Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3+1 proti DROGÁM „PREVENCÍ K ZÁBAVĚ A ZÁBAVOU K PREVENCI“ Tento projekt je realizován v rámci programu: Prevence drogové kriminality v příhraničí, který.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3+1 proti DROGÁM „PREVENCÍ K ZÁBAVĚ A ZÁBAVOU K PREVENCI“ Tento projekt je realizován v rámci programu: Prevence drogové kriminality v příhraničí, který."— Transkript prezentace:

1 3+1 proti DROGÁM „PREVENCÍ K ZÁBAVĚ A ZÁBAVOU K PREVENCI“ Tento projekt je realizován v rámci programu: Prevence drogové kriminality v příhraničí, který je financován Ministerstvem vnitra České republiky

2 Drogová kriminalita a její prevence

3 Drogové kriminality se dopouštějí uživatelé nelegálních, ale i legálních drog Existuje v ČR legální droga, popř. drogy? ? zejména ALKOHOL

4 Rozdělení drog Drogy lze dělit z několika hledisek, avšak nejčastěji se dělí na: ? - LEGÁLNÍ x NELEGÁLNÍ - TVRDÉ x MĚKKÉ

5 Legální drogy Legální? ? - nikotin - alkohol - léky - ale i např. káva…

6 Nelegální drogy Nelegální? ? - KONOPNÉ DROGY - OPIÁTY - STIMULAČNÍ LÁTKY - HALUCINOGENY -PSYCHOTROPNÍ LÉKY

7 Těchto pět skupin se mezi sebou liší…. - vzhledem - účinkem - průběhem závislosti - mírou rizika pro uživatele ? KONOPNÉ DROGY MARIHUANA ("tráva", "marijánka"), HAŠIŠ ("haš") OPIÁTY STIMULAČNÍ LÁTKY HALUCINOGENY PSYCHOTROPNÍ LÉKY ODVAR Z MAKOVIC; HEROIN "háčko", "herák“; MORFIN HYDROCHLORID KOKAINU„crack“; EXTÁZE „extoška“; PERVITIN „perník“; aj. LSD „acid“, „kyselina“; LYSOHLÁVKY „houba“ zejména léky, např. IBALGIN, LEXAURIN

8 Měkké a tvrdé drogy Hranice mezi měkkými a tvrdými drogami není vždy zcela jednoznačná ? Měkké? Zpravidla všechny legální drogy + konopné drogy ? Tvrdé? Zpravidla všechny tvrdé drogy vyjma konopných

9 Formy drogové kriminality ? Kriminalita opatřovací Kriminalita páchaná pod vlivem drog Vlastní kriminalita drogová

10 Jedná se o trestnou činnost směřující k získání finančních prostředků, které uživatel nutně potřebuje k obstarání další dávky Kriminalita opatřovací – krádeže, vloupání, zpronevěra, loupežné vraždy aj. ?

11 Jaký je nejčastější typ trestné činnosti páchaný narkomany v ČR? vloupání do vozidel ?

12 Jedná se zejména o trestnou činnost majetkovou, násilnou a sexuální Kriminalita páchaná pod vlivem drog ALKOHOL ? Pod jakým vlivem drogy dochází nejčastěji k mravní kriminalitě?

13 - pod vlivem nelegálních drog dochází ve většině případů ke ztrátě jakýchkoliv, tedy i sexuálních zájmů - naopak alkohol uvolňuje veškeré zábrany a u většiny jedinců vzbuzuje agresivitu Proč ? ?

14 Jedná se o trestné činy spojené zejména s nelegálními drogami Vlastní kriminalita drogová - držení drog ? O jaké se jedná nejčastěji? - užívání drog - výroba drog - distribuce drog - dovoz a vývoz drog

15 Zákon Zákon č. 40/2009 - trestní zákoník; Nařízení vlády ze 7. a 14. 12. 2009; Zákon č. 200/1990 – o přestupcích ; Zákon č. 167/1998 – o návykových látkách § 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy § 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu § 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku § 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné či psychotropní látky a jedu § 287 Šíření toxikomanie § 288 Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem V oblasti drogové kriminality došlo k zásadním změnám, které jsou spojené s naší novou trestně právní legislativou, která vešla v platnost 1. 1. 2010

16 A proto si pamatuj! Kdokoli kdo neoprávněně: pěstuje, přechovává, prodá nebo jen opatří jinému marihuanu nebo jinou drogu, může být potrestán: peněžitým trestem, anebo odnětím svobody až do výše 18 let, ve výjimečných případech i více. Byla by škoda, abys sebe nebo jiné vystavoval takovému riziku třeba právě kvůli jednomu z výše uvedených důvodů.

17 ? Mám u sebe jednoho jointa, nic se mi nemůže stát Přestupek podle § 30, odst. 1 písm. j. – sankce až 15 000,- Kč ? Pěstuji pro vlastní potřebu jenom tři sazenice konopí Přestupek podle § 30, odst. 1 písm. k. – sankce až 15 000,- Kč

18 ? Schovám u sebe drogy mého kamaráda Trestný čin podle § 283, odst. 1 tr. zákoníku – přechovávání ? Mám u sebe doma v krabici palice marihuany Trestný čin podle § 283, odst. 1 tr. zákoníku – přechovávání Při kouření marihuany se rozdělím s kamarádem o joint Trestný čin podle § 283, odst. 1 tr. zákoníku – jinak jinému opatři ?

19 Proč ne drogy

20 Jakékoliv experimentování s drogou je nebezpečné, to platí i pro MARIHUANU Kouř marihuany obsahuje o 50 – 70 % více karcinogenních látek než tabákový kouř Jediný vykouřený joint je asi jako pět vykouřených cigaret za sebou Marihuana mění strukturu spermatu i jediný joint může způsobit dočasnou neplodnost THC obsažené v konopí narušuje nervové buňky, tím dochází ke snižování paměti

21 Kouření marihuany v těhotenství přispívá k předčasnému porodu Marihuana způsobuje abnormální dělení buněk, což může vést k těžkým dědičným vadám Marihuana snižuje odolnost organismu vůči běžným nemocem (narušuje imunitní systém) Po psychické stránce mění celou osobnost – změna nálad Může fungovat jako spouštěč duševních poruch – schizofrenie, bipolární porucha osobnosti, aj.

22 Nepřirozený hlad a nespavost, anebo naopak odmítání jídla, neklid, strach, svalový třes, pocení či průjmy Při dlouhodobém užívání se marihuana zpravidla stává jediným zdrojem zájmu Užíváním marihuany se „blbne“!

23 I při jednorázovém užití marihuany ti hrozí extrémní nebezpečí Halucinace, např. ostatní se na mě šklebí, domy se hýbají Zvýšený srdeční tep a riziko infarktu Paranoidní představy, např. země se pode mnou propadá Snížená schopnost reagovat, zmatenost Všechny tyto stavy tě mohou pronásledovat ještě několik leté poté, co jsi s marihuanou experimentoval!

24 Jak odmítnout drogu na 9 způsobů ? Ignoruj nabídku – dělej, že neslyšíš; jdi pryč Použij gesto – zavrť hlavou, mávni rukou nebo… Řekni „NE“ – jasně a výstižně Vyhni se drogám – nechoď tam, kde víš, že se drogy nabízí

25 Odmítni s nabídkou pomoci – pouze u lidí, na kterých ti záleží, např. „Ne děkuji, nevěděl/a jsem, že máš problémy s drogami, ale jestli chceš dám ti číslo do poradny.“ Převeď řeč jinam – pouze u lidí, na kterých ti záleží Nabídni lepší možnost – pouze lidem, na kterých ti záleží; pojď na fotbal, do kina Stručně vysvětli proč – pouze lidem, na kterých ti záleží; neváhej se vymluvit na zdravotní potíže Odmítni protiútokem – použij u neodbytných lidí, např. „Ne nechci…, a přestaň mě s tím vopruzovat.“

26 Odhalme drogovou kriminalitu

27 Jaké tři druhy drog jsou v ČR nejvíce zneužívány? ? 1. ALKOHOL 2. NIKOTIN 3. MARIHUANA

28 Statistika Ze statistické šetření z roku 2008 vyplývá, že s konopnými látkami (marihuana, hašiš) má zkušenost 34 % občanů ve věkové skupině 15 – 64 let. Počet každodenních uživatelů konopných drog se v naší zemi v současnosti pohybuje okolo 60 000 osob. Každý rok je trestně stíháno ve spojitosti s konopnými drogami okolo 800 osob, to je asi 30 % ze všech trestně stíhaných osob. Dle provedeného průzkumu z roku 2007 má asi 20,7 % tvých spolužáků do 13 let zkušenost s MARIHUANOU

29 Zákon Dříve se tito pěstitelé převážně zabývali jinou ilegální činností, zejména nelegální výroba cigaret a padělání kolkových známek. V současné době se v ČR pěstováním konopí v indoorových pěstírnách zabývá až 80 % občanů vietnamské národnosti, a to zejména v příhraničních oblastech. Tento způsob pěstování konopí se ukázal jako velmi efektivní. Neustálý přísun drogy na trh zajišťuje nemalý zisk. ? Proč to tak je?

30 Realita Pachatelé se velmi často nelegálně připojují k elektrické rozvodné síti, roste tak riziko požáru nebo smrti při zasažení elektrickým proudem i běžným obyvatelům. Jedná se o organizované skupiny, které se podílejí ve většině případů na trestné činnosti i v jiných zemích EU. Většina takto vypěstované drogy je určena k exportu do zahraničí, zejména Německa, Holandska a Velké Británie. Pozor

31 Proč bojovat proti drogám ? - právní postih (zákon o přestupcích, trestní zákoník) - zdravotní rizika (intoxikace, žloutenka…) - psychické problémy Při styku s jakoukoliv drogou nebo kriminalitou s ní spojenou hrozí nebezpečí nejen tobě a tvé rodině, ale i tvému okolí, např.

32 Jak to mám udělat? - chráníš tím sám sebe a své okolí - je to tvé právo a povinnost - zachráníš tím mnoho lidí Informuj POLICII 158, protože: Jak to mám udělat ? Můžeš osobně, ale i anonymně telefonem, e-mailem, SMS zprávou, dopisem, jakýmikoliv způsoby

33 ? - aktivně se zapoj do prevence, sdílej na facebooku odkaz www.cestouvule.czwww.cestouvule.cz Existují i jiné způsoby - sám si zvol způsob, jak budeš bojovat proti drogám, tvé spolužáky z dětského zastupitelstva napadlo natočit spoty

34

35

36

37 Možná se ti bude hodit

38 Chceš se dozvědět o problematice drog více? Navštiv www.cestouvule.cz Pokud jsi neobdržel informační letáček: „3+1 proti drogám“, stáhni si ho na: www. cestouvule.cz Pokud jsi neobdržel herní CD, stáhni si hru: „Řekni ne drogám“ na: www. cestouvule.cz

39 Informační zdroje • http://drogy1.webnode.cz/ http://drogy1.webnode.cz/ • http://www.sidliste.cz/info/10018 http://www.sidliste.cz/info/10018 • http://www.substitucni-lecba.cz/ http://www.substitucni-lecba.cz/ • http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady- rodicum.aspx?q=Y2hudW09MTE%3D http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady- rodicum.aspx?q=Y2hudW09MTE%3D • http://grower.cz/pestovani/marihuana/tema/t-52040.html http://grower.cz/pestovani/marihuana/tema/t-52040.html • http://www.marihuana.cz http://www.marihuana.cz

40 realizátorem projektu je: Občanské sdružení cestou vůle www.cestouvule.cz


Stáhnout ppt "3+1 proti DROGÁM „PREVENCÍ K ZÁBAVĚ A ZÁBAVOU K PREVENCI“ Tento projekt je realizován v rámci programu: Prevence drogové kriminality v příhraničí, který."

Podobné prezentace


Reklamy Google