, výklad s otázkami a úkoly pro žáky v oblasti problematiky vzniku závislosti na kouření. Cílová skupina žáků: 15 – 19 let Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Historie kouření tabáku •První zmínky o používání tabáku se datují již do období 6000 let před naším letopočtem, kdy byl používán při náboženských obřadech a rituálech. •Na evropském kontinentu se začal tabák rozšiřovat po objevení Ameriky. •Ze své výpravy přivezl Kryštof Kolumbus kromě drahých kamenů a zlata, také celou řadu produktů, které se postupně rozšířily po celé Evropě a staly se součástí běžného života všech vrstev obyvatelstva – např. brambory. Také tabák představoval jednu z mnoha věcí, která se postupem času rozšířila. •V Evropě se zpočátku kouření tabáku využívalo k léčení – např. při migréně nebo bolení zubů. (K léčbě ho využíval i Jean Nicot, francouzský vyslanec v Portugalsku, který se stal tak nadšeným propagátorem tabáku, že dal jméno návykové látce v něm obsažené). •Kouření získávalo stále více příznivců. K masovému rozšíření dochází na konci 19. století, k čemuž dále napomohly volně umístěné automaty na cigarety (cigarety se staly lehce dostupné). Další rozvoj kouření podpořily i válečná léta, kdy byly cigarety rozdávány vojákům. V průběhu 20. století se stalo kouření symbolem určitého společenského image, na čemž měla velký podíl i filmová tvorba.

3 •Postupně byly potvrzeny škodlivé dopady kouření na lidský organismus. V současné době jsou vedeny rozsáhlé akce, které upozorňují na jeho vliv na zdraví člověka a zaměřují se na omezení kouření. Obr. 1: Pole s tabákem. •Tabákový průmysl se postupem doby stal velice výnosnou podnikatelskou aktivitou a jeho lobby ovlivňuje spoustu oblastí společenského života (kultura, sport apod.) Historie kouření tabáku

4 Kouření •Kouření je činnost, při níž se spalováním tabáku uvolňují látky, které pak kuřáci vdechují prostřednictvím kouře. •Složení tabákového kouře Tabákový kouř obsahuje čtyři až pět tisíc chemických látek (asi 100 z nich je karcinogenních - z hlediska rizika způsobení rakoviny je zařazen do nejvyšší možné kategorie). •Toxické látky v tabákovém kouři řadíme do čtyř základních kategorií – všechny poškozují lidský organismus: a)nikotin - je návykový, má vliv na mozek a na srdeční cévní systém b)dehty – vyvolávají rakovinu c)dráždivé látky – způsobují chronickou bronchitidu d)oxid uhelnatý (CO) – snižuje kapacitu krve pro kyslík přiváděny ke tkáním, podílí se na vzniku kardiovaskulárních onemocnění

5 •Varianty kouření tabáku: - cigareta - dýmka - doutník - vodní dýmka •Kouření: - aktivní – kuřák sám rozhoduje o užívání tabákových výrobků, působení jejich toxických účinků a vlivu na svůj organismus; je producentem tabákového kouře Obr. 2: Cigareta Kouření - pasivní - nedobrovolná konzumace tabákového kouře (produktu kouření kuřáka)

6 •Proč tolik lidí kouří? Tabák je: –široce dostupný –relativně levný –legální –prvotní účinky posilují produkci stresových hormonů, které zvyšují příliv energie a navozují příjemnou náladu •Situace, kdy lidé kouří: –pozitivní – jídlo, pití kávy, společenská událost, telefonování –negativní – stres, krizové situace Kouření

7 Kuřácká závislost • psychosociální – představuje touhu po manipulaci s předmětem, potřebu vypadat starší a zajímavější. Je často spojena s každodenními zvyky – např. ranní káva, cesta se spolužáky ze školy, návštěva společenská akce apod. nejsou možné bez cigarety v ruce. Cigareta je vnímána jako věc související s momentálním duševním stavem Obr. 3: Popelník • fyzická (drogová) – závislost na nikotinu - vzniká velmi rychle. Nebezpečnost nikotinu spočívá především v tom, že je návykový. Člověk se na nikotinu stane drogově závislým a jeho závislost je v určitých ohledech srovnatelná se závislostí např. na heroinu či kokainu, nebo jiných psychotropních látkách. Kuřácká závislost se projevuje ve dvou podobách

8 •Psychosociální závislost zpočátku převládá nad fyzickou – ta se začne projevovat až po určité době (přibližně dvou let). •Při psychosociální závislosti, se nedostavují žádné abstinenční příznaky v případě přerušení konzumace. Pokud abstinenční příznaky pociťujeme, jedná se již pravděpodobně fyzickou závislost. •Příznaky závislosti: –zvyšuje se počet vykouřených cigaret –při přerušení kouření se dostavují abstinenční příznaky –neschopnost přestat kouření i přes snahu o jeho opakované ukončení –kouření i přes povědomí o jeho škodlivosti Kuřácká závislost

9 Abstinenční příznaky •Pokud se člověk chce vymanit z jakékoliv závislosti, musí počítat s abstinenčními příznaky. Totéž platí i u kouření, kde při rozhodnutí o zanechání kouření dochází k nikotinovým abstinenčním příznakům. Nedostatek nikotinu vyvolává nepříjemné stavy: - podrážděnost - deprese - nervozita - úzkost - nespavost - neschopnost soustředění - zvýšená chuť k jídlu - bolesti hlavy - pokles schopnosti zvládat stresové a jiné zátěžové situace - touha po cigaretě

10 Typy kuřáků Kuřáky dělíme do 4 skupin: •příležitostné kuřáky - kouří pouze občas - necítí potřebu kouřit, ale pokud se objeví, tak ji uspokojí - nekouření mu nepůsobí žádné problémy •návykové kuřáky - motivem ke kouření je napodobování - není u něj rozvinuta psychosociální závislost • kuřáky s psychosociální závislostí - motivem ke kouření je uklidnění, uvolnění, požitek z vůně a chuti • kuřáky s psychosociální a fyzickou závislostí - motivem je také uvolnění, uklidnění, požitek - při nedostatku nikotinu se již projevují abstinenční příznaky (bušení srdce, neklid, třes, nesoustředěnost apod.)

11 Kontrolní otázky 1. Od kdy se datují první zmínky o používání tabáku? 2. Kdy se začal tabák rozšiřovat na evropském kontinentu? 3. K čemu se tabák v počátku využíval? 4. Kdy došlo k rozšíření kouření? 5. Jaká činnost je kouření tabáku? 6. Z čeho se skládá tabákový kouř? 7. Jaké toxické látky jsou obsaženy v tabákovém kouři? 8. Jak dělíme kouření z hlediska produkce tabákového kouře? 9. Proč tolik lidí kouří? 10. Jaké závislosti na tabáku znáte? 11. Jaké jsou abstinenční příznaky? 12. Jaké typy kuřáků rozlišujeme?

12 Správné odpovědi 1. Od kdy se datují první zmínky o používání tabáku? První zmínky se datují již do období 6000 let před naším letopočtem, kdy byl používán při náboženských obřadech a rituálech. 2. Kdy se začal tabák rozšiřovat na evropském kontinentu? Na evropském kontinentu se začal tabák rozšiřovat po objevení Ameriky. Ze své výpravy přivezl Kryštof Kolumbus. 3. K čemu se tabák v Evropě v počátku využíval? V Evropě se zpočátku kouření tabáku využívalo k léčení – např. při migréně nebo bolení zubů. 4. Kdy došlo v Evropě k rozšíření kouření? K masovému rozšíření dochází na konci 19. století, k čemuž dále napomohly volně místěné automaty na cigarety. Další rozvoj kouření podpořily i válečná léta. V průběhu 20. století se stalo kouření symbolem určitého společenského image, na čemž měla velký podíl i filmová tvorba.

13 Správné odpovědi 7. Jaké toxické látky jsou obsaženy v tabákovém kouři? a)nikotin - je návykový, má vliv na mozek a na srdeční cévní systém b)dehty – vyvolávají rakovinu c)dráždivé látky – způsobují chronickou bronchitidu d)oxid uhelnatý (CO) – snižuje kapacitu krve pro kyslík přiváděny ke tkáním, podílí se na vzniku kardiovaskulárních onemocnění 5. Jaká činnost je kouření tabáku? Kouření je činnost, při níž se spalováním tabáku uvolňují látky, které pak kuřáci vdechují prostřednictvím kouře. 6. Z kolika chemických látek se skládá tabákový kouř? Tabákový kouř obsahuje čtyři až pět tisíc chemických látek

14 Správné odpovědi 10. Jaké závislosti na tabáku znáte? Kuřácká závislost se projevuje ve dvou podobách: - psychosociální – představuje touhu po manipulaci s předmětem, - fyzická (drogová) – závislost na nikotinu 8. Jak dělíme kouření z hlediska produkce tabákového kouře? - aktivní – kuřák sám rozhoduje o užívání tabákových výrobků, působení jejich toxických účinků a vlivu na svůj organismus; je producentem tabákového kouře - pasivní - nedobrovolná konzumace tabákového kouře (produktu kouření kuřáka) 9. Proč tolik lidí kouří? Tabák je: široce dostupný, relativně levný, legální

15 Správné odpovědi 12. Jaké typy kuřáků rozlišujeme? a) příležitostné kuřáky b) návykové kuřáky c) kuřáky s psychosociální závislostí d) kuřáky s psychosociální a fyzickou závislostí 11. Jaké jsou abstinenční příznaky? Podrážděnost, deprese, nervozita, úzkost, nespavost, neschopnost soustředění, zvýšená chuť k jídlu, bolesti hlavy, pokles schopnosti zvládat stresové a jiné zátěžové situace, touha po cigaretě

16 Použité zdroje Obr. 1ZELL, H. [cit. 2013-03-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicotiana_tabacum_001.JPG?uselang=cs Obr. 2 NEO, Paolo. [cit. 2013-03-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cigaret-5.jpg?uselang=cs Obr. 3 [cit. 2013-03-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascher.JPG?uselang=cs


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google