Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vliv podpory OZE na průmysl výsledky dotazníku SVSE 30.10.2012 - Brno Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 15, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vliv podpory OZE na průmysl výsledky dotazníku SVSE 30.10.2012 - Brno Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 15, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých."— Transkript prezentace:

1 1 Vliv podpory OZE na průmysl výsledky dotazníku SVSE Brno Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 15, Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) Luděk Piskač – tajemník SVSE

2 Obsah •Ceny z Eurostatu (říjen 2012) •Výsledky dotazníku ke vlivu OZE na průmysl v členění: –meziročně –absolutně 2

3 3 Výchozí situace (Eurostat)

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 Výchozí situace (Eurostat)

11 11 Důsledky podpory OZE (1) ročník dotazníku vliv platby na OZE na hospodaření průmyslových společností Kritérium hodnocení - podíl: meziročně (v grafech modře) Nárůst nákladů z titulu platby za OZE (2013/2012) Zisk před zdaněním za rok 2012 (2011) absolutně (v grafech červeně) Celková platba za OZE Fiktivní zisk před zdaněním za rok 2012 (2011) Fiktivní zisk 2012 = zisk platba na OZE 2012 (jakoby platba OZE byla v roce 2013 poprvé)

12 Důsledky podpory OZE (2) meziročně 12 Vliv zvýšení příspěvku na OZE mezi lety 2013 a 2012 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky: Počet respondentů 44 Celková spotřeba (MWh) Platba na OZE 2012 (Kč) Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2013 (Kč/MWh) 618,83 Platba na OZE 2013 (Kč) Navýšení platby mezi lety 2013 a 2012 (Kč) Navýšení příspěvku na OZE mezi lety 2013 a 2012 (%) 48% Podíl podniků, kterým zvýšení příspěvku vyvolá ztrátu 5% Podíl bezprostředně ohroženého průmyslu z titulu OZE (odebráno více než 20% zisku před zdaněním)27% Procento odebraného zisku 11,69% Podíl podniků, kterým zvýšení příspěvku prohloubí ztrátu9% Ohrožený průmysl celkem (OZE + podniky v současné době ve ztrátě)36% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn 10,36% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn11,37% Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2012 (2011)) Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2011 (2010)) Zvýšení ztráty od 0%10%20%50%100%200% do 10%20%50%100%200%a více Počet případů %41%23%16%7%5%0%9%

13 Důsledky podpory OZE (3) meziročně 13

14 Důsledky podpory OZE (4) meziročně 14

15 Energeticky intenzivní průmysl V oborech těžkého průmyslu – chemie, hutnictví, papírenství, sklo a keramika by v průměru došlo k poklesu ziskovosti oproti roku 2012 o 24 – 36% Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 618,83 OdvětvíCelkemChemieHutnictvíPapírenstvíTeplárnySklárnyOstatní Počet respondentů Zisk 2012 (2011); (Kč) Navýšení nákladů za OZE (Kč) Procento odebraného zisku zisku11,69%29,31%24,32%36,28%8,29%34,73%5,48% Důsledky podpory OZE (5) meziročně

16 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (6) meziročně

17 Důsledky podpory OZE (7) absolutně 17 Vliv příspěvku na OZE v roce 2013 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky: Počet respondentů 44 Celková spotřeba (MWh) Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2013 (Kč/MWh)618,83 Platba na OZE 2013 (Kč) Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE vyvolává ztrátu5% Podíl bezprostředně ohroženého průmyslu z titulu OZE (odebráno více než 20% zisku před zdaněním)52% Procento odebraného zisku - suma 29,15% Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE prohlubuje ztrátu 9% Ohrožený průmysl celkem (OZE + podniky v současné době ve ztrátě)61% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn 30,45% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn 34,04% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, průměr vvn + vn 23,34% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, vvn25,39% Podíl odebraného zisku vlivem příspěvku na OZE (příspěvek na OZE/zisk před zdaněním za 2012 (2011)) Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2011 (2010)) Zvýšení ztráty od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a více Počet případů %18%20%27%20%5%0%9%

18 18 Důsledky podpory OZE (8) absolutně

19 19 Důsledky podpory OZE (9) absolutně

20 Energeticky intenzivní průmysl Celková zátěž poplatky za OZE pro energeticky intenzivní průmysl by v roce 2013 dosáhla ekvivalentu 50 – 64% zisku Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 618,83 OdvětvíCelkemChemieHutnictvíPapírenstvíTeplárnySklárnyOstatní Počet respondentů Fiktivní zisk 2012 (Kč) Navýšení nákladů za OZE (Kč) Procento odebraného zisku zisku29,15%56,24%50,56%63,84%21,88%62,26%15,23% Důsledky podpory OZE (10) absolutně

21 Energeticky intenzivní průmysl Důsledky podpory OZE (11) absolutně

22 22 Důsledky podpory OZE (12) meziročně

23 23 Důsledky podpory OZE (13) absolutně

24 24 Důsledky podpory OZE (14) meziročně

25 25 Důsledky podpory OZE (15) absolutně

26 26 Důsledky podpory OZE (16) meziročně

27 27 Důsledky podpory OZE (17) absolutně

28 28 Důsledky podpory OZE (18) meziročně

29 29 Důsledky podpory OZE (19) absolutně

30 30 Důsledky podpory OZE (20) meziročně

31 31 Důsledky podpory OZE (21) absolutně

32 32 Důsledky podpory OZE (22) meziročně

33 33 Důsledky podpory OZE (23) absolutně

34 Důsledky podpory OZE na českou ekonomiku (24) 34 Ztráta SR na dani podnikatelských subjektůRok 2012 Předpokládaná výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 419,22 Ztráta SR na 1 MWh 73,28 Kč Spotřeba ČR (MWh) Procento podnikatelské spotřeby 71,79% Spotřeba podnikatelských subjektů (MWh) Ztráta SR (mld. Kč) 3,013 Příjem SR od domácností (mld. Kč) 0,103 Celková daňová ztráta SR (mld. Kč) 2,910 Dotace OZE (mld. Kč) 11,7 Zatížení SR celkem 14,610 Přepočteno na 1 MWh (Kč/MWh) 255,

35 Důsledky podpory OZE na českou ekonomiku (25) 35 Ztráta SR na dani podnikatelských subjektůRok 2013 Předpokládaná výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 618,83 Ztráta SR na 1 MWh 108,17 Kč Spotřeba ČR (MWh) Procento podnikatelské spotřeby 71,79% Spotřeba podnikatelských subjektů (MWh) Ztráta SR (mld. Kč) 4,382 Příjem SR od domácností (mld. Kč) 0,152 Celková daňová ztráta SR (mld. Kč) 4,230 Dotace OZE (mld. Kč) 9,7 Zatížení SR celkem 13,930 Přepočteno na 1 MWh (Kč/MWh) 243,

36 Předpokládané makroekonomické důsledky Stejné jako v roce 2011, ale čím vyšší platba na OZE, tím vyšší dopady do ekonomiky státu 36

37 Důsledky podpory OZE na českou ekonomiku (26) Předpokládané makroekonomické dopady jednotlivých úsporných opatření u podnikatelských subjektů •Zmrazení / snížení mezd Snížení kupní síly obyvatelstva => zpomalení / zastavení ekonomického růstu => výpadek daně z příjmu fyzických osob. •Propouštění zaměstnanců Zvýšení zátěže státního rozpočtu (dále SR) podporou v nezaměstnanosti a sociálními dávkami => výpadek daně z příjmu fyzických osob. •Ukončení výroby, odstavení části výroby, přesun do zahraničí v rámci firmy Ztráta tržní pozice = vyklizení prostoru pro vstup konkurence na tuzemský trh či ztráta exportních schopností => ztráta SR na dani z příjmu právnických i fyzických osob a zvýšení dovozní závislosti ČR, nárůst nezaměstnanosti. Současně to znamená ztrátu know-how oboru či celého odvětví průmyslu včetně vývojového prostředí. 37

38 Důsledky podpory OZE na českou ekonomiku (27) •Zastavení veškerých investičních projektů •Zastavení pravidelných a preventivních oprav Postiženy jsou dodavatelské firmy, které musí řešit výpadek příjmů => předpoklad propouštění, zásahy do mezd,... => výpadek daně z příjmu fyzických osob. •Přesun/privatizace/outsourcing části procesů (např.: nájmy strojů a techniky, hlídací služby, údržba, úklidy,...) Nutně dojde ke snížení kupní síly obyvatelstva. Namísto vlastních zaměstnanců bude práce poskytnuta zaměstnancům externích firem, ale za nižší mzdu. Jinak by toto opatření nesnižovalo náklady, a tudíž by nedávalo smysl. 38

39 Důsledky podpory OZE na českou ekonomiku (28) Přesun výroby do zemí s nižšími náklady Nejsme si jisti, zda je dostatečně známa skutečnost, která se týká většiny výrob, jejichž produkce je uplatňována na globálním trhu: Výrobních kapacit je nadbytek (např. v případě hutnictví dvojnásobný (!)). Přesun výroby mimo ČR pak zejména pro nadnárodní majitele neznamená žádnou investici a žádné časové zdržení. Prostě jen jednu ze svých továren zavře a v druhé o příslušnou část výrobu navýší. K tomuto jevu již dochází. Důsledkem je "carbon leakage" - únik uhlíku. Obecně lze říci, že země s menšími náklady mají vyšší emise na jednotku produkce. Pokud se výroba přesune do těchto zemí, emise skleníkových plynů vzrostou. Výsledek je tudíž kontraproduktivní z hlediska cíle omezování emisí a současně působí zásadní škody vlastní ekonomice. 39

40 40 Důsledky podpory OZE na českou ekonomiku (29)

41 41 Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie Luděk Piskač

42 42

43 43

44 44

45 45


Stáhnout ppt "1 Vliv podpory OZE na průmysl výsledky dotazníku SVSE 30.10.2012 - Brno Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 15, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých."

Podobné prezentace


Reklamy Google