Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování textů na počítači Nezbytné minimum znalostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování textů na počítači Nezbytné minimum znalostí"— Transkript prezentace:

1 Zpracování textů na počítači Nezbytné minimum znalostí
Národní projekt SIPVZ ev. č. 0107P2006 VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ ŠKOLÁKŮ, ČLENŮ RODIN UČITELŮ A ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATELSTVA S ON-LINE PODPOROU Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

2 Výukové cíle Seznámit s programy pro práci s textem v počítači => s textovými editory Vysvětlit obecné zásady počítačového zpracování textů Poskytnout nezbytné minimum znalostí pro tvorbu a úpravu textů v textovém editoru Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

3 Stručný obsah Pořadí Název tématu Číslo snímku 1. Textový editor 4 2.
Klávesnice 5 - 6 3. Písma - fonty 7 4. Estetická úprava textu, formátování písma 8 - 9 5. Ukládání dokumentů na disk 10 6. Možnosti zobrazení stránky 11 7. Odstavec a jeho vlastnosti 12 8. Kopírování nebo přesun textu 13 9. Norma pro psaní textů, pravidla pro psaní mezer 10. Objekty v textu – tabulky, obrázky, pravidla umísťování 11. Příprava pro tisk 20 12. Šablony a užitečné funkce 13. Shrnutí, další výukové zdroje a doporučení Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

4 Textový editor Význam Příklady
Program pro psaní a úpravu textů na počítači Příklady Microsoft Word Součást kancelářského balíku Microsoft Office OpenOffice Writer Součást kancelářského balíku OpenOffice.org 602Office Writer Součást kancelářského balíku 602Office WordPad a NotePad (Poznámkový blok) Součásti operačního systému Windows Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

5 Klávesnice – základní klávesy
Velká písmena SHIFT CAPS LOCK Háčky a čárky Přímo dostupné – ž š č ř ě á í é ý ú ů Klávesa s háčkem a čárkou – pro znaky ď, ť, ň, ó, Ď, Ť, Ň, Ó Číslice Nejlépe na numerické části klávesnice – zapnout NUMLOCK Mazání znaků DELETE BACKSPACE Odstavec ENTER Přesun kurzoru tj. pohyb po textu HOME – začátek řádku END – konec řádku Pg Up – o stránku nahoru Pg Dn – o stránku dolů Režimy práce INSERT – vkládací (vkládání nových znaků) nebo přepisovací (přepis textu) Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

6 Klávesnice – další znaky
Národní znaky jazyků Panel jazyků v operačním systému (Ovládací panely) Klávesnice na obrazovce (Usnadnění) Mapa znaků (Systémové nástroje) Symboly (v textovém editoru) Speciální znaky Kombinace kláves CTRL ALT V @ CTRL ALT C & CTRL ALT ů $ CTRL ALT F a G [ ] CTRL ALT B a N { } CRTL ALT < a > < > CTRL ALT Q \ - obrácené lomítko Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

7 A A A Písma - fonty Základní rozdělení Další skupiny Psací stroj
Patkové (antikva) běžný delší text Bezpatkové (grotesk) nadpisy Další skupiny Písmo psacího stroje Psaná písma A A Psací stroj A Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

8 Estetická úprava textu
Nekombinujeme mnoho písem V jednom dokumentu se doporučuje použít maximálně 2-3 druhy písma Využíváme styly Vyznačování textu Cizí pojmy vyznačíme Kurzívou Pojmy v učebnicích možno vyznačit Tučně Nepoužíváme podtržení a p r o s t r k á v á n í Nikdy nevyznačujeme jiným druhem písma Osamocené řádky (sirotci a vdovy) Vázání odstavce Kontrola osamocených řádků na začátku a konci stránky Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

9 Formátování písma Možnosti Velikost v bodech (v pixelech) Styl písma
obyčejné, tučné, kurzíva, tučná kurzíva Barva písma (reklamní letáky apod.) Horní a dolní index (např. O2 , m3 ) Stínované, obrys, reliéf, ryté Podtržení (u internetových odkazů) Barevné zvýraznění (jen pro upoutání pozornosti) Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

10 Ukládání dokumentů na disk
Zásady ukládání Průběžně při tvorbě dokumentu Do své složky (na stejné místo v počítači) Název dokumentu vystihující jeho obsah Důležité dokumenty zálohujeme Časová a věcná struktura složek Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

11 Možnosti zobrazení stránky
Lupa (%) Přiblížení a oddálení dokumentu Panely nástrojů Sady ikonek pro práci Formát Standard Kreslení Obrázek Tabulky Další panely Pravítko Tabulátory Okraje Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

12 Odstavec a jeho vlastnosti
Tvoří základ textu ENTER – konec odstavce Vlastnosti odstavce => STYL odstavce Zarovnání textu Vlevo, vpravo, na střed, z obou stran (do bloku) Řádkování – vzdálenost mezi řádky Odsazení od okraje Odrážky a číslování Tabulátory (zarážky) Formát písma (vzhled) Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

13 Kopírování nebo přesun textu
POSTUP Vyznačíme (vyčerníme) vybraný text Přejedeme myší SHIFT a kurzorové šipky Zvolíme kopírování nebo přesun Kopírování Nabídka Úpravy – Kopírovat (CRTL C) Přesun Nabídka Úpravy – Vyjmout (CTRL X) Přesuneme kurzor do nového místa Klepnutím myší Kurzorovými šipkami Vložíme vybraný text do nového místa Nabídka Úpravy – Vložit (CTRL V) Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

14 Norma pro psaní textů ČSN 01 6910 Části normy – kapitoly
Stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem a zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností Části normy – kapitoly Znaménka Zkratky Značky Čísla Text Adresy Dopisy Rejstřík pojmů Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

15 Pravidla pro psaní mezer
Mezery se píšou Mezerníkem za slovem, větou, zkratkou, číslem a za interpunkčními znaménky ( . , ; : ? ! ) Pevná mezera Zajistí spojení (nedělitelnost) logických textových úseků Klávesy CTRL SHIFT Mezerník Využití Za předložkami a za jednoslovnými spojkami Matematické a fyzikální jednotky - např. míry, váhy, finanční částky, datum a čas, aj. Příklady použití: 5.230 Kč, 120 km/h, 13 hodin, 170 cm, 500 t, 60 kg, 300 l, 400 m3 Ve škole, v jídelně, … Mezery se nepíšou Za desetinnou čárkou 5,85 Za dvojtečkou v časových údajích 15:00 h Při psaní indexů H2O Za znaménky + a – před číslem -5 °C Ve webových a mailových adresách Ve finančních částkách Kč Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

16 Objekty v textu Druhy objektů v textu Vlastnosti objektů Obrázek
Tabulka Graf Textové pole Diagram Matematické rovnice Zvuk Video Vlastnosti objektů Umístění a velikost Obrys a stínování Obtékání textu kolem objektu Ukotvení objektu – k odstavci nebo ke stránce Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

17 Tabulky v textovém editoru
Pravidelné Určený počet řádků i sloupců Nepravidelné Kreslíme čáry myší Vlastnosti tabulek Velikost tabulky a jejích buněk (políček v tabulce) Zarovnání textu Vlevo, vpravo, na střed – horizontálně i vertikálně Obtékání textu kolem tabulky Formát (vzhled) Automatický (předdefinovaný) Vlastní Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

18 Obrázky v textovém editoru
Kliparty, WordArty, Automatické tvary Sady hotových obrázků a tvarů k použití Vlastní obrázky Vložení vlastních fotografií s možností úprav Možnosti práce Obtékání textu kolem obrázku Úprava velikosti a umístění na stránce Změna barevnosti a ohraničení obrázku Oříznutí obrázku Otáčení obrázku Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

19 Pravidla pro umísťování objektů
Zarovnání více obrázků Je-li v textu více obrázků, zarovnáváme je k jedné lince Pohyb nebo směr na obrázku Tyto obrázky umísťujeme tak, aby pohyb na obrázku směřoval doprostřed stránky Popisky obrázků Umísťujeme do textových polí pod obrázkem bez tečky na konci Použijeme menší velikost písma event. kurzívu Zlatý řez Průsečíky linek v 1/3 a 2/3 šířky i výšky stránky Body pro umístění nejdůležitějších nadpisů nebo obrázků Titulky Jeden dominantní prvek umísťujeme do optického středu stránky (kousek nad středem geometrickým) Víceřádkový nadpis musí mít spodní řádek kratší Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

20 Příprava pro tisk Vzhled stránky Náhled Tisk
Orientace na výšku nebo na šířku Velikost papíru Okraje Záhlaví a zápatí – např. číslování stran Náhled Kontrola před tiskem Tisk Počet kopií s možností kompletovat Rozsah stránek nebo Výběr Vlastnosti tiskárny Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

21 Šablony Pojem šablona Druhy šablon Soubor stylů, textů a obrázků
Obsahuje výchozí nastavení textového editoru Druhy šablon Předdefinované – Nabídka Soubor – Nový Ukázkové vzory dokumentů Vlastní Možnost vytvoření např. Firemního papíru Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

22 Užitečné funkce Synonyma Kontrola pravopisu Najít a nahradit
Nabídka slov stejného významu Kontrola pravopisu Upozornění na překlepy, které nedávají význam Najít a nahradit Vyhledá požadovanou část dokumentu Automatické opravy Editor sám opraví chybná slova Dělení slov Editor sám dělí slova Slovníky Obousměrné překlady Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

23 Shrnutí Co jsme naučili ? Jak to využijeme ? Co dál po kurzu ?
Základy zpracování textů na počítači Jak to využijeme ? Ve většině zaměstnání Při soukromém podnikání Při vedení domácí agendy Co dál po kurzu ? Pořídit si počítač s potřebnými programy Stále se zdokonalovat Využívat dalších výukových zdrojů Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

24 Odkazy na další výukové zdroje
1. Příprava na testy počítačové gramotnosti ECDL 2. Školení orientované na Microsoft Office 3. Vzdělávací portál Olomouckého kraje 4. Elektronická učebnice kancelářských aplikací 5. Manuál pro práci s kancelářským balíkem Open Office 6. Národní program počítačové gramotnosti - učební texty 7. Počítačové výukové texty pro pedagogické pracovníky Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006

25 Doporučení na závěr  Neváhejte požádat o pomoc své přátele.
 Nenechte se odradit počátečními nezdary.  Neváhejte požádat o pomoc své přátele.  Postupujte od jednoduchých kroků ke složitějším.  Každý dokument si průběžně ukládejte do své složky.  Přeji Vám hodně úspěchů při psaní a úpravách textu na počítači.  Děkuji Vám za pozornost. Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006


Stáhnout ppt "Zpracování textů na počítači Nezbytné minimum znalostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google