Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozmnožování rostlin Olga Kačenková Emilie Řezníčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozmnožování rostlin Olga Kačenková Emilie Řezníčková."— Transkript prezentace:

1 Rozmnožování rostlin Olga Kačenková Emilie Řezníčková

2 Obsah  Pohlavní a nepohlavní rozmnožování, rodozměna  Nižší rostliny  Vyšší rostliny  Reprodukční orgány

3 Pohlavní a nepohlavní rozmnožování Pohlavní rozmnožování:  Tvorba gamet → splývání jejich jader  Kombinování genotypů rodičovských jedinců Nepohlavní rozmnožování:  Tvorba haploidních spor (aplanospory, zoospory) jako nepohlavní fáze rodozměny  VEGETATIVNÍ: dělení buňky (jednobuněčné řasy), rozpadem kolonií nebo mnohobuněčných stélek

4 Rodozměna (metageneze)  Střídání gametofytu (pohlavní generace) a sporofytu (nepohlavní generace) Gametofyt:  haploidní stélka  nese gametangia, v nichž se mitotickým dělením tvoří gamety Sporofyt:  diploidní stélka  Nese výtrusnice, v nichž meiotickým dělením vznikají spory

5 Rodozměna - schéma

6 Nižší rostliny  Jedná se především o řasy  Jednobuněčné - většinou haploidní mnohobuněčné - většinou diploidní  životní cyklus = rodozměna

7 Rozmnožování řas

8 Vyšší rostliny PPohlavní rozmnožování – oogamie RRodozměna heteromorfní s převahou sporofytu (výjimka jsou mechorosty – převaha gametofytu)

9 Mechorosty  Gametofyt – autotrofní bylinná stélka rozlišená na lodyžku, lístky a příchytná vlákna ♀ gametangia - lahvicovitá, uzavírají oosféru ♂ gametangia – spermatozoidy s dvěma bičíky Sporofyt – štět s tobolkou, troficky závislý na gametofytu

10 Mechorosty - rodozměna

11 Kapraďorosty JJedná se především o plavuně, přesličky a kapradiny PPlavuně: oboupohlavný gametofyt = prokel sporofyt – zelené vytrvalé byliny, polokeře izosporie PPřesličky: jednopohlavný prokel KKapradiny: izosporické – gametofyt je autotrofní nebo saprofitický, jednopohlavný nebo oboupohlavný heterosporické – gametofyt redukován, jednopohlavný sporofyt – autotrofní vytrvalé byliny

12 Kapraďorosty - rodozměna

13 SSporofyt převažuje nad gametofytem NNedokonale chrání vajíčka, která vyrůstají na bázi nebo okraji plochých plodolistů DDo této skupiny patří vyhynulé rostliny lyginodendrové, cykasy (plodolisty - megasporofyly a tyčinky - mikrosporofyly tvoří oddělené soubory), jinany (tyčinky vyrůstají z brachyblastů) a hlavně jehličnany Rostliny nahosemenné

14 Plodní a krycí šupiny u šišek jedle a douglasky Jehličnany

15  Každá tyčinka má 2 prašná pouzdra, v nichž dozrávají pylová zrna (samčí mikrospory)  PYLOVÉ ZRNO= velká vegetativní buňka menší generativní buňka exina 2 vzdušné vaky borovice

16 Vajíčko má jeden intgument, který obklopuje nucellus  Z 1 buňky nucellu vzniknou meioticky 4 makrospory  Z jedné makrospory vznikne zárodečný vak, jehož jádro se několikrát dělí samičí prokel  Z proklu vznikne 3 – 6 zárodečníků, z nichž každý obsahuje jednu vaječnou buňku

17

18  Zralá vajíčka vylučují polinační kapku, na které se zachytí pylová zrna  Pyl klíčí v pylovou láčku, kde se rozdělí generativní buňka a vzniknou 2 spermatické buňky  Jedna z nich oplodní vajíčko a vzniká zárodek (embryo)  Vajíčko se přemění v křídlaté semeno, samičí šištice v plodní šišku

19  Rozmnožovací orgán je květ  Vajíčka jsou ukryta v semeníku  Probíhá dvojí oplození  Pylová zrna mají dvě blány – exinu a intinu a obsahují dvě buňky: generativní vegetativní Rostliny krytosemenné

20 Pylová zrna ve skutečnosti

21  Vajíčka jsou ukryta v semeníku a mají dva integumenty  Při zrání vajíčka vzniknou z části nucellu 4 haploidní buňky (makrospory).  Jedna z nich se dělí a vznikne 8 jader, z nichž vznikne buňka vaječná (oosféra), 2 b. pomocné, 3 b. protistojné a diploidní jádro.  Tím se makrospora změní v zárodečný vak

22  Pylové zrno se zachytí na blizně a vyklíčí v pylovou láčku, jejíž růst řídí jádro b. vegetativní  Generativní b. se rozdělí na 2 b. spermatické  Oplození je dvojité  Spermatická b. splyne s b. vaječnou a vznikne zárodek  Ze spermatické b. a jádra zárodečného vaku vznikne endosperm  Z obalů vzniká osemení  Ze zbytku nucellu vzniká perisperm

23  Květní části jsou uloženy v květním lůžku  Květní obaly: ROZLIŠENÉ – kalich koruna NEROZLIŠENÉ – okvětní plátky, okvětí  Tyčinka - ♂: nitka prašník  Pestík - ♀: blizna čnělka semeník Květ

24  Různé typy květů: 1. Třešeň 2. Jahodník 3. Prvosenka •Souměrnost květů: •1.Souměrný •2. Pravidelný •3. Nesouměrný •4. Bisymetrický

25 Různé typy semeníků Květní diagram 1. acyklický 2.cyklický 3.spirocyklický

26 Různé typy květenství – hroznovitá, vrcholičnatá

27 Typy plodů – suché plody pukavé

28 Suché plody nepukavé

29 Dužnaté plody

30 Souplodí a plodenství  Souplodí - vzniká z jednoho květu s apokarpním gyneceem volným nebo těsným spojením souboru plodů květním lůžkem nebo češulí. Dílčí plody opadávají jednotlivě (měchýřky upolínu) nebo v celku (souplodí nažek jahodníku)  Plodenství - soubor volných, srostlých nebo sdružených plodů vzniklý z jednoho květenství. srostlé - plody srostlé svým oplodím nebo zdužnatělým vřetenem plodenství, listenů a okvětních obalů sdružené – plody spojené různými částmi květu

31

32 Diaspory podobné plodům NNěkteré nahosemenné rostliny vytvářejí v období zralosti útvary napodobující plod, např. srůstem zdužnatělých částí šupin šišek jalovce.

33 Zdroje  Stanislav Rosypal - Biologie pro gymnázia  Jaroslav Pazourek - Vyprávění o rostlinách  Jaromír Pokorný - Jehličnany  Felix, Toman, Hísek – Přírodou krok za krokem  Tato poznámka není součástí prezentace a po ohodnocení by měla být odstraněna: časovač je nastaven jen proto, abychom dokázaly, že umíme dostatečně pracovat s programem Power Point a využívat všech jeho výhod. V reálu je potřeba delší doba k důkladnému vysvětlení všeho, o čem se zde mluví, proto je nejlepší, aby učitel používal ruční posun snímků.


Stáhnout ppt "Rozmnožování rostlin Olga Kačenková Emilie Řezníčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google