Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internetová nesnášenlivost a meze svobody projevu Perspektiva právní : 1)seznámeni s možnými právními postupy a s obvyklými překážkami 2)případová analýza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internetová nesnášenlivost a meze svobody projevu Perspektiva právní : 1)seznámeni s možnými právními postupy a s obvyklými překážkami 2)případová analýza."— Transkript prezentace:

1 Internetová nesnášenlivost a meze svobody projevu Perspektiva právní : 1)seznámeni s možnými právními postupy a s obvyklými překážkami 2)případová analýza Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

2 Seznámení s možnými právními postupy •Postup podle zákona o některých službách informační společnosti •Postup v intencích přestupkového zákona •Postup v intencích trestního zákona •Alternativní postupy k postupům právním (Mgr. František Valeš)

3 Postup podle zákona o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.) Povinnosti poskytovatelů služeb ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen •a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo •b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Poskytovatelé služby nejsou povinni dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací a nejsou povinni aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti aktivně poukazující na protiprávní obsah informace

4 Postup vedoucí k odstranění nezákonného obsahu - Získání podnětu o protizákonné povaze ukládané informace (vlastní monitoring, případně podnět zvenčí) - Vyhodnocení obsahu informace, právní analýza, zvážení dalšího postupu -Vyhledání držitele doménového jména v registru doménových jmen na www.nic.cz podle doménového jména www.nic.cz -Sepis upozornění na nezákonnost obsahu uveřejněné informace ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona o některých službách informační společnosti a zaslání upozornění s výzvou k odstranění nebo znepřístupnění nezákonné informace -Sledování postupu providera po zaslání výzvy a podle obsahu nezákonné informace a ostatních rozhodných skutečností zvážení popř. iniciace trestního řízení -Výše uvedenému postupu předchází zálohování nezákonných informací

5 Postup v intencích trestního zákona -vyhodnocení obsahu informace, právní analýza obsahující trestněprávní kvalifikaci skutku (předchází zálohování obsahu internetových stránek), - zvážení stíhatelnosti skutku -Iniciace trestního řízení – sepis trestního oznámení (souběžné zaslání podnětu k odstranění popř. znepřístupnění informací providerovi) Kvalifikace nesnášenlivého jednání páchaného na internetu: -§ 198 TZ Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení -§ 198a TZ Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod -§ 260 TZ Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka -§ 261 TZ Veřejné projevování sympatií k hnutí směřujících k potlačování práv -§ 261a TZ Veřejné popírání nacistického a komunistického genocidia -Další kvalifikované skutkové podstaty obsahující nesnášenlivost (násilí proti skupině obyvatel nebo jednotlivci dle § 196 odst. 2, vydírání dle § 235 odst. 2 písm. f) atd.)

6 Překážky spojené s účinným potíráním internetové nesnášenlivosti -Problematika registrace doménové adresy u zahraničního registrátora -Problematika odlišných právních úprav svobody projevu a odlišné tradice zakotvení mezí svobody projevu -Obecná problematika mezí svobody projevu, hranice trestní odpovědnosti (subjektivní stránka trestného činu, anonymita autorů hlásající nesnášenlivost na internetu) -Závadnost obsahu nesnášenlivých projevů na internetu ve smyslu porušování „dobrých mravů“, nevkusnosti prezentované „zábavy“ (divácké násilí) x protizákonnost obsahu informací dostupných na internetu -Zásahy soukromoprávní povahy

7 Klasifikace nesnášenlivých projevů na internetu -Neonacistické internetové stránky -Internetové stránky zaměřené na hlásání antisemitské a rasové nesnášenlivosti ( hlásání „islamofobie“) -Internetové stránky propagující nesnášenlivost a násilí jako formu „zábavy“ -Nacionalistické internetové stránky -Krajně pravicové informační portály -Internetové stránky propagující oděvní značky a hudbu pro příznivce neonacismu -Neregulovaná diskusní fóra

8 Neonacistické internetové stránky Blood & Honour - Division Bohemia http://bohemia.bloodandhonour.net/index.php

9 Národní odpor http://www.odpor.org http://www.odpor.org/index.php?page=odkazy

10 Combat 18 http://bohemia.bloodandhonour.net/com bat18.php "Náš Kodex cti Pojem cti je klíčový pro Nacionální Socialismus a všichni Nacionální Socialisté jsou vázáni svou ctí jednat určitým způsobem s ušlechtilostí charakteru. Navíc žít se ctí znamená, že je člověk připraven zemřít raději než by byl zneuctěn. Jako Nacionální Socialisté máme povinnost bojovat za svou rasu a za věc Nacionálního Socialismu samotného. Máme závazek usilovat o to učinit ideál cti skutečným v našich životech, učinit to, aby ideál žil v nás. Tímto způsobem ztělesňují Nacionální Socialisté všechno, co je nejlepší v naší rase a v civilizaci, kterou naše rasa vytvořila za tisíciletí. Není náhodou, že heslo SS bylo: Meine Ehre heisst Treue, Moje čest se jmenuje věrnost. Pro bojovníky SS jejich čest znamenala, že byli věrni Adolfu Hitlerovi až k smrti."

11 Hlásání nesnášenlivosti Národní vzdělávací institut Co se stalo se Židy, kteří byli deportováni do Osvětimi, ale nebyli v ní registrováni? Jürgen Graf - přednáška http://vzdelavaci- institut.com/_files/index.php?option=com_content&task= view&id=26&Itemid=57 „Faktický anebo dokumentární důkaz pro německou politiku židovského vyhlazování, jakož i pro existenci vražedných plynových komor jednoduše neexistuje, naopak, velké množství válečných německých dokumentů nejenže neprezentuje žádný důkaz pro existenci vyhlazovací politiky, ale poukazuje na přesný opak.“

12 Propagace neonacismu na tzv. zábavních portálech www.youwww.you tube.com -Hudební klipy neonacistických hudebních skupin -Spoty propagující neonacistická uskupení -Rasismus, antisemitismus, islamofobie, -Násilí, militarismus http://www.youtube.com/watch?v=ThCLrRGVe9 8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=hNOPvspwhSo&feature =related

13 Nacionalistické internetové stránky Internetový server Národní strany příspěvek pod názvem „Konečné řešení cikánské otázky, ČT2, Tr. ozn. na černého Čendu“ uveřejněného dne 1.11.2007, uvedený autor Martin Verner / To NS http://www.narodni-strana.cz/clanek.php?id_clanku=2405 „Přeji si volby, přeji si brzké volby a úspěch Národní strany. Jejich program Konečného řešení cikánské otázky, jistě pečlivě zpracovaný, ale především jednoduchý, rozumný, reálný a JEDINÝ, který majoritě i minoritě pomůže, je záchranou nás všech!“

14 www.narodni-strana.cz příspěvek uveřejněný Sdruženým tiskovým odborem Národní strany dne 28.11.2007 pod názvem „Stanné právo, zákaz vycházení a střelbu oplácet střelbou“ Afričtí přivandrovalci na pařížských předměstích jsou organizovaní a mají dokonce střelné zbraně, kterými už zasáhli několik policistů, někteří strážci zákona byli ubiti málem k smrti, situace, kterou známe i u nás. Obdobným terorem, terorem cikánským trpí naše vlast. A proto potřebujeme silnou politickou stranu, která jim řekne DOST a Národní gardu, která ono DOST prosadí do života! http://www.narodni-strana.cz/clanek.php?id_clanku=2481 www.chceteje.cz

15 Krajně pravicové informační portály AlterMedia ČR http://cz.altermedia.info Zvědavec http://zvedavec.org


Stáhnout ppt "Internetová nesnášenlivost a meze svobody projevu Perspektiva právní : 1)seznámeni s možnými právními postupy a s obvyklými překážkami 2)případová analýza."

Podobné prezentace


Reklamy Google