Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim
Rosice 97, Rosice; IČO: ; tel.: ; Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu: Obojživelníci Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): 4, (III/2, sada B) Autor materiálu: Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 7. ročník Klíčová slova: Strunatci, obratlovci, obojživelníci Anotace: Žáci prostřednictvím PowerPointové prezentace získají základní informace o třídě obojživelníci a procvičí si poznávání nejběžnějších zástupců podle fotografií. Materiál lze využít při výuce na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: Datum: Třída: 7. Ověřil/a: Marek Odstrčil Další strana Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

2 Třída: Obojživelníci Obojživelníci osídlili téměř celý svět, nežijí jen v polárních oblastech, na pouštích a v moři. Dospělci většiny obojživelníků žijí na souši i ve vodě. Dýchají plícemi a částečně i kůží. Obojživelníci jsou v době rozmnožování vázáni na vodu, kde se vyvíjejí jejich vajíčka. Z nich se líhnou larvy – pulci, kteří dýchají žábrami. Mají proměnlivou tělesnou teplotu. Obojživelníky dělíme na dvě podtřídy: 1. bezocasí (žáby) a 2. ocasatí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

3 Podtřída: Bezocasí (žáby)
Mají zkrácené tělo, kterému chybí krční část. Dospělci nemají ocas. Tělo je kryto tenkou, vlhkou, u některých bradavičnatou kůží, která někdy obsahuje jedové žlázy. Páření probíhá ve vodě, oplození je vnější. Většinou mají dlouhé a silné zadní končetiny, přizpůsobené ke skákání. Živí se nejčastěji hmyzem a dalšími bezobratlými. Zástupci: skokan zelený, skokan hnědý, ropucha obecná, ropucha zelená, rosnička zelená, kuňka obecná. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

4 skokan zelený skokan hnědý
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

5 ropucha obecná ropucha zelená
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

6 rosnička zelená kuňka obecná
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

7 Podtřída: Ocasatí Tělo mají zakončené ocasem. Oplození je vnitřní.
Někteří kladou vajíčka, jiní jsou vejcoživorodí. Zástupci: čolek obecný, čolek horský, mlok skvrnitý. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

8 čolek obecný čolek horský
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

9 [cit. 2012-09-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
mlok skvrnitý [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

10 Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

11 [cit. 2012-09-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
skokan zelený rosnička zelená ropucha zelená [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

12  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

13 [cit. 2012-09-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
ropucha obecná skokan hnědý kuňka obecná [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

14  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

15 [cit. 2012-09-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
ropucha obecná kuňka obecná blatnice skvrnitá [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

16  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

17 [cit. 2012-09-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
skokan skřehotavý ropucha krátkonohá ropucha zelená [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

18  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

19 [cit. 2012-09-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
ropucha zelená rosnička zelená rosnice siná [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

20  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

21 [cit. 2012-09-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
skokan hnědý ropucha obecná kuňka obecná [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

22  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

23 [cit. 2012-09-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
mlok skvrnitý čolek dravý čolek obecný [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

24  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

25 [cit. 2012-09-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
čolek horský čolek velký macarát jeskynní [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

26  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

27 [cit. 2012-09-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
surýn úhořovitý mlok skvrnitý čolek horský [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

28  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

29 Konec prezentace! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

30 Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:
RYCHNOVSKÝ, Boris; ODSTRČIL, Marek; POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, Petra; KUBEŠOVÁ, Soňa. Přírodopis pro 7. ročník, 1. díl: Strunatci. Brno: Nová škola, s. r. o., 2008, ISBN Zdroje elektronické: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < < < < < < < < < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

31 Toto není správná odpověď. Zkus to znovu!
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim"

Podobné prezentace


Reklamy Google