Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické aspekty použití plastových oken

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické aspekty použití plastových oken"— Transkript prezentace:

1 Praktické aspekty použití plastových oken
Regenerace bytového fondu Konference ČKLOP Praktické aspekty použití plastových oken Plastová okna z hlediska konečných uživatelů, očekávání, realita a limity. Ing.Vladimír Horák IQ SERVICE spol. s.r.o.

2 Požadavky na okna Evropské normy (ČSN EN: 14351-1, 13788 )
Konference ČKLOP Požadavky na okna Evropské normy (ČSN EN: , ) České normy (ČSN , ....) Zákony a vyhlášky (268/2009,343/2009Sb) Montážní pokyny Požadavky projektantů Požadavky zákazníků = cesta džunglí s nebezpečím na každém kroku

3 Požadavky na okna Uw<1,2 W/m2 Rw >29 dB Průvzdušnost Vodotěsnost
Konference ČKLOP Požadavky na okna Uw<1,2 W/m2 Rw >29 dB Průvzdušnost Vodotěsnost n=0,5 Normy Nařízení vyhl. 268/2009Sb vyhl. 410/2005Sb Zákazník nejlepší vlastnosti nejnižší cena

4 Vznik požadavků Chybí provázanost a definování odpovědnosti
Konference ČKLOP Vznik požadavků Chybí provázanost a definování odpovědnosti Normy i vyhlášky zjevně vznikají v navzájem izolovaných procesech jen s minimálním přihlédnutím ke stavu techniky Formulace zákonných nařízení je buď nejednoznačná, bez vymezení konkrétní odpovědnosti, nebo vnitřně rozporuplná. Vzniká prostor pro spekulace a dezinformace Typickým příkladem informačního chaosu je i problematika rosení oken. Často je tato otázka přisuzována kvalitě oken, ale praxe ukazuje, že problém vzniká jinde.

5 Konference ČKLOP Rosení oken Rosení oken ze vnitř i z venku je přirozený fyzikální jev, ke kterému dochází v okamžiku, kdy okolní vzduch je natolik nasycen vodní parou, že se již vodní pára ve vzduchu neudrží. Pro vznik kondenzace na zasklení jsou podstatné tři veličiny : povrchová teplota zasklení (faktor..) - výrobek relativní vlhkost a teplota vzduchu - uživatel Zatímco veličina dle 1. se přeceňuje a stává se základem sporů tak parametry uvedené pod 2. se naprosto přehlíží i když jsou v praxi prakticky neudržitelné. Bohužel, povrchová teplota se stala zaklínadlem ve výběrových řízeních i případných reklamcích uživatelů a proto nezbývá než jev znovu a znovu vysvětlovat.

6 Povrchová teplota – středový systém
Konference ČKLOP Povrchová teplota – středový systém Rámeček Swisspacer V sklo , Ug 1,1 W/m²K Rámeček hliník sklo , Ug 1,1 W/m²K 20°C, 50%, R 0,13 20°C, 50%, R 0,13 -10°C, 80%, R 0,04 -10°C, 80%, R 0,04 2-3 mm

7 Povrchová teplota – středový systém
Konference ČKLOP Povrchová teplota – středový systém Rámeček Swisspacer V sklo , Ug 1,1 W/m²K Rámeček hliník sklo , Ug 1,1 W/m²K 20°C, 50%, R 0,13 20°C, 50%, R 0,13 -10°C, 80%, R 0,04 -10°C, 80%, R 0,04

8 Povrchová teplota – dorazový systém
Konference ČKLOP Povrchová teplota – dorazový systém Rámeček Swisspacer V sklo , Ug 1,1 W/m²K Rámeček hliník sklo , Ug 1,1 W/m²K 20°C, 50%, R 0,13 20°C, 50%, R 0,13 -10°C, 80%, R 0,04 -10°C, 80%, R 0,04 20°C, 50%, R 0,13

9 Konference ČKLOP Rosení oken zevnitř Srovnáním průběhu izoterm tří různých systémů je zřejmé, že na povrchovou teplotu na zasklení nemá vliv systém těsnění MD x AD Povrchovou teplotu více ovlivňuje typ zasklívacího rámečku – Alu I tak kritická teplota pod normou požadovaných 10,32 oC se vyskytuje na několika mm nad hranou zasklívací lišty. To jistě neodůvodňuje rozsáhlou kondenzaci na zasklení. Zatímco povrchová teplota na zasklení je tvrdě požadována s přesností na desetiny stupně, tak rozptyl relativní vlhkosti nad požadovaných 50% je přehlížen v desítkách stupňů C.

10 Rosení oken, teorie a realita
Regenerace bytového fondu Konference ČKLOP Rosení oken, teorie a realita ČSN – požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce (nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu) ČSN EN ISO nevylučuje vznik povrchové kondenzace na vnitřním povrchu otvorové výplně, ale pod podmínkou, že nesmí stékat na přilehlé interiérové povrchy všeobecně nedostatečná znalost nutných okrajových podmínek v obecné veřejnosti vede k pocitu, že rosení oken je důsledkem jejich nízké kvality Udržet okrajové podmínky v některých typech domácností (50% vlhkosti, 20,6oC) je prakticky nemožné.

11 Kondenzace vlhkosti na zasklení
Regenerace bytového fondu Konference ČKLOP Kondenzace vlhkosti na zasklení V současné době používání kovových distančních rámečků (alu, nerez) je v praxi minimální, zasklení s Ug=1,1 W/m2K a přesto dochází k rosení na zasklení. Nejčastější problém – ložnice; intenzivní vyvětrání večer zpravidla nestačí. Spárové větrání v zimních měsících prakticky nepoužitelné Větrací klapky, speciální těsnění problém zmenší, ale ne vždy odstraní. Z hlediska kondenzace nejúčinější opatření – co nejužší vnitřní parapety, účinné odsavače par, domácnosti bez plynových spotřebičů

12 Rosení oken – způsob užití.
Konference ČKLOP Regenerace bytového fondu Rosení oken – způsob užití. Noc Den Ráno

13 Regenerace bytového fondu
Konference ČKLOP Rosení oken

14 Regenerace bytového fondu
Konference ČKLOP Rosení oken Časté větrání ale Trvale teplota pod 19oC

15 Regenerace bytového fondu
Konference ČKLOP Rosení oken Venkovní teplota pod -5 oC

16 Regenerace bytového fondu
Konference ČKLOP Regenerace bytového fondu Rosení oken regulace topení s výrazným rozdílem mezi minimem a maximem. Zbytečně dlouhé a intezivní větrání ráno

17 Regenerace bytového fondu
Konference ČKLOP Rosení oken ještě jednou v průběhu 10 dní.

18 Rosení – domácnost s malými dětmi
Konference ČKLOP Regenerace bytového fondu Rosení – domácnost s malými dětmi Trvale po celý den se zvyšující rel. vlhkost, prakticky minimální vtrání Intenzivní větrání pouze ráno Konstantní teplota oC

19 Regenerace bytového fondu
Konference ČKLOP Regenerace bytového fondu Žádné rosení oken Uživatelé nebyli doma! relativní vlhkost trvale pod 50%, teplota ca 19oC.

20 Regenerace bytového fondu
Konference ČKLOP Rosení oken zevnitř Byly provedeny desítky měření průběhu teploty a vlhkosti v domácnostech s jednoznačným zjištěním, že rozhodující je dodržení okrajových podmínek uvnitř domácnosti. Kondenzace vlhkosti na standardním zasklení (1,1 W/m2) není věcí systému těsnění. Nepříznivý průběh povrchových teplot může být zaznamenán v úzkém pruhu na obvodu zasklení při použití kovových rámečků, ale ty se již prakticky v ČR nepoužívají. Zásadním a zavádějícím problémem je požadavek na povrchové teploty definovaný v ČSN , kde jako okrajové podmínky jsou vybrány podstatně tvrdší požadavky než v okolních zemích. Zatímco v SRN se povrchové teploty hodnotí pro venkovních -5 případně -10oC, tak v ČR se vychází z klimatických (extrémních) podmínek -13 i -15oC. Norma ČSN musí být revidována, tak aby odpovídala evropským standardům. Vzhledem k tomu, že relativní vlhkost v domácnosti se zvyšuje průběžně a trvale je jediným východiskem trvalé zajištění výměny vzduchu. Tento požadavek však lze řešit okny jen omezeně. Především by mělo být řešeno samostatnými technickými prostředky v rámci projektu.

21 Konference ČKLOP Rosení oken z venku Obrázky z letošní zimy. Okna s námrazou několik týdnů z venku Prakticky celodenní potřeba svícení.

22 Konference ČKLOP Rosení oken z venku Rosení oken z venku, nebo dokonce námraza na oknech z venku je jev, který s kvalitními skly můžeme očekávat stále častěji. v rámci ČKLOP byl řešen problém objektu – viz předcházející foto dlouhodobou námrazou na venkovní ploše zasklení. Okna byla zasklena velmi kvalitním trojsklem s Ug=0,5 W/m2, místnosti trvale vytápěny na 21 oC. Venkovní teplota v průběhu několika dní nepřekročila teplotu 0oC.

23 Rosení z venku - příčiny
Konference ČKLOP Rosení z venku - příčiny Aby došlo ke kondenzaci vlhkosti na nějakém povrchu musí být jeho teplota o něco nižší než teplota okolí a relativní vlhkost se musí blížit stavu nasycení při dané teplotě. Povrch kvalitních trojskel může být skutečně velmi chladný – na úrovni okolního prostředí, protože prostupem na vnější povrch proniká jen velmi málo tepla. Sklo je poměrně dobrý vodič tepla, tak i to prostupující teplo poměrně rychle odvede do okolí. Povrch skla však musí být přece jen o něco chladnější, jinak by kondenzace nastala stejně jak na ostatních površích

24 Konference ČKLOP Sálání jako příčina. Teplo se kromě proudění a vedení šíří také sáláním. Každý předmět vyzařuje tepelnou energii do okolí. Množství energie je funkcí teploty, ale i barvy předmětu. Tělesa si tepelnou energii sáláním vyměňují. Pokud je množství vyzářené energie větší než energie do povrchu tělesa přiváděné – těleso se ochlazuje

25 Výměna tepla sáláním Známe z praxe.
Konference ČKLOP Výměna tepla sáláním Známe z praxe. Přední a zadní skla na automobilu najdeme zpravidla po ránu více orosená, nebo v zimě více namrzlá než skla boční. Boční skla si vyměňují teplo s okolními objekty. Přední sklo dfíky svému sklonu jen s oblohou, ale z ní se v noci nic nevrací.

26 Výměna tepla sáláním Výměna tepla sáláním s oblohou.
Konference ČKLOP Výměna tepla sáláním Výměna tepla sáláním s oblohou. Za určitých podmínek a bezoblačné oblohy se energie pouze vyzařuje. Pokud se ve směru oken vyskytuje další objekt jehož sálavé teplo může kompenzovat vyzářenou energii udržuje se teplota zasklení na teplotě okolí, pokud ne tak se energie jen ztrácí a žádná se nevrací.

27 Výměna tepla sáláním Budova s komínem
Konference ČKLOP Výměna tepla sáláním Budova s komínem Na termografickém snímku je tepelný odraz protější budovy projevem sálání energie z protějšího objektu.

28 Konference ČKLOP Rosení oken Rosení uvnitř do určité míry může ovlivnit dodavatel volbou zasklení a typu rámečku Zásadním způsobem však může vznik kondenzátu ovlivnit uživatel větráním Přitom se zdá, že větraní pouze okny v zavřeném stavu problém přílišné vlhkosti v řadě domácností nevyřeší. Pokud nemá dojít k znehodnocení jiných užitných vlastností oken nezbude než se orientovat na samostatná pomocná zařízení a to již v projektu. Zajištění hygienické výměny vzduchu, nebo přívod vzduchu pro plynové spotřebiče nemůže být úkolem pro okenní těsnění. Rosení oken z venku je jev daný okolní atmosférou a prostředím a odpovědnost za vznik této situace nelze klást na dodavatele oken. Riziko rosení oken z venku je krátkodobý jev, který lze těžko předvídat a jeho eliminace by byla možná jen za cenu ústupku z požadavku na Ug .


Stáhnout ppt "Praktické aspekty použití plastových oken"

Podobné prezentace


Reklamy Google