Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příroda kolem nás ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příroda kolem nás ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112 2008."— Transkript prezentace:

1 Příroda kolem nás ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112 2008

2 Mrkev lesní (Daucus carota)
Mrkev lesní (Daucus carota) . Dvouletá, téměř 1 m vysoké byliny. Lodyha srstnatě chlupatá, přímá. Listy až třikrát zpeřené; úkrojky peřenoklané, u horních listů čárkovité. Okolíky husté, bohaté, obal z černých zpeřených listenců s čárkovitými úkrojky. Květy bílé nebo nažloutlé až narůžovělé, prostřední květ okolíku zpravidla tmavě fialový. Koruny paprskující, nažky vejčité, háčkovitě štětinaté. Kvete od června do září. Roste velmi hojně na suchých louhách, mezích a stráních z nížin do hor. Jako kořenová zelenina se pěstuje mrkev obecná (D. sativus) .

3

4 Wild Carrot ( Daucus carota)
Biennial herb almost 1 metre high, with erect, branched, hairy stem. Leaves twice or three times pinnate;pinnatisect segments of upper leaves linear. Dense, compound umbels have numerous pinnate bracts with linear segments. Flowers white, sometimes rosy, central umbels usually red or violet. Schizocarp ovoid, with hooked bristles. Flowers from June to September. Grows in dry meadows, field boundaries and on slopes from lowlands to mountains. Daucus carota subspecies sativus is the cultivated carrot.

5

6 Babočka osiková (Nymphalis antiopa)
Babočka osiková (Nymphalis antiopa) je ve střední Evropě velmi hojná. Rozpětí až přes 70 mm. Motýl létá od června do podzimu, přezimuje a pak se objevuje od konce dubna. Zdržuje se hlavně v březových hájích, kde sedá na kmeny stromů a z poraněných míst saje mízu; živí se však i nektarem z květů. Housenka je černá s nápadnými červenými skvrnami na hřbetě a s černými trny po těle; žije od května do června pospolitě na břízách, ale také na topolech, vrbách a jilmech.

7

8 Camberwell Beauty (Nymphalis antiopa).
Camberwell Beauty (Nymphalis antiopa).Common all over Europe.Wing span up to over 70mm. Flies from June until autumn, hibernates and reappears from end of April. Mainly frequents birch groves. Sits on trunk and sucks sap from injured wood, also drinks nectar. Caterpillar balck with striking, red-spotted black and black spines.All over body. Gregarious, live sfrom May to June birches, also on poplars, willows and elms.

9

10 Babočka kopřivová (Aglais urticae)
Babočka kopřivová (Aglais urticae) je v Evropě hojně rozšířená. Rozpětí kolem 50 mm. Motýl ve dvou až třech pokoleních od konce června do října. Přezimující samci i samice se objevují brzy zjara. Několik variet. Vyskytuje se na stráních, pasekách, polích i v zahradách. Často ji najdeme za okny pokojů, ve sklepích atd. Housenka černá se žlutozelenými podélnými proužky a s trny; žije od května do podzimu na kopřivě dvoudomé a žahavce, vzácně na chmelu.

11

12 Small Tortoiseshell (Aglais urticae)
Small Tortoiseshell (Aglais urticae) Common European butterfly. Wing span about 50mm. Two or three generations of butterflies appear from end of June until October. Hibernating males and fameles appear early in spring. Several varieties. Frequents hillsides, clearings, fields and gardens. Often found inside windows, in cellars, etc. Caterpillar black with yelow –green stripes down body and spines. Found from May until autumn on great and small nettle and occasionally on hops.

13

14 Kopřiva dvoudomá (Urcia diocia)
Lodyhy přímé, zřídka chudě větvené; oddenek plazivý. Listy řapíkaté, podlouhle vejčité, srdčité, špičaté, pilovitě zubaté. Prašníková květenství přímá, převislá, delší než řapíky listů; pestíková latnatá, nicí, delší. Okvětí zelenavé, nažky vejčité. Celá rostlina je pokryta žahavými chlupy. Kvete od června do října. Roste hojně na rumištích, v křovinách, ve vlhčích lesích, v příkopech, podél cest a plotů z nížin až do hor.

15

16 Stinging Nettle (Urtica dioica)
Robust,perennial,dioecious herb with a far-creeping rhizome. Stems erect,rarely branched,up to 150 cm. tall. Leaves petiolate,ovate, cordate,pointed,serrate.Male inflorescenses spreading or pendent panicles,longer.Perianth greenish,nutlet ovoid.Whole plant covered with stinging hairs,but sometimes without.Flovers from June to October.Grows as a farm and garden weed on waste ground,in thickets,damp woods,dithes and in hedgerows,from lowlands to mountains.

17

18 Otakárek fenyklový (papilio machaon)
je hojně rozšířen po celé Evropě. Ve střední Evropě obvykle dvě pokolení, první už v dubnu a v květnu druhé v červenci a v srpnu, na jihu až do října. Rozpětí kolem 80 mm. Dobrý a vytrvalý letec. Obývá nejraději suché kopcovité oblasti. Rád sedá na květy, kde saje nektar. Samička klade nektar po jednom na okoličnaté rostliny, např. bedrník, kmín, mrkev aj. Housenka po vylíhnutí černavá, dospělá světle zelená s příčnými černými proužky s jasně červenými skvrnami. Kukla bývá na stonku hlavou vzhůru, připevněná vlákny. Některé kukly přezimují i dvakrát.

19

20 Housenka otakárka fenyklového

21 Swallowtail (Papilio machaon)
Distributed over whole of Europe. In central Europe generally two generations, April-May and July-August, in south up to October. Wing span up to about 80mm. Good, enduring flier. Prefers dry hilly regions. Like to settle on flowers and suck nectars. Female lays eggs singly on umbelliferous plants, e.g. Pimpernel, cummin, carrots, etc. Young caterpillar blackisch, mature caterpillaris light green with black crossstipes and brightred sports. Chrysalis fixed to stems by fibres, head upwards. Some chrysalines hibernate twice.

22

23 Vrba jíva (Salix caprea)
Hustě větvený keř nebo strom. Listy dlouhé řapíkaté, podlouhle až široce vejčité, špičaté, u řapíku zúžené až zaokrouhlené, celokrajné nebo nestejně zubaté, svrchu lesklé, na rubu v mládí šedoplstnaté, později olyselé s ostře vyniklou žilnatinou. Dvoudomé jehnědy se rozvíjejí dříve než listy; samčí přímé, tlusté, dlouze chlupaté, květy se žlutými prašníky;samičí jehnědy téměř přisedlé, za plodu téměř 10 cm dlouhé. Kvete od března do května. Rose hojně na březích potoků a řek a na vlhkých loukách z nížiny do podhůří. Pěstuje se také jako košíkářská vrba spolu s vrbou košařskou (S. viminalis ) .

24

25 Goat willow – Salix caprea
Large shrub or small tree up to 10 m. tall. Leaves petiolate, ovate-oblong to obovate, pointed, narrowed or rounded at petiole, entire or irregularly toothed, upper side more or less hairy, under side felted with persistent grey hairs. Dioecious catkins appear before the leaves; male ones erect, thick, long silvery-haired, flowers with yellow anthers; female catkins similar, but are less hairy and stay grey-green, elongate when ripe and shed tiny seeds in cotton wool like hair. Flowers from March to May. Grows abundantly at edges of forests, in clearings, on slopes, along brooks and in hedgerows from lowlands to mountains.

26


Stáhnout ppt "Příroda kolem nás ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google