Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropa na přelomu 18.a 19. století Napoleon Bonaparte Kariéra „malého velkého muže“ Určeno k samostudiu. Upraveno podle materiálů Gymnázia v Břeclavi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropa na přelomu 18.a 19. století Napoleon Bonaparte Kariéra „malého velkého muže“ Určeno k samostudiu. Upraveno podle materiálů Gymnázia v Břeclavi."— Transkript prezentace:

1 Evropa na přelomu 18.a 19. století Napoleon Bonaparte Kariéra „malého velkého muže“ Určeno k samostudiu. Upraveno podle materiálů Gymnázia v Břeclavi. Originální soubory: http://gbv.cz/joomla/index.php?option=com_content&v iew=section&layout=blog&id=7&Itemid=58 http://gbv.cz/joomla/index.php?option=com_content&v iew=section&layout=blog&id=7&Itemid=58

2 Evropa na konci 18. století Základní data Základní data  Narozen 1769 na Korsice  Studia na vojenské škole –Je velmi malého vzrůstu – posměch od spolužáků  1785 nadporučík dělostřelectva  Po revoluci šance na rychlé povýšení  Prosinec 1793 bitva u Toulonu, - vyhrál nad vzbouřenci  1794 brigádním generálem  1796 potlačil další povstání – opět povýšen

3 Evropa na konci 18. století Tažení do Itálie 1796-97  Blesková válka  Dokonalé využití protirakouského odporu Italů (Italové nenávidí rakušany)  Napoleon přináší svobodu!  Severoitalská území přeměněna na republiky (satelity Francie)

4 Evropa na konci 18. století

5 Egyptské tažení 1798-99  Smyslem tažení bylo oslabení Británie v koloniích  Úvaha o vpádu do Británie  Pochod severní Afrikou, taktika „osvobozování“ nevyšla  Střetnutí s britským námořnictvem u Abúkíru 1798  Vyhrává proti Britům  1799 krize ve Francii vede Napoleona k návratu bez vojska do Paříže

6 Evropa na konci 18. století Konzulát  Vytvoření nové vlády – v čele 3 konzulové, Napoleon 1. konzulem  Nová ústava odsouhlasena lidovým hlasováním (plebiscit)  Napoleon se vrací do Itálie, upevňuje postavení Francie na levém břehu Rýna a v satelitních republikách v Nizozemsku a Švýcarsku

7 Evropa na konci 18. století Cesta k císařství 1800-1804  Vytvoření nového systému – centrální vláda a funkční státní správa  Vznik Národní banky Francie – zastavení inflace  Konkordát s katolickou církví: Francie katolickou zemí, církev finančně podřízena státu  Zaveden princip lidového hlasování (zdání zachování revolučních svobod)  Referendem potvrzeno i Napoleonovo vyhlášení císařství s výraznými pravomocemi

8 Evropa na počátku 19. století Napoleon císařem 1804  Ustavení nového občanského kodexu  Všeobecné volební právo (pro muže)  Základní svobody a nedotknutelnost vlastnictví (= restituce šlechtického majetku vyloučena!)  Současně posílení státní policie, postupné omezování práv a svobod  Cílem je expanze do Evropy (=trvalý mír po jejím ovládnutí)

9 Evropa na počátku 19. století Napoleonské války

10 Evropa na počátku 19. století Protifrancouzská koalice 1803 Jedná se o koalici obrannou Anglie, Německé státy, Prusko, Rakousko, Rusko

11 Evropa na počátku 19. století Protifrancouzská koalice Protifrancouzská koalice

12 Evropa na počátku 19. století Rozpad koalice 1805  Marný pokus o izolaci Británie: námořní bitva u Trafalgaru  Rezignace na invazi do Anglie  Napoleonova politika se pokouší rozdělit původní spojence  Výsledek: neutralita Pruska (za slib území)

13 Evropa na počátku 19. století Slavkovská bitva  Střetnutí císaře Napoleona s císařem Svaté říše římské Františkem II., a ruským carem Alexandrem u Slavkova (bitva 3 císařů)  160 tisíc vojáků – převaha koalice 70-90 tis.  Napoleon napadl boční útvary koaličních vojáků, předstíraný ústup, využití mlhy  Svědectví dobové kroniky Svědectví dobové kroniky

14 Evropa na počátku 19. století

15 Napoleon pánem Evropy 1806  Důsledek Bratislavského míru  Vznik Rýnského spolku: německé státy podél Rýna pod protektorátem Francie  Zánik Svaté říše římské (její počátky v 9. století!)  Římský císař František II. se stává rakouským císařem Františkem I.  Reakcí je nové prusko-ruské spojenectví

16 Evropa na počátku 19. století Protifrancouzská koalice Protifrancouzská koalice

17 Evropa na počátku 19. století Na scénu přichází Metternich  Rakouský ministr zahraničí zahajuje velkou hru – cílem je získat oddechový čas  Rakousko by mělo hrát roli prostředníka  Rekonstrukce armády

18 Evropa na počátku 19. století Prusko-ruská katastrofa  Podzim: Prusko vyzývá Francii k ukončení okupace Porýní  Následuje bitva u Jeny, Napoleon obsazuje Berlin  Osvobození pruského záboru Polska  Ruský vpád do východního Pruska pozdě  Rakousko zůstává neutrální  „Sire, boj skončil, protože není s kým bojovat…“ (vrchní velitel k Napoleonovi)  110 000 Prusů zajato

19 Evropa na počátku 19. století Napoleon pánem Evropy 1807  V červnu je ruská armáda (150 tis.mužů) poražena u Friedlandu  Napoleon nabízí carovi velkorysý mír: za spojenectví s Francií získává Finsko a mlhavý příslib na podíl při budoucí likvidaci Turecka  V létě přátelské setkání Alexandra s Napoleonem v Tylži  Spojenectví proti Británii – velká kontinentální blokáda

20 Evropa na počátku 19. století Napoleon pánem Evropy 1808  Vpád do Španělska: rychlé dosazení Napoleonova bratra Josefa Bonaparte na trůn  Hlavní cíl nesplněn: španělské přístavy narušují blokádu, partyzánská válka úspěšná  Neúspěch ve Španělsku posiluje protifrancouzské nálady v Rakousku a Prusku  Konflikt s církví: obsazení Vatikánu (exkomunikace už není v módě)

21 Evropa na počátku 19. století Napoleon pánem Evropy 1809  Válka s Rakouskem:  13. května obsazena Vídeň  Metternich přinucen opakovat spojenecký slib Napoleonovi  Příprava sňatku s princeznou Marií Luisou  V této situaci ovládá Napoleon téměř celou Evropu

22 Evropa na počátku 19. století Marie Luisa

23 Evropa na počátku 19. století Východní tažení 1812  Tažení zahájeno na jaře  Mobilizace obrovských lidských i materiálních zdrojů (několik set tisíc vojáků Francie, největší armáda všech dob)  Mezinárodní jednotky  Ruské vojsko takticky ustupuje (maršál Kutuzov)  Francouzi stále hůře doplňují na dobytých územích své zásoby

24 Evropa na počátku 19. století Východní tažení 1812  Moskva odevzdána bez boje, ale vypálená  Začátkem zimy Rusové udeří k protiútoku, Napoleon ztrácí zásoby, vojáci mrznou  Rozhodující bitva u Borodina  Do Evropy se vrací jen několik tisíc demoralizovaných vojáků  Francie vyčerpána lidsky i finančně

25 Evropa na počátku 19. století Napoleonův pád 1813-1815  Nová armáda vydupána ze země v poslední chvíli, Napoleon spoléhá na spojenectví Rakouska marně – boje v Haliči  Nová protinapoleonská koalice se připravuje k rozhodující ofenzívě  Bitva u Lipska 1813, Napoleon rozdrcen  1814 – obsazena Paříž, Napoleon kapituluje  Napoleon je internován na ostrově Elba (poblíž Itálie)

26 Evropa na počátku 19. století Napoleonův pád 1813-1815  Následuje Vídeňský kongres –velkorysost vítězů  Napoleon utíká z Elby, ve Francii je vítán  Opět staví vojsko, ale prohrává u Waterloo  Napoleon je odvezen na Svatou Helenu uprostřed Atlantiku, kde v roce 1821 umírá  možná byl otráven

27 Co si pamatovat?  Termíny: referendum (plebiscit), konzul, partyzánská válka  Napoleonem dobytá území  Slavné bitvy: u Slavkova, dobití Berlína, tažení do Ruska, bitva u Waterloo  Neslavný konec – ostrovní izolace a nevyjasněná smrt Evropa na konci 18. století


Stáhnout ppt "Evropa na přelomu 18.a 19. století Napoleon Bonaparte Kariéra „malého velkého muže“ Určeno k samostudiu. Upraveno podle materiálů Gymnázia v Břeclavi."

Podobné prezentace


Reklamy Google