Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Hana Sezimová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Hana Sezimová."— Transkript prezentace:

1 VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Hana Sezimová

2 Cíl řešení  Posouzení vlivu antropogenní činnosti na úroveň ekotoxicity znečištění půdy a dnových sedimentů pomocí kontaktního testu na žížalách Eisenia foetida a stanovením aktivity enzymu acetylcholinesterázy

3 Způsob řešení  Odběr dnových sedimentů, půdy v pobřežní části toků a rovněž půdy z přilehlých, zemědělsky obdělávaných polí  Toky sledované v roce 2010: Hvozdnice, Luha, Jičínka, Heraltický potok, Velká, Porubka, Opusta, Husí potok a Lužická Nisa  Provedení testu akutní toxicity na žížalách  Stanovení enzymatické aktivity acetylcholinesterázy

4 Metodika odběru vzorků  Odběr vzorků půdy ze zemědělsky obdělávaných polí -odstranění bylinného krytu a jeho kořenového systému -odběr vzorků půdy cca 0,10 – 0,15 m pod úrovní terénu z plochy o rozsahu 1m 2.  Odběr půdy v pobřežní části toků -odběr půdy cca 0,2 m nad stávající vertikální úrovní vodní hladiny, v místech kde lze očekávat, že půdní profil bude zaplavován po každé vyšší frontální srážce.  Odběr sedimentů -odběr sedimentů pod hladinou ze dna vybraných toků.

5 Metodika testu toxicity na žížalách  OECD 207, 1984  Synchronizace kultury  Navážka 600 g vzorku  Na povrch substrátu - 10 žížal  Negativní kontrola – umělá artificiální půda

6 Metodika stanovení aktivity AChE  Odstranění prvních 10 segmentů  Tkáň homogenizována a centrifugována  Stanovení koncetrace bílkovin metodou Bradfordové  Spektrofotometrické stanovení aktivity AChE dle Ellmana

7 Výsledky dosažené v roce 2010  V roce 2010 bylo analyzováno celkem 26 vzorků odebraných na 9 tocích povodí řeky Odry a v jejich okolí

8 ProfilSušina [g]Mortalita [%] AChE [nmol.min -1.mg -1 ] Hvozdnice-pole8,0556,62 Hvozdnice-břeh8,2061,67 Hvozdnice-sediment7,92718,31 Jičínka-břeh8,01034,88 Jičínka-sediment7,43714,45 Luha-břeh8,0048,90 Luha-sediment7,71334,54 Porubka-břeh7,5030,60 Porubka-sediment8,7016,19 Velká-břeh7,4510,24 Velká-sediment8,237,99 Opusta-břeh8,510107,81 Opusta-sediment8,51315,87 Heraltický potok-břeh8,5048,27 Heraltický potok-sediment7,6016,63 Husí potok-sediment7,3314,57 Kontrola7,5069,97

9 • Zvýšená mortalita překračující 10% hranici byla pozorována ve vzorcích sedimentů z řeky Jičínky, Hvozdnice, Luha, Opusta • Prokazatelná inhibice enzymové aktivity AChE byla zjištěna ve všech vzorcích dnových sedimentů a také u vzorků půdy z břehové linie toků Jičínka a Porubka

10 Lužická Nisa Sledování na 5 profilech : Jindřichov, Vesec, Stráž, Chrastava, Hrádek

11 ProfilSušina [g]Mortalita [%] AChE [nmol.min -1.mg -1 ] Jindřichov-břeh6,2011,05 Jindřichov-sediment5,4020,40 Vesec-břeh5,1310,23 Vesec-sediment6,51015,61 Stráž-břeh8,1313,06 Stráž-sediment6,604,59 Chrastava-břeh7,877,47 Chrastava-sediment6,432,46 Hrádek-břeh8,174,92 Hrádek-sediment7,6013,94 Kontrola7,3072,35 • Na všech profilech byla zaznamenána jen bezvýznamně zvýšená mortalita • Inhibice enzymové aktivity AChE byla detekována u všech analyzovaných vzorků

12 Syntéza výsledků - mortalita ProfilČerven 2010Říjen 2009Září 2009Květen 2009Duben 2009 Hvozdnice-pole55700 Hvozdnice-břeh0-0010 Hvozdnice-sediment27533- Jičínka - pole--023- Jičínka-břeh10-0 Jičínka-sediment37-010 Luha - pole---00 Luha-břeh0-300 Luha-sediment13-73- Porubka-břeh0---- Porubka-sediment0---- Velká-břeh5---- Velká-sediment313--- Opusta-břeh10---- Opusta-sediment13---- Heraltický potok-břeh0---- Heraltický potok-sediment023--- Husí potok-sediment3---- Kontrola00000

13 Syntéza výsledků - AChE ProfilČerven 2010Říjen 2009Září 2009Květen 2009Duben 2009 Hvozdnice-pole56,62129,0342,5345,6965,25 Hvozdnice-břeh61,67-43,19123,1572,29 Hvozdnice-sediment18,3142,3150,7148,10- Jičínka - pole--42,21-7,15- Jičínka-břeh34,88-65,2636,5832,85 Jičínka-sediment14,45-35,5222,8532,13 Luha - pole---45,3863,79 Luha-břeh48,90-50,7156,4173,82 Luha-sediment34,54-0,8326,73- Porubka-břeh30,60---- Porubka-sediment16,19---- Velká-břeh64,99---- Velká-sediment7,9998,74--- Opusta-břeh107,81---- Opusta-sediment15,87---- Heraltický potok-břeh48,27---- Heraltický potok-sediment16,6329,81--- Husí potok-sediment14,57---- Kontrola69,9773,2569,2169,0265,23

14 Syntéza výsledků–Lužická Nisa ProfilČerven 2010Červen 2009 AChE nmol.min -1.mg -1 Mortalita % AChE nmol.min -1.mg -1 Mortalita % Jindřichov-břeh11,050-- Jindřichov-sediment20,400-- Vesec-břeh10,23326,777 Vesec-sediment15,611043,780 Stráž-břeh13,06356,863 Stráž-sediment4,59044,122 Chrastava-břeh7,47740,420 Chrastava-sediment2,463166,670 Hrádek-břeh4,927-- Hrádek-sediment13,94028.215 Kontrola72,35072,570

15 Závěry Toky hodnocené na severní Moravě Jičínka  sedimenty opakovaně vykazovaly přítomnost látek negativně působících na zvolené indikátorové organismy  vzorky půdy z přilehlých polí vykazovaly zatížení toxickými látkami v jarních a letních měsících v závislosti na aplikaci pesticidů

16 Závěry Luha  sedimenty zatížené látkami inhibujícími AChE aktivitu  vzorky zeminy z břehové části toku a přilehlého pole byly opakovaně negativní Hvozdnice  v jednom případě stanovena snížená hodnota AChE u vzorků dnových sedimentů, mortalita žížal v testu akutní toxicity byla u tohoto vzorku zvýšena (27% )

17 Závěry Porubka, Velká, Opusta, Heraltický potok a Husí potok  v sedimentech byla prokázána významná inhibice AChE aktivity  drobné vodní toky protékající zemědělsky obdělávanými oblastmi jsou zatížené používáním pesticidů

18 Závěry Lužická Nisa  na všech lokalitách ve vzorcích sedimentů i půdy z břehové části toku stanovena velmi snížená hodnota enzymatické aktivity u indikátorových organismů

19 Závěry  Sledování mortality ve standardním testu akutní toxicity je méně citlivý parametr hodnocení ve srovnání se stanovením inhibice enzymu acetylcholinesterázy, a proto by mělo být toto stanovení preferováno

20 DĚKUJI ZA POZORNOST hana.sezimova@osu.cz


Stáhnout ppt "VLIV ANTROPOGENNÍ ČINNOSTI NA ÚROVEŇ EKOTOXICITY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Hana Sezimová."

Podobné prezentace


Reklamy Google