Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento studijní materiálů vznikl v rámci projektu operačního programu OP Praha Adaptabilita. Název projektu: Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento studijní materiálů vznikl v rámci projektu operačního programu OP Praha Adaptabilita. Název projektu: Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství."— Transkript prezentace:

1 Tento studijní materiálů vznikl v rámci projektu operačního programu OP Praha Adaptabilita. Název projektu: Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství a Aplikace výpočetní techniky. Projekt financuje Operační program Praha – Adaptabilita; EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8; www.pbvos.cz Odborná praxe 01 Mgr. Milan Randák

2 Zálohování a ochrana dat

3 Pravidelné zálohování dat  Až příliš často si uvědomíme důležitost ochrany IT až v momentě, kdy díky nehodě nenávratně přijdeme o část svých dat, nebo kdy havárie serveru přeruší v hlavní sezóně na několik dní veškerý chod společnosti.  Základem je vytvoření jednoduché a přitom spolehlivé strategie zálohování v podniku nebo organizaci.

4 Pravidelné zálohování dat  Data můžeme zálohovat různými mechanismy a postupy. Představíme si některé možnosti lokálního i vzdáleného zálohování dat.  Využívání záložních zdrojů nás ochrání před výpadky proudu, které jsou častou příčinou ztráty neuložených dat či poškození databází.

5 Promyšlení postupu zálohování Před nasazením vlastních zálohovacích řešení doporučujeme odpovědět si na následující otázky:  Která data jsou důležitá a mají být zálohována  Jakým způsobem a kam bude zálohování probíhat  Jak často bude zálohováno

6 Promyšlení postupu zálohování Zálohovací mechanismus by měl obsahovat následující prvky:  Časté lokální zálohování (v rámci pracovní stanice či počítačové sítě)  Začlenění mechanismů, které pořízené zálohy ukládají MIMO provozovnu (pro případ živelné pohromy)  Zálohovací proces maximálně automatizovat a vyloučit z něj zásah člověka (omezení lidského selhání)

7 Promyšlení postupu zálohování Ne vždy má smysl zálohovat všechna data - to může být velmi náročné na čas i na zálohovací média. Je doporučeno provést klasifikaci důležitosti dat do několika okruhů. Příkladem může být:  Kritická data (účetnictví, databáze zákazníků, dokumentace obchodních případů, elementární know how firmy)  Důležitá data (Korespondence s klienty..)  Ostatní data

8 Možné zálohovací mechanismy Zálohování může probíhat následujícími mechanismy:  Lokálně na výměnná média (flash disk, CD/DVD, externí disk...)  V rámci počítačové sítě (síťový disk, pásková mechanika)  Mimo místo prostřednictvím sítě internet (FTP)

9 Lokální zálohování  Lokální zálohování je zálohovaní dat z pracovní stanice a jejich ukládání na výměnné médium či v rámci počítačové sítě. Zálohování by nemělo být prováděno na stejný počítač, na kterém se nacházejí zálohovaná data.

10 Zálohování na výměnná média  USB flash disk je zálohovací médium zejména pro své malé rozměry, přepisovatelnost a snadnou přenositelnost (například jako klíčenka).  Vypalování na CD, DVD je vhodné pro archivní zálohování většího množství dat. Pro vypálení je třeba obsluhovat specializovaný software.  Zálohování na externí pevný disk je jednoznačně nejjednodušší a nejrychlejší forma zálohování, a to i pro větší objem dat. Pevný disk připojíme například přes rozhraní USB, provedeme zálohu a můžeme si jej odnést mimo organizaci.

11 Zálohování v počítačové síti  Pokud je v naší počítačové síti přitomen server, je nejvhodnější data zálohovat na disk v serveru. Proces spuštěný na serveru pak data automaticky replikuje například na páskovou mechaniku.  V případě, že v rámci naší počítačové síti neprovozujeme server, je externí síťový disk ideálním řešením pro umístění našich záloh. Disk funguje podobným způsobem, jako externí disk připojený přes rozhraní USB, ale navíc může být sdílen mezi více počítačů současně a jeho funkčnost není závislá na žádném jiném počítači.

12 Software pro zálohování  Zálohování na výměnná či síťová média však předpokládá základní znalosti kopírování souborů na jiné disky či ovládání programů pro vypalování.  Je proto výhodné využívat některý z programů, který zálohování provádí pravidelně za vás.  Na zálohování nebudete zapomínat - program jej provádí automaticky - a výrazně tak omezíte riziko selhání lidského faktoru.

13 Software pro zálohování Základní funkce programu:  Komprese zálohovaných souborů ZIPem  Zálohování pouze změněných souborů  Automatická obnova souborů ze zálohy  Vypálení zálohy na CD/DVD  Zálohování souborů na vzdálené FTP  Odeslání zálohovaných souborů e-mailem  Ukládání zálohy v síti pomocí protokolu TCP/IP

14 Vzdálené zálohování  Automatické zálohování našich kritických dat bez nutnosti zásahu jakéhokoliv pracovníka (omezení lidského selhání).  Zálohování mimo naši organizaci.  Naše zálohy jsou šifrované a uložené na bezpečném místě.  Kvalitní služba ochrany vašich dat

15 Záložní zdroje  Výpadek proudu nebo přetížení v elektrické síti může být jednou z příčin ztráty neuložených dat či poškození konzistence našich databází  Záložní zdroj umožní překlenout krátkodobý výpadek proudu. V případě dlouhodobého výpadku nás akusticky upozorní a umožní nám uložit vaší práci

16 Co zálohování dat zahrnuje  Zálohovat data znamená uložit všechna nebo část dat umístěných na jednom záznamovém médiu na jiné médium se záměrem vytvořit nouzovou kopii pro případ, že se něco přihodí.  Můžete také vytvářet kopie nebo zrcadla souborů bez použití externího záznamového média, tj. na jiném oddílu pevného disku.

17 Způsoby ztráty dat  Poškození vlivem lidského faktoru  neúmyslné smazání  nesprávné používání nebo manipulace  nedbalost  Poškození způsobené selháním systému  výpadky elektrického proudu, přepětí, podpětí  výpadek operačního systému  selhání pevných disků  zničení vlivem programové chyby

18  Poškození s úmyslem data zničit  virová nákaza  sabotáž  krádež  Poškození fyzikálními a přírodními vlivy  kouř  požár  voda zásah blesku

19 Kam zálohovat  Zálohování na optická média CD a DVD  Výhody – velmi levná média a vypalovací mechaniky, při správném skladování vydrží data i desítky let  Nevýhody - při nešetrném zacházení a uskladnění je životnost optických médií tragická

20 Kam zálohovat  Zálohování na pevné disky  Výhody – možnost uchovat obrovská množství dat, poměrně spolehlivé a rychlé  Nevýhody - náchylné na poškození (pád z výšky, mechanické poškození hlav, výpadky proudu, atd.), za pár let nemusí být dnešní SATA disky kompatibilní s novými základními deskami

21  Zálohování na NAS zařízení  Výhody – stejné jako u pevných disků + výborná možnost jak uchovávat data díky LAN a WLAN z více PC v síti  Nevýhody - stejné jako u pevných disků + pro někoho nebude nastavení např. Samba serveru jednoduché

22  Zálohování na flash paměti a paměťové karty  Výhody - nízká cena, mobilita, rychlost (závisí na typu), univerzálnost díky USB konektoru  Nevýhody - omezený počet zápisů, ztratit data z flash paměti je velmi jednoduché (statická elektřina)

23  Zálohování na FTP server  Výhody – data uložená na FTP jsou dostupná z jakéhokoliv PC s připojením k internetu  Nevýhody - špatné zabezpečení, pokud není aplikováno šifrování, rychlost a odezva (ne vždy), mnoho TCP/IP spojení, pro jednotlivce zbytečné

24  Online zálohování  Výhody – jednoduché na použití, šifrování  Nevýhody - rychlost (podle typu připojení), možná nedůvěra jestli data nejsou zneužívána, pro někoho může být 5GB místa v neplacené verzi málo

25 Typy záloh  Plná záloha  představuje kompletní zálohu veškerých dat bez jakéhokoliv rozlišování atributů  Pravidelná záloha  rozdílová záloha (diferenciální)  přírůstková záloha (inkrementální)

26 Rozdílová záloha  Ukládá změny, které byly provedeny od plné zálohy  k obnově stačí plná a rozdílová záloha  zabere víc místa než přírůstková  možnost vrátit se i k historickým souborům (nové zálohy na starých nezávislé)  bezpečnější než přírůstková

27 Přírůstková záloha  Záloha ukládá vždy jen změny v souborech od poslední zálohy  k obnovení potřeba plná záloha + všechny předchozí zálohy  vhodné při ukládání na média nevelké kapacity, ale spolehlivá

28

29 Online úložiště  Online úložiště  http://www.adrive.com – 50 GB zdarma http://www.adrive.com  http://skydrive.live.com – 25GB zdarma http://skydrive.live.com

30 Freeware  Freeware programy  Cobian Backup 9  B-Cup XP 1.3  DriveImage XML  Clonezilla  Zálohování ve windows

31 Klonování disku  je proces, jehož cílem je získání dvou obsahově identických pevných disků.  umožní zkopírovat veškerá data ze zdrojového disku na disk cílový a to včetně funkčního operačního systému, instalovaných aplikací, nastavení a veškerých dat.

32 Klonování nebo kopírování  Pro přenesení dat stačí překopírování souborů  Kopírování nefunguje v případě přenosu systému  Zavaděč OS uložen v MBR (Master boot record), nelze ručně zkopírovat

33 K čemu slouží klonování?  Vytvoření identického disku jako záložní kopie  Při koupi většího disku přenesení kompletního obsahu i s OS na nový disk  Pro přípravu PC učebny

34 Software na klonování  Norton Ghost  Partimage  Partition saving  Acronis True Image

35 Klonování vs zálohování  Klon disku = disk, jehož obsah je identický s původním (zdrojovým diskem)  Záloha = soubor, nebo několik souborů, které obsahují zabalený obsah zálohované oblasti

36 Obnova smazaných dat  Pro obnovu smazaných dat existují speciální programy  Data se nesmažou hned, pouze zmizí informace, kda byla uložena  Proto je tuto obnovu nutné provést co nejdříve  Později obnova nemusí být možná – fyzické přepsání dat

37 Programy pro obnovu dat  RECUVA  Obnovuje data z disků a paměťových karet  freeware

38 Mazání bez možnosti obnovy  Program přepíše volná místa po smazaných souborech  Např. CCLeaner  Freeware  Také čistí disk  Soubory  registry

39 Zabezpečení dat před zneužitím  Heslem  Čím složitější, tím déle trvá jeho prolomení  Na rúzných místech různá hesla  Kombinace velkých a malých písmen, čísel a znaků  Pozor na Z/Y

40 Zabezpečení dat před zneužitím  Hardwarové  Čtečky čipových karet  Hardwarové klíče  Čtečky otisku prstů


Stáhnout ppt "Tento studijní materiálů vznikl v rámci projektu operačního programu OP Praha Adaptabilita. Název projektu: Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google