Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Autor:Mgr. Hana Hilscherová Název:VY_52_INOVACE_Z.8.8-17 Téma:Dunaj Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0903.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Autor:Mgr. Hana Hilscherová Název:VY_52_INOVACE_Z.8.8-17 Téma:Dunaj Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0903."— Transkript prezentace:

1 Název školy:ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Autor:Mgr. Hana Hilscherová Název:VY_52_INOVACE_Z.8.8-17 Téma:Dunaj Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0903

2 Anotace: Prezentace věnovaná řece Dunaj Autor: Mgr.Hana Hilscherová Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: žák získá podrobné informace o Dunaji Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: Dunaj, Evropa Druh učebního materiálu: výkladová prezentace Druh interaktivity:Aktivita Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 12 - 15 let Celková velikost: 3443 kB

3 DUNAJ Obr.1

4 Dunaj německy Donau slovensky Dunaj slovinsky Donava maďarsky Duna chorvatsky Dunav srbsky Дунав bulharsky Дунав rumunsky Dun ă rea ukrajinsky Дунай  je po Volze druhá nejdelší řeka v Evropě  protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí :  Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina  Délka toku - 2 857 km  Rozloha povodí je 801 463 km²  zasahuje do 19 evropských států

5 Obr.2

6 Pramen Dunaje  Dunaj vzniká soutokem potoků Breg a Brigach,  Pramen se nachází pouhých 100 m od hlavního evropského rozvodí mezi Dunajem a Rýnem  Nadmořská výška pramene je 1078 m Horní tok Dunaje  Na horním toku je Dunaj typickou horskou řekou  Protéká územím Schwarzwaldu, Švábskobavorskou pahorkatinou a zúžením mezi Alpami a Českým masívem  má vysoké a prudké břehy  Místy je koryto obehnáno napřimovacími a protipovodňovými hrázemi

7 Obr.3

8 Střední tok Dunaje  Střední tok začíná u Vídně  končí v soutěsce Železná vrata  Řeka zde protéká Středodunajskou rovinou  V důsledku regulačních prací bylo koryto napřímeno v úsecích s meandry  kolem koryta byly postaveny ochranné hráze  Mezi málo pozměněné úseky středního toku řeky patří například národní park Donau-Auen v Rakousku Obr.4 Údolí Wachau

9 Dolní tok Dunaje  Na dolním toku teče jako rovinná řeka Dolnodunajskou rovinou  Šířka toku místy dosahuje 1 až 2 km  hloubka je průměrně 5 až 7 m  V deltě (rozloha 3500 km²) se řeka dělí na tři hlavní ramena Obr.5 Delta Dunaje

10  evropská největší a nejzachovalejší říční delta  Delta se rozkládá na 3 446 km² území, kde se Dunaj vlévá do Černého moře  Delta Dunaje leží na území Rumunska a z menší části Ukrajiny  Oblast delty je pokryta rákosím, mokřady a lužními lesy  Části delty jsou na jaře a na podzim zaplavovány  V mokřadech, stojatých a tekoucích vodách dunajské delty žije přes 1 200 druhů rostlin, 300 druhů ptáků a 45 druhů ryb  Delta je významným hnízdištěm tažného ptactva  V oblasti delty žije přibližně 15 000 lidí  Celkem 2 733 km² území delty je chráněno  Delta Dunaje je od roku 1991 zapsána na Seznam světového dědictví vyhlašovaný organizací UNESCO

11 Obr.6 – delta Dunaje

12 Obr.7

13 Obr.8 Obr.9

14 Obr.10

15 Obr.11 Obr.12

16 Obr.13 Mapa delty Dunaje

17 Obr.14

18 Obr.16,17

19 Obr.17 Dunaj – Vídeň

20 Obr.18 Gliwický kanál a odbočení průplavu Dunaj-Odra

21 Obr.19.20

22 Obr.21 Mosty přes Dunaj

23 Obr.22

24 Obr.23 Dunaj v Bratislavě

25 Obr.25 Bratislava

26 Obr.26

27 Obr.26 Trasa Dunaje

28 Obr.27

29 Vodní režim  Řeka má složitý vodní režim - ýrazné tři fáze  Na jaře je nejvyšší vodní stav  v létě a na podzim dochází k nárazovým povodním  na konci podzimu a v zimě je vodní stav nejnižší  Hladina začíná stoupat v únoru až dubnu a na horním a středním toku se udržuje vysoká do května zatímco na dolním až do června  V říjnu a v listopadu deště způsobují podzimní povodně  Když je zima studená tak má řeka nejnižší vodní stav

30 Využití Doprava  Je jednou z nejvýznamnější vodních cest na kontinentě  Splavný je od Ulmu, resp. od Řezna pro větší lodě  Od Br ă ily jej mohou využívat i námořní lodě  V deltě je vodní doprava vedena Sulinským ramenem  V nákladní dopravě převažují rudné i nerudné suroviny a také šrot  Na řece se nachází více než 100 přístavů  Největší jsou Reni, Ismail, Budapešť, Linec, Bělehrad Energetika  Největší vodní elektrárna na řece je vybudována v soutěsce Železná vrata na hranicích Rumunska a Srbska  Další velká (Gabčíkovo) vznikla na Slovensku  V Rakousku bylo vybudováno několik vodních elektráren  V současné době není ve stavbě žádné vodní dílo  od některých projektů bylo po roce 1990 upuštěno, například od elektrárny v Nagymárosi v Maďarsku

31 Ostatní  Voda z řeky se využívá na zavlažování suchých oblastí zvláště v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Srbsku  Také se využívá na zásobování měst a průmyslových center vodou  Průměrný výlov ryb představuje 550 až 650 tisíc tun  V deltě roste skřípinec jezerní - výroba celulózy

32 Státy, kterými Dunaj protéká Dunaj protéká deseti státy Německo Rakousko Slovensko (Bratislavský, Trnavský, Nitranský kraj) Maďarsko Chorvatsko Srbsko (autonomní oblast Vojvodina) Rumunsko Bulharsko Moldavsko Ukrajina  Čtyři z nich mají přístup jen k jednomu břehu řeky – jsou to Chorvatsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina  37% délky toku (1 070,9 km) tvoří zároveň státní hranice :  Německo/Rakousko, Slovensko/Maďarsko, Chorvatsko/Srbsko, Srbsko/Rumunsko, Rumunsko/Bulharsko, Rumunsko/Moldavsko a Rumunsko/Ukrajina

33 Významná města Německo: Ulm, Ingolstadt, Řezno, Deggendorf, Pasov Rakousko: Linec, Mauthausen, Enns, Grein, Melk, Dürnstein, Krems, Tulln, Vídeň Slovensko: Bratislava, Komárno Maďarsko: Ostřihom, Vác, Budapešť, Baja, Moháč Chorvatsko: Vukovar, Ilok Srbsko: Bezdan, Sombor, Novi Sad, Bělehrad, Smederevo, Donji Milanovac, Kladovo Rumunsko: Moldova Veche, Orşova, Drobeta-Turnu Severin, Giurgiu, Br ă ila, Galaţi, Tulcea Bulharsko: Vidin, Svistov, Ruse, Silistra Ukrajina: Reni, Izmajil

34 Právní režim  Dunaj je mezinárodní řeka a pravidla jejího používání stanoví mezinárodní dohody  Po 2. světové válce se otázka Dunaje projednávala na Postupimské konferenci  Nový status plavby byl vypracován na Bělehradské konferenci v roce 1948 za účasti podunajských (Sovětský svaz, Rumunsko, Bulharsko, Československo, Maďarsko, Jugoslávie) i nepodunajských (USA, Velká Británie, Francie) zemí  Rakousko mělo poradní hlas  Nová konvence o plavbě byla podepsána 18. srpna 1948 a vstoupila v platnost 11. května 1949  Nedunajské země ji odmítly podepsat  Byla založena nová Dunajská komise, která se skládala ze zástupců podunajských zemí

35 Obr.28 - Dunaj u Nového Sadu

36 Obvr.29 - Dunaj v Pasově

37 Obr.30 - Dunaj u Visegrádu

38 Použité zdroje: Obr.1: http://www.radekfiala.com/index.php?id=budapesthttp://www.radekfiala.com/index.php?id=budapest Obr.2:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Danubemap.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Danubemap.JPG Obr.3: http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.w/w008720.htm;internal&action=_setlanguage. action?LANGUAGE=en http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.w/w008720.htm;internal&action=_setlanguage. action?LANGUAGE=en Obr.4:http://www.kudrna.cz/fotogalerie/rakousko/plavba-po-dunaji.htmlhttp://www.kudrna.cz/fotogalerie/rakousko/plavba-po-dunaji.html Obr.5:http://cs.wikipedia.org/wiki/Delta_Dunajehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Delta_Dunaje Obr.6:http://www.greenpacks.org/2008/03/20/the-danube-delta-in-23-beautiful- images/http://www.greenpacks.org/2008/03/20/the-danube-delta-in-23-beautiful- images/ Obr.7:http://madonaa-eu.webnode.cz/products/raj-evropy-delta-dunaje-v- rumunsku/http://madonaa-eu.webnode.cz/products/raj-evropy-delta-dunaje-v- rumunsku/ Obr.8:http://roadofromania.com/?p=51http://roadofromania.com/?p=51 Obr.9:http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=2399http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=2399 Obr.10:http://rumunsko.tripzone.cz/fotogalerie/delta-dunaje-1719http://rumunsko.tripzone.cz/fotogalerie/delta-dunaje-1719 Obr.11:http://www.internationalrivers.org/es/the-way-forward/river- revival/pelicans-danube-delta-romania?size=_originalhttp://www.internationalrivers.org/es/the-way-forward/river- revival/pelicans-danube-delta-romania?size=_original Obr.12:http://worldnaturephoto.com/galerie/dunajska-delta-danube-delta- donaudelta/krajina-a-rostliny-dunajske-delty-landscape-and-plants-danube- delta/1368-delta-dunajehttp://worldnaturephoto.com/galerie/dunajska-delta-danube-delta- donaudelta/krajina-a-rostliny-dunajske-delty-landscape-and-plants-danube- delta/1368-delta-dunaje Obr.13:http://www.bicyklevc.cz/bylo_04/next/Dunaj/Dunaj04.htmhttp://www.bicyklevc.cz/bylo_04/next/Dunaj/Dunaj04.htm Obr.14:http://www.misak.cz/delta/mapa.phphttp://www.misak.cz/delta/mapa.php Obr.15:http://www.lidovky.cz/jednani-o-kanalu-dunaj-odra-labe-bylo- odlozeno-fop-/ln_domov.asp?c=A090420_110220_ln_domov_gluhttp://www.lidovky.cz/jednani-o-kanalu-dunaj-odra-labe-bylo- odlozeno-fop-/ln_domov.asp?c=A090420_110220_ln_domov_glu Obr.16:http://hiking.sk/hk/ga/6959/male_karpaty- morava_a_dunaj_z_devina.htmlhttp://hiking.sk/hk/ga/6959/male_karpaty- morava_a_dunaj_z_devina.html Obr.17:http://hevlin.unas.cz/115.htmhttp://hevlin.unas.cz/115.htm

39 Obr.18:http://dopravni.net/lode/4053/polsko-ceska-jednani-o-vodnim-koridoru- dunaj-odra-labe-a-vodni-ceste-oko/http://dopravni.net/lode/4053/polsko-ceska-jednani-o-vodnim-koridoru- dunaj-odra-labe-a-vodni-ceste-oko/ Obr.19:http://crazy-frankenstein.com/the-danube-river.htmlhttp://crazy-frankenstein.com/the-danube-river.html Obr.20: http://crazy-frankenstein.com/the-danube-river.htmlhttp://crazy-frankenstein.com/the-danube-river.html Obr.21:http://www.mountainer.estranky.cz/fotoalbum/vypravy-do-zahranicnich- dalav/slovensko/bratislava-foto/mosty-pres-dunaj.htmlhttp://www.mountainer.estranky.cz/fotoalbum/vypravy-do-zahranicnich- dalav/slovensko/bratislava-foto/mosty-pres-dunaj.html Obr.22:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=656676&page=2http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=656676&page=2 Obr.23:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=656676&page=4http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=656676&page=4 Obr.24:http://www.worldphotopage.com/Slovensko/Bratislava/Bratislava-Novy- must-a-Dunaj.htmlhttp://www.worldphotopage.com/Slovensko/Bratislava/Bratislava-Novy- must-a-Dunaj.html Obr.25:http://mirekj.rajce.idnes.cz/Rumunsko_-_Banat_2010/http://mirekj.rajce.idnes.cz/Rumunsko_-_Banat_2010/ Obr.26:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Donau-Karte.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Donau-Karte.png Obr.27:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bassin-du-Danube.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bassin-du-Danube.png Obr.28:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Donau_bei_Novi_Sad.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Donau_bei_Novi_Sad.jpg Obr.29:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Passau_Altstadt_1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Passau_Altstadt_1.jpg Obr.30:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DonauknieVisegrad.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DonauknieVisegrad.jpg


Stáhnout ppt "Název školy:ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Autor:Mgr. Hana Hilscherová Název:VY_52_INOVACE_Z.8.8-17 Téma:Dunaj Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0903."

Podobné prezentace


Reklamy Google