Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce databázi Emerald a publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Manager – South-Eastern Europe Emerald Group Publishing Limited.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce databázi Emerald a publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Manager – South-Eastern Europe Emerald Group Publishing Limited."— Transkript prezentace:

1 Průvodce databázi Emerald a publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Manager – South-Eastern Europe Emerald Group Publishing Limited E-mail: rmachkova@emeraldinsight.com Tel: 00420 608 980867

2 Obsah dnešní prezentace 1.Část Kdo jsme Co publikujeme a na co máte přístup Emerald Zóny 2.Část Jak si co nejefektivněji naplánovat Vaši práci Co editoři vlastně hledají Plagiátorství a copyright ISI hodnocení a jak důležité je pro Váš výzkum Klíčové body, které rozhodnou, jestli Váš článek projde či nikoliv Vlastní peer review Tajemství revize

3 Emerald – kdo jsme Vůdčí, nezávislý, primární, anglický vydavatel časopisů a knih ze 6 klíčových oblastí: Business Management & Economics –Library & Information Studies –Engineering; Transport –Language & Linguistics –Social Science Publikujeme výzkum, který má signifikantní vliv na společnost Založeno 1967, nezávisle vlastněné, více jak 250 zaměstnanců Pobočky v Číně, Indii, Malajsii, Austrálii, Japonsku, Brazílii, Dubaji a USA 250+ peer reviewed časopisů (54 v ISI a 160 ve Scopusu) 2000+ knižních sérií, e-knih a samostatných svazků

4 Emerald a jeho filosofie „Research you can use“ Emerald je … Mezinárodní –Přes 3000 univerzitních knihoven na světě, zahrnující 95 ze 100 TOP Business Schools (Financial Times 2009) –Potenciální okruh čtenářů přes 16 miliónů Vše zahrnující – teoretický a praktický, rigorózní a relevantní –Podporující akademický výzkum Usilujeme o zlepšení autorského a čtenářského zážitku –Věříme, že svět by měl být lépe řízen a proto publikujeme materiály, které pomáhají dosáhnout tohoto cíle

5 Co publikujeme V roce 2011 publikujeme více jak 250 časopisů - rozděleny do 24 kolekcí: - finance a účetnictví, ekonomika, marketing, inženýrství - zdravotnictví, lidské zdroje, podnikání a inovace - mezinárodní obchod, řízení kvality, řízení a správa podniku - management provozu a logistiky, majetek & nemovitosti - řízení a měření výkonnosti, management veřejného sektoru - politika & strategie, sociologie & antropologie, management životního prostředí - učení & rozvoj, vzdělávání, obchodní etiketa a právo - knihovnictví a informační studia, informační & znalostní management - management a manažerská studia, turismus a pohostinství

6 Na co máte přístup Neomezený přístup do plných textů titulů (žádná embarga + Early Sites) z těchto kolekcí: Emerald Engineering Industry and Public Sector Environment/Environmental Management + každý týden 2 volné tituly + new launches (mohou sloužit jako odrazový můstek pro publikování) Emerald Zones: Learning Zone, Teaching Zone, Authors’ Zone, Researchers’ Zone, Zone for Librarians

7 Research Vydavatelský řetězec a řízení časopisů AuthorEditor Publisher/ Managing Editor ProductionUsers Quality research papers EAB and reviewers Solicits new papers Handles review process Promotes journal to peers Attends conferences Develops new areas of coverage The link between the publishing company and editor Helps editors succeed in their role and build a first class journal Overall responsibility for journal Promotion and marketing Attends conferences Handles production issues QA – sub-editing and proof reading Convert to SGML for online databases Print production Despatch Added value from publisher Access via library Hard copy Database Third party

8 2. část

9 Nápad: kde začít Kromě „tradičního výzkumu“… Pracujete na diplomové či doktorandské práci? Dokončili jste úspěšně projekt? Zápasíte s problémem, který nemá jednoduché řešení? Máte nějaký názor nebo náhled na určité téma? Prezentovali jste na nějaké téma? Nebo jste psali článek na konferenci? Pokud ano, tak máte základ pro svoji uveřejnitelnou publikaci

10 1.Musíte zamezit přímému zamítnutí – „smetení ze stolu“ (desk reject) 2.Možná budete muset svoji práci opravit a znovu poslat 3.Ale skoro určitě ji budete muset alespoň poupravit Research is all about peer review (Výzkum je o oponentním posudku)

11 „Journals are ongoing conversations between scholars“ (Lorraine Eden) Prostudujte si pokyny pro autory, PŘEČTĚTE SI DANÝ ČASOPIS, abyste porozuměli jeho konverzaci Vaše práce bude smetena ze stolu, pokud se bude zdát, že nerozumíte tomu, co bylo řečeno a nebo proč článek posíláte do daného časopisu

12 Miřte na cíl! “Many papers are desk rejected because they simply don’t fulfil journal requirements. They don’t even go into the review process.” Identifikujte si pár možných časopisů, ale buďte realističtí Sledujte pečlivě pokyny pro autory: rozsah, typ publikace, délka slov, styl referencování, atd. Zjistěte si, komu poslat Vaši práci (editor, regionální editor, subject area editor) … … a jak poslat Vaši práci (email, tištěná kopie, online podání) Pošlete shrnutí nebo abstrakt editorovi: jestli je to vhodné? Jak to pozměnit, aby to bylo vhodné? Přečtěte si alespoň jedno číslo daného časopisu

13 Tohle, prosím nedělejte! Dear Sir I am a student at University of Vaasa, Finland. I want to publish my articles with you. Please send me details. Regards …

14 Příklad pokynů pro autory Každý časopis má detailní poznámky a pokyny pro autory

15 Plagiátorství a referencování Plagiátorství (z latinského plagium znamená ‘únos’) je akt, kdy někdo vezme něčí práci a prezentuje ji jako svoji. Je to považováno za podvod! Není to vždy odhaleno při recenzi (peer review), ale elektronické nástroje mohou pomoci podvod odhalit Celkové Emerald portfolio je zahrnuto v softwaru iThenticate společnosti iParadigms (http://www.ithenticate.com) Seznamte se s plagiátorskou politikou Emerald na: (http://info.emeraldinsight.com/about/ policies/plagiarism.htm)

16 Copyright (autorská práva) Jako autor musíte zajistit získání souhlasu s použitím obsahu/textu, který jste sami nevytvořili Pokud tak neučiníte, může to opozdit publikování Vaší práce Poskytněte písemné prohlášení od majitele autorských práv, když odesíláte Váš rukopis Pokud souhlas nebude vyjasněn, tak nemůžeme publikovat tuto část z Vaší práce Více informací včetně formulářů s povolením naleznete na tomto odkazu: http://info.emeraldinsight.com/authors/writing/ permissions.htm

17 Co dělá dobrý článek? Co editoři a recenzenti hledají … Originalitu – co je nového na daném tématu, řešení, zpracování nebo výsledku? Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou perspektivu, nebo podrobuje teorii empirickému testu? Dělá Vaše práce něco víc, než jen „plní díru v literatuře“ Metodologie výzkumu – jsou Vaše závěry platné a objektivní? Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů Teoretické a praktické uplatnění (tzv. „a co jako“ faktor) Aktuálnost a relevance referencí Mezinárodnost / globální zájem Dodržování editorského rámce a záměru časopisu Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt

18 Thomson Reuters (ISI) Co je Impakt Faktor Databáze Thomson Reuters ‘Web of Science’ čítá 12,000 vybraných časopisů s ‘Impaktovými Faktory’ vypočítaných na základě časopisových citací Poslední statistiky byly publikovány v červnu 2010 za rok 2009 Emerald má 54 časopisů a 3 knižní série hodnocené v ‘ISI’ Časopisy jsou hodnoceny podle toho, kolikrát jsou články v daném časopisu citovány.... v jiném ISI časopisu. Kalkulace ISI faktoru: ISI počítá citace v průběhu 3 let, aby vypočítali Impaktovaný faktor za 1 daný rok. Např. Impakt Faktor pro časopis International Marketing Review je 1.164 a týká se roku 2009, přesto tato čísla byla publikována v roce 2010.

19 Na co byste se také měli zaměřit? ISI je nejznámější, ale existují i jiná hodnocení, např.: Citace jsou dobré, ale ne kompletní ukazatelé kvality (např. článek AACSB’s 2008 ‘Impact of Research’ ) Použití (počet stažených článků) je lepší metoda užití Editoři/editorská rada a autoři Buďte političtí (např. národní vs mezinárodní) a strategičtí (např. 5 článků v „níže“ hodnocených časopisech vs 1 v „top“ hodnoceném časopisu)

20 Co znamená: „research you can use“ (použitelný výzkum) Výzkum, který má význam

21 Některé klíčové otázky Čitelnost – Je jasná? Je tu logická posloupnost bez nedůležité duplicity? Přispění – Proč to bylo napsáno? Co je tam nového? Jak to zapadá do „konverzace“ časopisu? Důvěryhodnost – Je Váš závěr platný? Je Vaše metodologie robustní? Je to skutečné a nelíčené? Neskrývejte limitace Vašeho výzkumu – přijde se na to. Použitelnost – Jak jsou Vaše výsledky použitelné v reálném životě? Vypichujete směr pro příští možný výzkum? Mezinárodnost – Má Vaše publikace globální perspektivu? (A když ne, tak proč?)

22 Vaše vlastní peer review Nechte někoho dalšího vidět Vaši práci! Ukažte koncept kamarádovi/ kolegovi a požádejte ho o upřímnou kritiku Korekce/Kontrola pravopisu: prověřte celý Váš článek - kontrola pravopisu, ale neznamená kontrolu slovních spojení …

23 Spoluautorství? S nadřízeným, s jiným oddělením či institucí Vytěžte maximum z Vašich individuálních silných stránek Zvláště vhodné pro mezi-disciplinární výzkum Demonstrujete autoritu a rigoróznost výzkumu Ale pamatujte... Ujistěte se, že Vaše práce je zkontrolována a editována, že zní jako jeden hlas Dohodněte a ujasněte se na pořadí autorů

24 Jak zvýšit elektronické šíření Použijte krátký výstižný nadpis obsahující klíčová slova – která nezavádějí Napište jasný a popisný abstrakt obsahující hlavní klíčová slova a sledujte instrukce o obsahu a délce Uveďte relevantní a známá klíčová slova – ne zvláštní novotvary Dbejte na to, aby Vaše reference byly kompletní a správné - důležité pro spojování referencí a citace Tohle všechno pomůže Vašemu článku, aby byl snáze objevitelný, což znamená větší rozšíření a eventuálně více citací

25 Emerald má strukturovaný abstrakt Strukturovaný abstrakt – v 250 slovech nebo méně (ne více než 100 v každé z částí) Purpose – záměr Vaší publikace Design – Metodologie/“jak to bylo uděláno“/ oblast Vaší studie Findings– Diskuze/výsledky Research limitations/Implications) (pokud lze) – vyloučení/přístí kroky Practical implications (pokud lze) – tzv. „ a co jako“ Social implications (pokud lze) – dopad na společnost/politiku Originality/value – Kdo z toho bude benefitovat a co je na tom nového www.emeraldinsight.com/structuredabstracts

26 Proces přijetí článku – jeden příklad

27 Časový harmonogram od poslání po výchozí feedback k autorovi Editor(ři) provedou výchozí čtení, které určí, jestli obsah a postup výzkumu vyhovuje k danému časopisu (přibližně 1 týden) Editor(ři) určí a kontaktují 2 recenzenty (přibližně 1 týden) Recenzenti mají přibližně 6-8 týdnů, aby dokončili svoje ohodnocení Editor(ři) zhodnotí poznámky a doporučení recenzentů a rozhodnou se pro přijetí či nepřijetí rukopisu (přibližně 2 týdny) Očekávaná doba od poslání článku k reviznímu feedbacku: 3 – 3,5 měsíce

28 Poté co jste odeslali Váš článek Žádost o revizi je dobrá zpráva! Věřte, že je! Právě jste se dostali do publikačního procesu. Skoro každý článek je opravován, alespoň jednou. Nepanikařte! I když jsou připomínky ostré, tak nejsou míněny osobně

29 Jak přepracovat Váš článek Potvrďte žádost o revizi editorovi a určete si uzávěrku Ujasněte se, že rozumíte připomínkám – ‘This is what I understand the comments to mean…’ Konsultujte to se svými kolegy nebo spoluautory a miřte přímo k bodům Dodržte uzávěrku revize Přiložte průvodní dopis, který prokazuje bod po bodu, jak jste práci přepracovali dle požadavků o revizi (pokud jste tak neučinili, tak proč)

30 Pokud je Váš článek zamítnut … Zeptejte se proč a pečlivě poslouchejte! Většina editorů Vám poskytne detailní připomínky o zamítnutém článku Zkuste to znovu! Pokuste se vylepšit svoji práci a poslat ji jinam. Udělejte svůj domácí úkol a miřte svým článkem co nejblíže, jak jen to je možné Alespoň 50% všech článků v businessu a managementu není nikdy publikována. Každý byl alespoň jednou odmítnut Keep trying!

31 Možné důvody zamítnutí Článek se nehodí (‘proč to bylo posíláno do tohoto časopisu’?) Porozuměli jste „konverzaci časopisu”? Problém s kvalitou - Nepatřičná metodologie, není přiměřeně rigorózní, příliš dlouhé Slabá motivace článku - Je tu opravdu díra v našem porozumění? Potřebuje ta díra být zaplněna? Vývoj teorie je slabý - Prosazování teorie, nebo opětovné vynalézání existující teorie Empirická práce je slabá - metodologie není věrohodná, testy nevylučují alternativní hypotézy „A co jako“ faktor? - Pouze přírůstkový výzkum, nemá vliv na existující paradigma

32 Po publikování, propagujte Vaši práci Proč? Politika vlivu = důvěryhodnost Vyzdvihněte profil Vaší instituce a oblast činnosti Přilákejte spolupracovníky a možnosti financování Nové oblasti a příležitosti (consulting, media) Jak? Využijte sociální sítě, tiskovou zprávu Asociace a sdružení Angažujte se, zlepšujte si Vaše mediální schopnosti ‘brand image’ Kontaktujte autory ze svých referencí Dejte si link na článek do svého podpisu

33 Publikování Vašeho článku znamená... Vaše publikace je pernamentní – publikovaný materiál je zařazen do permanentně přístupného „archívu vědomostí“ Váš článek je vylepšen – přes zásahy editorů, recenzentů, sub- editorů a lidí provádějících korektury Váš článek je aktivně propagován – je dostupný mnohem širšímu publiku Vaše psaní je důvěryhodné – materiály, které jsou publikovány s sebou nesou razítko kvality. Někdo další kromě Vás si myslí, že je to dobré!!

34 Emerald podporuje autory Více než 80,000 autorů z celého světa jsou členové Emerald Literati Network Bezplatný výtisk vydání časopisu a 5 otisků z publikace For Researchers www.emeraldinsight.com/researchwww.emeraldinsight.com/research –Outstanding Doctoral Research Awards, Research Fund Awards –How to… guides –Emerald Research ConnectionsEmerald Research Connections For Authors www.emeraldinsight.com/authorswww.emeraldinsight.com/authors –How to… guides –Meet the Editor interviews and Editor news –Editing service –Annual Awards for Excellence –Calls for Papers and news of publishing opportunities

35 Publikování Vás také dostane před budoucí nejlepší manažery Hong Kong UST, Indian School of Business, University of Cape Town London, Lancaster, Cranfield, Warwick, Saïd, Strathclyde Business Schools Wharton, Harvard, Stanford, Chicago, Yale, Thunderbird Business Schools IMD, INSEAD, Rotterdam, Bocconi, EM Lyon, Instituto de Empresa, ESADE, IESE

36 A taky sem....

37 A nebo sem....

38 Autorství a co dál... Další důležité publikační činnosti, které by Vás mohli zajímat: Book reviewing Refereeing/peer review Editorial advisory board membership Contributing editorship Regional editorship Editorship Pro více informací se prosím obraťte na nás!

39 Odkazy na důležité zdroje www.isiwebofknowledge.com (ISI ranking lists and impact factors)www.isiwebofknowledge.com www.harzing.com (Anne-Wil Harzing's site about academic publishing and the assessment of research and journal quality, as well as software to conduct citation analysis)www.harzing.com www.scopus.com (abstract and citation database of research literature and quality web sources)www.scopus.com www.cabells.com (addresses, phone, e-mail and websites for a large number of journals as well as information on publication guidelines and review information)www.cabells.com www.phrasebank.manchester.ac.uk (a general resource for academic writers, designed primarily with international students whose first language is not English in mind)www.phrasebank.manchester.ac.uk What do you use?

40 Nějaké otázky? Jak Vám můžeme pomoci? Dejte nám Váš feedback: feedback onlinefeedback online Čtěte Emerald Management eJournals Seznam titulů: http://www.emeraldinsight.com/journals http://books.emeraldinsight.com Pište pro nás!


Stáhnout ppt "Průvodce databázi Emerald a publikováním ve výzkumných časopisech Radka Machková Business Manager – South-Eastern Europe Emerald Group Publishing Limited."

Podobné prezentace


Reklamy Google