Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Title Sub-title PLACE PARTNER’S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Finanční podpora pro rozvoj firem: Inovační vouchery European Commission.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Title Sub-title PLACE PARTNER’S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Finanční podpora pro rozvoj firem: Inovační vouchery European Commission."— Transkript prezentace:

1 Title Sub-title PLACE PARTNER’S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Finanční podpora pro rozvoj firem: Inovační vouchery European Commission Enterprise and Industry

2 Title of the presentation | Date |‹#› Obsah •Co jsou inovační vouchery? •Výsledky první a druhé výzvy •Přínosy a další plány Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 2

3 Title of the presentation | Date |‹#› Co jsou inovační vouchery? •koncept IV i v původním pracovním plánu projektu BISONet •Kvůli vysoké legislativní, administrativní i finanční náročnosti se EACI rozhodla IV nerealizovat •JIC – IV jako vhodný nástroj pro nastartování spolupráce akademické a firemní sféry, která je pro hospodářský rozvoj JMK nezbytná (viz RIS JMK) •Inspirace ze zahraničí – Nizozemí, Irsko, Velká Británie a další Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 3

4 Title of the presentation | Date |‹#› JIC| Inovační Vouchery •Dotace do výše 150 tis. Kč – podpora projektů spolupráce firem a výzkumných institucí v JMK (ve 2. výzvě kofinancování) •Určená na nákup znalostí (služeb) od jedné z brněnských vědecko-výzkumných institucí (VŠ i VaV pracoviště AV ČR) •Vypláceno ex-post – nejde v pravém slovy smyslu o voucher •Kolové výzvy – ve 2 výzvách distribuováno cca 13 mil. Kč •Určeno na nákup služeb, ve kterých je potřebná expertíza výzkumné instituce (ne rutinní, běžně dostupné služby) Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 4

5 Title of the presentation | Date |‹#› Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 5 Podniky z celé ČR

6 Title of the presentation | Date |‹#› Cíle a principy •Motivovat firmy ke spolupráci s výzkumnými institucemi v JMK a k navázání dlouhodobého partnerství •Zvýšit povědomí o výzkumných institucích jako partnerech pro VaV firem •Posílit postavení center transferu technologií •Podpořit konkurenceschopnost firem •Zjistit schopnost a motivaci výzkumných institucí ke spolupráci s firmami Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 6

7 Title of the presentation | Date |‹#› Partneři •Finanční garant – Statutární město Brno (intenzivnější zapojení do inovačních aktivit v regionu) •Role Enterprise Europe Network – partner při propagaci, databáze klientů, navazující aktivity (mini-matchmaking), mzdové náklady, prezentace klientů prostřednictvím best practises, apod. •široké portfolio podpůrných aktivit, které zvyšují přidanou hodnotu IV i další možné multiplikační dopady Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 7

8 Title of the presentation | Date |‹#› R.D.S. – CZ, s.r.o. + VUT v Brně •Výzkum v oblasti skladby a režimu výpalu sklosilikátových materiálů, které jsou běžně využívány jako obklady a dlažby (tedy povrchové úpravy stavebních konstrukcí) jak v interiéru, tak exteriéru budov. •Výsledky výzkumu poukazují na výhodu využití recyklované skloviny z demontovaných obrazovek, dále plochého a barevného obalového (limitující obsah nečistot) skla v plné míře, tj. lze nahradit plně vsázku sklosilikátových materiálů, při zachování stávajících parametrů výrobků. •Přínos spočívá především v materiálovém využití zejména obrazovkového skla, jež je charakterizováno jakožto nebezpečný odpad a dále těžko upotřebitelných frakcí obalové a ploché recyklované skloviny při produkci obkladových a dlažebních prvků, které se vyznačují jednak vynikajícími parametry (fyzikálně mechanickými i trvanlivostními) a dále také skýtají poměrně zajímavou možnost z hlediska vyšších požadavků na estetiku (např. architektonické hledisko). Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 8 Vzorek vyrobený z demontovaných obrazovek

9 Title of the presentation | Date |‹#› Výsledky •2 výzvy, rozděleno 13 mil. korun •Žádosti: celkem 335 (vyloučeno 64) →do slosování 261 vylosováno 91 (+29) →pravděpodobnost 35-40% •Nejúspěšnější univerzita: VUT (177 žádostí/57 voucherů) •Nejvíce žádostí z oborů: ICT a Strojírenství •50% podnikatelů s univerzitou předtím nespolupracovalo Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 9

10 Title of the presentation | Date |‹#› Přínosy •Posílení vazeb mezi organizacemi podporujícími transfer technologií •Realizace projektů, které nebyly podpořeny dotací •Zapojení většiny relevantních poskytovatelů znalostí do projektu(VŠ, AV) •Marketing – propagace transferu technologií, zviditelnění výzkumných institucí a jejich motivace spolupracovat •Navázání vztahu s podnikatelem (umožňuje relativně malé množství žadatelů) •Vytvoření databáze a vztahu k firmám, které mají zájem o spolupráci s výzkumem Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 10

11 Title of the presentation | Date |‹#› Databáze firem (žadatelů) •Specifická skupina se značným potenciálem nejenom pro VaV, ale TT obecně •  mini-matchmaking: 150 vteřin pro inovativní firmy (září 2010)  Neformální setkání B2B2U2JIC a efektivní networking  Různé obory (snaha akcentovat mezioborovou spolupráci)  22 firem – každá 150 s na představení, co nabízí a co poptává  poté neformální schůzky o potenciální spolupráci s ostatními  Firmy získaly min. 57 nových kontaktů  Bylo domluveno min. 23 nových konkrétních spoluprací  Účast: firmy, zástupci vědecko-výzkumných projektů a univerzit Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 11

12 Title of the presentation | Date |‹#› Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 12

13 Title of the presentation | Date |‹#› Příští období •na jaře 2011 proběhne další výzva inovačních voucherů •projekt BISONet bude opět partnerem – zaměření na mini- matchmakingové akce a práci s novými žadateli – klienty (nabízení dalších služeb sítě), marketingové aktivity, apod. •hledání nových příležitostí, jak podpořit rozvoj firem (terénní průzkum firem) Finanční podpora pro rozvoj firem – Inovační vouchery| 1.12.2010 | 13

14 Mgr. Hana Hajnová mail: hajnova@jic.czhajnova@jic.cz tel.: 725 090 443 www.inovacnivouchery.cz Mgr. et Mgr. Jindřich Weiss mail: weiss@jic.czweiss@jic.cz tel.: 603 206 384


Stáhnout ppt "Title Sub-title PLACE PARTNER’S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Finanční podpora pro rozvoj firem: Inovační vouchery European Commission."

Podobné prezentace


Reklamy Google