Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CELOSTÁTNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA NA PODPORU NEVIDOMÝCH Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CELOSTÁTNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA NA PODPORU NEVIDOMÝCH Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)"— Transkript prezentace:

1 CELOSTÁTNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA NA PODPORU NEVIDOMÝCH Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)

2 O SONS ČR •SONS ČR hájí a prosazuje zájmy zrakově postižených v ČR. •Sdružuje více než 10.000 členů. •Navazuje na tradici domácího hnutí nevidomých. •Je členem Světové a Evropské organizace nevidomých. •Založila obecně prospěšné společnosti: Tyfloservis, Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina a TyfloCentra – společnosti s krajskou působností.

3 Služby a projekty •Prostřednictvím svých oblastních odboček (celkem 75) vyhledává a kontaktuje zrakově postižené. •Realizuje projekty zaměřené na zlepšení zaměstnanosti, usnadnění přístupu k informacím, odstraňování bariér a mnohé další služby pro nevidomé a slabozraké. •Ověřuje nové formy pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně popularizace a osvětlování problematiky zrakového postižení.

4 Pracoviště •Centrum odstraňování bariér •Navigační centrum •Redakce časopisu Zora •Digitalizace textů a knihovna digitálních dokumentů •Tyflokabinet – výuka práce s výpočetní technikou, vybavenou speciálním softwarem pro nevidomé a slabozraké •Středisko výcviku vodicích psů •Střediska integračních aktivit (síť pracovišť po celé ČR)

5 Významné akce •Bílá pastelka •slavnostní koncert SONS ČR •Mezinárodní soutěž hudebních interpretů •Tyfloart •Dny umění nevidomých na Moravě •dovednostní soutěže pro nevidomé (např. čtení a psaní v Braillově písmu)

6 O BÍLÉ PASTELCE •Bílá pastelka je veřejná celorepubliková sbírka na podporu služeb pro nevidomé. •Koná se každoročně u příležitosti Dne bílé hole (15. října), který se celosvětově připomíná od roku 1964. •Bílá pastelka: symbol neviditelných linií •pravidelná záštita významných osobností

7 O BÍLÉ PASTELCE •Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. •Hlavním spolupořadatelem je Tyfloservis, o.p.s. •Spolupořadateli v regionech jsou TyfloCentra – obecně prospěšné společností s krajskou působností.

8 O TYFLOSERVISU – terénní a ambulantní rehabilitace dospělých nevidomých a slabozrakých osob (chůze s bílou holí, Braillovo písmo, sebeobslužné dovednosti, psaní na klávesnici PC, nácvik vlastnoručního podpisu, práce s pomůckami) –sociální pracovníci, instruktoři rehabilitace, zrakoví terapeuti –středisko v každém krajském městě –služby osobám se zrakovým postižením poskytovány zdarma –v této formě a rozsahu jediná služba v ČR

9 ■ TyfloCentrum Brno, o.p.s. ■ TyfloCentrum Hradec králové, o.p.s. ■ TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. ■ ■ TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. ■ TyfloCentrum Liberec, o.p.s. ■ TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. ■ ■ TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. ■ TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. ■ TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. ■ ■ TyfloCentrum Praha, o.p.s. ■ TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. ■ TyfloCentrum Zlín, o.p.s. ■ ■ Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. ■ O TYFLOCENTRECH •TyfloCentra jsou samostatné obecně prospěšné společnosti. •V krajích, kde působí, poskytují sociální služby zrakově postiženým podle Zákona č. 108/2006 Sb.: - odborné sociální poradenství, - průvodcovské a předčitatelské služby, - sociálně aktivizační služby, - sociální rehabilitaci pro zrakově postižené, Svým klientům poskytují další služby, například podporu pracovního uplatnění zrakově postižených.

10 Z historie sbírky  1. ročník: v roce 2000  Do roku 2011 se zapojilo více než 26 000 dobrovolníků.  Prodalo se přes 2 400 000 ks pastelek.  Celkem vybráno přes 40 000 000,- Kč.  Sbírka probíhá ve více než dvou stovkách měst a obcí.

11 Využití výnosu •O rozdělení výnosu rozhoduje Republiková rada SONS ve vnitřním grantovém řízení.  Převážná část prostředků jde na krytí celorepublikových projektů.  Přibližně 1/3 zůstává v regionech na místní projekty.

12 V roce 2011 podporujeme: •Celorepublikové projekty: –Sociálně-právní poradenství –Vydávání časopisu pro nevidomé Zora –Knihovna digitálních dokumentů –Sociální rehabilitace (výuka prostorové orientace, výuka Braillova písma, nácvik péče o sebe a o svou domácnost apod.) –Rehabilitace zraku (pomoc při výběru optických a optoelektronických pomůcek) •Projekty místní: - Podpora pracovního uplatnění - Výuka práce na PC - Aktivizační programy

13 •více než 3000 prodejců •ve více než 200 městech •pastelek v prodeji – 150 000 ks Bílá pastelka 2011

14 Propagace •TV spot •radio spot •plakáty, tiskový materiál •webová prezentace

15 Pro sponzory •informační materiál: 150 000 ks •plakáty A2, A3, A4 v hromadné dopravě a na nádražích •inzerát v celostátním deníku •inzerát v partnerských časopisech (Listy hl. m. Prahy, Houser, Metro…) •webové stránky sbírky: (www.bilapastelka.cz) •webové stránky partnerů sbírky

16 Podrobné informace www.bilapastelka.cz www.sons.cz

17 CELOSTÁTNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA NA PODPORU NEVIDOMÝCH Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR


Stáhnout ppt "CELOSTÁTNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA NA PODPORU NEVIDOMÝCH Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)"

Podobné prezentace


Reklamy Google