Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O činnosti ZO OSŽ Všetaty za 1. pololetí 2009. Jakmile zaměstnavateli něco podepíšeš, už ti ani odbory nepomohou! !!! Nejdřív se poraď !!!  Jakmile zaměstnavateli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O činnosti ZO OSŽ Všetaty za 1. pololetí 2009. Jakmile zaměstnavateli něco podepíšeš, už ti ani odbory nepomohou! !!! Nejdřív se poraď !!!  Jakmile zaměstnavateli."— Transkript prezentace:

1 O činnosti ZO OSŽ Všetaty za 1. pololetí 2009

2 Jakmile zaměstnavateli něco podepíšeš, už ti ani odbory nepomohou! !!! Nejdřív se poraď !!!  Jakmile zaměstnavateli něco podepíšeš, už ti ani odbory nepomohou! !!! Nejdřív se poraď !!! Pracovně – právní vztahy: Pojistka „na blbost“: p. Petr Tomanpí. Jana Zajíčková  604 588 588  604 648 566

3 Předseda OSŽ, členové revizní komise a inspektor bezpečnosti

4 Členové ZV - UŽST

5 Členové ZV - Cargo

6 Členové ZV - KCOD

7 Několik let provozujeme privátní podnikovou síť u T-Mobile a šetříme našim odborářům hodně peněz výhodnými slevami.

8 INFORMACE 1/2009 •Na konci roku 2008 bylo zjištěno, že pan Miroslav Maňour st. (signalista žst. Liběchov) není již 2 roky naším členem, a přesto se nestyděl neoprávněně odebírat požitky našich členů, byť je organizován u ZO Mělník, kde samozřejmě také požíval jejich výhod. Členové ZV a RK jsou si vědomi, že celou situaci měli odhalit dříve, a proto nebudou požadovat po této „osobě“ náhradu, z vlastních financí vyberou částku, kterou tato osoba pro sebe získala ve formě požitků a odešlou jí do podpůrného fondu OSŽ. Členové ZV jednomyslně schválili navržení jarní Konferenci v Přívorech, že pan Miroslav Maňour st. už nikdy nebude přijat za člena naší ZO. •Pojistka na blbost v měsíci únoru končí těmto našim členům –Kvášová Helena, Hlaváček Václav, Novotný Vlastimil, Kindl Petr, Klímová Miloslava, Hejsková Jana, Jakubová Jaroslava •Dne 8.ledna 2009 se uskutečnila schůze ZV OSŽ Všetaty: –Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili ing.Jaroslav Litera a ing. Vladimír Janáček –Bylo předloženo a projednáno : •Byla vráceny faktury ze SF k přepracování •Předloženy tabulky dle PKS •Vyhodnocení PKS •Vyhodnocení akcí BOZP za rok 2008 •Zaměstnavatel by seznámen s havarijním stavem na ÚS Všetaty •Byl odeslán dopis na RSM z důvodu nefunkčnosti kanceláře ZV •Informovali jsme zaměstnavatele o chování p.Maňoura

9 •Z jednání ZV ZO OSŽ Všetaty : –Kandidáti do ZV ZO OSŽ Všetaty, kteří se přihlásili předsedovi do 7.1.2009 a splnili všechny podmínky pro kandidaturu : •Za PO Lovosice –kandiduje do ZV pí. Alena Mrhalová na jedno místo v ZV –Volební komise: Jana Jonešová (předseda), Jaroslava Jakubová, Věra Mesteková –Termín voleb : 23.-27.2.2009 •Za Cargo Nymburk –kandidují do ZV pí. Dita Herajnová a p. Martin Habich na dvě místa v ZV –Volební komise: Miroslav Syrový (předseda), Ladislav Hejsek, Šárka Havelková –Termín voleb: 23.-27.2.2009 •Za PO Nymburk –kandidují do ZV pí. Daniela Jechová a p. Petr Toman na dvě místa v ZV –Volební komise: Anna Hrušková (předseda), Iva Šefrová, Pavel Starý –Termín voleb: 16.-20.2.2009 •Za PO Kralupy nad Vltavou –kandiduje do ZV p. Jiří Pavlíček na jedno místo v ZV –Volební komise: Lenka Otradovská (předseda), Martin Hanzal, Jakub Pojkar –Termín voleb: 1.-5.2.2009 •Za PO Mladá Boleslav –kandiduje do ZV pí. Milena Jakubinská na jedno místo v ZV –Volební komise: Lenka Gajdošová (předseda),.Růžena Smolíková, Marek Filip –Termín voleb: 2.-5.2.2009 •Za Cargo Praha –kandiduje do ZV pí. Jana Zajíčková na jedno místo v ZV –Volební komise: Ditta Marešová (předseda), Hana Štěpánková, Anna Cilcová –Termín voleb: 1.-3.2.2009 •Za KCOD Praha –kandiduje do ZV pí. Alena Hejsková na jedno místo v ZV –Volební komise: Iveta Slunéčková (předseda), Oldřiška Nová, Jana Hejsková –Termín voleb: 16.-20.2.2009

10 • Na předsedu ZO OSŽ Všetaty kandiduje p. Petr Toman •ZV schválila kulturní a sportovní akce na 1.pololetí 2009 –KONFERENCE - 3. dubna 2009 –KOLA - 18. - 20. května 2009 - platba 300,- Kč –SLINACUP - 5. června 2009 – startovné 70,-Kč –DEN DĚTÍ - 6. června2009 –RAFTY - 15. - 17. června 2009 - platba 500,-Kč (1.000,- Kč pro cizí účastníky) –permanentky pro rok 2009 – odevzdat svým zástupcům nejpozději do 31.1.2009 – objednané lístky na akci LORD OF THE DANCE si zájemci odeberou u svých úsekových zástupců •termín ZV OSŽ Všetaty na únor byl stanoven na 9.února.2009 od 8.00 hod.

11 INFORMACE 2/2009 •Pojistka na blbost končí těmto našim členům –pí.Lopkové, Cilcové, Jakubinské, Šťastné Mich. a p.Elstnerovi, Drtikolovi, Tomanovi –peníze za pojistky na blbost odevzdávejte svým úsekovým zástupcům a od nich obdržíte potvrzení o zaplacení •Do ZV ZO OSŽ Všetaty byli na základě voleb za OÚ tito členové –OÚ Mladá Boleslav – Milenka Jakubinská –OÚ Cargo Praha – Jana Zajíčková –OÚ RCP PO Kralupy nad Vltavou – Jiří Pavlíček •ZV schválil zastupování naší ZO v KCOD panem Tomášem Duroněm •ZV NESOUHLASÍ se zaváděním modrých výpravčích ve vyjmenovaných stanicích RCP Praha •ZV schválil možnost udělování návratných půjček matkám samoživitelkám při dlouhodobé nemoci přesahující jeden měsíc ve výši 2000,-Kč; splatné do 4 měsíců po ukončení nemocenské •Nenávratné půjčky se budou vyplácet ze SF příslušných organizačních složek; o podmínkách budete informováni zřejmě v Knihách normálií •Delegáti konference budou voleni v poměru 1:8 •ZV schválil zajištění občerstvení na konferenci v Přívorech u jiné firmy než doposud

12 •Návrhy ZV na konferenci ZO (Přívory 3.4.2009) –aby důchodci dostávali příspěvek za režijní průkazky ve výši 12O,-Kč a nebude jim vyplácen Den matek. Tato částka bude sloužit na zaplacení příspěvků (důvod – někteří si nevybírají příspěvky jak za režijky, tak i na Den matek) –ZV navrhuje jako delegáta SJEZDU OSŽ p.Petra Tomana a náhradníka p.Jiřího Pavlíčka –ZV navrhne konferenci revizní komisi ve složení •Anna Hrušková, Martin Hanzal a Pavel Starý •Jednat se zaměstnavatelem za jednotlivé složky mohou –RCP Praha - p.Toman –KCOD Praha - p.Duroň –Cargo Nymburk - pí.Herajnová –PO Lovosice - pí.Švehlová –KCOD Ústí nad Labem - pí.Schönová –Cargo Praha - pí.Zajíčková

13 •Z jednání se zaměstnavatelem PO Nymburk, který nás seznámil nebo s námi projednal –plány dovolených (rozpracovány, schválení a potvrzení během února 09) –opatření RCP Praha k VO, MO, ZO –výkonová odměna na 1.čtvrtletí 09 = 5,5% –přednosta PO Nymburk vyvolal jednání se SŽDC Praha ohledně opravy vodovodního a odpadního vedení a vyřešení topení na stavědle v žst.Všetaty s termínem dokončení v říjnu 2009 –potvrzení na podnikovou rekreaci vyřizují •pí.Duršpeková Jiřina  972 253 316 •pí.Kolenská Šárka (Odd.personál.servisu Praha, pracoviště Kolín,  972 253 317) –přednosta PO informoval o řešení pracovní doby operátorek v žst.Lysá n/L k 1.4.2009

14 INFORMACE 3/2009 •Pojistka na blbost •  končí v dubnu těmto našim členům: Kostelecká Věra, Šedivá Zuzana, Švehlová Danka, Zavázalová Libuše •  v měsíci květnu: Rohlová Petra, Fišer Pavel, Kovárnický Lukáš •Výsledky voleb do ZV ZO OSŽ Všetaty •  voleb se zůčastnilo 98,29 % členů, předsedou zvolen p. PETR TOMAN •  místopředsedové – p. Martin Habich (za ČD Cargo), p. Jiří Pavlíček (za RCP) •  jednatel – Daniela Jechová, hospodář – Alena Hejsková, kultura a sport– dočasně Jiří Pavlíček (PO Kralupy) •  členové ZV - Alena Mrhalová (PO Lovosice), Milena Jakubinská (PO MB), Dita Herajnová (Cargo Nbk), Jana Zajíčková (Cargo Pha) •  ZV navrhuje do Revizní komise: pí. Annu Hruškovou (předseda), p. Pavla Starého, p. Martina Hanzala o dle volebního řádu bude volit konference naší ZO •  ZV navrhuje do funkce – Inspektor bezpečnosti BOZP p. Jakuba Pojkara (PO Kralupy) •  Pověření zástupci pro jednání se zaměstnavatelem: Tomáš Duroň (KCOD Praha), Marie Schönová (Ústí n.L), Petr Toman (RCP Pha), Dita Herajnová (Cargo NBK), Jana Zajíčková (Cargo Pha),Danka Švehlová (PO Lovosice) o ZV pověřuje p. Pavlíčka sepsáním dopisu pro zaměstnavatele se jmenným seznamem členů ZV a oprávněností jednání člena ZV se svým zaměstnavatelem

15 •Konference ZO (3.dubna 2009 v Přívorech) •poměr delegátů na Konferenci 1:8, tedy 22 delegátů (Cargo Pha=3 delegáti, Cargo Nk=4, KCOD Pha=2, KCOD Lovosice=2, PO Kralupy= 4, Ml.Boleslav=2, PO Nk= 5) •zápis provede pí.Jechová, ověří p.Toman •Mandátní komise – předseda pí.Herajnová, p.Habich člen, p.Hanzal člen •Návrhová komise – předseda p.Toman, pí.Jechová člen, pí.Hrušková člen •Zástupce ústředí pozván tajemník OSŽ p. Šafránek Bohumil a další hosté z řad zaměstnavatele a odborů •ZV navrhuje na delegáta sjezdu OSŽ – p. Petra Tomana a náhradníka Jiřího Pavlíčka •ZV požádá Konferenci o sloučení hlasů pro volbu delegátů a funkcionářů na podzimní Sjezd OSŽ ve svazku Region střed-sever-východ Čech •Výjezdní zasedání v Kořenově (jako tradičně nebylo placeno z členských příspěvků) •proběhly zde volby funkcionářů v ZV a jednání se zástupci některých našich zaměstnavatelů •Z jednání se zaměstnavatelem •PO Nk (Ing.Litera a paní Vinšová) –do stavu chybí – 10 výpravčích, 4 signalisté, 2 dozorci výhybek –od 1.4.2009 operátorky v žst.Lysá n.L.-prodloužení prac. doby v pracovní dny do 22.55 hod (ranní a odpol. směna na 9 hod.) –od 1.5.2009 operátorky žst.Mělník – střežení pracoviště od 24.00 do 03.30 hod., jeden zam. na DSP –BOZP – v PO Nymburk je rozděleno do 5 dnů v dubnu 2009 –V žst.Všetaty vypravování vlaků výpravčím zůstává

16 •Cargo Nymburk (p.Sládek) –personální změny a reorganizace probíhají, od 1.5.2009 končí pracoviště NP Lysá, zam. nabídnuto pracoviště na Mělníku –pracoviště a zaměstnanci Mělník-Labe přesunuty do žst.Mělník –ukončena funkce NP Mělník –S nástupem soukromých firem na tratě ČD a.s., budou vypracovány nové technologické postupy abychom byli konkurenceschopní •KCOD Praha (p.Duroň - osobně dohlédne na naše připomínky!) –personální změny k 1.5.2009: v žst.Lysá n.L. skladník přepravy na 2 zaměstnance, 12-ti hod.pracovní doba, 1 pracovnice převedena na skladník přepravy v žst.Nymburk, 1 prac. DSP –mezinárodní osobní pokladník v žst.Lysá n.L. - 12-ti hod.pracovní doba –osobní pokladník-vnitro-přeprava - nepřetržitý provoz –p.Pojkar za žst.Úžice - žst.Úžice nemá pro výdej jízdenek UNIPOK, píšeme psané jízdenky a to máme zcela vyšší tržby –p.Hejsková žst.Všetaty - v UNIPOKu nelze vyhledat spojení přes jízdenku Ústí n.L. a dál, musíme zadávat ručně, na HELP-desku nám bylo řečeno,že si ČD a.s. nezaplatilo toto vyhledávání •Cargo v žst.Kralupy n.Vlt. –vyvoláme jednání ohledně technologicko-pracovních postupů v žst.Neratovice, ZV pověřuje p.Pavlíčka a pí.Zajíčkovou sepsáním dopisu, adresovaným příslušným zaměstnavatelským složkám

17 •Příspěvek ze SF na nedotované rekreace dle zásad čerpání a přídělu na naší ZO vyřizuje v •PO Nymburk pí.Vinšová tel. 972 255 434 •PO Kralupy nad Vltavou paní Jana Koulová tel. 972 257 408 •PO Mladá Boleslav paní Hana Kočí tel.972 254 459 •KCOD Praha p.Kuranda tel. 972 241 097 •SF pro Cargo řešen na jednání v Nymburce 20.3.2009 za účasti zástupců OSŽ •Preventivní lékařské prohlídky pro PO NBK - od 1.4.2009 na Poliklinice Nk ordinuje MUDr.Lochmannová tel.972 255 482 (místo MUDr.Patočky) •Nesplácení faktur - jelikož nám pan Štefan Baršoň dlouhodobě nesplácí faktury u T-Mobile, byl jeho případ předán vymáhací agentuře •Dětský den se pro děti našich členů uskuteční 6.června a pojedeme parníkem z Poděbrad na soutok Labe s Cidlinou •SlinaCup se uskuteční na hřišti v Přívorech 5.června a k tradičnímu nohejbalu se letos poprvé přidá i turnaj ve vybíjené žen

18 INFORMACE 4/2009 •3.dubna 2009 proběhla v Přívorech tradiční Konference ZO OSŽ se společenským večerem, kde se hodnotila činnost organizace v roce 2008 a schálil se program činnosti na rok 2009. Konference schválila následující •Zásady hospodaření na rok 2009 –Sociální podpory, dary a příspěvky.............................................................................. •Podpora při úmrtí člena………………………………..........……..1000,- Kč •Podpora při úmrtí člena pracovním úrazem, pokud nepůjde o hrubé porušení pracovní kázně……………………………………………………….................1500,- Kč •Náklady na právní pomoc při pracovně právních sporech – hradí se dle rozhodnutí ZV •Podpora při dlouhodobé nemoci trvající déle než 3 měsíce…........300,- Kč •Podpora při živelných pohromách – nenávratná………........……1000,- Kč •Podpora pro dlouhodobě nemocné samoživitele s dítětěm ve vlastí péči – nenávratná dle rozhodnutí ZV…………………………………..............…….do 2000,- Kč •Dary k výročí členů od 50 let (50, 55,60,65….)……………...............500,- Kč •Dar k narození dítěte člena…………………………............……….1000,- Kč •Dary ke Dni matek (vyjma důchodců)...………………..........….do 150,- Kč •Odchod do důchodu………………………………………............….400,- Kč •Dar za bezplatný 50-tý odběr krve nebo jinou obecně prospěšnou činnost člena dle rozhodnutí ZV (pokud nebyl poskytnut příspěvek ze SF).......do 500,- Kč •Příspěvek na In kartu: pro členy / důchodce………....................…200,- Kč / 120,- Kč •Dary členům dle rozhodnutí ZV (Mikuláš, Den dětí, kolekce, kalendáře….) –Rekreace………………………………………………………………......….............. •Příspěvek na rekreaci členů (pouze ze SF) •Příspěvek na dětskou rekreaci (pokud není poskytnut ze SF)…..1000,- Kč na dítě/rok

19 •Zásady hospodaření –Konference zmocňuje po projednání s RK ZO provádění změn v rozpočtu a zásad hospodaření v průběhu roku. Na nejbližší konferenci nebo členské schůzi uvede důvod –Konference dále zmocňuje ZV OSŽ Všetaty k vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku ZO. Na nejbližší konferenci nebo členské schůzi uvede důvod •Delagát na SJEZD OSŽ - Petr Toman •Sloučení hlasů do regionu střed-sever-východ Čech kvůli účasti na SJEZDU •Konference na letošek odsouhlasila pořádání těchto akcí –Konference (2x), Cyklomácháč, Slinacup, Slinasniper cup, Dětský den, Rafty, Grilování na Mácháči (září), libovolná akce (dle aktuální nabídky), termální lázně (dle nabídky cestovky), Mikuláš •Konference bere na vědomí –nové složení ZV a respektuje řádné volby dle volebního řádu schváleného na minulé konferenci –zprávu revizní komise –Zhodnocení činnosti ZV a ZO •Konference zvolila revizní komisi ve složení - Hrušková, Starý, Hanzal •Permanentky do ZOO Praha - platí do 20.června 2009 a další se budou kupovat až příští rok •Doplnění letáku Dětský den 6.6.2009 – Parník vyplouvá z Poděbrad v 11.00hod – možno jet individuálně do Poděbrad •Nově jsme začali odebírat OBZOR – žádáme členy, aby přes své zástupce informovali na které pracoviště nechodí •Speciální bezplatná zdravotní prohlídka "posouzení zdravotních rizik a zátěže z povolání" •zájemci z řad výpravčích,vozmistrů a signalistů se ještě mohou (urychleně!) hlásit u p.Tomana (více na www.fscr.cz)

20 IFORMACE 5/2009 •Pojistka „na blbost“ končí těmto našim členům: •červen - Veselá, Havelková, Gajdošová, Hodek, Imlaufová, Mesteková •červenec - Lošotová •srpen - Zálešáková, Hejsek, Jindrová, Kupr, Kupr, Kuprová, Šefrová, Baránková •Dne 29.června 2009 se konala schůze ZV ZO OSŽ Všetaty •Za zaměstnavatele se zúčastnili za PO Nymburk ing. Jaroslav Litera a za PO Kralupy nad Vltavou Bc. Josef Maňas •Bylo dojednáno plnění Podnikové kolektivní smlouvy za ½ pololetí 2009 v PO Kralupy n. Vltavou •Bc. Maňas seznámil ZV s investicí do zlepšení pracovního prostředí stavědla Neratovice, nová okna v Kralupech n. Vltavou a WC •Personální změny v PO Kralupy nad Vltavou - nástup 1 výpravčí a 1 signalista •Čerpání SF a rozpočet SF v PO Kralupy n. Vltavou •Byli jsme seznámeni s výsledkem prověrek BOZP •Personální a pracovní omezení na svátky a během prázdnin v Kralupech n. Vlt. žádné nebude •Ing. Litera předložil čerpání SF a rozpočet SF •Plnění Podnikové kolektivní smlouvy za ½ pololetí 2009 v PO Nymburk – bylo konstatováno, že k porušení nedošlo •Ing. Litera nás seznámil s personální potřebou, čerpáním dovolené, přesčasovou prací a průměrnou mzdou •Zaměstnavatele jsme seznámili, že se nebudou o prázdninách konat schůze ZV a termín nejbližší schůze ZV bude 8.9.2009 •Bylo schváleno, že příspěvek na akce dostane vždy jen člen+jeden rodinný příslušník, příp. na doplnění bude další za plnou cenu

21 •ZV schválil zaslání dopisu ing. Krátkému z důvodu neprojednání personální změny v Cargu v Neratovicích po dobu prázdnin •POZOR ZMĚNA T-MOBILE BONUS BODŮ •Z důvodu změny získávání a čerpání bonus bodů – bylo nutno odebrat všem majitelům PPS jejich bonus body a dát je na společný účet •O body nikdo nepřijde a v případě prodloužení smlouvy budou použity na zlevnění telefonů. •T-mobile nově eviduje body pouze 18 měsíců a pak propadají, proto tento krok, aby jste o body nepřicházeli!!!!!!! •ZV připravuje nákup dalších permanentek na akce – upřesněno bude na jednání ZV dne 8. září, pokud již teď máte nějaké tipy na nákup permanentek do zajímavých objektů ve svém okolí, kontaktujte prosím své zástupce v ZV •Permanentky do ZOO Praha bohužel již nebudou, neboť ZOO Praha již tyto vstupenky nenabízí, je možné zvážit zakoupení permanentky do ZOO Liberec, platí opět to samé, pokud byste měli zájem toto využít kontaktujte své zástupce •Na měsíc září připravujeme akci Mácháč – pozdní léto na termín 8.- 10.9.2009 •Na měsíc říjen připravujeme termální lázně Bešeňová obě akce v nejbližší době naleznete na webu a nástěnkách •Hezké prázdniny, užívejte sluníčka a dovolené a pokud zatím dovolenou nemáte, tak si zkuste zlepšit náladu při prohlížení fotek z velmi vydařených akcí Cyklomácháč, SlinaCup a Rafty na www.oszvsetaty.cz

22 Naši odboráři se mohou obrátit na svého předsedu.

23

24 Pro naše odboráře pořádáme různé akce.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Na podzim chystáme…

38


Stáhnout ppt "O činnosti ZO OSŽ Všetaty za 1. pololetí 2009. Jakmile zaměstnavateli něco podepíšeš, už ti ani odbory nepomohou! !!! Nejdřív se poraď !!!  Jakmile zaměstnavateli."

Podobné prezentace


Reklamy Google