Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Manager – South-Eastern Europe Emerald Group Publishing Limited

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Manager – South-Eastern Europe Emerald Group Publishing Limited"— Transkript prezentace:

1 Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Manager – South-Eastern Europe Emerald Group Publishing Limited E-mail: rmachkova@emeraldinsight.com Tel: +420 608 980 867

2 Obsah prezentace 1.Co se dějě za oponou publikačního procesu 2.Hodnocení kvality –Ranking časopisů a e-knih –Použití –Důsledky a vliv výzkumu 3.Jak přežít peer review –Jak si co nejefektivněji naplánovat Vaši práci –Plagiátorství a copyright –Tajemství revize –Co dělat, když je Váš článek zamítnut 4.Otázky

3 Emerald eJournals, eBooks and Books Emerald publikuje v 28 oblastech – přes univerzitní knihovnu máte přístup do 219 e-časopisů -51 indexováno v ISI a 155 ve Scopusu •Accounting and Finance •Built Environment •Business Ethics and Law •Economics •Education •Enterprise and Innovation •Engineering •Environment/ Environmental Studies •Health Care Management •Human Resource Management •Industry and Public Sector Management •Information and Knowledge Management • International Business • Learning and Development • Library and Information Studies • Management Science/Mngmnt Studies • Managing Quality • Marketing • Operations and Logistics Management • Organization Studies • Performance Mngmnt & Measurement • Regional Management Studies • Sociology • Strategy • Tourism and Hospitality Emerald Management eJournal Subject Collection brochureEmerald Management eJournal Subject Collection brochure.

4 Research Vydavatelský řetězec a řízení časopisů AuthorEditor Publisher/ Managing Editor ProductionUsers Quality research papers EAB and reviewers Solicits new papers Handles review process Promotes journal to peers Attends conferences Develops new areas of coverage The link between the publishing company and editor Helps editors succeed in their role and build a first class journal Overall responsibility for journal Promotion and marketing Attends conferences Handles production issues QA – sub-editing and proof reading Convert to SGML for online databases Print production Despatch Added value from publisher Access via library Hard copy Database Third party

5

6 Thomson Reuters &Impakt Faktor •Databáze Thomson Reuters ‘Journal Citation Reports’ obsahuje data z přibližně 9500 vybraných časopisů s ‘Impakt Faktorem’ •Kalkulace Impakt Faktoru: ISI počítá citace v průběhu 3 let, aby vypočítali Impakt faktor za 1 daný rok a poslední statistiky za rok 2009 byly vydány v červnu 2010 •Časopisy jsou hodnoceny podle toho, kolikrát jsou články v daném časopisu citovány.... v jiném ISI časopisu. •Emerald má 51 časopisů indexovaných v JCR •Např. Impakt Faktor pro časopis International Marketing Review je 1.164

7 Thomson Reuters Co to pro Vás znamená a na co se zaměřit? ISI je nejznámější, ale existují i jiná hodnocení: •Citace jsou dobré, ale ne kompletní ukazatelé kvality (např. článek AACSB’s 2008 ‘Impact of Research’ ) Další ukazatelé kvality: •Použití (počet stažených článků) je lepší metoda užití •Editoři/editorská rada a autoři •Spojení s asociacemi/společnostmi •Co je Vaše priorita? Chcete publikovat 5 článků v „níže“ hodnocených časopisech nebo 1 v „top“ hodnoceném časopisu? Chcete publikovat v regioálních, národních nebo mezinárodních časopisech?

8 Surviving peer review

9 Nápad: kde začít •Kromě „tradičního výzkumu“… •Pracujete na diplomové či doktorandské práci? •Dokončili jste úspěšně projekt? •Zápasíte s problémem, který nemá jednoduché řešení? •Máte nějaký názor nebo náhled na určité téma? •Prezentovali jste na nějaké téma? Nebo jste psali článek na konferenci? Pokud ano, tak máte základ pro svoji uveřejnitelnou publikaci

10 Spoluautorství? •S nadřízeným, s jiným oddělením či institucí •Vytěžte maximum z Vašich individuálních silných stránek •Zvláště vhodné pro mezi-disciplinární výzkum •Demonstrujete autoritu a rigoróznost výzkumu – můžete zvýšit potencionílní okruh citací •Ale pamatujte... •Ujistěte se, že Vaše práce je pečlivě zkontrolována a editována, že zní jako jeden hlas •Zvolte si osobu, která je zodpovědná za ukončení projektu •Dohodněte a ujasněte se na pořadí autorů

11 “Research is all about peer review” 1.Musíte zamezit přímému zamítnutí 2.Možná budete muset svoji práci přepracovat a poslat jinam 3.Ale skoro určitě ji budete muset alespoň poupravit

12 „Journals are ongoing conversations between scholars“ (Lorraine Eden) •Prostudujte si pokyny pro autory, PŘEČTĚTE SI DANÝ ČASOPIS, abyste porozuměli jeho konverzaci •Vaše práce bude smetena ze stolu, pokud se bude zdát, že nerozumíte tomu, co bylo řečeno a nebo proč článek posíláte do daného časopisu

13 Miřte na cíl! “Many papers are desk rejected because they simply don’t fulfil journal requirements. They don’t even go into the review process.” •Najděte si několik možných časopisů, ale buďte realističtí •Sledujte pečlivě pokyny pro autory: rozsah & typ publikace, počet slov, styl citací, atd. •Zjistěte si, komu poslat Vaši práci (editor, regionální editor, subject area editor) … •… a jak poslat Vaši práci (email, tištěná kopie, online podání) •Pošlete shrnutí nebo abstrakt editorovi: jestli je to vhodné? Jak to pozměnit, aby to bylo vhodné? •Přečtěte si alespoň jedno číslo daného časopisu

14 Tohle, prosím nedělejte! Dear Sir I am a student at University of Vaasa, Finland. I want to publish my articles with you. Please send me details. Regards …

15 Příklad pokynů pro autory Každý časopis má detailní poznámky a pokyny pro autory

16 Plagiátorství •Plagiátorství (z latinského plagium znamená ‘únos’) je akt, kdy někdo vezme něčí práci a prezentuje ji jako svoji. Je to považováno za podvod! •Není to vždy odhaleno při recenzi (peer review), ale elektronické nástroje mohou pomoci podvod odhalit •Self-plagiarism •Celkové Emerald portfolio je zahrnuto v softwaru iThenticate společnosti iParadigms (http://www.ithenticate.com) •Seznamte se s plagiátorskou politikou Emerald na: (http://info.emeraldinsight.com/about/ policies/plagiarism.htm)

17 Citace •Emerald používá Harvardský systém citací •Také známý jako “the author-date system” •Hlavním znakem je jednoduché použití citace v textu. •Např. "While information sharing between the private and public sector has improved since 9/11, sharing of information requires additional enhancements (Dacey, 2002)." •"Although much recent research has focused on the importance of long- term strategic relationships (Morgan and Hunt, 1994; Wilson, 1995)." •Kompletní citace jsou pak uvedeny na konci práce v sekci nazvané ‚references‘ podle abecedy. •Př. kompletní citace: Andrea Filippetti, (2011) "Innovation modes and design as a source of innovation: a firm-level analysis", European Journal of Innovation Management, Vol. 14 Iss: 1, pp.5 - 26 •Citace musí být použity vždy, když citujete přímo autora, něčí názor nebo výzkum. http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2 http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2

18 Copyright Chcete publikovat u Emerald a dalších akademických vydavatelů? •Toto je dáno zákonem! •Jako autor musíte získat písemný souhlas od majitele autorských práv, že můžete použít obsah nebo text, který jste sami nevytvořili •Pokud tak neučiníte, může to opozdit publikování Vaší práce a pokud souhlas nebude vyjasněn, tak Emerald nemůžeme publikovat tuto část z Vaší práce •Vyjímku tvoří členové STM Association, do které patří i Emerald, kde můžete zadarmo publikovat určitou část obsahuSTM Association

19 Copyright •Max až 3 obrázky (včetně tabulek) z jednoho článku nebo kapitoly knihy, ale ne více než 5 obrázků z celé knihy nebo vydání časopisu (a ne více než 6 obrázků z celého ročního vydání) •Jednoduchý text, ale ne více než 400 slov z jednoho článku nebo kapitoly knihy a ne více než 800 z celé knihy a nebo vydání časopisu •Zjistěte, kdo je majitelem autorských práv (člen STM, autor nebo jiná třetí strana) •Zkontrolujte, že množství obsahu spadá do výše zmíněných výjímek, pokud je to více, pravděpodobně budete muset zaplatit za znovupublikování •Někteří STM členové nevyžadují písemné prohlášení, pokud obsah použitý je do výše zmíněných hodnot •Jiní vyžadují písemné prohlášení, ikdyž to bude bez poplatku •Více informací včetně formulářů s povolením naleznete na tomto odkazu: http://info.emeraldinsight.com/authors/writing/permissions.htm •Permissions checklist & Permissions request formPermissions checklistPermissions request form

20 Etika publikování •Neposílejte článek do více než jednoho časopisu •Oznamte střed zájmu (=conflict of interest) •Vyhněte se plagírování vlastní práce (self-plagiarism) •Souhlas s publikováním rozhovoru/případové studie •Získejte souhlas od všech autorů – ujistěte se, že všichni z týmu ví o publikovaném článku •Autoři a editoři jsou chráněni pravidly, které jsou uvedeny v dokumentu publikovaném asociací Committee on Publication Ethics (COPE), kde Emerald je členem

21 Co dělá dobrý článek? Co editoři a recenzenti hledají … •Originalitu – co je nového na daném tématu, řešení, zpracování nebo výsledku? Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků •Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou perspektivu, nebo podrobuje teorii empirickému testu? •Metodologie výzkumu – jsou Vaše závěry platné a objektivní? •Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů •Teoretické a praktické uplatnění (tzv. „a co jako“ faktor) •Aktuálnost a relevance zdrojů/citací •Mezinárodnost / globální zájem •Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt

22 Některé klíčové otázky •Čitelnost – Je jasná? Je tu logická posloupnost bez nedůležité duplicity? •Přispění – Proč to bylo napsáno? Co je tam nového? Jak to zapadá do „konverzace“ časopisu? •Důvěryhodnost – Je Váš závěr platný? Je Vaše metodologie robustní? Je to skutečné a nelíčené? Neskrývejte limitace Vašeho výzkumu – přijde se na to. •Použitelnost – Jak jsou Vaše výsledky použitelné v reálném životě? Stanovujete směr pro příští možný výzkum? •Mezinárodnost – Má Vaše publikace globální perspektivu? (A když ne, tak proč?)

23 Vaše vlastní peer review •Nechte někoho dalšího vidět Vaši práci! •Ukažte koncept kamarádovi/ kolegovi a požádejte ho o upřímnou kritiku

24 Vaše vlastní peer review (pokrač.) •Kontrola pravopisu a citací. Prověřte celý Váš článek •Kontrola pravopisu, ale neznamená kontrolu slovních spojení … Najděte chybu: “A knew research methodology introduced in 2007…”

25 Proces přijetí článku – jeden příklad

26 Časový harmonogram od poslání po feedback k autorovi •Editor – 1.čtení, které určí, jestli obsah a postup výzkumu vyhovuje danému časopisu (přibližně 1 týden) •Editor určí a kontaktuje 2 recenzenty (přibližně 1 týden) •Recenzenti mají přibližně 6-8 týdnů, aby dokončili svoje ohodnocení •Editor zhodnotí poznámky a doporučení recenzentů a rozhodne se pro přijetí či nepřijetí rukopisu (přibližně 2 týdny) •Očekávaná doba: 3 – 3,5 měsíce

27 Jak zvýšit elektronické šíření •Použijte krátký výstižný nadpis obsahující klíčová slova, která nezavádějí •Napište jasný a popisný abstrakt obsahující hlavní klíčová slova a sledujte instrukce o obsahu a délce •Uveďte relevantní a známá klíčová slova – ne zvláštní novotvary •Dbejte na to, aby Vaše citace byly kompletní a správné - důležité pro spojování citací •Tohle všechno pomůže Vašemu článku, aby byl snáze objevitelný, což znamená větší rozšíření a eventuálně více citací

28 Emerald má strukturovaný abstrakt •Strukturovaný abstrakt – v 250 slovech nebo méně (ne více než 100 v každé z částí) •Purpose – záměr Vaší publikace •Design – Metodologie/“jak to bylo uděláno“/ oblast Vaší studie •Findings– Diskuze/výsledky •Research limitations/Implications) (pokud lze) – vyloučení/přístí kroky •Practical implications (pokud lze) – tzv. „ a co jako“ •Social implications (pokud lze) – dopad na společnost/politiku •Originality/value – Kdo z toho bude benefitovat a co je na tom nového www.emeraldinsight.com/structuredabstracts

29

30 Poté co jste odeslali Váš článek Žádost o revizi je dobrá zpráva! Věřte, že je! •Právě jste se dostali do publikačního procesu. Skoro každý článek je opravován, alespoň jednou. •Nepanikařte! •I když jsou připomínky ostré, tak nejsou míněny osobně

31 Jak přepracovat Váš článek •Potvrďte žádost o revizi editorovi a určete si uzávěrku •Ujasněte se, že rozumíte připomínkám – ‘This is what I understand the comments to mean…’ •Konsultujte to se svými kolegy nebo spoluautory a miřte přímo k bodům •Dodržte uzávěrku revize •Přiložte průvodní dopis, který prokazuje bod po bodu, jak jste práci přepracovali dle požadavků o revizi (pokud jste tak neučinili, tak proč)

32 Pokud je Váš článek zamítnut … •Zeptejte se proč a pečlivě poslouchejte! Většina editorů Vám poskytne detailní připomínky o zamítnutém článku •Zkuste to znovu! Pokuste se vylepšit svoji práci a poslat ji jinam. Miřte svým článkem co nejblíže, jak jen to je možné •Alespoň 50% všech článků v businessu a managementu není nikdy publikována. Každý byl alespoň jednou odmítnut •Keep trying!

33 Možné důvody zamítnutí •Článek se nehodí (‘proč to bylo posíláno do tohoto časopisu’?) Porozuměli jste „konverzaci časopisu”? •Problém s kvalitou - Nepatřičná metodologie, není přiměřeně rigorózní, příliš dlouhé •Vývoj teorie je slabý - Prosazování teorie, nebo opětovné vynalézání existující teorie •Empirická práce je slabá - metodologie není věrohodná, testy nevylučují alternativní hypotézy •„A co jako“ faktor? - Pouze přírůstkový výzkum, nemá vliv na existující paradigma

34 Po publikování, propagujte Vaši práci •Proč? Politika vlivu = důvěryhodnost Vyzdvihněte profil Vaší instituce a oblast činnosti Přilákejte spolupracovníky a možnosti financování Nové oblasti a příležitosti (consulting, media) •Jak? Využijte sociální sítě, tiskovou zprávu Asociace a sdružení Angažujte se, zlepšujte si Vaše mediální schopnosti ‘brand image’ Kontaktujte autory ze svých referencí Dejte si link na článek do svého podpisu

35 Publikování Vašeho článku znamená... •Vaše publikace je permamentní – publikovaný materiál je zařazen do permanentně přístupného „archívu vědomostí“ •Váš článek je vylepšen – přes zásahy editorů, recenzentů, sub- editorů a lidí provádějících korektury •Váš článek je aktivně propagován – je dostupný mnohem širšímu publiku •Vaše psaní je důvěryhodné – materiály, které jsou publikovány s sebou nesou razítko kvality. Někdo další kromě Vás si myslí, že je to dobré!!

36 Emerald podporuje autory •Více než 80,000 autorů z celého světa jsou členové Emerald Literati Network •Bezplatný výtisk vydání časopisu a 5 otisků z publikace •For Researchers www.emeraldinsight.com/researchwww.emeraldinsight.com/research –Outstanding Doctoral Research Awards, Research Fund Awards & How to… guides –Emerald Research ConnectionsEmerald Research Connections •For Authors www.emeraldinsight.com/authorswww.emeraldinsight.com/authors –How to… guides –Meet the Editor interviews and Editor news & Editing service –Annual Awards for Excellence –Calls for Papers and news of publishing opportunities

37 Publikování Vás také dostane sem… •Hong Kong UST, Indian School of Business, University of Cape Town •London, Lancaster, Cranfield, Warwick, Saïd, Strathclyde Business Schools •Wharton, Harvard, Stanford, Chicago, Yale, Thunderbird Business Schools •IMD, INSEAD, Rotterdam, Bocconi, EM Lyon, Instituto de Empresa, ESADE, IESE

38 A taky sem....

39 Odkazy na důležité zdroje •www.isiwebofknowledge.com (ISI ranking lists and impact factors)www.isiwebofknowledge.com •www.harzing.com (Anne-Wil Harzing's site about academic publishing and the assessment of research and journal quality, as well as software to conduct citation analysis)www.harzing.com •www.scopus.com (abstract and citation database of research literature and quality web sources)www.scopus.com •www.cabells.com (addresses, phone, e-mail and websites for a large number of journals as well as information on publication guidelines and review information)www.cabells.com •www.phrasebank.manchester.ac.uk (a general resource for academic writers, designed primarily with international students whose first language is not English in mind)www.phrasebank.manchester.ac.uk

40 Nějaké otázky? •Jak Vám můžeme pomoci? •Dejte nám Váš feedback: feedback onlinefeedback online Seznam titulů: • http://www.emeraldinsight.com/journals • http://books.emeraldinsight.com


Stáhnout ppt "Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Manager – South-Eastern Europe Emerald Group Publishing Limited"

Podobné prezentace


Reklamy Google