Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivita vlivu školního primárněpreventivního programu Unplugged na užívání tabákových výrobků AT konfrence 2011 Novák, P., Miovský, M., Šťastná, L.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivita vlivu školního primárněpreventivního programu Unplugged na užívání tabákových výrobků AT konfrence 2011 Novák, P., Miovský, M., Šťastná, L.,"— Transkript prezentace:

1 Efektivita vlivu školního primárněpreventivního programu Unplugged na užívání tabákových výrobků AT konfrence 2011 Novák, P., Miovský, M., Šťastná, L., Gabrhelík, R., Jurystová, L.

2 29/9/16strana 2 Obsah prezentace Prevence kouření Program Unplugged Metodologie studie Efektivita programu Efektivita Unplugged na užívání tabáku

3 29/9/16strana 3 Závislost na tabáku jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí a vážných zdravotních problémů (WHO, 2008) možné preventivně ovlivnit (Jha & Chaloupka, 2000) primární prevence ve školním prostředí jednou z nejvhodnějších strategií pozitivní korelace mezi užíváním tabáku a ostatních ilegálních návykových látek (Best, 2000), potvrzeno i v českém prostředí (Csémy et al., 2007; Csémy & Nešpor, 2002) Efektivita Unplugged na užívání tabáku

4 29/9/16strana 4 Kouření v adolescenci celoevropská studie ESPAD z roku 2007 (Hibell et al., 2009): -celoživotní prevalence 58% -třicetidenní prevalence 29% výzkum H. Sovinové (2008) v letech 2002-2007 -celoživotní prevalence (populace 13-15 let) téměř 70% -třetina dotázaných chlapců vykouřila první cigaretu před 10 rokem věku Efektivita Unplugged na užívání tabáku

5 29/9/16strana 5 Zásady efektivní primární prevence Komplexnost Kontinuita a systematičnost Cílenost a adekvátnost informací Včasný začátek preventivních aktivit Denormalizace Podpora protektivních faktorů Opuštění neúčinných prostředků Efektivita Unplugged na užívání tabáku

6 29/9/16strana 6 Programy zaměřené na tabák značně rozdílná úroveň (Flay, 2009; Skara & Sussman, 2003) mimo evropský kontinent (např. Peterson et al., 2000), zatížené odlišnou kulturou a reáliemi (Adámková et al, 2009) pouze národní charakter např. Německo (Hanewinkel & Asshauer, 2004), Švédsko (Nilsson et al., 2009), Nizozemsko (Crone et al., 2003), Velká Británie (Campbell et al., 2008) etc. projekt ESFA (De Vries et al., 2006) integrální hledisko prevence kouření v Evropě EU-Dap (Faggiano et al., 2007)  EU-Dap-2 Efektivita Unplugged na užívání tabáku

7 29/9/16strana 7 Program Unplugged Založen na modelu sociálního vlivu (comprehensive social influence = CSI) Zahrnuje a kombinuje -předávání informací -interpersonální dovednosti -intrapersonální dovednosti 12 lekcí (1 školní rok) 6. tř. ZŠ Efektivita Unplugged na užívání tabáku

8 29/9/16strana 8 Cíle studie Ověřit jaký má program Unplugged vliv na celoživotní prevalenci užívání tabáku. Ověřit jaký má program Unplugged vliv na třicetidenní prevalenci užívání tabáku. Ověření délky trvání dosaženého efektu v čase (v rámci následných follow-ups). Efektivita Unplugged na užívání tabáku

9 29/9/16strana 9 Design evaluační studie v rámci projektu EU-Dap-2 (realizován 2007/2008) randomizovaný experiment standardizovaný dotazník ESPAD celkem 6 testování (před intervencí, ihned po intervenci, 3 měsíce, 12 měsíců,15 měsíců a 24 měsíců po ukončení intervence) zjišťovány statisticky významné rozdíly mezi skupinami Efektivita Unplugged na užívání tabáku

10 29/9/16strana 10 Soubor 75 škol 7 různých regionů ČR 1876 žáků (937 chlapců a 939 dívek) průměrný věk 12 let kontrolní skupina podrobena jen MPP Efektivita Unplugged na užívání tabáku

11 29/9/16strana 11 Tabák - celoživotní prevalence (Pearson Chi-Square,  sign. p=0,05) Efektivita Unplugged na užívání tabáku

12 29/9/16strana 12 Tabák - třicetidenní prevalence (Pearson Chi-Square, *sign. p=0,05; **sign. p=0,01) Efektivita Unplugged na užívání tabáku

13 29/9/16strana 13 Shrnutí Realizací programu Unplugged bylo u českých dětí dosaženo měřitelného, statisticky významného pozitivního efektu v oblasti pravidelného kouření cigaret. Efektivita Unplugged na užívání tabáku

14 29/9/16strana 14 Literatura I Adámková, T., Jurystová, L., Gabrhelík, R., Miovská, L., Miovský, M. (2009). Primary Prevention in Schools Involved in the EUDAP 2 Project. Adiktologie, (9)2, 86–94. Best, D., Rawaf, S., Rowley, J., Floyd, K., Manning V., & Strang, J. (2000). Drinking and smoking as concurrent predictors of illicit drug use and positive drug attitudes in adolescents. Drug and Alcohol Dependence, 60(3). 319- 322. Campbell, R., Starkey, F., Holliday, J., Audrey, S., Bloor, M., Parry-Langdon, N., Hughes, R., Moore, L., (2008). An informal school-based peer-led intervention for smoking prevention in adolescence (ASSIST): a cluster randomised trial. Lancet 371, 1595–1602. Crone, M.R., Reijneveld, S.A., Willemsen, M.C., van Leerdam, F.J., Spruijt, R.D., Sing, R.A., (2003). Prevention of smoking in adolescents with lower education: a school based intervention study. Journal of Epidemiology and Community Health 57, 675–680. Csémy, L., & Nešpor, K. (2002) Zkušenost s alkoholem, tabákem a marihuanou výrazně zvyšují riziko experimentovaní s heroinem a pervitinem. Česká a slovenská Psychiatrie, 98(61). 358-359. Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P. (2007) Substance Use Among Czech Adolescents: An Overview of Trends in the International Context. Journal of Drug Issues, 37 (1), 119-132. De Vries, H., Dijk, F., Wetzels, J., Mudde, A., Kremers, S., Ariza, C., et al. (2006). The European Smoking prevention Framework Approach (ESFA): Effects after 24 and 30 months. Health Education Research, 21, 116–132. Faggiano, F., Richardson, C., Bohrn, K., Galanti, M.R., the EU-Dap Study Group. (2007). A cluster randomized controlled trial of school-based prevention of tobacco, alcohol and drugs use: the EU-Dap design and study population. Preventive Medicine 44, 170–173. Flay BR. (2009) School-based smoking prevention programs with the promise of long-term effects. Tobacco Induced Diseases, 5, 6. Efektivita Unplugged na užívání tabáku

15 29/9/16strana 15 Literatura II Hanewinkel, R., & Asshauer, M. (2004). Fifteen-month follow-up results of a school-based life skills approach to smoking prevention. Health Education Research, 19, 125–137. Hibell, B., Guttormosson, U., Ahlstrom, S., Balakireva, O., Bjarnasson, T., Kokkevi, A. and Kraus, L. (2009). The 2007 ESPAD Report: Substance Use Among Students in 35 European Countries. Stocholm, Sweden: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs. Jha, P. & Chaloupka, FJ. (2000). Tobacco control in developing countries. Oxford: Oxford University Press. Nilsson, M., Stenlund, H., Weinehall, L., Bergström, E. & Janlert, U. (2009). “I would do anything for my child, even quit tobacco”: Bonus effects from an intervention that target adolescent tobacco use. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 341–345. Peterson, A.V., Kealey, K.A., Mann, S.L., et al. (2000). Hutchinson Smoking Prevention Project: Long-term randomized trial in school-based tobacco use prevention – Results on smoking. Journal of the National Cancer Institute 92, 1979-1991. Skara S. & Sussman S. (2003) A review of 25 long-term adolescent tobacco and other drug use prevention program evaluations. Preventive Medicine, 37, 451-474. Sovinová, H., Csémy, L., Warren, CW., Lee, J., Lea, V.(2008). Changes in tobacco use among 13-15-year-olds in the Czech Republic -2002 and 2007. Cent Eur J Public Health, 16 (4), 199–204. World Health Organization. (2008). WHO report on the global tobacco epidemic, 2008. Geneva: WHO. Efektivita Unplugged na užívání tabáku

16 29/9/16strana 16 Děkuji za pozornost. PhDr. Petr Novák novak@adiktologie.cz Centrum adiktologie PK 1. LF a VFN Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 Grantová podpora: GAČR č. 406/09/0119 CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Efektivita Unplugged na užívání tabáku


Stáhnout ppt "Efektivita vlivu školního primárněpreventivního programu Unplugged na užívání tabákových výrobků AT konfrence 2011 Novák, P., Miovský, M., Šťastná, L.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google