Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM:VY_32_INOVACE_IX_1_3 Měření proudu a napětí Šablona číslo: IXSada číslo: 1Pořadové číslo DUM:3 Autor:Mgr. Milan Žižka Název školyZákladní škola Jičín,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM:VY_32_INOVACE_IX_1_3 Měření proudu a napětí Šablona číslo: IXSada číslo: 1Pořadové číslo DUM:3 Autor:Mgr. Milan Žižka Název školyZákladní škola Jičín,"— Transkript prezentace:

1 DUM:VY_32_INOVACE_IX_1_3 Měření proudu a napětí Šablona číslo: IXSada číslo: 1Pořadové číslo DUM:3 Autor:Mgr. Milan Žižka Název školyZákladní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Anotace: PowerPointová prezentace určená k prohlubování znalostí elektrického obvodu, k měření napětí a proudu v obvodu. Druh učebního materiálu Výukový Typická věková skupina 13 – 14 let Klíčová slovaMěření napětí a proudu v elektrickém obvodu, ampér, volt, ampérmetr, voltmetr.

3 Měření napětí a proudu v elektrickém obvodu Toto je schéma ___________________________. jednoduchého elektrického obvodu Doplňte název

4 Schematické značky používané v elektrických obvodech Zdroj - článek Spotřebič -žárovka Vodič Spínač - vypnuto Schematické značky Spotřebič -rezistor Doplňte název součásti Doplňte název

5 Další schematické značky. Baterie – složená ze tří článků Vodivé spojení vodičů Křížení vodičů –bez vodivého spojení Spínač -sepnutý ~ Zdroj střídavého proudu Doplňte název

6 Kdy protéká obvodem elektrický proud? Obvodem protéká elektrický proud, když jsou všechny jeho součásti vodivě spojeny a spínač je sepnut. Odpovězte

7 Elektrický proud protéká od kladného pólu baterie obvodem k zápornému pólu. + To je třeba vědět zejména při měření ručičkovými měřícími přístroji. I Odpovězte na otázku Jaký je směr proudu v tomto obvodu?

8 Elektrický proud je základní fyzikální veličina, značíme ji I, jednotkou je ampér. Ampér má značku A. Elektrický proud měříme přístrojem, který má název ampérmetr. Jeho schematická značka je: A

9 Elektrický proud – doplňte jednotky. Doplňte převody na ampéry: Název jednotkyZnačka jednotkyPřevod MiliampérmA_______A KiloampérkA_______ A Doplňte 0,001 1000

10 Tomuto spojení žárovek říkáme spojení__________. Poznej a pojmenuj obvod za sebou

11 Tomuto spojení žárovek říkáme spojení___________. Poznej a pojmenuj obvod Když jednu žárovku povolíme druhá SVÍTÍ NESVÍTÍ Podtrhni správné vedle sebe

12 Doplnění odpovědi: Tyto body se nazývají uzly Když jednu žárovku vyšroubujeme, druhá bude svítit. Proud poteče druhou větví - druhou žárovkou.

13 A Měření elektrického proudu. Elektrický proud měříme ampérmetrem. Ampérmetr zapojujeme do obvodu - za sebou. V jednoduchém obvodu zapojujeme ampérmetr v kterémkoli místě. V každém místě je stejný proud.

14 A Měření elektrického proudu. Pro měření elektrického proudu obvod v libovolném místě přerušíme a uzavřeme ho přes ampérmetr.

15 Elektrické napětí značíme U, jednotkou je volt. Volt má značku V. Elektrické napětí měříme voltmetrem. Jeho schematická značka je: V

16 Měření elektrického napětí Elektrické napětí měříme voltmetrem. Voltmetr zapojujeme vedle spotřebiče nebo vedle zdroje (vedle sebe). v

17 Měření elektrického napětí na zdroji. Voltmetr zapojíme vedle zdroje. v

18 Měření elektrického napětí na spotřebiči. Elektrický obvod nepřerušujeme. Voltmetr zapojujeme vedle spotřebiče. v

19 K měření napětí a proudu se často používají univerzální měřící přístroje ručičkové nebo digitální.

20 Univerzální měřící přístroje můžeme použít k měření více veličin. Například pro měření napětí Nebo pro měření proudu

21 Na tomto obrázku je univerzální měřící přístroj zapojen pro měření proudu.

22 Měření napětí na žárovce. Na žárovce naměříme jiné napětí než na zdroji.

23 Doplň schéma pro měření elektrického proudu. Měření proudu úkol A

24 Jak změříme napětí na žárovce? Doplň schéma. Měření napětí úkol v

25 Elektrické napětí měříme__________. Doplň značku do prázdného kroužku. Tomuto zapojení říkáme vedle sebe nebo za sebou?(odpověď)_______________. Elektrické napětí - úkoly V voltmetrem vedle sebe

26 Doplň podle zapojení značku správného měřícího přístroje. Měření napětí a proudu V

27 A Měření elektrického proudu. Na tomto schematickém znázornění měření elektrického proudu je ampérmetr zapojen Správně Nesprávně Odůvodnění odpovědi: Měření napětí a proudu Ampérmetr zapojujeme do obvodu.

28 Měření elektrického proudu. Na tomto schematickém znázornění měření elektrického proudu je ampérmetr zapojen Správně Nesprávně Obvod úkol A

29 A B Můžeme takto zapojit ampérmetr? (Odůvodni.) Měření napětí a proudu A Ampérmetr nemůžeme takto zapojit. Spojení A – B je zkrat. Ampérmetr by se mohl zničit.

30 Na tomto obrázku je zapojení pro měření________ Podle obrázku nakresli schéma proudu A

31 Na tomto obrázku je zapojení pro měření________ Univerzální měřící přístroj použijeme jako________ proudu ampérmetr Obvod úkol

32 Na tomto obrázku je zapojení pro měření________ Nakresli schéma tohoto zapojení. napětí V Obvod úkol

33 Poznej schéma Na tomto obrázku je obvod, ve kterém měříme Zdroj obrázků: Galerie MS Office: www.office.microsoft.com www.office.microsoft.com a vlastní práce. Vypiš části obvodu. proud Žárovka, zdroj, spínač, vodiče, ampérmetr


Stáhnout ppt "DUM:VY_32_INOVACE_IX_1_3 Měření proudu a napětí Šablona číslo: IXSada číslo: 1Pořadové číslo DUM:3 Autor:Mgr. Milan Žižka Název školyZákladní škola Jičín,"

Podobné prezentace


Reklamy Google