Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 Zpracování textů na počítači Nezbytné minimum znalostí Národní projekt SIPVZ ev. č. 0107P2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 Zpracování textů na počítači Nezbytné minimum znalostí Národní projekt SIPVZ ev. č. 0107P2006."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 Zpracování textů na počítači Nezbytné minimum znalostí Národní projekt SIPVZ ev. č. 0107P2006 VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ ŠKOLÁKŮ, ČLENŮ RODIN UČITELŮ A ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATELSTVA S ON-LINE PODPOROU

2 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 2 Výukové cíle  Seznámit s programy pro práci s textem v počítači => s textovými editory  Vysvětlit obecné zásady počítačového zpracování textů  Poskytnout nezbytné minimum znalostí pro tvorbu a úpravu textů v textovém editoru

3 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 3 Stručný obsah PořadíNázev tématuČíslo snímku 1.Textový editor4 2.Klávesnice5 - 6 3.Písma - fonty7 4.Estetická úprava textu, formátování písma8 - 9 5.Ukládání dokumentů na disk10 6.Možnosti zobrazení stránky11 7.Odstavec a jeho vlastnosti12 8.Kopírování nebo přesun textu13 9.Norma pro psaní textů, pravidla pro psaní mezer14 - 15 10.Objekty v textu – tabulky, obrázky, pravidla umísťování16 - 19 11.Příprava pro tisk20 12.Šablony a užitečné funkce21 - 22 13.Shrnutí, další výukové zdroje a doporučení23 - 25

4 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 4 Textový editor  Význam – Program pro psaní a úpravu textů na počítači  Příklady – Microsoft Word  Součást kancelářského balíku Microsoft Office – OpenOffice Writer  Součást kancelářského balíku OpenOffice.org – 602Office Writer  Součást kancelářského balíku 602Office – WordPad a NotePad (Poznámkový blok)  Součásti operačního systému Windows

5 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 5 Klávesnice – základní klávesy  Velká písmena – SHIFT – CAPS LOCK  Háčky a čárky – Přímo dostupné – ž š č ř ě á í é ý ú ů – Klávesa s háčkem a čárkou – pro znaky ď, ť, ň, ó, Ď, Ť, Ň, Ó  Číslice – Nejlépe na numerické části klávesnice – zapnout NUMLOCK  Mazání znaků – DELETE – BACKSPACE  Odstavec – ENTER  Přesun kurzoru tj. pohyb po textu – HOME – začátek řádku – END – konec řádku – Pg Up– o stránku nahoru – Pg Dn – o stránku dolů  Režimy práce – INSERT – vkládací (vkládání nových znaků) nebo přepisovací (přepis textu)

6 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 6 Klávesnice – další znaky  Národní znaky jazyků – Panel jazyků v operačním systému (Ovládací panely) – Klávesnice na obrazovce (Usnadnění) – Mapa znaků (Systémové nástroje) – Symboly (v textovém editoru)  Speciální znaky – Kombinace kláves  CTRL ALT V @  CTRL ALT C &  CTRL ALT ů $  CTRL ALT F a G [ ]  CTRL ALT B a N { }  CRTL ALT  CTRL ALT Q\ - obrácené lomítko

7 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 7 Písma - fonty  Základní rozdělení – Patkové (antikva)  běžný delší text – Bezpatkové (grotesk)  nadpisy  Další skupiny – Písmo psacího stroje – Psaná písma A A A Psací stroj

8 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 8 Estetická úprava textu  Nekombinujeme mnoho písem – V jednom dokumentu se doporučuje použít maximálně 2-3 druhy písma – Využíváme styly  Vyznačování textu – Cizí pojmy vyznačíme Kurzívou – Pojmy v učebnicích možno vyznačit Tučně – Nepoužíváme podtržení a p r o s t r k á v á n í – Nikdy nevyznačujeme jiným druhem písma  Osamocené řádky (sirotci a vdovy) – Vázání odstavce  Kontrola osamocených řádků na začátku a konci stránky

9 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 9 Formátování písma

10 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 10 Ukládání dokumentů na disk  Zásady ukládání – Průběžně při tvorbě dokumentu – Do své složky (na stejné místo v počítači) – Název dokumentu vystihující jeho obsah – Důležité dokumenty zálohujeme – Časová a věcná struktura složek

11 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 11 Možnosti zobrazení stránky  Lupa (%) – Přiblížení a oddálení dokumentu  Panely nástrojů – Sady ikonek pro práci  Formát  Standard  Kreslení  Obrázek  Tabulky  Další panely  Pravítko – Tabulátory – Okraje

12 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 12 Odstavec a jeho vlastnosti  Odstavec – Tvoří základ textu – ENTER – konec odstavce  Vlastnosti odstavce => STYL odstavce – Zarovnání textu  Vlevo, vpravo, na střed, z obou stran (do bloku) – Řádkování – vzdálenost mezi řádky – Odsazení od okraje – Odrážky a číslování – Tabulátory (zarážky) – Formát písma (vzhled)

13 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 13 Kopírování nebo přesun textu  POSTUP 1. Vyznačíme (vyčerníme) vybraný text – Přejedeme myší – SHIFT a kurzorové šipky 2. Zvolíme kopírování nebo přesun a) Kopírování – Nabídka Úpravy – Kopírovat (CRTL C) b) Přesun – Nabídka Úpravy – Vyjmout (CTRL X) 3. Přesuneme kurzor do nového místa – Klepnutím myší – Kurzorovými šipkami 4. Vložíme vybraný text do nového místa – Nabídka Úpravy – Vložit (CTRL V)

14 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 14 Norma pro psaní textů  ČSN 01 6910 – Stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem a zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností  Části normy – kapitoly – Znaménka – Zkratky – Značky – Čísla – Text – Adresy – Dopisy – Rejstřík pojmů

15 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 15 Pravidla pro psaní mezer  Mezery se píšou – Mezerníkem za slovem, větou, zkratkou, číslem a za interpunkčními znaménky (., ; : ? ! )  Pevná mezera – Zajistí spojení (nedělitelnost) logických textových úseků – Klávesy CTRL SHIFT Mezerník – Využití  Za předložkami a za jednoslovnými spojkami  Matematické a fyzikální jednotky - např. míry, váhy, finanční částky, datum a čas, aj. – Příklady použití:  5.230 Kč, 120 km/h, 13 hodin, 170 cm, 500 t, 60 kg, 300 l, 400 m 3  Ve škole, v jídelně, …  Mezery se nepíšou – Za desetinnou čárkou5,85 – Za dvojtečkou v časových údajích15:00 h – Při psaní indexůH 2 O – Za znaménky + a – před číslem-5 °C – Ve webových a mailových adresáchwww.gym-orlova.czwww.gym-orlova.cz – Ve finančních částkách15.000 Kč

16 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 16 Objekty v textu  Druhy objektů v textu – Obrázek – Tabulka – Graf – Textové pole – Diagram – Matematické rovnice – Zvuk – Video  Vlastnosti objektů – Umístění a velikost – Obrys a stínování – Obtékání textu kolem objektu – Ukotvení objektu – k odstavci nebo ke stránce

17 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 17 Tabulky v textovém editoru  Pravidelné – Určený počet řádků i sloupců  Nepravidelné – Kreslíme čáry myší  Vlastnosti tabulek – Velikost tabulky a jejích buněk (políček v tabulce) – Zarovnání textu  Vlevo, vpravo, na střed – horizontálně i vertikálně – Obtékání textu kolem tabulky – Formát (vzhled)  Automatický (předdefinovaný)  Vlastní

18 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 18 Obrázky v textovém editoru  Kliparty, WordArty, Automatické tvary – Sady hotových obrázků a tvarů k použití  Vlastní obrázky – Vložení vlastních fotografií s možností úprav  Možnosti práce – Obtékání textu kolem obrázku – Úprava velikosti a umístění na stránce – Změna barevnosti a ohraničení obrázku – Oříznutí obrázku – Otáčení obrázku

19 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 19 Pravidla pro umísťování objektů  Zarovnání více obrázků – Je-li v textu více obrázků, zarovnáváme je k jedné lince  Pohyb nebo směr na obrázku – Tyto obrázky umísťujeme tak, aby pohyb na obrázku směřoval doprostřed stránky  Popisky obrázků – Umísťujeme do textových polí pod obrázkem bez tečky na konci – Použijeme menší velikost písma event. kurzívu  Zlatý řez – Průsečíky linek v 1/3 a 2/3 šířky i výšky stránky – Body pro umístění nejdůležitějších nadpisů nebo obrázků  Titulky – Jeden dominantní prvek umísťujeme do optického středu stránky (kousek nad středem geometrickým) – Víceřádkový nadpis musí mít spodní řádek kratší

20 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 20 Příprava pro tisk  Vzhled stránky – Orientace na výšku nebo na šířku – Velikost papíru – Okraje – Záhlaví a zápatí – např. číslování stran  Náhled – Kontrola před tiskem  Tisk – Počet kopií s možností kompletovat – Rozsah stránek nebo Výběr – Vlastnosti tiskárny

21 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 21 Šablony  Pojem šablona – Soubor stylů, textů a obrázků – Obsahuje výchozí nastavení textového editoru  Druhy šablon – Předdefinované – Nabídka Soubor – Nový  Ukázkové vzory dokumentů – Vlastní  Možnost vytvoření např. Firemního papíru

22 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 22 Užitečné funkce  Synonyma – Nabídka slov stejného významu  Kontrola pravopisu – Upozornění na překlepy, které nedávají význam  Najít a nahradit – Vyhledá požadovanou část dokumentu  Automatické opravy – Editor sám opraví chybná slova  Dělení slov – Editor sám dělí slova  Slovníky – Obousměrné překlady

23 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 23 Shrnutí  Co jsme naučili ? – Základy zpracování textů na počítači  Jak to využijeme ? – Ve většině zaměstnání – Při soukromém podnikání – Při vedení domácí agendy  Co dál po kurzu ? – Pořídit si počítač s potřebnými programy – Stále se zdokonalovat – Využívat dalších výukových zdrojů

24 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 24 Odkazy na další výukové zdroje 1.http://82.208.50.193/ Příprava na testy počítačové gramotnosti ECDL 2. http://office.microsoft.com/cs- cz/training/default.aspx Školení orientované na Microsoft Office 3.http://webvzdelani.olportal.cz/ Vzdělávací portál Olomouckého kraje 4. http://www.nosch.cz/SIPVZ/projekty/Učebnice/obsah.htm Elektronická učebnice kancelářských aplikací 5.http://www.eduit.cz/man-oo1.htm Manuál pro práci s kancelářským balíkem Open Office 6.http://www.micr.cz/nppg.html Národní program počítačové gramotnosti - učební texty 7. http://archiv.e- gram.cz/index.asp?linkid=131919211144&jazyk=cz Počítačové výukové texty pro pedagogické pracovníky

25 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 25 Doporučení na závěr  Nenechte se odradit počátečními nezdary.  Neváhejte požádat o pomoc své přátele.  Postupujte od jednoduchých kroků ke složitějším.  Každý dokument si průběžně ukládejte do své složky.  Přeji Vám hodně úspěchů při psaní a úpravách textu na počítači.  Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 Zpracování textů na počítači Nezbytné minimum znalostí Národní projekt SIPVZ ev. č. 0107P2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google