Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kombinatorika. Základní pojmy. Pravidla pro práci se skupinou:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kombinatorika. Základní pojmy. Pravidla pro práci se skupinou:"— Transkript prezentace:

1 Kombinatorika. Základní pojmy. Pravidla pro práci se skupinou:
výběr prvků organizace podskupin Základní pojmy.

2 a) číslice v čísle použije jen jednou?
Příklad. Kolik různých pěticiferných přirozených čísel lze napsat pomocí číslic 1,2,3,4,5, pokud: a) číslice v čísle použije jen jednou? b) Kolik z napsaných čísel bude začínat číslicí 5? c) Kolik z napsaných čísel bude sudých? Řešení: a) P(5) = 5! = = 120 b) P(4) = 4! = =24 c) končících 2: P(4) = 4! =24 končících 4: P(4) = 4! = 24 dohromady : S = 2.4! = 2.24 = 48 Faktoriály a kombinační čísla. , 0 ≤ k ≤ n, k  N, n N

3 Pravidla pro počítání s kombinačními čísly.
Příklad. Které přirozené číslo k vyhovuje rovnici ? k + 1  2, k  1 k  2 k  2 k = 2, protože k  N

4 Permutace. Permutace bez opakování z n prvků je každé uspořádání n prvkové základní množiny. Dokažte předchozí formuli (použijte matematickou indukci). Příklad. Při cestě z Kladna do Brna přes Prahu můžeme použít: z Kladna do Prahy - autobus, vlak, vlastní automobil: z Prahy do Brna - autobus, vlak, vlastní automobil, letadlo. Kolik je různých možností dopravy z Kladna do Brna máme? Příklad. Kolik přesmyček lze vytvořit z písmen m, a, t, e, m, a, t, i, k, a? P(10) = 10! = Počet permutací s opakováním z n prvků, v nichž se jednotlivé prvky opakují k1, k2, … , kn – krát je 𝑃 / 𝑘 1 , 𝑘 2 , …, 𝑘 𝑛 = 𝑘 1 + 𝑘 2 +…+ 𝑘 𝑛 ! 𝑘 1 ! 𝑘 2 !… 𝑘 𝑛 !

5 Příklad. Kolika způsoby je možné mezi 30 studentů rozdat dvě volné vstupenky na koncert, pět vstupenek na plavecký stadión a deset vstupenek do posilovny, pokud každý ze studentů může dostat maximálně jednu vstupenku (i tak jich bude málo)? máme málo lístků, na některé studenty nic nezbude ⇒ aby nebyli smutní dostanou prázdné papírky ⇒ vyřešeno a rozdáváme: 2 vstupenky na koncert, 5 lístků do bazénu, 10 lístků do posilovny a 13 prázdných, celkem ) = E+13 možností. 30!/(2!5!10!13!

6 Variace. Variace k-té třídy z n prvků bez opakování je každá uspořádaná k-prvková podmnožina základní množiny M s n prvky. Počet variací k-třídy z n prvků bez opakování: , 0 ≤ k ≤ n, k  N, n  N. Příklad. M = {1,2,3}, určete počet dvojic bez opakování,které lze z této množiny vytvořit, pokud záleží na pořadí prvků. V2(3): (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), tedy můžeme vytvořit 6 variací 2. Třídy z 6 prvků. Příklad. Jsou dány číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolik 3-ciferných čísel z nich lze sestavit, jestliže se číslice neopakují a záleží na pořadí cifer.

7 Variace k-té třídy z n prvků s opakováním je každá uspořádaná k-prvková
podmnožina základní množiny M s n prvky, v níž se každý prvek může opakovat k krát. Počet variací k-té třídy z n prvků s opakováním: , k  N, n N. Příklad. Dokažte předchozí vztah. Příklad. Jsou dány číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolik 3-ciferných čísel z nich lze sestavit, jestliže se číslice mohou opakovat a záleží na pořadí cifer. Příklad. Dospělý člověk má celkem 32 zubů. Jak velká musí být skupina lidí, aby se v ní vyskytli alespoň dva lidé se shodnou sestavou zubů.

8 Morseova abeceda se sestává ze symbolů, které obsahují · a −. Jestliže
Příklad. Morseova abeceda se sestává ze symbolů, které obsahují · a −. Jestliže uvažujeme „slova“ o nejvýše 6 symbolech, kolik různých slov máme k dispozici. Příklad. Píšeme trojciferná čísla složená z číslic 0, 1, 2, , 9. Kolik různých čísel můžeme napsat: a) číslo může začínat nulou; b) číslo nesmí začínat nulou. Kombinace. Kombinace k-té třídy z n prvků bez opakování je každá k-prvková podmnožina základní množiny M s n prvky, v níž nezáleží na pořadí prvků. Počet kombinací k-třídy z n prvků bez opakování: , 0 ≤ k ≤ n, k  N, n N Příklad. Janovská loterie. Z 90 čísel se losuje 5. Můžeme si koupit lístek, který obsahuje 1, 2, 3, 4 nebo 5 čísel. Lístek vyhrává, pokud obsahuje pouze čísla, která jsou mezi pěti vylosovanými. Na lístek s 1 číslem se vyplácí 15 krát cena lístku. V případe výhry s dvěma čísly (ambo) se vyplácí 270 krát cena lístku. Pro lístek s 3 čísly (terno) je výhra 5 500krát cena lístku, pro lístek se 4 čísly (kvaterno) je výhra krát cena lístku a pro lístek s 5 čísly (kvinterno) je výhra krát cena lístku. Vypočtěte, kolik je možných výsledků tahu a kolik z nich připadá na jednotlivé možnosti výher.

9 Kolik 4-tónových akordů lze zahrát z 7 tónů?
Příklad. Kolik 4-tónových akordů lze zahrát z 7 tónů? Kombinace k-té třídy z n prvků s opakováním je každá k-prvkový výběr (k-tice) základní množiny M s n prvky, v níž nezáleží na pořadí prvků a kde se každý prvek může opakovat (k krát). Počet kombinací k-třídy z n prvků s opakováním: , k  N, n N V obchodě mají 3 barvy příze v klubíčcích po 50 g. Potřebuji 500 g příze. Kolika způsoby mohu koupit 500g? Desetkrát vybíráme ze 3 barev klubíček po jednom klubíčku. Proto n = 3, k = 10.

10 Příklad. Potřebujeme koupit 12 lahví minerálky. V obchodě prodávají minerálky 4 výrobců. Kolik možností nákupu máme? Základní množina M obsahuje n = 4 prvky. Z této množiny vybíráme 12-tice s opakováním (k = 12). Příklad. Kolika způsoby lze rozdělit 20 volných vstupenek na premiéru Babovřesek mezi 10 důchodkyň? 1 osoba může uchvátit 0, …, 20 vstupenek. Jedná se tedy o kombinace s opakováním. n = 10, k = 20,

11 Binomická věta. , a  R, b  R, n  N k-tý člen řady: Příklad. Který člen rozvoje následujícího výrazu neobsahuje x? , x 0 Pokud výraz neobsahuje x, pak x15-3k = 1, neboli 15 – 3k = 0. Odtud k = 5.

12 Pascalův trojúhelník. 1 1

13 Příklad. Určete součet , kde n je libovolné přirozené číslo nebo 0. Jedná se o binomickou větu, kde a = b = 1. Proto = 2n. Důsledek. udává počet všech k-prvkových podmnožin n-prvkové množiny (k = 0 je prázdná množina. Výše odvozený součet udává počet všech podmnožin n-prvkové množiny. n-prvková množina má tedy 2n podmnožin.

14 Cvičení. 1. Jistý muž má 5 kabátů, 4 vesty a 6 kalhot. Kolika různými způsoby se může obléct? 2. Kolik různých hodů lze provést třemi kostkami? 3. Kolik různých šesticiferných čísel můžeme napsat z číslic 1,2,3,4,5,6 má-li se každá vyskytnout v čísle jen jednou? 4. Které přirozené číslo vyhovuje rovnici : 5. Kterým kombinačním číslem je možno vyjádřit součet 6. Zjednodušte: 7. Zvětší-li se počet prvků o 2, zvětší se počet permutací bez opakování dvanáctkrát. Jaký byl původní počet prvků? 8. Kolik různých „slov“ lze vytvořit použitím všech písmen slova automatizace?


Stáhnout ppt "Kombinatorika. Základní pojmy. Pravidla pro práci se skupinou:"

Podobné prezentace


Reklamy Google