Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Proč? Cíle Inspirace Metodody a zdroje Ekonomické dopady domácího násilí v ČR 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Proč? Cíle Inspirace Metodody a zdroje Ekonomické dopady domácího násilí v ČR 2."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah Proč? Cíle Inspirace Metodody a zdroje Ekonomické dopady domácího násilí v ČR 2

3 Proč vznikla studie v ČR? • Zahraniční vzory (Velká Británie, Rakousko, WHO) • Jedna z aktivit v Národním akčním plánu • „Nový“ ekonomický pohled na sociální problémy • Peníze jako společná „měna“, které všichni rozumějí 3

4 Jaké jsou cíle? • Ukázat skrytý rozsah domácího násilí • Podpořit informované rozhodování • Podpořit diskusi – O významu a přínosech systematického mapování ekonomických dopadů sociálních problémů – O metodě a jednotné měně měření dopadů sociálních problémů – O vyhodnocování efektivity sociálních programů • Podpořit sběr a analýzu relevantních informací o sociálních problémech 4

5 Česká studie 2012 • Zahrnuje vlastní průzkum na vzorku 3 000 žen. • Ekonomické dopady definuje pouze jako náklady veřejných rozpočtů. • Tím je ještě konzervativnější. • Pracuje s lidskými a emocionálními náklady. 5

6 Metodologie a zdroje • Vztahuje se k roku 2010 • Kombinace dostupných zdrojů – Reprezentativní průzkumu - počet obětí za rok a následky posledního případu – Data resortů - MPSV, MSp, MVČR, policie, ČSÚ – Anketa mezi poskytovateli sociálních služeb – Expertní odhad nákladů - zdravotnictví – Analýza jednotlivých případů - policie, justice, přestupky • Náklady jsou nejčastěji odvozovány z hrubé mzdy • Nejsou zohledňovány náklady na provoz 6

7 Zahrnuje oblasti • Policie • Soudy a státní zastupitelství • Přestupková řízení • Dotace poskytovatelům sociálních služeb • Podporu v nezaměstnanosti a nemocenské • Zdravotnictví

8 Nezahrnuje • Adekvátní část nákladů na provoz všech institucí • Sociální dávky • Invalidní důchody • Náklady na straně obětí, rodinných příslušníků – Léky, placená ošetření – Právní služby – Ušlá mzda • Náklady na straně zaměstnavatelů • Ostatní zdroje neziskových organizací • Všechny dlouhodobé dopady

9 9

10 1 400 000 žen obětí domácího násilí 10 Základ: 3014 žen ve věku od 18 let.

11 11

12 Domácí násilí v okruhu blízkých 12 ano 58 % ne 42 % Základ: 3014 žen ve věku od 18 let.

13 13

14 400 000 žen obětí domácího násilí ročně 14 Základ: 3014 žen ve věku od 18 let.

15 ¼ žen o domácím násilí nemluví 15 Základ: 844 žen popisujících poslední případ domácího násilí.

16 16

17 17

18 Policie jako špička ledovce • 18 80 % nebylo s policií řešeno 9 % řešeno 3 % neřešeno 7 % bez odpovědi Základ: 844 žen popisujících poslední případ domácího násilí.

19 Náklady policie Hrubá hodinová mzda190 Kč Počet vykázaných mužů v roce 20101035 Odhad počtu hodin policistů na 1 případ6 hodin 1 200 000 Kč Počet zahájení trestního stíhání/sdělení podezření v případech § 199457 Odhad počtu hodin policistů na 1 případ200 hodin 17 400 000 Kč Odhad ceny znaleckého posudku30 000 Kč 13 700 000 Kč Celkem32 300 000 Kč 19

20 20

21 Soudy jako vrchol pyramidy 21 Základ: 844 žen popisujících poslední případ domácího násilí.

22 Náklady státních zastupitelství Hrubá hodinová mzda státního zástupce350 Kč Hrubá hodinová mzda administrativního pracovníka93 Kč Počet případů s prvkem DN v roce 2010836 Odhad počtu hodin státního zástupce na 1 případ25 hodin Odhad počtu hodin administrativního pracovníka na 1 případ5 hodin Celkem7 700 000 Kč 22

23 Náklady soudů v trestním řízení Hrubá hodinová mzda soudce/soudkyně406 Kč Hrubá hodinová mzda vyššího soudního úředníka/úřednice139 Kč Hrubá hodinová mzda administrativního pracovníka93 Kč Počet případů s prvkem DN (obětí žen v případech § 199 TZ) v roce 2010 343 Odhad počtu hodin soudce/soudkyně na 1 případ20 hodin Odhad počtu hodin vyššího soudního úředníka na 1 případ5 hodin Odhad počtu hodin administrativního pracovníka na 1 případ10 hodin Celkem3 300 000 Kč 23

24 Náklady soudů v civilním řízení - rozvody Hrubá hodinová mzda soudce/soudkyně406 Kč Hrubá hodinová mzda vyššího soudního úředníka/úřednice139 Kč Hrubá hodinová mzda administrativního pracovníka/pracovnice93 Kč Odhadovaný počet rozvodů s prvkem DN10 000 Odhad počtu hodin soudce/soudkyně na 1 případ10 hodin Odhad počtu hodin vyššího soudního úředníka na 1 případ2 hodin Odhad počtu hodin administrativního pracovníka na 1 případ5 hodin Celkem48 000 000 Kč 24

25 Náklady soudů v civilním řízení – úprava vztahů k dětem Hrubá hodinová mzda soudce/soudkyně406 Kč Hrubá hodinová mzda vyššího soudního úředníka/úřednice139 Kč Hrubá hodinová mzda administrativního pracovníka/pracovnice93 Kč Odhadovaný počet řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem u rozvodů, kde je příčinou DN 6 000 Odhad počtu hodin soudce/soudkyně na 1 případ30 hodin Odhad počtu hodin vyššího soudního úředníka na 1 případ5 hodin Odhad počtu hodin administrativního pracovníka na 1 případ10 hodin Náklady na znalecký posudek30 000 Kč Celkem262 800 000 Kč 25

26 Náklady přestupkového řízení Hrubá hodinová mzda administrativního pracovníka/pracovnice140 Kč Počet přestupkových řízení dle § 49, odst. 1, písm. a), c) a e) přestupkového zákona 1 983 Odhad počtu hodin na 1 případ7 hodin Celkem1 900 000 Kč 26

27 27

28 Náklady na sociální služby Počet subjektů, které poskytují služby obětem DN azylové domy, intervenční centra, krizová pomoc, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc a sociálně aktivizační služby 181 Rozpočet těchto organizací537 000 000 Kč Podíl rozpočtu poskytnutých na služby obětem DN (35%)188 000 000 Kč Dotace Intervenčním centrům (15% z rozpočtu center)2 400 000 Kč Celkem190 000 000 Kč 28

29 Pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání 29 Základ: 844 žen popisujících poslední případ domácího násilí.

30 30

31 Náklady ztráty zaměstnání Počet zaměstnaných žen v roce 20101 800 000 Staly se obětí DN v posledním roce11 % Ztratily v důsledku DN práci4 % Odhad počtu žen, které v důsledku DN ztratily práci8 000 Odhad počtu žen s vyplácenou podporou po dobu 3 měsíců (65 %)5 200 Odhad počtu žen s vyplácenou podporou po dobu 5 měsíců (35 %)2 800 Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti v roce 20107 103 Kč Celkem210 200 000 Kč 31

32 Náklady pracovní neschopnosti Počet zaměstnaných žen v roce 20101 800 000 Staly se obětí DN v posledním roce11 % Byly v pracovní neschopnosti déle než měsíc2 % Odhad počtu žen, které v důsledku DN byly v pracovní neschopnosti déle než měsíc 4 000 Počet dní vypláceného nemocenského15 Denní dávka za kalendářní den při průměrné mzdě 24 000 Kč426 Kč Celkem25 600 000 Kč 32

33 33

34 Zdravotní následky 34 Základ: 844 žen popisujících poslední případ domácího násilí.

35 35

36 Hospitalizace 36 Základ: 844 žen popisujících poslední případ domácího násilí.

37 37

38 Zdravotnictví Odhad počtu zranění + psychické újmy325 000 Odhad počtu ošetřených zranění nebo psychické újmy60 000 Celkem545 900 000 Kč 38

39 39 policie 32,3 1 328,2 mil. Kč zdravotnictví 545,9 státní zastupitelství 7,7 soudy v trestním řízení 3,3 soudy v civilním řízení - rozvody 48,0 soudy v civilním řízení - úprava vztahů k dětem 262,8 přestupková řízení 1,9 podpora v nezaměstnanosti 210,2 nemocenské 25,6 sociální služby 190,0 v mil. Kč ročně

40 40

41 Lidské a emocionální náklady Střední hodnota kompenzace za újmu a prožité utrpení při posledním případu DN 50 000 Kč Obětí domácího násilí v posledním roce11 % Celkem19-20 miliard Kč 41

42 Málo péče a prevence 42 Základ: 3014 žen ve věku od 18 let.

43 Co dál? • Zpřesňovat odhady. • Investovat do služeb a tím snižovat ekonomické dopady – zabránění eskalace s vyššími náklady • Investovat do informování o službách, podporovat jejich využívání. • Podporovat změnu postojů společnosti skrze změnu mediálního obrazu domácího násilí. 43

44


Stáhnout ppt "Obsah Proč? Cíle Inspirace Metodody a zdroje Ekonomické dopady domácího násilí v ČR 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google