Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 28. 5. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_13_Systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 28. 5. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_13_Systém."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 28. 5. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_13_Systém obojživelníků Téma:ZOOLOGIE STRUNATCŮ – Obojživelníci Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0816

2 ANOTACE Materiál obsahuje výkladovou prezentaci k tématu ZOOLOGIE STRUNATCŮ – OBOJŽIVELNÍCI. Je zařazen do výuky biologie pro 2. ročník čtyřletého gymnázia nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Materiál je doplněn kontrolními otázkami pro zpětnou vazbu učitele, v uzavřených úlohách volí žáci z nabídky odpovědí pomocí elektronického pera, na otevřené otázky mohou odpovídat ústně nebo písemně. Součástí materiálu jsou správné odpovědi, na které se přesuneme tlačítkem akce. Součástí materiálu je pracovní list / test, který lze využít pro samostatnou práci, pro domácí přípravu nebo pro ověření zvládnutí učiva při testování. Pracovní list je vhodné zařadit na konec hodiny k opakování a upevnění znalostí. Je vytvořeno autorské řešení testu. Materiál navazuje na DUM: VY_32_INOVACE_01B_12_Charakteristika obojživelníků Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ třída: OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia) - podtřída: ČERVOŘI, BEZNOZÍ (Gymnophiona, Apoda) - podtřída: MLOCI, OCASATÍ (Urodela, Caudata) - podtřída: ŽÁBY, BEZOCASÍ (Anura, Ecaudata) Obr. 1, 2, 3

4 1. podtřída: ČERVOŘI, BEZNOZÍ (Gymnophiona, Apoda) -asi 150 druhů -tropy, subtropy – Asie, Afrika, J a Stř. Amerika -vlhké biotopy – zahrabaní v bahně -bez nohou -kruhové zářezy na povrchu těla (připomínají žížalu) -zakrnělé oči -20 – 100 cm -dravci (hmyz, měkkýši, kroužkovci, menší obratlovci) Obr. 4 – červor vodní Obr. 1 – červor indočínský

5 2. podtřída: MLOCI, OCASATÍ (Urodela, Caudata) -válcovité tělo s ocasem -přední i zadní končetiny rovnoměrně vyvinuté (vzácně redukce) -přední – 4 prsty, zadní – 5 prstů -malé oči bez víček -drobné zuby -pouze vnitřní ucho Obr. 5 – velemlok japonský -až 150 cm -horské toky -dravě -dožívá se asi 60 let

6 -vnitřní oplození: ♂ vypustí shluk spermií ve sliz. obalu = spermatofor → ♀ ho nasaje kloakou -larvy s vnějšími žábrami -S polokoule + Mexiko Obr. 2 Mlok skvrnitý - vejcoživorodý - ♀ larvy vypouští do vody - přezimuje na souši - kožní sekret jedovatý pro menší živočichy Obr. 6 -rozšíření v Evropě

7 Čolek obecný - pohl. dimorfismus - ♂ barevnější, hlavně v době páření; kožní hřeben na hřbetě - vejcorodí – vajíčka jednotlivě na vodních rostlinách Obr. 8 - ♀Obr. 9 - ♂ Obr. 10

8 Čolek horský – hory (až do 3 000 m n.m.) – Alpy, asi 10 cm, nízký hřbetní hřeben Obr. 11 – samec čolka horského

9 Obr. 12 – larva - albín Obr. 13 Axolotl mexický - v přírodě larvy, proměna na dospělce v akvarijním chovu - v přírodě proměna při snižující se hladině nádrže - laboratorní účely chovu - larvy až 30cm Axolotl – dospělec – obrázek http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id37441/

10 Macarát jeskynní - Chorvatsko – krasové jeskyně - téměř bez pigmentu - až 30 cm - vejcorodý, pod 15°C vejcoživorodý, o vajíčka pečuje ♂ Obr. 14

11 3. podtřída: ŽÁBY, BEZOCASÍ (Anura, Ecaudata) -asi 2 500 druhů -krátké tělo, silné zadní končetiny 5prsté, přední 4prsté -dobře vyvinutá hrudní kost -skákání, plavání -ocasní obratle srostlé v urostyl -páření (amplexus) - ♂ se přidržuje na zádech ♀, pomáhá vytlačovat vajíčka, ihned oplození - vnější Obr. 15 Obr. 16

12 -v ČR 5 čeledí: -kuňkovití -blatnicovití -ropuchovití -rosničkovití -skokanovití kuňkovití – okrouhlý, přirostlý jazyk → není vymrštitelný → loví pomocí úst a zubů kuňka obecná: - pestré břicho; nížiny nebo střední polohy Obr. 17

13 Blatnicovití -vychlípitelný jazyk → lov blatnice skvrnitá -svislé zornice -zavalitá -hladká pokožka -na zadních chodidlech hrboly → zahrabává se -noční Obr. 18 Obr. 19 – pulec blatnice skvrnité

14 Ropuchovití -zavalité tělo, krátké nohy -bradavičnatá kůže -vodorovná zornice -bezzubé -převážně suchozemské -noční -ropucha obecná (nejhojnější) -ropucha zelená (nejbarevnější) Obr. 20 - ropucha obecná (Bufo bufo) Obr. 21 ropucha zelená

15 Rosničkovití -drobné -na stromech, keřích -páření ve vodě Rosnička zelená (Hyla arborea)– přísavky na prstech Obr. 22

16 Skokanovití -u nás nejhojnější -skokani: -štíhlé tělo -dlouhé zadní nohy s plovací blánou -dobře skáčou i plavou Obr. 23 - skokan hnědý (Rana temporaria) skokan hnědý - ve vodě jen rozmnožování - jinak souš skokan skřehotavý - celoročně ve vodě skokan krátkonohý - velmi podobný skokan zelený - jejich kříženec

17 Zástupci dalších čeledí: -drápatka vodní (Xenopus laevis; pipovití) – laboratorní -v přírodě letní spánek (zahrabané v bahně) -Africké tropy Obr. 24

18 - žáby rodu Dendrobates, Phylobates – tropické pralesy (Amazonie) - toxiny Obr. 25 Obr. 26 Obr. 27 Obr. 28

19 OTÁZKY 1)Mezi obojživelníky nepatří podtřída: a) žáby b) haterie c) červoři d) mloci 2)Červoři jsou: a) dravci b) býložravci c) rozkladači d) parazité větších obratlovců SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: DALŠÍ OTÁZKY:

20 OTÁZKY 3) Popište životní prostředí červorů: a) suché, teplé oblasti b) suché, chladnější oblasti c) vlhké, tropické oblasti d) vlhké oblasti mírného pásma 4) Larvy mloků mají: a) vždy vnější žábry b) vždy vnitřní žábry c) někteří vnější, někteří vnitřní žábry d) nemají žábry SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: DALŠÍ OTÁZKY:

21 OTÁZKY 5) Pro laboratorní účely se často využívá: a) ropucha obecná b) skokan hnědý c) drápatka vodní d) blatnice skvrnitá 6) Okrouhlý, přirostlý jazyk bez možnosti vymrštění mají: a) blatnicovití b) skokanovití c) rosničkovití d) kuňkovití SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: DALŠÍ OTÁZKY:

22 OTÁZKY 7) Nejlepší plavec je: a) ropucha obecná b) skokan hnědý c) blatnice skvrnitá d) rosnička zelená 8) Mezi stromové lze zařadit: a) skokany b) ropuchy c) kuňky d) rosničky SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: PŘEJÍT NA PRACOVNÍ LIST / TEST:

23 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1)Mezi obojživelníky nepatří podtřída: a) žáby b) haterie c) červoři d) mloci 2)Červoři jsou: a) dravci b) býložravci c) rozkladači d) parazité větších obratlovců ZPĚT NA ZADÁNÍ: DALŠÍ OTÁZKY:

24 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 3) Popište životní prostředí červorů: a) suché, teplé oblasti b) suché, chladnější oblasti c) vlhké, tropické oblasti d) vlhké oblasti mírného pásma 4) Larvy mloků mají: a) vždy vnější žábry b) vždy vnitřní žábry c) někteří vnější, někteří vnitřní žábry d) nemají žábry ZPĚT NA ZADÁNÍ: DALŠÍ OTÁZKY:

25 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 5) Pro laboratorní účely se často využívá: a) ropucha obecná b) skokan hnědý c) drápatka vodní d) blatnice skvrnitá 6) Okrouhlý, přirostlý jazyk bez možnosti vymrštění mají: a) blatnicovití b) skokanovití c) rosničkovití d) kuňkovití ZPĚT NA ZADÁNÍ: DALŠÍ OTÁZKY:

26 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 7) Nejlepší plavec je: a) ropucha obecná b) skokan hnědý c) blatnice skvrnitá d) rosnička zelená 8) Mezi stromové lze zařadit: a) skokany b) ropuchy c) kuňky d) rosničky ZPĚT NA ZADÁNÍ: PŘEJÍT NA PRACOVNÍ LIST / TEST:

27 PRACOVNÍ LIST / TEST Téma: ZOOLOGIE STRUNATCŮ – SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ 1)Vyjmenujte podtřídy, které řadíme do třídy obojživelníků: 2)Pojmenujte živočicha na obrázku. O čem svědčí jeho pestré zbarvení? 3)Žáby mají a) zadní nohy 4prsté, přední 5prsté b) zadní nohy 5prsté, přední 4prsté c) všechny končetiny 4prsté d) všechny končetiny 5prsté Obr. 2

28 4) Pojmenujte živočicha na obrázku a charakterizujte jeho životní prostředí: 5) Hrboly na zadních nohách, které usnadňují hrabání, má: a) ropucha obecná b) kuňka obecná c) blatnice skvrnitá d) drápatka vodní 6) Vyberte: a) žáby maní vnější oplození, mloci vnitřní b) žáby mají vnitřní oplození, mloci vnější c) žáby i mloci mají vnější oplození d) žáby i mloci mají vnitřní oplození Obr. 22

29 PRACOVNÍ LIST / TEST ŘEŠENÍ 1)Vyjmenujte podtřídy, které řadíme do třídy obojživelníků: - červoři (beznozí) - mloci (ocasatí) - žáby (bezocasí) 2)Pojmenujte živočicha na obrázku. O čem svědčí jeho pestré zbarvení? - mlok skvrnitý; výstražné zbarvení - jedovatý kožní sekret 3)Žáby mají a) zadní nohy 4prsté, přední 5prsté b) zadní nohy 5prsté, přední 4prsté c) všechny končetiny 4prsté d) všechny končetiny 5prsté Obr. 2

30 4) Pojmenujte živočicha na obrázku a charakterizujte jeho životní prostředí: - rosnička zelená, převážně na stromech a keřích (přísavky na prstech) 5) Hrboly na zadních nohách, které usnadňují hrabání, má: a) ropucha obecná b) kuňka obecná c) blatnice skvrnitá d) drápatka vodní 6) Vyberte: a) žáby maní vnější oplození, mloci vnitřní b) žáby mají vnitřní oplození, mloci vnější c) žáby i mloci mají vnější oplození d) žáby i mloci mají vnitřní oplození Obr. 22

31 OBRÁZKY: 1 - AJITH U. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beddome%27s_Caecilian.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beddome%27s_Caecilian.jpg 2 - FILIP, Martin; PROCHÁZKOVÁ, Tereza. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mlok.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mlok.JPG 3 - LIQUIDGHOUL. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litoria_caerulea.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litoria_caerulea.jpg 4 - GADOW, Hans. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CaecilianNHM.png - upraveno https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CaecilianNHM.png 5 - MÖSCH, G. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cryptobranchus_japonicus.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cryptobranchus_japonicus.jpg 6 - FISCHER, Christian. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SalamandraSalamandraMap.png https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SalamandraSalamandraMap.png 7 – 4028MDK09. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salamander_Larven_HD.JPG https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salamander_Larven_HD.JPG 8 - ANEVRISME. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Triturus_vulgaris.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Triturus_vulgaris.jpg 9 - PETERS, Kristian. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triturus_vulgaris_maennchen.jpeg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triturus_vulgaris_maennchen.jpeg 10 - SPAANS, Piet. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TriturusVulgarisLarva2.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TriturusVulgarisLarva2.JPG 11 - ANEVRISME. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Triturus_alpestris.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Triturus_alpestris.jpg 12 - ERZENGEL. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Axolotl.jpghttps://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Axolotl.jpg 13 - LOKILECH. http://species.wikimedia.org/ [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://species.wikimedia.org/wiki/File:Axolotl_ganz.jpg http://species.wikimedia.org/wiki/File:Axolotl_ganz.jpg

32 14 - BURGER, Boštjan. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Proteus_anguinus_Postojnska_Jama_Slovenija.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Proteus_anguinus_Postojnska_Jama_Slovenija.jpg 15 - DEN UIJL, Oscar. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_toads_mating.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_toads_mating.jpg 16 - TARQUIN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frogspawn_closeup.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frogspawn_closeup.jpg 17 - SZCZEPANEK, Marek. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bombina_bombina_1_(Marek_Szczepanek).jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bombina_bombina_1_(Marek_Szczepanek).jpg 18 - FISCHER, Christian. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PelobatesFuscus.jpghttps://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PelobatesFuscus.jpg 19 - DOSTÁL, Vojtěch. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pelobates_fuscus_czech_republic_na_plachte.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pelobates_fuscus_czech_republic_na_plachte.jpg 20 - KRÜGER, Mike. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bufo_bufo_-_Erdkr%C3%B6te.jpghttps://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bufo_bufo_-_Erdkr%C3%B6te.jpg 21 - BARTZ, Richard. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bufo_viridis_female_quadrat.jpghttps://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bufo_viridis_female_quadrat.jpg 22 - SZCZEPANEK, Marek. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hyla_arborea_(Marek_Szczepanek).jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hyla_arborea_(Marek_Szczepanek).jpg 23 - BARTZ, Richard. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:European_Common_Frog_Rana_temporaria_(cropped).jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:European_Common_Frog_Rana_temporaria_(cropped).jpg 24 - RSCHR, Ben. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeiner_Krallenfrosch_-_Xenopus_laevis_-_aus_Afrika.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeiner_Krallenfrosch_-_Xenopus_laevis_-_aus_Afrika.JPG 25 - HEALEY, Mark. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_(7822213492).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_(7822213492).jpg 26 - ANDREONE, Franco. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrobates_auratus_Andreone.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrobates_auratus_Andreone.JPG 27 - SPEZIARI, Ricci. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%A4hlh%C3%B6lzli_-_Gestreifter_Blattsteiger_1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%A4hlh%C3%B6lzli_-_Gestreifter_Blattsteiger_1.jpg 28 - POGREBNOJ-ALEXANDROFF. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrobates_tinctorius_01.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrobates_tinctorius_01.JPG

33 LITERÁRNÍ ZDROJE: PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: Scientia, 1994, ISBN 80- 85827-57-3. ROSYPAL, Stanislav a kol. Přehled biologie. 2. vydání (1. vydání ve Scientia).Praha: Scientia, 1994, ISBN 80-85827-32-8. ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006, ISBN 80-86960-08-0. ZICHÁČEK, Vladimír; JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-71820-70-9. GAISLER, Jiří. Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 1983, 21-079- 83. SIGMUND, Leo; HANÁK, Vladimír; PRAVDA, Oldřich. Zoologie strunatců. Praha: Karolinum, 1994, ISBN 80-7066-531-9.


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 28. 5. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_13_Systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google