Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY Breviář forenzní genetiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY Breviář forenzní genetiky"— Transkript prezentace:

1 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY Breviář forenzní genetiky
rozšířený soubor obrazových schémat k publikaci Breviář forenzní genetiky výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“ Autorka: Mgr. Halina Šimková Recenzoval: doc. Jiří Drábek, Ph.D. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Všechna práva vyhrazena. popis zobrazené problematiky

2 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
O PROJEKTU Projekt: 4N6gen - vzdělávání v oblasti forenzní genetiky, Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/ Název programu: Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání Oblast podpory: 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Název příjemce: Československá společnost pro forenzní genetiku, IČ , Řešitel: Doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD. Realizace projektu: – Projekt 4N6gen si klade za cíl podpořit a rozvíjet týmovou spolupráci a další vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu ve forenzní genetice. Realizační tým ČSSFG tímto projektem vzdělává české odborníky v nejnovějších poznatcích v oboru a v současných bioinformatických nástrojích pro interpretaci výsledků DNA profilování. Zároveň chce nastavit formální a neformální spolupráci mezi kriminalistickými a univerzitními institucemi. Horizontálním výstupem projektu je zlepšení soudní interpretace výsledků forenzně genetické práce. Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

3 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
SLIDE-POOL: PODMÍNKY UŽITÍ materiál je určen: k samostudiu pro neomezenou cílovou skupinu k veřejné prezentaci v rámci nekomerčních odborných forenzně genetických přednášek prezentovány mohou být jednotlivé snímky nebo materiál jako celek pro veřejnou prezentaci nesmějí být jednotlivé snímky jakkoli upravovány, pozměňovány či doplňovány; rovněž nesmějí být odstraňovány ochranné a identifikační prvky materiálu jednotlivé snímky mohou být v nezměněné podobě začleněny do vlastní prezentace za podmínky zachování všech ochranných a identifikačních prvků není dovoleno vyjímat dílčí části snímků (např. jednotlivá schémata) a vkládat je do vlastních prezentací či jiných materiálů veřejně prezentovaných nebo šířených tiskem či elektronicky všechny části slide-poolu jsou původní a podléhají autorským právům materiál jako celek může být volně šířen v elektronické či tiskové podobě za podmínky nezasahování do něj materiál není zbožím a nesmí být v žádné formě obchodován popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

4 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
SLIDE-POOL: CHARAKTERISTIKA tento slide-pool je doplňkovým materiálem publikace „Breviář forenzní genetiky“ autorky Haliny Šimkové, vydané v r Československou společností pro forenzní genetiku v rámci realizace grantového projektu 4N6gen - vzdělávání v oblasti forenzní genetiky materiál přináší základní obrazová schémata k jednotlivým kapitolám knihy; obsažena jsou jednak schémata použitá v knize ve formě ilustrací, jednak další - doplňující a rozšiřující materiál je zpracován ve formátu .pptx, .ppt a .pdf popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

5 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
SLIDE-POOL: STRUKTURA SNÍMKŮ Číslo sekce a číslo tabule (snímku) Schéma Název snímku Ochranné a identifikační prvky popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

6 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
O AUTORCE Mgr. Halina Šimková vystudovala odbornou biologii se specializací na genetiku člověka a antropologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už v době studia působila dva roky jako civilní stážistka na Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR, od roku 2002 zde pracuje jako DNA expertka na oddělení genetických expertíz. V roce 2005 se jako DNA specialistka účastnila mise Interpolu při identifikacích obětí tsunami v Thajsku. Po ukončení studií v r spoluzaložila a přednáší předmět Forenzní genetika na PřF UK. Velkou prioritou pro ni vždy byla a je didaktika oboru – kromě odborných přednášek na univerzitě se věnuje přípravě budoucích expertů, specializačnímu dalšímu vzdělávání stávajících znalců a expertů, odbornému vzdělávání kriminalistů, přednáší pro soudce a státní zástupce, ale nesmírně ráda také přibližuje obor naprostým laikům při přednáškách pro veřejnost. Je zakládající členkou Československé společnosti pro forenzní genetiku, od roku 2007 je její místopředsedkyní. Kromě biologie se ráda věnuje výtvarným aktivitám (v r absolvovala studium scénografie a kostýmního výtvarnictví na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze, v letech byla studentkou animované tvorby na FAMU); své dovednosti v této oblasti nyní uplatňuje při tvorbě výukových materiálů, jako je tento SLIDE-POOL. popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

7 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
SLIDE-POOL: OBSAH (1) Sekce I.: Forenzní genetika jako obor Tabule 1: Základní aplikace forenzní genetiky a související obory Tabule 2: Historie, současnost a budoucnost forenzní genetiky Sekce II.: Biologické stopy a biologický materiál Tabule 3: Co je biologický materiál a biologická stopa Tabule 4: Charakteristiky biologické stopy Tabule 5: Orientační a specifické zkoušky tkáňového původu biologického materiálu Tabule 6: Standardní srovnávací vzorky osob Tabule 7: Speciální srovnávací vzorky osob Tabule 8: Vyhledávání biologických stop Tabule 9: Příčiny degradace DNA Tabule 10: Odběr biologického materiálu Tabule 11: Kontaminace stopy Tabule 12: Biologická stopa v čase Tabule 13: Primární a sekundární přenos biologického materiálu Tabule 14: Důkazní potenciál stopy popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

8 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
SLIDE-POOL: OBSAH (2) Sekce III.: Seznámení s genetikou Tabule 15: Struktura jednořetězcové DNA Tabule 16: Struktura dvouřetězcové DNA Tabule 17: Další stupně uspořádání DNA Tabule 18: Karyotyp Tabule 19: Genetický kód Tabule 20: Replikace – transkripce – translace Tabule 21: Gen – lokus – marker Tabule 22: DNA v lidské buňce Tabule 23: Příčiny variability Tabule 24: Polymorfismus a variabilita lokusů v DNA Tabule 25: Mitóza (mitotické dělení) Tabule 26: Meióza (redukční dělení) Tabule 27: Oplození Tabule 28: Dědičnost autozomálních lokusů Tabule 29: Dědičnost Y–chromozomálních lokusů Tabule 30: Dědičnost X–chromozomálních lokusů Tabule 31: Dědičnost mitochondriální DNA popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

9 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
SLIDE-POOL: OBSAH (3) Sekce IV.: Forenzní potenciál genetické analýzy Tabule 32: Individualita a identifikace Tabule 33: Geneta a rameta Tabule 34: Modulární a unitární organismy Tabule 35: Genetický profil osoby Tabule 36: Genetická informace jednovaječných dvojčat Tabule 37: Genetická informace dvojvaječných dvojčat Tabule 38: Genetická informace chimérického jedince Tabule 39: Směna buněk mezi dvojvaječnými dvojčaty Tabule 40: Maternální a fetální mikrochimérismus Tabule 41: Posttransplantační chimérismus Tabule 42: Očekávaná shoda u dvojice matka – dcera Tabule 43: Očekávaná shoda u dvojice matka – syn Tabule 44: Očekávaná shoda u dvojice otec – dcera Tabule 45: Očekávaná shoda u dvojice otec – syn Tabule 46: Očekávaná shoda u dvojice sestra – sestra Tabule 47: Očekávaná shoda u dvojice sestra – bratr Tabule 48: Očekávaná shoda u dvojice bratr – bratr Tabule 49: Očekávaná shoda u dvojice babička z matčiny strany – vnučka Tabule 50: Očekávaná shoda u dvojice babička z matčiny strany – vnuk popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

10 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
SLIDE-POOL: OBSAH (4) Tabule 51: Očekávaná shoda u dvojice dědeček z matčiny strany – vnučka Tabule 52: Očekávaná shoda u dvojice dědeček z matčiny strany – vnuk Tabule 53: Očekávaná shoda u dvojice babička z otcovy strany – vnučka Tabule 54: Očekávaná shoda u dvojice babička z otcovy strany – vnuk Tabule 55: Očekávaná shoda u dvojice dědeček z otcovy strany – vnučka Tabule 56: Očekávaná shoda u dvojice dědeček z otcovy strany – vnuk Tabule 57: Očekávaná shoda u dvojice nevlastních sester (společná matka) Tabule 58: Očekávaná shoda u dvojice nevlastních sester (společný otec) Tabule 59: Očekávaná shoda u dvojice nevlastní sestra a bratr (společná matka) Tabule 60: Očekávaná shoda u dvojice nevlastní sestra a bratr (společný otec) Tabule 61: Očekávaná shoda u dvojice nevlastních bratrů (společná matka) Tabule 62: Očekávaná shoda u dvojice nevlastních bratrů (společný otec) Tabule 63: Rodokmen – stupeň příbuznosti Tabule 64: Rodokmen – dědičnost autozomálních lokusů Tabule 65: Rodokmen – dědičnost X–chromozomálních lokusů Tabule 66: Rodokmen – dědičnost Y–chromozomálních lokusů Tabule 67: Rodokmen – dědičnost mitochondriální DNA Tabule 68: Rodokmen – konsangvinita a incest Tabule 69: Rodokmen – mnohotný incest Tabule 70: Rodokmen – Ancestry Informative Markers Tabule 71: Predikce fenotypových znaků popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

11 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
SLIDE-POOL: OBSAH (5) Sekce V.: Obecné principy forenzně genetické analýzy Tabule 72: Struktura krátké tandemové repetice (STR) Tabule 73: Alely STR lokusu – standardní a mikrovariantní Tabule 74: Srovnání genotypu stopy a osoby Tabule 75: Struktura jednonukleotidového polymorfismu (SNP) Tabule 76: Struktura mitochondriální DNA (mtDNA) Tabule 77: Určení pohlaví Sekce VI.: Technologie forenzně genetické analýzy Tabule 78: Základní kroky technologického zpracování stopy Tabule 79: Princip organické extrakce DNA Tabule 80: Princip vyvázání enzymatických kofaktorů Tabule 81: FTA karty Tabule 82: Vazba DNA na siliku Tabule 83: Diferenciální lýza Tabule 84: Laserová mikrodisekce (LCM) Tabule 85: Spektrofotometrická kvantifikace Tabule 86: Fluorimetrická kvantifikace Tabule 87: Specifická kvantifikace – princip Tabule 88: Specifická kvantifikace – slot blot hybridizace popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

12 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
SLIDE-POOL: OBSAH (6) Tabule 89: Složení PCR směsi a denaturační fáze PCR Tabule 90: Anelační a elongační fáze PCR Tabule 91: Princip elektroforézy DNA Tabule 92: Princip kapilární elektroforézy Tabule 93: Monoplexová a multiplexová analýza STR lokusů Tabule 94: Sekvenace asymetrickou PCR Tabule 95: Monoplexová a multiplexová analýza SNP lokusů Tabule 96: Mechanismy degradace DNA Tabule 97: Klasická a miniSTR analýza Tabule 98: Stochastické jevy Sekce VII.: Interpretace forenzně genetických dat Tabule 99: Základní kroky procesu práce s daty Sekce VIII.: Uchovávání zdrojů genetických informací Tabule 100: Možné formy uchovávání zdrojů genetických informací popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

13 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Základní aplikace forenzní genetiky a související obory Sekce I. Tabule 1 chovatelství, zemědělství, potravinářství FORENZNÍ GENETIKA kriminalistická analýza DNA identifikační analýza DNA posuzování biologické příbuznosti archeogenetika ? ? ? popis zobrazené problematiky lékařská genetika SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

14 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Historie, současnost a budoucnost forenzní genetiky Sekce I. Tabule 2 1980 1990 2000 2010 2020 DNA fingerprinting STR analýza britský vědec Alec Jeffreys objevil první metodu identifikace osob – DNA fingerprinting 2002 – spuštěna česká Národní databáze DNA 1995 – první DNA databáze (Velká Británie) automatizace a urychlení analýz analýza vysoce problematických vzorků 1988 – FBI začíná užívat DNA analýzu jako důkazní metodu 1998 – FBI spouští DNA databázi na systému CODIS) prediktivní analýzy popis zobrazené problematiky určení tkáňového původu stopy 1991 – první kriminalistická DNA analýza u nás určení stáří stopy rozlišení ident. dvojčat SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

15 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Co je BIOLOGICKÝ MATERIÁL A biologická stopa Sekce II. Tabule 3 BIOLOGICKÝ MATERIÁL vše, co bylo či je součástí nebo produktem živého organismu krev sperma sliznice zvířecí chlupy části rostlin BIOLOGICKÁ STOPA biologický materiál zajištěný v souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí – například na místě činu popis zobrazené problematiky krev na střepu stěr moči sliny na nedopalku SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

16 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Charakteristiky biologické stopy Sekce II. Tabule 4 biologická stopa tkáňový původ druhový původ původce ? popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

17 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Orientační a specifické zkoušky tkáňového původu BM Sekce II. Tabule 5 ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA SPECIFICKÁ ZKOUŠKA pozitivní výsledek indikuje, že by se mohlo jednat o daný biologický materiál pozitivní výsledek indikuje, že se prakticky s jistotou jedná o daný biologický materiál C T C T popis zobrazené problematiky + výsledek = „může se jednat o krev“ - výsledek = „nejspíš se nejedná o krev“ + výsledek = „s jistotou se jedná o sperma“ - výsledek = „s jistotou se nejedná o sperma“ SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

18 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
STANDARDNÍ Srovnávací vzorky osob Sekce II. Tabule 6 ŽIVÉ OSOBY BUKÁLNÍ STĚR = otěr buněk sliznice vnitřní strany tváře neinvazívní, neintimní lze provést sám sobě nebo jinou poučenou osobou snadno skladovatelný při pokojové teplotě PERIFERNÍ KREV = odběr krve ze žíly invazívní, spojený s malou mírou rizika (infekce apod.) musí ho provádět zdravotnický personál obtížnější dlouhodobé uchovávání vzorku popis zobrazené problematiky NEHTY, KOŽNÍ SEŠKRABY nelze-li zajistit jiný materiál např. z etických důvodů SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

19 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
SPECIÁLNÍ Srovnávací vzorky Sekce II. Tabule 7 MRTVOLY EMBRYA, PLODY dle stavu těla, tj. pokročilosti degradace: dle situace: BUKÁLNÍ STĚR POTRATOVÝ MATERIÁL PERIFERNÍ KREV CHORIOVÉ KLKY popis zobrazené problematiky SVALOVÁ TKÁŇ PLODOVÁ VODA KOST, ZUB PUPEČNÍKOVÁ KREV SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

20 Vyhledávání biologických stop
Sekce II. Tabule 8 STOPY MARKANTNÍ, VIDITELNÉ OKEM I PŘI ZBĚŽNÉM POHLEDU STOPY NEVIDITELNÉ OKEM, DETEKOVATELNÉ SPEC. POMŮCKAMI STOPY VIDITELNÉ OKEM PŘI PODROBNÉM OHLEDÁNÍ STOPY ZCELA LATENTNÍ, ODEBÍRANÉ „NASLEPO“ popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

21 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Příčiny degradace DNA Sekce II. Tabule 9 bakterie, plísně apod. chemikálie (oxidační činidla apod.) vlhkost UV záření vysoká teplota popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

22 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Odběr biologického materiálu Sekce II. Tabule 10 běžný odběrový tampón užívaný ve zdravotnictví speciální kartáčkovitý forenzní odběrový tampón popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

23 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Kontaminace stopy Sekce II. Tabule 11 možné zdroje kontaminující DNA: odběrové pomůcky biologická stopa – zdroj původní DNA osoby manipulující se stopami jiné stopy nebo dokonce srovnávací vzorky popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

24 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Biologická stopa v čase Sekce II. Tabule 12 uvolnění BM z těla nanesení BM na nosič = vznik stopy postupná degradace až zánik stopy nebo nalezení stopy při ohledání = zajištění stopy spotřebování stopy lab. analýza stopy = odběr BM ze stopy nebo popis zobrazené problematiky deponování zbytku stopy SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

25 Primární a sekundární přenos biologického materiálu
Sekce II. Tabule 13 primární přenos biologického materiálu sekundární přenos biologického materiálu popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

26 HODNOTA BIOLOGICKÉ stopy
Sekce II. Tabule 14 TECHNICKÁ HODNOTA STOPY = jak je stopa po technické stránce použitelná pro analýzu stopy s velmi malým množstvím BM, s degradovaným BM apod. stopy s velkým množstvím nedegradovaného BM PROCESNÍ HODNOTA STOPY = jak silně mohou závěry analýzy stopy posílit či oslabit platnost jednotlivých hypotéz o skutku při dokazování stopy s nejasnou vazbou na skutek – např. nedopalek na chodníku před obchodem, kde došlo ke vloupání stopy těsně spojené se skutkem, „usvědčující“ – např. BM z interrupce v případě pohlavního zneužívání TAKTICKÁ HODNOTA STOPY = jak silně mohou závěry analýzy stopy pomoci v dalším vyšetřování popis zobrazené problematiky stopa umožňující nasměrování vyšetřování (např. nesoucí informaci o fyzických znacích osoby, která ji zanechala) stopa neumožňující nasměrování vyšetřování SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

27 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Struktura jednořetězcové DNA Sekce III. Tabule 15 A T G C trifosfát báze deoxyribóza NUKLEOTID popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

28 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Struktura dvouřetězcové DNA Sekce III. Tabule 16 A T G C popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

29 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Další stupně uspořádání DNA dvoušroubovice DNA (dsDNA) Sekce III. Tabule 17 30 nm vlákno popis zobrazené problematiky nukleozóm chromatida SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

30 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Karyotyp Sekce III. Tabule 18 buněčné jádro 2 párové chromozómy popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

31 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Genetický kód Sekce III. Tabule 19 A G T C serin alanin glycin popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

32 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Replikace – transkripce – translace Sekce III. Tabule 20 DNA DNA popis zobrazené problematiky RNA bílkovina replikace transkripce translace SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

33 POJMY UŽÍVANÉ K OZNAČENÍ MÍST V DNA
Gen – lokus – marker Sekce III. Tabule 21 POJMY UŽÍVANÉ K OZNAČENÍ MÍST V DNA GEN = funkční úsek DNA, jehož určitá část je překládána do struktury bílkovin a ostatní části se tohoto překladu nějakým způsobem účastní LOKUS = libovolný adresný úsek DNA či místo v DNA, a to libovolného rozsahu i funkce popis zobrazené problematiky MARKER = úsek DNA (ať už v genu či extragenové DNA), který je předmětem testování SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

34 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
DNA v lidské buňce Sekce III. Tabule 22 mitochondrie obsahující kruhovou DNA buněčné jádro s chromozómy popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

35 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Příčiny variability GENETICKÉ EPIGENETICKÉ ENVIRONMENTÁLNÍ Sekce III. Tabule 23 = v genech = v regulaci = v prostředí popis zobrazené problematiky výsledná podoba znaku – fenotyp – je dán kombinací všech těchto zdrojů variability SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

36 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Polymorfismus a variabilita lokusů v DNA Sekce III. Tabule 24 nepolymorfní lokus nízce polymorfní lokus vysoce polymorfní lokus popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

37 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Mitóza (mitotické dělení) Sekce III. Tabule 25 TĚLNÍ BUŇKA chromozómy se zdvojí chromozómy se seřadí „na rovníku“ buňka se dělí chromozómy putují k opačným pólům vytvoří se dělicí aparát DVĚ TĚLNÍ BUŇKY popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

38 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Meióza (redukční dělení) Sekce III. Tabule 26 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

39 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Oplození Sekce III. Tabule 27 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

40 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Dědičnost autozomálních lokusů Sekce III. Tabule 28 homozygot heterozygot popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

41 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Dědičnost Y–chromozomálních lokusů Sekce III. Tabule 29 Y X X X popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

42 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Dědičnost X–chromozomálních lokusů Sekce III. Tabule 30 X hemizygot homozygot heterozygot Y popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

43 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Dědičnost mitochondriální DNA Sekce III. Tabule 31 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

44 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Individualita a identifikace Sekce IV. Tabule 32 vysoce polymorfní lokus 1 vysoce polymorfní lokus 2 vysoce polymorfní lokus 3 vysoce polymorfní lokus 4 vysoce polymorfní lokus 5 vysoce polymorfní lokus 6 vysoce polymorfní lokus 7 popis zobrazené problematiky testováním většího množství vysoce polymorfních lokusů lze dosáhnout individuální identifikace genetického jedince SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

45 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Geneta a rameta Sekce IV. Tabule 33 oplozením vajíčka spermií vzniká ZYGOTA popis zobrazené problematiky RAMETA = fyzický jedinec = prostorově ohraničený jedinec, jedinec jako funkční jednotka GENETA = genetický jedinec = soubor všech buněk odvozených z jedné zygoty SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

46 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Modulární a unitární organismy Sekce IV. Tabule 34 MODULÁRNÍ ORGANISMY UNITÁRNÍ ORGANISMY tělo složeno z opakujících se modulů růst obvykle neukončený oddělený modul může dát vzniknout novému fyzickému jedinci jeden genetický jedinec může být vyjádřen jako mnoho jedinců fyzických tělo složeno z unikátních neopakujících se částí (orgánů) růst ukončený – organismus prochází životními etapami oddělená část nemůže dát vzniknout novému fyzickému jedinci jeden genetický jedinec je obvykle vyjádřen jako jeden jedinec fyzický popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

47 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Genetický profil osoby Sekce IV. Tabule 35 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

48 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Genetická informace jednovaječných dvojčat Sekce IV. Tabule 36 vysoce polymorfní lokus 1 vysoce polymorfní lokus 2 vysoce polymorfní lokus 3 vysoce polymorfní lokus 4 vysoce polymorfní lokus 5 vysoce polymorfní lokus 6 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

49 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Genetická informace dvojvaječných dvojčat vysoce polymorfní lokus 1 vysoce polymorfní lokus 2 vysoce polymorfní lokus 3 vysoce polymorfní lokus 4 vysoce polymorfní lokus 5 vysoce polymorfní lokus 6 Sekce IV. Tabule 37 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

50 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Genetická informace chimérického jedince vysoce polymorfní lokus 1 vysoce polymorfní lokus 2 vysoce polymorfní lokus 3 vysoce polymorfní lokus 4 vysoce polymorfní lokus 5 vysoce polymorfní lokus 6 Sekce IV. Tabule 38 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

51 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Směna buněk mezi dvojvaječnými dvojčaty Sekce IV. Tabule 39 částečným propojením krevních oběhů dochází ke směně krvetvorných buněk kostní dřeň trvale obsahuje malé množství krvetvorných buněk dvojčete popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

52 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Maternální a fetální mikrochimérismus Sekce IV. Tabule 40 na placentě může docházet k přestupu buněk plodu do těla matky a obráceně tělo matky trvale obsahuje buňky dítěte (fetální mikrochimérismus) a tělo dítěte buňky matky (maternální mikrochimérismus) popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

53 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Posttransplantační chimérismus - BMT Sekce IV. Tabule 41 likvidace vlastní kostní dřeně chemoterapií transplantace dárcovy kostní dřeně PACIENT tělo pacienta trvale obsahuje kostní dřeň dárce; genetický profil buněk kostní dřeně a buněk od nich odvozených je identický s genetickým profilem dárce popis zobrazené problematiky odběr dárcovy kostní dřeně DÁRCE SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

54 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice matka – dcera Sekce IV. Tabule 42 50 % autozomální DNA je shodné původem obě mají po dvou X chromozómech, z toho jeden je shodný původem nemají Y-chromozóm mitotyp je shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

55 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice matka – syn Sekce IV. Tabule 43 50 % autozomální DNA je shodné původem matka má dva X chromozómy, syn jeden, a to shodný původem s jedním z matčiných X chromozómů matka nemá Y-chromozóm mitotyp je shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

56 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice otec – dcera Sekce IV. Tabule 44 50 % autozomální DNA je shodné původem dcera má dva X chromozómy, otec jeden, a to shodný původem s jedním z dceřiných X chromozómů dcera nemá Y-chromozóm mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

57 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice otec – syn Sekce IV. Tabule 45 50 % autozomální DNA je shodné původem otec i syn mají po jednom X chromozómu, tyto nejsou shodné původem otec i syn mají po jednom Y chromozómu, tyto jsou shodné původem mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

58 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice sestra – sestra Sekce IV. Tabule 46 v průměru 50 % autozomální DNA je shodné původem obě mají po dvou X chromozómech, jeden nebo oba jsou shodné původem nemají Y-chromozóm mitotyp je shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

59 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice sestra – bratr Sekce IV. Tabule 47 v průměru 50 % autozomální DNA je shodné původem sestra má dva X chromozómy, bratr jeden, tento může a nemusí být shodný původem s jedním ze sestřiných X chromozómů sestra nemá Y-chromozóm mitotyp je shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

60 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice bratr – bratr Sekce IV. Tabule 48 v průměru 50 % autozomální DNA je shodné původem oba mají po jednom X chromozómu, tyto mohou a nemusí být shodné původem oba mají po jednom Y chromozómu, tyto jsou shodné původem mitotyp je shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

61 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice babička z matčiny strany – vnučka Sekce IV. Tabule 49 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem obě mají po dvou X chromozómech, z toho jeden může a nemusí být shodný původem nemají Y-chromozóm mitotyp je shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

62 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice babička z matčiny strany – vnuk Sekce IV. Tabule 50 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem babička má dva X chromozómy, vnuk jeden, tento může a nemusí být shodný původem s jedním z babiččiných X chromozómů babička nemá Y-chromozóm mitotyp je shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

63 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice dědeček z matčiny strany – vnučka Sekce IV. Tabule 51 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem vnučka má dva X chromozómy, dědeček jeden, tento může a nemusí být shodný původem s jedním z vnuččiných X chromozómů vnučka nemá Y-chromozóm mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

64 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice dědeček z matčiny strany – vnuk Sekce IV. Tabule 52 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem oba mají po jednom X chromozómu, tyto mohou a nemusí být shodné původem oba mají po jednom Y chromozómu, tyto nejsou shodné původem mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

65 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice babička z otcovy strany – vnučka Sekce IV. Tabule 53 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem obě mají po dvou X chromozómech, z toho jeden je shodný původem nemají Y-chromozóm mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

66 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice babička z otcovy strany – vnuk Sekce IV. Tabule 54 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem babička má dva X chromozómy, vnuk jeden, tento není shodný původem ani s jedním z babiččiných X chromozómů babička nemá Y-chromozóm mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

67 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice dědeček z otcovy strany – vnučka Sekce IV. Tabule 55 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem vnučka má dva X chromozómy, dědeček jeden, tento není shodný původem ani s jedním z vnuččiných X chromozómů vnučka nemá Y-chromozóm mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

68 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice dědeček z otcovy strany – vnuk Sekce IV. Tabule 56 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem oba mají po jednom X chromozómu, tyto nejsou shodné původem oba mají po jednom Y chromozómu, tyto jsou shodné původem mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

69 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice nevlastních sester (společná matka) Sekce IV. Tabule 57 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem obě mají po dvou X chromozómech, z toho jeden nebo žádný je shodný původem nemají Y-chromozóm mitotyp je shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

70 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice nevlastních sester (společný otec) Sekce IV. Tabule 58 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem obě mají po dvou X chromozómech, z toho jeden je shodný původem nemají Y-chromozóm mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

71 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice nevlastní sestra a bratr (společná matka) Sekce IV. Tabule 59 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem sestra má dva X chromozómy, bratr jeden, tento může a nemusí být shodný původem s jedním ze sestřiných X chromozómů sestra nemá Y-chromozóm mitotyp je shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

72 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice nevlastní sestra a bratr (společný otec) Sekce IV. Tabule 60 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem sestra má dva X chromozómy, bratr jeden, tyto nejsou shodné původem sestra nemá Y-chromozóm mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

73 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice nevlastních bratrů (společná matka) Sekce IV. Tabule 61 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem oba mají po jednom X chromozómu, tyto mohou a nemusí být shodné původem oba mají po jednom Y chromozómu, tyto nejsou shodné původem mitotyp je shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

74 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Očekávaná shoda u dvojice nevlastních bratrů (společný otec) Sekce IV. Tabule 62 v průměru 25 % autozomální DNA je shodné původem oba mají po jednom X chromozómu, tyto nejsou shodné původem oba mají po jednom Y chromozómu, tyto jsou shodné původem mitotyp není shodný původem popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

75 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Rodokmen – stupeň příbuznosti Sekce IV. Tabule 63 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

76 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Rodokmen – dědičnost autozomálních lokusů Sekce IV. Tabule 64 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

77 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Rodokmen – dědičnost X–chromozomálních lokusů Sekce IV. Tabule 65 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

78 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Rodokmen – dědičnost Y–chromozomálních lokusů Sekce IV. Tabule 66 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

79 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Rodokmen – dědičnost mitochondriální DNA Sekce IV. Tabule 67 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

80 poloviční sestra = manželka
Rodokmen – konsangvinita a incest Sekce IV. Tabule 68 otec matka syn poloviční sestra = manželka otcova milenka snacha vnuk pravnučka dědeček babička výchozí osoba (proband) muž žena 1/4 9/16 5/16 5/8 5/32 pradědeček prababička osoby s vyznačeným podílem genetické informace shodné s probandem konsangvinní vztah incestní vztah kryptický vztah popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

81 dcera + incestní partnerka vnučka + dcera + incestní partnerka
Rodokmen – mnohotný incest Sekce IV. Tabule 69 sestřenice dcera + incestní partnerka otec matka strýc nebiologická teta výchozí osoba (proband) muž žena 1/4 1/8 1/2 9/16 25/32 57/64 dědeček babička osoby s vyznačeným podílem genetické informace shodné s probandem 5/32 konsangvinní vztah incestní vztah vnučka + dcera + incestní partnerka syn + vnuk + pravnuk popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

82 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Rodokmen – Ancestry Informative Markers Sekce IV. Tabule 70 popis zobrazené problematiky mitotyp Y-haplotyp set SNP AIMS SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

83 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Predikce fenotypových znaků Dobře predikovatelné pomocí analýzy SNP jsou pigmentační charakteristiky: Dosud prakticky nepredikovatelné jsou např. tělesná výška či tvar obličeje: Sekce IV. Tabule 71 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

84 KRÁTKÁ TANDEMOVÁ REPETICE
Struktura krátké tandemové repetice (STR) Sekce V. Tabule 72 T A G C KRÁTKÁ TANDEMOVÁ REPETICE tvořená několikerým opakováním základního motivu KONSTANTNÍ SEKVENCE část chromatinového vlákna popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

85 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Alely STR lokusu – standardní a mikrovariantní Sekce V. Tabule 73 alela 7 KONSTANTNÍ SEKVENCE alela 8 alela 7.2 alela 7.2 (jiná varianta) T A G C popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

86 zákonitá shoda (osoba je původcem stopy, tj. profil bude téměř
BIOLOGICKÁ STOPA GENOTYP TESTOVANÉHO STR LOKUSU: 11/15 OSOBA „B“ není původcem stopy 12/15 OSOBA „C“ OSOBA „A“ původce stopy zákonitá shoda (osoba je původcem stopy, tj. profil bude téměř s jistotou shodný) náhodná shoda (osoba má koincidencí stejný genotyp jako skutečný původce) neshoda Srovnání genotypu stopy a osoby Sekce V. Tabule 74 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

87 JEDNONUKLEOTIDOVÝ POLYMORFISMUS (SNP)
Struktura jednonukleotidového polymorfismu (SNP) Sekce V. Tabule 75 T A G C část chromatinového vlákna JEDNONUKLEOTIDOVÝ POLYMORFISMUS (SNP) popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

88 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Struktura mitochondriální DNA (mtDNA) HV1 HV3 genová oblast mtDNA ORI H replikační počátek těžkého řetězce mtDNA HV2 HYPERVARIABILNÍ OBLASTI 1, 2 a 3 obsahují četné: ATTACGCTACGCATTCAAGTCCCCATGGATTACAGTAGTTC ATTACGCTAGGCATTCAAGTCCCCCATGGATTACGTAGTTC substituce inzerce delece Sekce V. Tabule 76 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

89 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Určení pohlaví Sekce V. Tabule 77 MUŽSKÁ BUŇKA ŽENSKÁ BUŇKA X-chromozóm Y-chromozóm dva X-chromozómy část genu pro amelogenin 6 bp popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

90 genotypizace vybraných markerů
Základní kroky technologického zpracování stopy Sekce VI. Tabule 78 zajištění materiálu izolace DNA kvantifikace DNA genotypizace vybraných markerů ? popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

91 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Princip organické extrakce DNA Sekce VI. Tabule 79 organická fáze s nepolárními látkami vodná fáze s polárními látkami včetně DNA mezifáze s bílkovinami popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

92 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Princip vyvázání enzymatických kofaktorů Sekce VI. Tabule 80 stabilní roztok obsahující DNA chelatační činidlo vyvazující enzymatické kofaktory popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

93 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
FTA karty Sekce VI. Tabule 81 DNA je imobilizována a vázána na celulózová vlákna popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

94 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Vazba DNA na siliku Sekce VI. Tabule 82 DNA je v prostředí chaotropních solí vázána na siliku magnetosilikové partikule popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

95 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Diferenciální lýza Sekce VI. Tabule 83 slaběji lyzující roztok silněji lyzující roztok IZOLÁT DNA Z EPITELIÍ „ŽENSKÁ FRAKCE“ IZOLÁT DNA ZE SPERMIÍ „MUŽSKÁ FRAKCE“ popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

96 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Laserová mikrodisekce (LCM) Sekce VI. Tabule 84 pomocí laserového paprsku jsou vyříznuty požadované buňky (např. spermie) pomocí světelného pulzu jsou vyříznuté buňky přeneseny do víčka zkumavky popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

97 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Spektrofotometrická kvantifikace Sekce VI. Tabule 85 Po průchodu kyvetou poklesne intenzita světla (část je ho pohlcena roztokem v kyvetě) SVĚTELNÝ ZDROJ DĚLICÍ HRANOL SPEKTRÁLNÍ FILTR KYVETA S ROZTOKEM CCD DETEKTOR popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

98 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Fluorimetrická kvantifikace Sekce VI. Tabule 86 Na/do DNA se naváže fluorescenční barvivo CCD DETEKTOR SVĚTELNÝ ZDROJ Po excitaci laserem navázané fluorescenční barvivo září Čím více je DNA ve vzorku, tím více barviva se naváže a tím více vzorek září: popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

99 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Specifická kvantifikace – princip Sekce VI. Tabule 87 Sonda hybridizuje (tj. páruje) pouze s komplementární sekvencí Nenavázaná sonda není fluorescenčně aktivní popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

100 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Specifická kvantifikace – slot blot hybridizace Sekce VI. Tabule 88 0, , , , , neznámé (měřené) vzorky kalibrační řada (vzorky známých koncentrací) popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

101 hlavní komponenty PCR směsi
Složení PCR směsi a denaturační fáze PCR Sekce VI. Tabule 89 volné nukleotidy enzym polymeráza primerový pár F R 96°C fáze denaturace cílové místo primeru F cílové místo primeru R hlavní komponenty PCR směsi start PCR popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

102 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Anelační a elongační fáze PCR Sekce VI. Tabule 90 fáze elongace fáze annealingu cílové místo s navázaným primerem R cílové místo s navázaným primerem F denaturace 2. cyklus 72°C 65°C 95°C popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

103 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Princip elektroforézy DNA Sekce VI. Tabule 91 + _ Vzorek obsahuje směs DNA fragmentů různé délky Po vložení napětí se fragmenty začnou gelem pohybovat k anodě Fragmenty se v gelu rozdělí podle své délky popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

104 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Princip kapilární elektroforézy Sekce VI. Tabule 92 + _ Vzorek s fluorescenčně značenými DNA fragmenty různé délky putuje skleněnou kapilárou naplněnou polymerem Při průchodu fragmentu detekčním okénkem vyvolá laser silnou fluorescenci, která je zaznamenána CCD detektorem čas T1 čas T2 čas T3 T1 T2 T3 V časovém záznamu elektroforézy – elektroforetogramu – se zvýšení fluorescence projeví jako tzv. pík popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

105 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Monoplexová a multiplexová analýza STR lokusů Sekce VI. Tabule 93 100 bp 120 bp 200 bp 180 bp 140 bp 225 bp 80 bp 60 bp 158 bp 194 bp Monoplex – analýza jediného STR lokusu Multiplex – analýza několika STR lokusů lokus 1 lokus 2 lokus 3 lokus 4 lokus 5 lokus 6 popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

106 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Sekvenace asymetrickou PCR Sekce VI. Tabule 94 + _ Produktem sekvenační reakce je směs fragmentů lišících se o 1 bp; fragmenty se při elektroforéze v kapiláře rozdělí dle své délky – prochází tedy „fragment za fragmentem“ Fluorescence každého fragmentu je zaznamenána CCD detektorem; detektor rozliší různou barvu fluorescence Fluorescenční barva, kterou byl značen fragment, odpovídá typu nukleotidu; barva píků tak může být převedena na sekvenci nukleotidů C T G C T T A C A T G C C A A C G G A C T T G C A T C A A C T G C G A popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

107 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Monoplexová a multiplexová analýza SNP lokusů Sekce VI. Tabule 95 Monoplex – analýza jediného SNP lokusu Multiplex – analýza několika SNP lokusů C T lokus 1 lokus 2 lokus 3 lokus 4 T C popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

108 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Mechanismy degradace DNA Sekce VI. Tabule 96 T A G C Narušení struktury DNA Fragmentace DNA popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

109 standardní STR analýza
Klasická a miniSTR analýza Sekce VI. Tabule 97 STR primer F primer R větší délka vznikajícího fragmentu co nejmenší délka vznikajícího fragmentu standardní STR analýza miniSTR analýza popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

110 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Stochastické jevy Sekce VI. Tabule 98 lokus 1 lokus 2 lokus 3 lokus 4 lokus 5 lokus 6 nerovnováha píků u heterozygota alelický drop-out lokusový drop-out zvýšení stutteringu alelický drop-in STANDARDNÍ PROFIL LT-DNA PROFIL popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

111 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Základní kroky procesu práce s daty Sekce VII. Tabule 99 data z genotypizace posouzení kvality statistické hodnocení dat znalecký posudek opakování analýz práce s kriminalistickou databází další informace k případu ? popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.

112 SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat
Možné formy uchovávání zdrojů genetických informací Sekce VIII. Tabule 100 biologická stopa biologický materiál izolát DNA DNA profil banka biologického materiálu či celých stop banka izolátů DNA DNA databáze popis zobrazené problematiky SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY – soubor obrazových schémat Výukový materiál grantového projektu CZ.1.07/2.3.00/ – „4n6gen – vzdělávání v oblasti forenzní genetiky“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován Československou společností pro forenzní genetiku. Autorka schémat: Mgr. Halina Šimková. Všechna práva vyhrazena.


Stáhnout ppt "SLIDE-POOL FORENZNÍ GENETIKY Breviář forenzní genetiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google