Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech"— Transkript prezentace:

1 Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech
Radka Machková Business Manager – South-Eastern Europe Emerald Group Publishing Limited Tel:

2 Obsah prezentace Co se dějě za oponou publikačního procesu
Hodnocení kvality Ranking časopisů a e-knih Použití Důsledky a vliv výzkumu Jak přežít peer review Jak si co nejefektivněji naplánovat Vaši práci Plagiátorství a copyright Tajemství revize Co dělat, když je Váš článek zamítnut Otázky Vysvětlit Vám, co se děje za „zavřenými dveřmi“ - demystifikovat publikační proces Poskytnout tipy, vědomosti a odpovědět na Vaše klíčové otázky Zhodnotit měření kvality časopisů Pomoci Vám zabránit „smetení ze stolu“ (desk reject) Maximalizovat Vaše šance na publikování Podpořit některé z Vás jít za hranici publikovaní např. recenzent (reviewing), knižní recenzent (book reviewing), editorské role (editorial roles) A co více? Nabízíme pomocnou ruku

3 Emerald eJournals, eBooks and Books, Case Studies
Emerald publikuje v 28 oblastech – přes univerzitní knihovnu máte přístup do 219 e-časopisů 54 indexováno v ISI a 160 ve Scopusu Accounting and Finance Built Environment Business Ethics and Law Economics Education Enterprise and Innovation Engineering Environment/ Environmental Studies Health Care Management Human Resource Management Industry and Public Sector Management Information and Knowledge Management International Business Learning and Development Library and Information Studies Management Science/Mngmnt Studies Managing Quality Marketing Operations and Logistics Management Organization Studies Performance Mngmnt & Measurement Regional Management Studies Sociology Strategy Tourism and Hospitality Emerald Management eJournal Subject Collection brochure.

4 Vydavatelský řetězec a řízení časopisů
Publisher/ Managing Editor Author Editor Production Users Research Quality research papers EAB and reviewers Solicits new papers Handles review process Promotes journal to peers Attends conferences Develops new areas of coverage Access via library Hard copy Database Third party The link between the publishing company and editor Helps editors succeed in their role and build a first class journal Overall responsibility for journal Promotion and marketing Attends conferences Handles production issues QA – sub-editing and proof reading Convert to SGML for online databases Print production Despatch Added value from publisher Editorial supply chain and journal management structure: journals Now, the editorial supply chain. This is probably obvious, but is perhaps worth looking at, just to ensure that you know what happens to your paper once it has left your desktop. These are the people who take your paper from your PC to the finished journal and make it available on a library shelf or database. The first stage of the chain is, of course, the authors who submit their work to the journal. The Editor who is responsible for: sourcing new papers and working with the authors; liaising with the EAB to ensure an effective vetting of the papers; attending conferences; and networking and promoting the journal to his or her peers. The publisher, employed by the publishing company, is the direct link between the publishing company and the Editor. Their aim is to help the Editor succeed in turning their title into an internationally recognised journal. At Emerald they work with the Editor to create long-term development plans for each journal and also attend conferences with a view to raising the profile of the journals. They also liaise closely with the sales and marketing departments in order to identify opportunities for promotion. Day-to-day, publishers are responsible for ensuring that journal issues come in from the Editor and are passed to the production department in time to meet the schedule deadlines. From the publisher an issue of a journal will pass through a Quality Assurance process before being converted into SGML/XML formats for the databases and into hard copy for despatch. As with the peer-review process, this is another area where a publisher will add value to your work. Each article is tagged, which makes it searchable within databases and the QA department will correct typographical errors, and inconsistencies within your article. Finally, we come to the users who access Emerald papers in different ways. This could be through a printed copy of the journal, via a database on the internet, or as part of a third-party service (such as Proquest) which has an arrangement with us to host our content. Although your article will be published in a specific journal, it will usually be found and read via a search across a database. All of this then comes back full-circle to you, our authors who, more often than not, are also our users and readers. Ultimately the articles that Emerald publishes feed directly back into the body of research and assist in furthering other researchers, authors and faculty members.

5

6 Thomson Reuters &Impakt Faktor
Databáze Thomson Reuters ‘Journal Citation Reports’ obsahuje data z přibližně 9500 vybraných časopisů s ‘Impakt Faktorem’ Kalkulace Impakt Faktoru: ISI počítá citace v průběhu 3 let, aby vypočítali Impakt faktor za 1 daný rok a poslední statistiky za rok 2009 byly vydány v červnu 2010 Časopisy jsou hodnoceny podle toho, kolikrát jsou články v daném časopisu citovány .... v jiném ISI časopisu. Emerald má 51 časopisů indexovaných v JCR Např. Impakt Faktor pro časopis International Marketing Review je 1.164

7 Thomson Reuters Co to pro Vás znamená a na co se zaměřit?
ISI je nejznámější, ale existují i jiná hodnocení: Citace jsou dobré, ale ne kompletní ukazatelé kvality (např. článek AACSB’s 2008 ‘Impact of Research’ ) Další ukazatelé kvality: Použití (počet stažených článků) je lepší metoda užití Editoři/editorská rada a autoři Spojení s asociacemi/společnostmi Co je Vaše priorita? Chcete publikovat 5 článků v „níže“ hodnocených časopisech nebo 1 v „top“ hodnoceném časopisu? Chcete publikovat v regioálních, národních nebo mezinárodních časopisech? ISI je nejznámější hodnotící systém Určuje funkční období, a financování univerzit v mnoha zemí Ale… Je těžce nakloněný na publikace ze Severní Ameriky Mnoho debat na téma způsobu sběru dat pro ISI Citace nejsou jediným možným způsobem měření impaktu Journal rankings Emerald recognises the importance of ISI and tries to get as many of its journals as possible ranked, however there are caveats for people using the Web of Science database and Impact Factors: It is heavily biased towards North America – it started in N America in 1950s with mostly N American journals, and the system uses cites in Journals already on ISI, ie N American journals, thus creating a cycle that is hard to break into for European etc journals Citations are a good, but not complete, guide to quality – many journals do not get cited in N America due to language barriers, style of research, parochial content etc, but are very high quality journals Usage is a better measure of utility – as a researcher, do you want to get cited or do you want to provide useful, relevant research? Other factors to consider are recent articles, most communicative, societies and internationality – researchers have a plethora of other resources they can use, and which may provide better foundations for their studies Be political (e.g. national vs international) and strategic (e.g. five articles in ‘low ranked’ journals vs one in ‘top ranked’ journal) – Emerald cannot tell students where to publish, but they need to be aware of the political and strategic implications of their decision. Political in that it could determine where they pursue their academic career, and strategic in terms of what sort of career they can have depending on what their CV looks like. What rankings are used here?

8 Surviving peer review

9 Nápad: kde začít Kromě „tradičního výzkumu“…
Pracujete na diplomové či doktorandské práci? Dokončili jste úspěšně projekt? Zápasíte s problémem, který nemá jednoduché řešení? Máte nějaký názor nebo náhled na určité téma? Prezentovali jste na nějaké téma? Nebo jste psali článek na konferenci? Pokud ano, tak máte základ pro svoji uveřejnitelnou publikaci Ideas: where to start What are you going to write? Authors are people like you! Authors can be at the beginning of their academic careers like many of you in this room who are undertaking research degrees. Authors may be more senior and experienced and may have been published many times. However, what all authors have in common is that they all have a very particular story to tell, be it from a Doctoral or a Master’s thesis, a project or a research problem. Emerald also encourages authors from the world of business – perhaps they’ve been working as an advisor, research collaborator or consultant. Whatever the stimulus you have the basis for a publishable paper.

10 Spoluautorství? S nadřízeným, s jiným oddělením či institucí
Vytěžte maximum z Vašich individuálních silných stránek Zvláště vhodné pro mezi-disciplinární výzkum Demonstrujete autoritu a rigoróznost výzkumu – můžete zvýšit potencionílní okruh citací Ale pamatujte ... Ujistěte se, že Vaše práce je pečlivě zkontrolována a editována, že zní jako jeden hlas Zvolte si osobu, která je zodpovědná za ukončení projektu Dohodněte a ujasněte se na pořadí autorů

11 “Research is all about peer review”
Musíte zamezit přímému zamítnutí Možná budete muset svoji práci přepracovat a poslat jinam Ale skoro určitě ji budete muset alespoň poupravit

12 „Journals are ongoing conversations between scholars“ (Lorraine Eden)
Prostudujte si pokyny pro autory, PŘEČTĚTE SI DANÝ ČASOPIS, abyste porozuměli jeho konverzaci Vaše práce bude smetena ze stolu, pokud se bude zdát, že nerozumíte tomu, co bylo řečeno a nebo proč článek posíláte do daného časopisu

13 Miřte na cíl! “Many papers are desk rejected because they simply don’t fulfil journal requirements. They don’t even go into the review process.” Najděte si několik možných časopisů, ale buďte realističtí Sledujte pečlivě pokyny pro autory: rozsah & typ publikace, počet slov, styl citací, atd. Zjistěte si, komu poslat Vaši práci (editor, regionální editor, subject area editor) … … a jak poslat Vaši práci ( , tištěná kopie, online podání) Pošlete shrnutí nebo abstrakt editorovi: jestli je to vhodné? Jak to pozměnit, aby to bylo vhodné? Přečtěte si alespoň jedno číslo daného časopisu

14 Tohle, prosím nedělejte!
Dear Sir I am a student at University of Vaasa, Finland. I want to publish my articles with you. Please send me details. Regards

15 Příklad pokynů pro autory
Každý časopis má detailní poznámky a pokyny pro autory

16 Plagiátorství Plagiátorství (z latinského plagium znamená ‘únos’) je akt, kdy někdo vezme něčí práci a prezentuje ji jako svoji. Je to považováno za podvod! Není to vždy odhaleno při recenzi (peer review), ale elektronické nástroje mohou pomoci podvod odhalit Self-plagiarism Celkové Emerald portfolio je zahrnuto v softwaru iThenticate společnosti iParadigms ( Seznamte se s plagiátorskou politikou Emerald na: ( policies/plagiarism.htm)

17 Citace Emerald používá Harvardský systém citací
Také známý jako “the author-date system” Hlavním znakem je jednoduché použití citace v textu. Např. "While information sharing between the private and public sector has improved since 9/11, sharing of information requires additional enhancements (Dacey, 2002)." "Although much recent research has focused on the importance of long-term strategic relationships (Morgan and Hunt, 1994; Wilson, 1995)." Kompletní citace jsou pak uvedeny na konci práce v sekci nazvané ‚references‘ podle abecedy. Př. kompletní citace: Andrea Filippetti, (2011) "Innovation modes and design as a source of innovation: a firm-level analysis", European Journal of Innovation Management, Vol. 14 Iss: 1, pp Citace musí být použity vždy, když citujete přímo autora, něčí názor nebo výzkum.

18 Copyright Chcete publikovat u Emerald a dalších akademických vydavatelů? Toto je dáno zákonem! Jako autor musíte získat písemný souhlas od majitele autorských práv, že můžete použít obsah nebo text, který jste sami nevytvořili Pokud tak neučiníte, může to opozdit publikování Vaší práce a pokud souhlas nebude vyjasněn, tak Emerald nemůžeme publikovat tuto část z Vaší práce Vyjímku tvoří členové STM Association, do které patří i Emerald, kde můžete zadarmo publikovat určitou část obsahu

19 Copyright Max až 3 obrázky (včetně tabulek) z jednoho článku nebo kapitoly knihy, ale ne více než 5 obrázků z celé knihy nebo vydání časopisu (a ne více než 6 obrázků z celého ročního vydání) Jednoduchý text, ale ne více než 400 slov z jednoho článku nebo kapitoly knihy a ne více než 800 z celé knihy a nebo vydání časopisu Zjistěte, kdo je majitelem autorských práv (člen STM, autor nebo jiná třetí strana) Zkontrolujte, že množství obsahu spadá do výše zmíněných výjímek, pokud je to více, pravděpodobně budete muset zaplatit za znovupublikování Někteří STM členové nevyžadují písemné prohlášení, pokud obsah použitý je do výše zmíněných hodnot Jiní vyžadují písemné prohlášení, ikdyž to bude bez poplatku Více informací včetně formulářů s povolením naleznete na tomto odkazu: Permissions checklist & Permissions request form

20 Etika publikování Neposílejte článek do více než jednoho časopisu
Oznamte střed zájmu (=conflict of interest) Vyhněte se plagírování vlastní práce (self-plagiarism) Souhlas s publikováním rozhovoru/případové studie Získejte souhlas od všech autorů – ujistěte se, že všichni z týmu ví o publikovaném článku Autoři a editoři jsou chráněni pravidly, které jsou uvedeny v dokumentu publikovaném asociací Committee on Publication Ethics (COPE), kde Emerald je členem

21 Co dělá dobrý článek? Co editoři a recenzenti hledají …
Originalitu – co je nového na daném tématu, řešení, zpracování nebo výsledku? Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou perspektivu, nebo podrobuje teorii empirickému testu? Metodologie výzkumu – jsou Vaše závěry platné a objektivní? Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů Teoretické a praktické uplatnění (tzv. „a co jako“ faktor) Aktuálnost a relevance zdrojů/citací Mezinárodnost / globální zájem Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt What do editors and their reviewers look for? I think perhaps this is the most important slide I’ve prepared for today. I have listed 10 points on this slide – many of which can make or break your chances of having your paper accepted. Editors will supply their reviewers with clear instructions as to what to look out for in any paper they are asked to review. These criteria will normally comprise some or all of these factors. Usually a reviewer will complete a document ticking off the requirements and listing the missing factors or problems for the editor. Your paper should have something new to say. It should refer to and relate to what has gone before, correctly citing and acknowledging others’ work. If a research paper, the methodology should be clear so that any conclusions can be assessed and validated. The paper has to communicate well – employ a clear structure, use sensible headings to break up the text, avoid undue repetition, use short rather than long involved sentences, spell out acronyms in the first instance and don’t include illustrations and appendices, etc. unless they are essential for meaning. A reviewer’s time is given freely and is precious – they don’t want to waste time trying to understand what someone is nearly but not quite saying. They also don’t want to read something that is twice as long as it need be. You don’t get extra brownie points for spinning it out!! Everyone already has too much to read. Be logical in your discussion. Let it be clear how you are building up your case. Try to include the “so what” factors. For example, what might your work mean to the systems engineer? What are the implications for future research? Internationality does NOT mean writing only about multinational companies or that region-specific research is invalid. It means being aware that others will read your work more for your methodology than your actual results. They will want to know what your methodology was based on and how it may be adapted for their purposes/region. References should be complete, accurate, recent and relevant. You need to demonstrate that you have taken on board all the recent work in the field. And last but by no means least (and repeating what I have already said) you must be absolutely sure your paper fits within the journal’s editorial scope and objectives. Don’t underestimate the importance of title, abstract and keywords. More on this later.

22 Některé klíčové otázky
Čitelnost – Je jasná? Je tu logická posloupnost bez nedůležité duplicity? Přispění – Proč to bylo napsáno? Co je tam nového? Jak to zapadá do „konverzace“ časopisu? Důvěryhodnost – Je Váš závěr platný? Je Vaše metodologie robustní? Je to skutečné a nelíčené? Neskrývejte limitace Vašeho výzkumu – přijde se na to. Použitelnost – Jak jsou Vaše výsledky použitelné v reálném životě? Stanovujete směr pro příští možný výzkum? Mezinárodnost – Má Vaše publikace globální perspektivu? (A když ne, tak proč?)

23 Vaše vlastní peer review
Nechte někoho dalšího vidět Vaši práci! Ukažte koncept kamarádovi/ kolegovi a požádejte ho o upřímnou kritiku

24 Vaše vlastní peer review (pokrč.)
Kontrola pravopisu a citací. Prověřte celý Váš článek Kontrola pravopisu, ale neznamená kontrolu slovních spojení … Najděte chybu: “A knew research methodology introduced in 2007…”

25 Proces přijetí článku – jeden příklad
Process of acceptance for a journal – just one example This slide shows the acceptance rates of just one of our journals. Approximately 30 per cent of papers received by the editor are published. I think the saddest figure there is the 16% withdrawn by the authors. It’s very likely those papers would have been published if the authors had persevered with the revisions. Very, very few are rejected at the final hurdle.

26 Časový harmonogram od poslání po feedback k autorovi
Editor – 1.čtení, které určí, jestli obsah a postup výzkumu vyhovuje danému časopisu (přibližně 1 týden) Editor určí a kontaktuje 2 recenzenty (přibližně 1 týden) Recenzenti mají přibližně 6-8 týdnů, aby dokončili svoje ohodnocení Editor zhodnotí poznámky a doporučení recenzentů a rozhodne se pro přijetí či nepřijetí rukopisu (přibližně 2 týdny) Očekávaná doba: 3 – 3,5 měsíce Timetable from submission to initial feedback to authors This slide helps to show what exactly happens to the paper following submission. It helps to explain why it can take months before an author gets feedback from first review!

27 Jak zvýšit elektronické šíření
Použijte krátký výstižný nadpis obsahující klíčová slova, která nezavádějí Napište jasný a popisný abstrakt obsahující hlavní klíčová slova a sledujte instrukce o obsahu a délce Uveďte relevantní a známá klíčová slova – ne zvláštní novotvary Dbejte na to, aby Vaše citace byly kompletní a správné - důležité pro spojování citací Tohle všechno pomůže Vašemu článku, aby byl snáze objevitelný, což znamená větší rozšíření a eventuálně více citací Improve electronic dissemination I mentioned before how the electronic environment and dissemination impacts on an author but I cannot stress how important this is! I offer the following tips: (1) Use short but descriptive titles containing the main keywords/topics. Less is definitely more in this respect! We have seen some of words which often won’t fit in the fields provided for them in databases. Be descriptive – remember, people are more likely to find your paper if the title accurately describes its content. Amusing titles can backfire e.g. a paper on scheduling but entitled “The cart before the horse” may only ever be accessed by students at an agricultural college! See also (From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Marketing Shift Christian Grönroos, Management Decision, Vol 32, No ), our most downloaded paper ever. Yes, it is a seminal paper, but it also contains “marketing” in the title three times and numerous times in the abstract and keywords. It comes up first in most searches for articles about marketing. (2) The better the title and the abstract, the greater the chance of your article being read online. This is very important, as more people will see your article via electronic databases than via any other medium. When confronted with a list of 300 relevant article abstracts which are they going to pick? Just remember your own “Google behaviour”. (3) Choose five to six broad but relevant keywords that accurately describe your paper – the better the keywords, the more likely it is that your paper will be found by users searching the database. Don’t make up new terms for the ideas in your paper – if you do your paper may well disappear down a proverbial black hole. (4) Complete and correct references will aid reference linking. It just doesn’t do to make errors in citing others’ work. The electronic environment has made it both easier to commit plagiarism and to detect it so it’s even more important to make correct attributions.

28 Emerald má strukturovaný abstrakt
Strukturovaný abstrakt – v 250 slovech nebo méně (ne více než 100 v každé z částí) Purpose – záměr Vaší publikace Design – Metodologie/“jak to bylo uděláno“/ oblast Vaší studie Findings– Diskuze/výsledky Research limitations/Implications) (pokud lze) – vyloučení/přístí kroky Practical implications (pokud lze) – tzv. „ a co jako“ Social implications (pokud lze) – dopad na společnost/politiku Originality/value – Kdo z toho bude benefitovat a co je na tom nového Emerald has introduced structured abstracts One of the most common problems that Editors and reviewers have is quickly ascertaining what an article is about. From experience, it is not unusual to have to read through the whole thing to get to what the paper is about. This is where an honest well-written abstract comes in to its own. What you need to remember is that not everyone who sees this article is going to be as knowledgeable about the subject as you are. A busy Editor is not going to want to read an entire article when deciding whether it is suitable for the journal and it is the editor who usually makes that initial decision as to whether to proceed with review or reject outright. Submissions are absolutely vital to journals and we do not want to turn any potential author away – but we need the author’s help! Therefore take the time to prepare a proper abstract. A good abstract will help all concerned. At Emerald we recognise the need for clear, concise abstracts and have recently copied the practice of medical and clinical researchers and have introduced our own form of structured abstracts. Using no more than 250 words and using these six sub-headings all authors are required to write an abstract. (1) Purpose – aims of the research? Why write the paper? (2) Design – or methodology or approach (3) Findings – what were the main results? (4) Research limitations/implications – where should the research go after this or what needs to change in the method (5) Practical implications – of what value is this in practice? Do the “so what?” test. (6) Social implications (if applicable) – Impact on society/policy (new 2009) (7) Originality/value – this is critical. How does your research add to the body of knowledge? What is its value in this context? You could use these headings to create an extremely useful abstract for any journal. Writing one forces you to pick out the key issues that matter. Once published, a clear and informative abstract makes a user want to click through to the Fulltext article. In an electronic environment the abstract is often all a reader or researcher will see until they pay their money. They may go no further if the abstract doesn’t tell them clearly what is in the paper. The abstract sells your article to the Editor or the reader. This will be the first, and sometimes the only, thing they see, so make sure that you are clear, honest, concise and have covered all the major points.

29 Poté co jste odeslali Váš článek
Žádost o revizi je dobrá zpráva! Věřte, že je! Právě jste se dostali do publikačního procesu. Skoro každý článek je opravován, alespoň jednou. Nepanikařte! I když jsou připomínky ostré, tak nejsou míněny osobně Revising It is understandable that you may not see a request for revision as good news, but rest assured that it really is! You have made it - you are now in the publishing cycle. Editors and reviewers will not request a revision unless they genuinely think that the paper is right for the journal. Do not forget that nearly every published paper is revised at least once. Authors are asked to revise their work right through their careers – honestly, it’s not just the newcomers! And do not be discouraged if reviewer comments are sharp or blunt. Bear in mind that these are very busy people and the comments are not personal, particularly as most journals operate a blind peer-review system.

30 Jak přepracovat Váš článek
Potvrďte žádost o revizi editorovi a určete si uzávěrku Ujasněte se, že rozumíte připomínkám – ‘This is what I understand the comments to mean…’ Konsultujte to se svými kolegy nebo spoluautory a miřte přímo k bodům Dodržte uzávěrku revize Přiložte průvodní dopis, který prokazuje bod po bodu, jak jste práci přepracovali dle požadavků o revizi (pokud jste tak neučinili, tak proč) How to revise your paper This now gives you an opportunity to enter into dialogue with the Editor about your paper. First, acknowledge the Editor and set a revision deadline, which you must then keep. If you are unsure about any of the comments do not be afraid to ask and, if you disagree with any, then say so (although give good reasons why you do not think a change is necessary). Clarify your understanding to avoid wasting any of your time. You should work on the comments, one by one and with the help of colleagues, as this will vastly increase your chances of acceptance. When complete, send the paper back with a covering letter that clearly states what revisions were requested and how you addressed each point (if you can provide specific page numbers, even better!).

31 Pokud je Váš článek zamítnut …
Zeptejte se proč a pečlivě poslouchejte! Většina editorů Vám poskytne detailní připomínky o zamítnutém článku Zkuste to znovu! Pokuste se vylepšit svoji práci a poslat ji jinam. Miřte svým článkem co nejblíže, jak jen to je možné Alespoň 50% všech článků v businessu a managementu není nikdy publikována. Každý byl alespoň jednou odmítnut Keep trying! If your paper is rejected Whilst no one likes rejection, do not see it as the end of the line. The reviewer or Editor comments should give you the information you need to strengthen the weak areas of the paper. Ask for reasons if they are not immediately forthcoming. Do not forget that there are hundreds of other journals out there, so you can always re-submit to another journal. Go back to those author guidelines, re-read your paper and make sure that you really have found the right fit. Most importantly – keep at it!! At least 50 per cent of papers in business and management do not get published and everybody has been rejected once. It is hard, but try not to take it personally or be so discouraged that you don’t try again. Keep trying.

32 Možné důvody zamítnutí
Článek se nehodí (‘proč to bylo posíláno do tohoto časopisu’?) Porozuměli jste „konverzaci časopisu”? Problém s kvalitou - Nepatřičná metodologie, není přiměřeně rigorózní, příliš dlouhé Vývoj teorie je slabý - Prosazování teorie, nebo opětovné vynalézání existující teorie Empirická práce je slabá - metodologie není věrohodná, testy nevylučují alternativní hypotézy „A co jako“ faktor? - Pouze přírůstkový výzkum, nemá vliv na existující paradigma

33 Po publikování, propagujte Vaši práci
Politika vlivu = důvěryhodnost Vyzdvihněte profil Vaší instituce a oblast činnosti Přilákejte spolupracovníky a možnosti financování Nové oblasti a příležitosti (consulting, media) Jak? Využijte sociální sítě, tiskovou zprávu Asociace a sdružení Angažujte se, zlepšujte si Vaše mediální schopnosti ‘brand image’ Kontaktujte autory ze svých referencí Dejte si link na článek do svého podpisu Why should you promote your work? Emerald encourages authors to spell out the practical implications of their work. This should already be of interest to a great many kinds of people – managers, policy makers, the media, key influencers able to act on the implications of your research. It can also greatly increase your profile and that of your work. How you can promote your work 1. Use your network. Build a contacts database to spread the word about your latest research. 2. Issue your own press releases (see tips on How to write a press on the booklet on your USB) or have your institution organize them. 3. Join the debate. Engage with peers in your subject area; participate in online discussion forums, listservs, etc. 4. Inform any professional bodies of which you are a member; contact their press or media relations department. 5. Contact the authors in your reference list. Tell them that you have referred to their work. They may want to read your article. 6. Build your own brand image. This can include your own web site or stationery. 7. Use your web site. List and link to your publications. Use an Emerald Literati Network logo. Include a press release section. 8. Call a meeting – discuss your findings with the people best placed to promote your work. 9. Be accessible – make sure that you can be contacted or are able to respond, especially if the correspondent is working to a deadline. 10. Hone your media skills – attend a workshop on dealing with the media; take advice or read around; speak to others who have successfully negotiated the media and lived to tell the tale! Remember, successful promotion and media handling will attract a lot of attention to yourself and possibly your colleagues. Make sure that you are well prepared!

34 Publikování Vašeho článku znamená...
Vaše publikace je permamentní – publikovaný materiál je zařazen do permanentně přístupného „archívu vědomostí“ Váš článek je vylepšen – přes zásahy editorů, recenzentů, sub-editorů a lidí provádějících korektury Váš článek je aktivně propagován – je dostupný mnohem širšímu publiku Vaše psaní je důvěryhodné – materiály, které jsou publikovány s sebou nesou razítko kvality. Někdo další kromě Vás si myslí, že je to dobré!!

35 Emerald podporuje autory
Více než 80,000 autorů z celého světa jsou členové Emerald Literati Network Bezplatný výtisk vydání časopisu a 5 otisků z publikace For Researchers Outstanding Doctoral Research Awards, Research Fund Awards & How to… guides Emerald Research Connections For Authors How to… guides Meet the Editor interviews and Editor news & Editing service Annual Awards for Excellence Calls for Papers and news of publishing opportunities The Emerald Literati Network Obviously I hope that in the months and years to come we will publish some of your work in one of our journals. But why should you choose to publish in an Emerald journal? First and foremost, we genuinely value our authors. It is why we created the Emerald Literati Network, now over 80,000 authors. Authors are our life-blood. We aim for speed to publication and do our best at all times to be helpful and responsive to all authors. We have a liberal copyright policy. We do not restrict or remove your right to use your own work, nor do you have to ask permission, should you wish to re-publish. COPE. Emerald Group Publishing Limited is pleased to announce its partnership with COPE (the Committee on Publication Ethics) from 01 January COPE is a registered charity in the UK that promotes ethical conduct in scientific research and its publication in science journals. Its main role is to offer advice to editors of academic journals on tackling issues affecting integrity of work, such as suspected research or publication misconduct. This partnership will provide Emerald with additional support to its editors. More at: We donate much of our copyright revenues to the research community through Research Fund Awards and, more recently, Doctoral Research Awards, aimed at helping young researchers at the beginning of their academic careers.

36 Odkazy na důležité zdroje
(ISI ranking lists and impact factors) (Anne-Wil Harzing's site about academic publishing and the assessment of research and journal quality, as well as software to conduct citation analysis) (abstract and citation database of research literature and quality web sources) (addresses, phone, and websites for a large number of journals as well as information on publication guidelines and review information) (a general resource for academic writers, designed primarily with international students whose first language is not English in mind)


Stáhnout ppt "Průvodce publikováním ve výzkumných časopisech"

Podobné prezentace


Reklamy Google